لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 3 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1خرمي55174شيراز-فارس6082200096001234200071141400/04/03رهگیری مرسوله
2افشاري پور55122جيرفت6082200096001223507861141400/04/03رهگیری مرسوله
3ورقاري اذر55154ايلام6082200096001212706931141400/04/03رهگیری مرسوله
4سليماني55214ملاير6082200096001202006571141400/04/03رهگیری مرسوله
5ضيافتي55200همدان6082200096001197500651141400/04/03رهگیری مرسوله
6آرتين55138سنندج6082200096001186700661141400/04/03رهگیری مرسوله
7عدناني55180بندرلنگه6082200096001176007971141400/04/03رهگیری مرسوله
8وزيري55114قشم6082200096001165207951141400/04/03رهگیری مرسوله
9مرودي زاده55173بندرعباس6082200096001154500791141400/04/03رهگیری مرسوله
10غلامي55124اروميه6082200096001143700571141400/04/03رهگیری مرسوله
11دلاوري55150دليجان6082200096001133003791141400/04/03رهگیری مرسوله
12کاجي55205يزد6082200096001122200891141400/04/03رهگیری مرسوله
13صمدي55153املش6082200096001111544951141400/04/03رهگیری مرسوله
14هرمزي55134ازنا6082200096001100706871141400/04/03رهگیری مرسوله
15صفوي55132ماسال6082200096001096204381141400/04/03رهگیری مرسوله
16ملاه زاده55137بوشهر6082200096001085500751141400/04/03رهگیری مرسوله
17باباخاني55201شاهرود6082200096001074700361141400/04/03رهگیری مرسوله
18نيکنگر55207کنگاور-كرمانشاه6082200096001064006741141400/04/03رهگیری مرسوله
19نبوي55181يزد6082200096001053200891141400/04/03رهگیری مرسوله
20شعباني55146اردبيل6082200096001042500561141400/04/03رهگیری مرسوله
21مقيمي55188خواف6082200096001031709561141400/04/03رهگیری مرسوله
22رحيمي55212کرمانشاه6082200096001021000671141400/04/03رهگیری مرسوله
23حسينيان55218شيروان6082200096001010209461141400/04/03رهگیری مرسوله
24ابراهيم پور55206بم6082200096001009507661141400/04/03رهگیری مرسوله
25حنفي55209بيرجند6082200096000996700971141400/04/03رهگیری مرسوله
26مهدوي55179اروميه6082200096000986000571141400/04/03رهگیری مرسوله
27قنبري55155بندرماهشهر6082200096000975206351141400/04/03رهگیری مرسوله
28نبي پور55194بروجن6082200096000964508871141400/04/03رهگیری مرسوله
29دهداري زاده55147خرم آباد-لرستان6082200096000953700681141400/04/03رهگیری مرسوله
30آقا ياري55163مياندوآب6082200096000943005971141400/04/03رهگیری مرسوله
31خورسند55208لاهيجان-گيلان6082200096000932200441141400/04/03رهگیری مرسوله
32مالکي55177آمل6082200096000921500461141400/04/03رهگیری مرسوله
33رشيدي55115ساري6082200096000910700481141400/04/03رهگیری مرسوله
34ناصح55182رشت6082200096000900000041141400/04/03رهگیری مرسوله
35حاتمي پور55120قشم6082200096000895507951141400/04/03رهگیری مرسوله
36شهبازي55172پارس آباد6082200096000884705691141400/04/03رهگیری مرسوله
37حامدي49548شهر کرد6082200096000874000881141400/04/03رهگیری مرسوله
38فرهاني55192قزوين6082200096000863200341141400/04/03رهگیری مرسوله
39فتح الهي55113قزوين6082200096000852500341141400/04/03رهگیری مرسوله
40فتح الهي55169قزوين6082200096000841700341141400/04/03رهگیری مرسوله
41کريمي55123قزوين6082200096000831000341141400/04/03رهگیری مرسوله
42مجاوري فرد55127شيراز-فارس6082200096000820200071141400/04/03رهگیری مرسوله
43دهقان55216نور آباد6082200096000819507351141400/04/03رهگیری مرسوله
44نيازي55217شيراز-فارس6082200096000808700071141400/04/03رهگیری مرسوله
45مرادي55213شيراز-فارس6082200096000794200071141400/04/03رهگیری مرسوله
46بازدار55189هشتگرد6082200096000783503361141400/04/03رهگیری مرسوله
47احمدي55211اصفهان6082200096000772700081141400/04/03رهگیری مرسوله
48جمشيدي55225اصفهان6082200096000762000081141400/04/03رهگیری مرسوله
49محمديان55185اصفهان6082200096000751200081141400/04/03رهگیری مرسوله
50شيران55210اصفهان6082200096000740500081141400/04/03رهگیری مرسوله
51ارقياني55195اصفهان6082200096000739700081141400/04/03رهگیری مرسوله
52بختياري55176اهواز6082200096000729000061141400/04/03رهگیری مرسوله
53کرمي55166اهواز6082200096000718200061141400/04/03رهگیری مرسوله
54ليسي زاده55139اهواز6082200096000707500061141400/04/03رهگیری مرسوله
55نجاتي55118کرج6082200096000693000031141400/04/03رهگیری مرسوله
56نعمتي55186کرج6082200096000682200031141400/04/03رهگیری مرسوله
57مولاحسني55142کرج6082200096000671500031141400/04/03رهگیری مرسوله
58جعفري55167کرج6082200096000660700031141400/04/03رهگیری مرسوله
59يزدان پناه55148کرج6082200096000650000031141400/04/03رهگیری مرسوله
60خدايي55165تهران6082200096000649200001141400/04/03رهگیری مرسوله
61مولايي55119تهران6082200096000638500001141400/04/03رهگیری مرسوله
62ابراهيم زاده55187تهران6082200096000627700001141400/04/03رهگیری مرسوله
63اسدي55149تهران6082200096000617000001141400/04/03رهگیری مرسوله
64ميري55116تهران6082200096000606200001141400/04/03رهگیری مرسوله
65خليليان55168تهران6082200096000591700001141400/04/03رهگیری مرسوله
66خطيبي55199تهران6082200096000581000001141400/04/03رهگیری مرسوله
67باقرآذري55143تهران6082200096000569500001141400/04/03رهگیری مرسوله
68صادقيان55117تهران6082200096000558700001141400/04/03رهگیری مرسوله
69يوسفي55190تهران6082200096000548000001141400/04/03رهگیری مرسوله
70کشاورز55152تهران6082200096000537200001141400/04/03رهگیری مرسوله
71اميري55197تهران6082200096000526500001141400/04/03رهگیری مرسوله
72درويشيان55198تهران6082200096000515700001141400/04/03رهگیری مرسوله
73مهيار55111تهران6082200096000505000001141400/04/03رهگیری مرسوله
74عبدالهي55159تهران6082200096000490500001141400/04/03رهگیری مرسوله
75شايان51030تهران6082200096000489700001141400/04/03رهگیری مرسوله
76شيرخاني55193تهران6082200096000479000001141400/04/03رهگیری مرسوله
77حقيقت55156تهران6082200096000468200001141400/04/03رهگیری مرسوله
78ترک55112تهران6082200096000457500001141400/04/03رهگیری مرسوله
79آزادنيا52029تهران6082200096000446700001141400/04/03رهگیری مرسوله
80رحيمي55135تهران6082200096000436000001141400/04/03رهگیری مرسوله
81خسروشاهين55158تهران6082200096000425200001141400/04/03رهگیری مرسوله
82حامدي54963کرج5961300096001909200031141400/04/03رهگیری مرسوله
83منصوري54952اصفهان5961300096001793500081121400/04/03رهگیری مرسوله
84عطار55101گناباد5961300096001782709691121400/04/03رهگیری مرسوله
85صمدي54950اصفهان5961300096001772000081121400/04/03رهگیری مرسوله
86کاشفي55020سمنان5961300096001761200351121400/04/03رهگیری مرسوله
87محمديان55091سنندج5961300096001750500661121400/04/03رهگیری مرسوله
88دارابي55062رشت5961300096001749700041121400/04/03رهگیری مرسوله
89متاعي55070تهران5961300096001739000001121400/04/03رهگیری مرسوله
90افشار55094شهرجديدهشتگرد5961300096001728233618121400/04/03رهگیری مرسوله
91جباري55058خرم آباد-لرستان5961300096001717500681121400/04/03رهگیری مرسوله
92پولادوند55046خرم آباد-لرستان5961300096001706700681121400/04/03رهگیری مرسوله
93محمدي54991تهران5961300096001692200001111400/04/03رهگیری مرسوله
94حاجي نوري55056چالوس5961300096001681504661111400/04/03رهگیری مرسوله
95اسکندري55000ايذه5961300096001670706391111400/04/03رهگیری مرسوله
96علوي نژاد55107بندرماهشهر5961300096001660006351111400/04/03رهگیری مرسوله
97کسمايي54957تهران5961300096001659200001111400/04/03رهگیری مرسوله
98اسلوب55007شيراز-فارس5961300096001648500071111400/04/03رهگیری مرسوله
99طاهري55077تاکستان5961300096001637703481111400/04/03رهگیری مرسوله
100علي ياري55024تهران5961300096001627000001111400/04/03رهگیری مرسوله
101سمناني55075تهران5961300096001616200001111400/04/03رهگیری مرسوله
102الياسي55071کرج5961300096001605500031111400/04/03رهگیری مرسوله
103شرفي55019داريان5961300096001591071461111400/04/03رهگیری مرسوله
104شفاعتيان54948شيراز-فارس5961300096001580200071111400/04/03رهگیری مرسوله
105تازنگ55105تهران5961300096001579500001111400/04/03رهگیری مرسوله
106احمدنژاد55093گتوند5961300096001568764551111400/04/03رهگیری مرسوله
107صميمي55034کرج5961300096001558000031111400/04/03رهگیری مرسوله
108ابراهيم پور55104تهران5961300096001547200001111400/04/03رهگیری مرسوله
109يوسفي54989مشهد5961300096001536500091111400/04/03رهگیری مرسوله
110فيروز زاده55088فسا5961300096001525707461111400/04/03رهگیری مرسوله
111جعفري54947کرج5961300096001515000031111400/04/03رهگیری مرسوله
112معيني54969تهران5961300096001504200001111400/04/03رهگیری مرسوله
113معصومي54988بندرعباس5961300096001499700791111400/04/03رهگیری مرسوله
114نيري55049لنگرود5961300096001489004471111400/04/03رهگیری مرسوله
115فرخي پور54959لاهيجان-گيلان5961300096001478200441111400/04/03رهگیری مرسوله
116حق دوست55048بندرعباس5961300096001467500791111400/04/03رهگیری مرسوله
117شکري55067زنجان5961300096001456700451111400/04/03رهگیری مرسوله
118بني اسدي55052کرمان5961300096001446000761121400/04/03رهگیری مرسوله
119رئوفي54953رشت5961300096001435200041121400/04/03رهگیری مرسوله
120گودرزي55025اليگودرز5961300096001424506861121400/04/03رهگیری مرسوله
121عزيزي55061تهران5961300096001413700001121400/04/03رهگیری مرسوله
122خرم ارايي55074تهران5961300096001403000001121400/04/03رهگیری مرسوله
123ايران خواه55084پارسيان5961300096001398579771121400/04/03رهگیری مرسوله
124کريمي54951تهران5961300096001387700001121400/04/03رهگیری مرسوله
125صالحوند55066اهواز5961300096001377000061121400/04/03رهگیری مرسوله
126هوشمند54994تهران5961300096001366200001121400/04/03رهگیری مرسوله
127نجفلو55041ميانه5961300096001355500531121400/04/03رهگیری مرسوله
128طاهرخاني54955تاکستان5961300096001344703481121400/04/03رهگیری مرسوله
129باقرزاده55087شيراز-فارس5961300096001334000071121400/04/03رهگیری مرسوله
130رحيمي55069اصفهان5961300096001323200081121400/04/03رهگیری مرسوله
131خداداديان55102تهران5961300096001312500001121400/04/03رهگیری مرسوله
132احمدپور55059مشهد5961300096001301700091121400/04/03رهگیری مرسوله
133مبشيري55106قم5961300096001297200371121400/04/03رهگیری مرسوله
134محمودي54946رودهن5961300096001286539731121400/04/03رهگیری مرسوله
135حسين نژاد55078اراک5961300096001275700381121400/04/03رهگیری مرسوله
136ايمان54972شيراز-فارس5961300096001265000071121400/04/03رهگیری مرسوله
137محمودان55090کرج5961300096001254200031121400/04/03رهگیری مرسوله
138دليري55054تهران5961300096001243500001121400/04/03رهگیری مرسوله
139فرجي55035اندیشه5961300096001232731686121400/04/03رهگیری مرسوله
140فرجي54968تهران5961300096001222000001121400/04/03رهگیری مرسوله
141کرمي54958اصفهان5961300096001211200081121400/04/03رهگیری مرسوله
142مومني54949تهران5961300096001200500001121400/04/03رهگیری مرسوله
143رضايي55031تهران5961300096001196000001141400/04/03رهگیری مرسوله
144هاشمي54956تهران5961300096001185200001141400/04/03رهگیری مرسوله
145رازي55021شاهيندژ5961300096001174505981141400/04/03رهگیری مرسوله
146بخشي55036هفشجان5961300096001163708841141400/04/03رهگیری مرسوله
147نصيري فر55063بجنورد5961300096001153000941141400/04/03رهگیری مرسوله
148پويامنش55080مشهد5961300096001142200091141400/04/03رهگیری مرسوله
149فتوحي55081تهران5961300096001131500001141400/04/03رهگیری مرسوله
150عباسي54986اراک5961300096001120700381141400/04/03رهگیری مرسوله
151ضيايي55082زرين شهر5961300096001110008471141400/04/03رهگیری مرسوله
152کرمي55028تهران5961300096001109200001141400/04/03رهگیری مرسوله
153شريفي54999شهرجديدسهند5961300096001094705331141400/04/03رهگیری مرسوله
154فتحي55009تهران5961300096001084000001141400/04/03رهگیری مرسوله
155عسگري54996بندرعباس5961300096001073200791141400/04/03رهگیری مرسوله
156کامراني55015محلات5961300096001062503781141400/04/03رهگیری مرسوله
157تقوي55029مشهد5961300096001051700091141400/04/03رهگیری مرسوله
158عشري54987تهران5961300096001041000001141400/04/03رهگیری مرسوله
159اقاجان زاده54985تهران5961300096001030200001141400/04/03رهگیری مرسوله
160حسامي55039شاهين شهر5961300096001029500831141400/04/03رهگیری مرسوله
161شوشري55014همدان5961300096001018700651141400/04/03رهگیری مرسوله
162لشکري55096تهران5961300096001008000001141400/04/03رهگیری مرسوله
163سليمي55013تهران5961300096000995200001141400/04/03رهگیری مرسوله
164محمودي55027تهران5961300096000615500001111400/04/03رهگیری مرسوله
165تيموري55008تهران5961300096000604700001111400/04/03رهگیری مرسوله
166ظريفي54965اروميه5961300096000590200571111400/04/03رهگیری مرسوله
167فتح پور55099اهواز5961300096000589500061111400/04/03رهگیری مرسوله
168پناه يزدان55043کرج5961300096000578700031111400/04/03رهگیری مرسوله
169باغبان55097مشهد5961300096000568000091111400/04/03رهگیری مرسوله
170طاهري54975شبستر5961300096000557205381111400/04/03رهگیری مرسوله
171بابايي54977زنجان5961300096000546500451111400/04/03رهگیری مرسوله
172ماپار54997تهران5961300096000535700001111400/04/03رهگیری مرسوله
173بيگي55002تهران5961300096000525000001111400/04/03رهگیری مرسوله
174امين دوست55086رامسر5961300096000514204691111400/04/03رهگیری مرسوله
175مرادي55017اليگودرز5961300096000503506861111400/04/03رهگیری مرسوله
176مقدس54970مشهد5961300096000499000091111400/04/03رهگیری مرسوله
177مقدم54978فومن5961300096000488204351111400/04/03رهگیری مرسوله
178قاسمي زاده55092تهران5961300096000477500001111400/04/03رهگیری مرسوله
179ناصري55026بندرعباس5961300096000466700791111400/04/03رهگیری مرسوله
180کيهاني55040تهران5961300096000456000001111400/04/03رهگیری مرسوله
181کاظمي55047اصفهان5961300096000445200081111400/04/03رهگیری مرسوله
182افزاري54981بندرعباس5961300096000434500791111400/04/03رهگیری مرسوله
183جهانسوز55037مشهد5961300096000423700091111400/04/03رهگیری مرسوله
184فرهي55012اراک5961300096000413000381111400/04/03رهگیری مرسوله
185غلامي55016شيراز-فارس5961300096000402200071111400/04/03رهگیری مرسوله
186يداللهي55045فارسان5961300096000397708861111400/04/03رهگیری مرسوله
187مرادي54944کرمانشاه5961300096000387000671111400/04/03رهگیری مرسوله
188روحاني546961اهواز5961300096000376200061111400/04/03رهگیری مرسوله
189لياقت55001تهران5961300096000365500001111400/04/03رهگیری مرسوله
190محسني54967قم5961300096000354700371111400/04/03رهگیری مرسوله
191حيدري55095نجف آباد5961300096000344000851111400/04/03رهگیری مرسوله
192اللهي55004بابل5961300096000333200471111400/04/03رهگیری مرسوله
193حسن پور54983خوي5961300096000322500581111400/04/03رهگیری مرسوله
194شفيعي54982تهران5961300096000311700001111400/04/03رهگیری مرسوله
195ذورقي54973کرج5961300096000301000031111400/04/03رهگیری مرسوله
196کمالي54993کرج5961300096000296500031111400/04/03رهگیری مرسوله
197اسماعيلي54990تهران5961300096000285700001111400/04/03رهگیری مرسوله
198پوررحيم54960تهران5961300096000275000001111400/04/03رهگیری مرسوله
199صادقي54980کرج5961300096000264200031111400/04/03رهگیری مرسوله
200اميني54976آشخانه5961300096000253509451111400/04/03رهگیری مرسوله
201بادين54979تهران5961300096000242700001111400/04/03رهگیری مرسوله
202کريمي55053مشهد5961300096000232000091111400/04/03رهگیری مرسوله
203حسيني55072بندرکنگان5961300096000221275571111400/04/03رهگیری مرسوله
204شريف نيا55098بندرانزلي5961300096000210500431111400/04/03رهگیری مرسوله
205باباييان55032دره شهر5961300096000209706961111400/04/03رهگیری مرسوله
206الياسي54984کرج5961300096000195200031111400/04/03رهگیری مرسوله
207شاکري55030اهواز5961300096000184500061111400/04/03رهگیری مرسوله
208سعيدي54962کرج5961300096000173700031111400/04/03رهگیری مرسوله
209بيگي55109خرم آباد-لرستان5961300096000163000681111400/04/03رهگیری مرسوله
210حيدري55003شهر کرد5961300096000152200881111400/04/03رهگیری مرسوله
211شريفي55089مشهد5961300096000141500091111400/04/03رهگیری مرسوله
212خاکساري54998چابهار5961300096000130709971111400/04/03رهگیری مرسوله
213يوسفي55033تهران5961300096000120000001111400/04/03رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید