لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 5 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مرتضوي55348مشهد5963700098001118000091121400/04/05رهگیری مرسوله
2ويسي پور55369سنندج5963700098001107200661121400/04/05رهگیری مرسوله
3عبداله زاده55372چابکسر5963700098001092744871121400/04/05رهگیری مرسوله
4مقدم55393گرگان5963700098001082000491121400/04/05رهگیری مرسوله
5نجاري55370تهران5963700098001071200001121400/04/05رهگیری مرسوله
6علي محمدي55221تهران5963700098001060500001121400/04/05رهگیری مرسوله
7شعاع55375تهران5963700098001059700001121400/04/05رهگیری مرسوله
8برومندي55343تهران5963700098001049000001121400/04/05رهگیری مرسوله
9يگانه55389تهران5963700098001038200001121400/04/05رهگیری مرسوله
10فرهي55266اراک5963700098001027500381131400/04/05رهگیری مرسوله
11شجاعي55278يزد5963700098001016700891131400/04/05رهگیری مرسوله
12باباشاهي55254اصفهان5963700098001006000081131400/04/05رهگیری مرسوله
13بابايي55252اردبيل5963700098000993200561131400/04/05رهگیری مرسوله
14غني دل55368اروميه5963700098000982500571131400/04/05رهگیری مرسوله
15نباتي55381اروميه5963700098000971700571131400/04/05رهگیری مرسوله
16عباسي55337تهران5963700098000949500001141400/04/05رهگیری مرسوله
17بختياري55397تهران5963700098000938700001141400/04/05رهگیری مرسوله
18ثاني55358تهران5963700098000928000001141400/04/05رهگیری مرسوله
19نظري55336رفسنجان5963700098000917200771141400/04/05رهگیری مرسوله
20زيرکنيا55289بندرانزلي5963700098000906500431141400/04/05رهگیری مرسوله
21غني55371قاين5963700098000892009761141400/04/05رهگیری مرسوله
22داش سوز55338مشهد5963700098000881200091141400/04/05رهگیری مرسوله
23شکيبا55390دزفول5963700098000870506461141400/04/05رهگیری مرسوله
24حسني55391رشت5963700098000869700041141400/04/05رهگیری مرسوله
25ميريان55385ساري5963700098000859000481141400/04/05رهگیری مرسوله
26يوسفي55386کرج5963700098000848200031141400/04/05رهگیری مرسوله
27دهقاني نزاد55351مشهد5963700098000837500091141400/04/05رهگیری مرسوله
28عظيمي55270شوشتر5963700098000826706451141400/04/05رهگیری مرسوله
29خاني55359کرج5963700098000816000031141400/04/05رهگیری مرسوله
30خدمتگزار55349لاهيجان-گيلان5963700098000805200441141400/04/05رهگیری مرسوله
31اکبري55388شهر کرد5963700098000790700881141400/04/05رهگیری مرسوله
32عامري55373شيراز-فارس5963700098000780000071141400/04/05رهگیری مرسوله
33سالم55395بهارستان5963700098000779281431141400/04/05رهگیری مرسوله
34عزيزي55347شيراز-فارس5963700098000768500071141400/04/05رهگیری مرسوله
35اميدزاده55360رشت5963700098000757700041141400/04/05رهگیری مرسوله
36چراغي55357رامسر5963700098000747004691141400/04/05رهگیری مرسوله
37حيدري55382اصفهان5963700098000736200081141400/04/05رهگیری مرسوله
38حسين ابادي55353تهران5963700098000725500001141400/04/05رهگیری مرسوله
39دشتي55285تهران5963700098000714700001141400/04/05رهگیری مرسوله
40ذکاوتي55377تهران5963700098000704000001141400/04/05رهگیری مرسوله
41هاشمي55374تهران5963700098000699500001141400/04/05رهگیری مرسوله
42اميري55292تهران5963700098000688700001141400/04/05رهگیری مرسوله
43تولا55396کرج5963700098000678000031141400/04/05رهگیری مرسوله
44رستگار55364چابکسر5963700098000667244871141400/04/05رهگیری مرسوله
45عسگري55367محلات5963700098000656503781141400/04/05رهگیری مرسوله
46خادمي55350کرج5963700098000645700031141400/04/05رهگیری مرسوله
47حسيني55231بيستون5963700098000635067371141400/04/05رهگیری مرسوله
48فريدوني55365لاهيجان-گيلان5963700098000624200441141400/04/05رهگیری مرسوله
49جعفري55258بيرجند5963700098000613500971141400/04/05رهگیری مرسوله
50اسکندري55383رامهرمز5963700098000602706381141400/04/05رهگیری مرسوله
51ساحل55265کرمانشاه5963700098000598200671141400/04/05رهگیری مرسوله
52ملکوتي55354دزفول5963700098000587506461141400/04/05رهگیری مرسوله
53سيادپنش55356رشت5963700098000576700041141400/04/05رهگیری مرسوله
54شاهدي55355مشهد5963700098000566000091141400/04/05رهگیری مرسوله
55جليني55226کرج5963700098000555200031141400/04/05رهگیری مرسوله
56بابايي55245مشهد5963700098000544500091141400/04/05رهگیری مرسوله
57ابراهيمي55346دماوند5963700098000533703971141400/04/05رهگیری مرسوله
58بختياري55228تهران5963700098000523000001141400/04/05رهگیری مرسوله
59شناسا55233تهران5963700098000512200001141400/04/05رهگیری مرسوله
60نظري زاده55257تهران5963700098000501500001141400/04/05رهگیری مرسوله
61جمالي55244تهران5963700098000497000001141400/04/05رهگیری مرسوله
62بتول زيدي55243تهران5963700098000486200001141400/04/05رهگیری مرسوله
63شفيع زاده55259تهران5963700098000475500001141400/04/05رهگیری مرسوله
64معاذالهي55229رفسنجان5963700098000464700771141400/04/05رهگیری مرسوله
65يوسفي55239همدان5963700098000454000651141400/04/05رهگیری مرسوله
66حسيني55283مشهد5963700098000443200091141400/04/05رهگیری مرسوله
67جهانگيري55219لاهيجان-گيلان5963700098000432500441141400/04/05رهگیری مرسوله
68سخايي55280کرج5963700098000421700031141400/04/05رهگیری مرسوله
69نيک خواه55232بندرعباس5963700098000411000791141400/04/05رهگیری مرسوله
70محمدي55240کرج5963700098000400200031141400/04/05رهگیری مرسوله
71کبيري55284شهر کرد5963700098000395700881141400/04/05رهگیری مرسوله
72دهقان زاده55263مشهد5963700098000385000091141400/04/05رهگیری مرسوله
73اميري55344فارسان5963700098000374208861141400/04/05رهگیری مرسوله
74شاهمرادي55279سرپل ذهاب5963700098000363506771141400/04/05رهگیری مرسوله
75ميرزايي55268درگز5963700098000352709491141400/04/05رهگیری مرسوله
76سلطان55220تهران5963700098000342000001141400/04/05رهگیری مرسوله
77عليزاده55222تهران5963700098000331200001141400/04/05رهگیری مرسوله
78محمدي55260تهران5963700098000320500001141400/04/05رهگیری مرسوله
79ضيا55234تهران5963700098000319700001141400/04/05رهگیری مرسوله
80سيفي کار55269تهران5963700098000309000001141400/04/05رهگیری مرسوله
81رئيسي55282تهران5963700098000294500001141400/04/05رهگیری مرسوله
82منتظر55262بابل5963700098000283700471141400/04/05رهگیری مرسوله
83غفاري55250زرين شهر5963700098000273008471141400/04/05رهگیری مرسوله
84حاتمي55345يزد5963700098000262200891141400/04/05رهگیری مرسوله
85شرافت55235اصفهان5963700098000251500081141400/04/05رهگیری مرسوله
86کردي55261گرگان5963700098000240700491141400/04/05رهگیری مرسوله
87زينلي زاده55237اهواز5963700098000230000061141400/04/05رهگیری مرسوله
88اسماعيلي55236دزفول5963700098000229206461141400/04/05رهگیری مرسوله
89اسکندري55251بندرماهشهر5963700098000218506351141400/04/05رهگیری مرسوله
90البوغيش55264اهواز5963700098000207700061141400/04/05رهگیری مرسوله
91ريگستاني55275بندر ديلم5963700098000193275361141400/04/05رهگیری مرسوله
92قنبري55267مشهد5963700098000182500091141400/04/05رهگیری مرسوله
93رضا پوران55272فرخ شهر5963700098000171708831141400/04/05رهگیری مرسوله
94توانگر55341شيراز-فارس5963700098000161000071141400/04/05رهگیری مرسوله
95صادقي55277تهران5963700098000150200001141400/04/05رهگیری مرسوله
96پورحسن55413اهر6082200098000977705451141400/04/05رهگیری مرسوله
97پناهنده55445مشهد6082200098000967000091141400/04/05رهگیری مرسوله
98طاهري55415خرم آباد-لرستان6082200098000956200681141400/04/05رهگیری مرسوله
99ناسوتي55474شيراز-فارس6082200098000945500071141400/04/05رهگیری مرسوله
100جلالي55425سوسنگرد6082200098000934706441141400/04/05رهگیری مرسوله
101موحديان55418مشهد6082200098000924000091141400/04/05رهگیری مرسوله
102بهنيا55421دوگنبدان6082200098000913207581141400/04/05رهگیری مرسوله
103افکاري55457جويم6082200098000902574351141400/04/05رهگیری مرسوله
104غلامي55414فولادشهر6082200098000898008491141400/04/05رهگیری مرسوله
105قلندري55460خرم آباد-لرستان6082200098000887200681141400/04/05رهگیری مرسوله
106مرعشي55440کرج6082200098000876500031141400/04/05رهگیری مرسوله
107صالحي55408بندرانزلي6082200098000865700431141400/04/05رهگیری مرسوله
108شمي پور55501اهواز6082200098000855000061141400/04/05رهگیری مرسوله
109شمسي55412کرمانشاه6082200098000844200671141400/04/05رهگیری مرسوله
110تفکري55482يزد6082200098000833500891141400/04/05رهگیری مرسوله
111باقري55410بوشهر6082200098000822700751141400/04/05رهگیری مرسوله
112برزگر55479پل سفيد6082200098000812004791141400/04/05رهگیری مرسوله
113بهاري55447اصفهان6082200098000801200081141400/04/05رهگیری مرسوله
114نظري55496کرمانشاه6082200098000796700671141400/04/05رهگیری مرسوله
115زارعي نزاد55417چالوس6082200098000786004661141400/04/05رهگیری مرسوله
116رجبي55448بابل6082200098000775200471141400/04/05رهگیری مرسوله
117حسيني55405دورود6082200098000764506881141400/04/05رهگیری مرسوله
118سيفي55416شيراز-فارس6082200098000753700071141400/04/05رهگیری مرسوله
119سيدين55461زنجان6082200098000743000451141400/04/05رهگیری مرسوله
120روزرخ55452مشهد6082200098000732200091141400/04/05رهگیری مرسوله
121پورجواد55472نظرآباد6082200098000721503331141400/04/05رهگیری مرسوله
122نريماني55403قائم شهر6082200098000710704761141400/04/05رهگیری مرسوله
123مسجدي55502قم6082200098000700000371141400/04/05رهگیری مرسوله
124زينعلي55463اهواز6082200098000695500061141400/04/05رهگیری مرسوله
125صمدي55455پارسيان6082200098000684779771141400/04/05رهگیری مرسوله
126عابدي55419اصفهان6082200098000674000081141400/04/05رهگیری مرسوله
127مختاري55477قائم شهر6082200098000663204761141400/04/05رهگیری مرسوله
128قاسمي55411حاجي آباد-هرمزگان6082200098000652579391141400/04/05رهگیری مرسوله
129فلاح55402محمودآباد-مازندران6082200098000641704631141400/04/05رهگیری مرسوله
130مرادپور55450بندرعباس6082200098000631000791141400/04/05رهگیری مرسوله
131محموديان55444يزد6082200098000620200891141400/04/05رهگیری مرسوله
132امين فر55503بندرکنگان6082200098000619575571141400/04/05رهگیری مرسوله
133هاشميان55493سمنان6082200098000608700351141400/04/05رهگیری مرسوله
134چتري55466سمنان6082200098000594200351141400/04/05رهگیری مرسوله
135عطار55465گناباد6082200098000583509691141400/04/05رهگیری مرسوله
136علي منش55449گرگان6082200098000572700491141400/04/05رهگیری مرسوله
137چريک55454اهواز6082200098000562000061141400/04/05رهگیری مرسوله
138گلي55505رشت6082200098000551200041141400/04/05رهگیری مرسوله
139ابراهيمي55475فريدونکنار6082200098000540504751141400/04/05رهگیری مرسوله
140اماني55399اصفهان6082200098000539700081141400/04/05رهگیری مرسوله
141موسوي55451تهران6082200098000529000001141400/04/05رهگیری مرسوله
142خداداديان55467تهران6082200098000518200001141400/04/05رهگیری مرسوله
143کريمي55401تهران6082200098000507500001141400/04/05رهگیری مرسوله
144رمضاني نزاد55456تهران6082200098000493000001141400/04/05رهگیری مرسوله
145مرام55473تهران6082200098000482200001141400/04/05رهگیری مرسوله
146محبي55441تهران6082200098000471500001141400/04/05رهگیری مرسوله
147پورمند55497تهران6082200098000460700001141400/04/05رهگیری مرسوله
148حافظي55409تهران6082200098000450000001141400/04/05رهگیری مرسوله
149شريفي55494تهران6082200098000449200001141400/04/05رهگیری مرسوله
150آزادگان55400تهران6082200098000438500001141400/04/05رهگیری مرسوله
151مرادي55504تهران6082200098000427700001141400/04/05رهگیری مرسوله
152رهبر55459تهران6082200098000417000001141400/04/05رهگیری مرسوله
153اسدي55481تهران6082200098000406200001141400/04/05رهگیری مرسوله
154اسماعيلي55404تهران6082200098000391700001141400/04/05رهگیری مرسوله
155فائزه پور55446تهران6082200098000381000001141400/04/05رهگیری مرسوله
156قشقايي55499تهران6082200098000370200001141400/04/05رهگیری مرسوله
157ساداتي55407تهران6082200098000369500001141400/04/05رهگیری مرسوله
158رساني55458تهران6082200098000358700001141400/04/05رهگیری مرسوله
159يوسفي55439تهران6082200098000348000001141400/04/05رهگیری مرسوله
160داعي55470تهران6082200098000337200001141400/04/05رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید