لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 9 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ارسالرهگیری مرسوله
1ئالت33323چالوس5961399345002587704661111399/12/09رهگیری مرسوله
2نکويي33628اردستان5961399345002577008381111399/12/09رهگیری مرسوله
3نيري33330اهواز5961399345002566200061111399/12/09رهگیری مرسوله
4مرتضوي33328مشهد5961399345002555500091111399/12/09رهگیری مرسوله
5سليماني33336کرمان5961399345002544700761111399/12/09رهگیری مرسوله
6معرفيان راد27417کرج5961399345002534000031111399/12/09رهگیری مرسوله
7عسگري33329ايلام5961399345002523206931111399/12/09رهگیری مرسوله
8رحيمي33322تهران5961399345002512500001111399/12/09رهگیری مرسوله
9ميموسوي33327کرج5961399345002501700031111399/12/09رهگیری مرسوله
10صادقي33337الشتر5961399345002497206891111399/12/09رهگیری مرسوله
11محمدلو33339آب بر5961399345002486504591111399/12/09رهگیری مرسوله
12ميرزاکرمي33320ايلام5961399345002475706931111399/12/09رهگیری مرسوله
13عليزاده33325ساري5961399345002465000481111399/12/09رهگیری مرسوله
14ابراهيمي33627شهرجديدسهند5961399345002454205331111399/12/09رهگیری مرسوله
15رجايي33331داراب-فارس5961399345002443507481111399/12/09رهگیری مرسوله
16حسيني33625ساري5961399345002432700481111399/12/09رهگیری مرسوله
17خاکشور33335تهران5961399345002422000001111399/12/09رهگیری مرسوله
18عصاره33324کرج5961399345002411200031111399/12/09رهگیری مرسوله
19اميرخاني33321تهران5961399345002400500001111399/12/09رهگیری مرسوله
20عسگري33340زنجان5961399345002396000451111399/12/09رهگیری مرسوله
21ميرخاني33189تهران5961399345001602200001141399/12/09رهگیری مرسوله
22الهي33184مشهد5961399345001597700091141399/12/09رهگیری مرسوله
23جيلي33187مراغه-آذربايجان شرقي5961399345001587000551141399/12/09رهگیری مرسوله
24حنيف33200تهران5961399345001576200001141399/12/09رهگیری مرسوله
25شهبازي33185تهران5961399345001565500001141399/12/09رهگیری مرسوله
26کهنوجي33181اهواز5961399345001554700061141399/12/09رهگیری مرسوله
27قويدل33239ماسال5961399345001544004381141399/12/09رهگیری مرسوله
28هاشمي بني33261بن5961399345001533288581141399/12/09رهگیری مرسوله
29قاطعي33313شيراز-فارس5961399345001496500071111399/12/09رهگیری مرسوله
30جنتي33263قم5961399345001485700371111399/12/09رهگیری مرسوله
31شريعت33241رودهن5961399345001475039731111399/12/09رهگیری مرسوله
32لياقت33240اهواز5961399345001464200061111399/12/09رهگیری مرسوله
33يزدي نژاد33182تهران5961399345001453500001111399/12/09رهگیری مرسوله
34مجيدي33312تهران5961399345001442700001111399/12/09رهگیری مرسوله
35کياني33258تهران5961399345001432000001111399/12/09رهگیری مرسوله
36لطيفيان33308مشهد5961399345001421200091111399/12/09رهگیری مرسوله
37مرادابادي33220تهران5961399345001410500001111399/12/09رهگیری مرسوله
38گرامي33219اهواز5961399345001409700061111399/12/09رهگیری مرسوله
39کرمي33253سنندج5961399345001395200661111399/12/09رهگیری مرسوله
40پيشه وران33242قرچک5961399345001384518686111399/12/09رهگیری مرسوله
41مشايخ33202تهران5961399345001373700001111399/12/09رهگیری مرسوله
42غني33278شيراز-فارس5961399345001363000071111399/12/09رهگیری مرسوله
43مظهري33218تهران5961399345001352200001111399/12/09رهگیری مرسوله
44محمديان33217قم5961399345001341500371111399/12/09رهگیری مرسوله
45کرمي33259کرمان5961399345001330700761111399/12/09رهگیری مرسوله
46زيدي33188تهران5961399345001320000001111399/12/09رهگیری مرسوله
47جباري33315دزفول5961399345001319206461111399/12/09رهگیری مرسوله
48فيروزفر33201اصفهان5961399345001308500081111399/12/09رهگیری مرسوله
49رحيمي33260دهبارز5961399345001294007991111399/12/09رهگیری مرسوله
50رحمانيان33252جهرم5961399345001283200741111399/12/09رهگیری مرسوله
51مدبر33319کرج5961399345001272500031141399/12/09رهگیری مرسوله
52سنبل زاده33269تهران5961399345001261700001141399/12/09رهگیری مرسوله
53عالي پور33203مسجدسليمان5961399345001251006491141399/12/09رهگیری مرسوله
54يزداني33289تهران5961399345001240200001111399/12/09رهگیری مرسوله
55حجازي33316تهران5961399345001239500001111399/12/09رهگیری مرسوله
56موسوي33250اصفهان5961399345001228700081111399/12/09رهگیری مرسوله
57داوودابادي33305تهران5961399345001218000001111399/12/09رهگیری مرسوله
58آبيانه33311تهران5961399345001207200001111399/12/09رهگیری مرسوله
59کريمي33317شهرضا5961399345001192700861141399/12/09رهگیری مرسوله
60حسيني33244نور آباد5961399345001182007351141399/12/09رهگیری مرسوله
61علوي راد33245اهواز5961399345001171200061111399/12/09رهگیری مرسوله
62عباسي33248بروجرد5961399345001159700691111399/12/09رهگیری مرسوله
63غفورپور33243آبادان5961399345001149000631111399/12/09رهگیری مرسوله
64مختاري33307تهران5961399345001138200001111399/12/09رهگیری مرسوله
65آقاجعفري33249کرج5961399345001127500031111399/12/09رهگیری مرسوله
66ياروطن33266تهران5961399345001116700001111399/12/09رهگیری مرسوله
67الماسي33310لار5961399345001106007431111399/12/09رهگیری مرسوله
68توراني33264کرج5961399345001091500031111399/12/09رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید