لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 6 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ارساللینک رهگیری مرسوله
1اکبري33106تهران5961399342003989700001111399/12/06رهگیری مرسوله
2غياث33054يزد5961399342003979000891111399/12/06رهگیری مرسوله
3قرباني33087اردبيل5961399342003968200561111399/12/06رهگیری مرسوله
4شمسي نژاد33116مشهد5961399342003957500091111399/12/06رهگیری مرسوله
5حياتي33110بندرماهشهر5961399342003946706351111399/12/06رهگیری مرسوله
6قرشچيان33085کرمانشاه5961399342003936000671111399/12/06رهگیری مرسوله
7گلزار33046تهران5961399342003925200001111399/12/06رهگیری مرسوله
8عزيزي33070خرم آباد-لرستان5961399342003914500681111399/12/06رهگیری مرسوله
9مرتضوي33069مشهد5961399342003903700091111399/12/06رهگیری مرسوله
10اردکاني33092باشت5961399342003899275881111399/12/06رهگیری مرسوله
11نعمتي33071تهران5961399342003888500001111399/12/06رهگیری مرسوله
12پورجيبان33050رشت5961399342003877700041111399/12/06رهگیری مرسوله
13يزدي33057کرج5961399342003867000031111399/12/06رهگیری مرسوله
14پوستچي33089تهران5961399342003856200001111399/12/06رهگیری مرسوله
15خرمن بيز33078نظرآباد5961399342003845503331111399/12/06رهگیری مرسوله
16زينلي33093رفسنجان5961399342003834700771111399/12/06رهگیری مرسوله
17اکبري33065تربت حيدريه5961399342003824000951111399/12/06رهگیری مرسوله
18افرادي33061مامونيه5961399342003813203941111399/12/06رهگیری مرسوله
19کاظمي33084بهشهر5961399342003802504851111399/12/06رهگیری مرسوله
20هاشمي33083شيراز-فارس5961399342003798000071111399/12/06رهگیری مرسوله
21سليمي33086بروجرد5961399342003787200691111399/12/06رهگیری مرسوله
22طباطبايي33101اروميه5961399342003776500571111399/12/06رهگیری مرسوله
23سخامنش33047تهران5961399342003765700001111399/12/06رهگیری مرسوله
24چوبتتراش33049ني ريز5961399342003755007491111399/12/06رهگیری مرسوله
25ناصري فر33051تهران5961399342003744200001111399/12/06رهگیری مرسوله
26تقوي33048دهدشت5961399342003733507571111399/12/06رهگیری مرسوله
27دهقان33066شيراز-فارس5961399342003722700071111399/12/06رهگیری مرسوله
28رنجبر33079بندرکنگان5961399342003712075571111399/12/06رهگیری مرسوله
29ملايي33059هرات5961399342003701289881111399/12/06رهگیری مرسوله
30کوشه نشين33064کرج5961399342003696700031111399/12/06رهگیری مرسوله
31چماني33056تهران5961399342003686000001111399/12/06رهگیری مرسوله
32کيوانلو33102مشهد5961399342003552500091111399/12/06رهگیری مرسوله
33محمودي33107ميرآباد5961399342003541759671111399/12/06رهگیری مرسوله
34عبدالله زاده33175چابکسر5961399342003531044871111399/12/06رهگیری مرسوله
35شريفيان33074بجنورد5961399342003520200941111399/12/06رهگیری مرسوله
36انصاريان33094بندرعباس5961399342003519500791111399/12/06رهگیری مرسوله
37شريفي33103اميديه5961399342003508763731111399/12/06رهگیری مرسوله
38مجلسي33088تهران5961399342003494200001111399/12/06رهگیری مرسوله
39لياژ33112بندرعباس5961399342003483500791111399/12/06رهگیری مرسوله
40عزيزي33095کرمان5961399342003472700761111399/12/06رهگیری مرسوله
41صالح33091کرج5961399342003462000031111399/12/06رهگیری مرسوله
42مهدوي33073مشهد5961399342003451200091111399/12/06رهگیری مرسوله
43واحدي33104تهران5961399342003440500001111399/12/06رهگیری مرسوله
44احمدي33173مشهد5961399342003439700091111399/12/06رهگیری مرسوله
45موذن33098تهران5961399342003429000001111399/12/06رهگیری مرسوله
46جعفري33072اهواز5961399342003418200061111399/12/06رهگیری مرسوله
47بحريني33076تهران5961399342003407500001111399/12/06رهگیری مرسوله
48تاج33080تهران5961399342003393000001111399/12/06رهگیری مرسوله
49نوروزي33099کيش5961399342003382207941111399/12/06رهگیری مرسوله
50قاسمي3315بندرعباس5961399342003371500791111399/12/06رهگیری مرسوله
51خالقيان33100بروجرد5961399342003360700691111399/12/06رهگیری مرسوله
52پيمان پور33096تهران5961399342003350000001111399/12/06رهگیری مرسوله
53کريميان33174تهران5961399342003349200001111399/12/06رهگیری مرسوله
54اسناعيلي33178تهران5961399342003338500001111399/12/06رهگیری مرسوله
55هواللهي33180يزد5961399342003327700891111399/12/06رهگیری مرسوله
56مسعودي33108تهران5961399342003317000001111399/12/06رهگیری مرسوله
57سيدي33177اروميه5961399342003306200571111399/12/06رهگیری مرسوله
58طباري33179بندرعباس5961399342003291700791111399/12/06رهگیری مرسوله
59مهدوي33114تهران5961399342003281000001111399/12/06رهگیری مرسوله
60روان بخش33118تهران5961399342003270200001111399/12/06رهگیری مرسوله
61اسدي33109بابل5961399342003269500471111399/12/06رهگیری مرسوله
62شجاع32675شيراز-فارس5961399342002844700071111399/12/06رهگیری مرسوله
63اعلايي32977تهران5961399342002834000001111399/12/06رهگیری مرسوله
64حجازي32961اصفهان5961399342002823200081111399/12/06رهگیری مرسوله
65مقدم33006تهران5961399342002812500001111399/12/06رهگیری مرسوله
66ثقفي32975تهران5961399342002801700001111399/12/06رهگیری مرسوله
67نوچمني32928گرگان5961399342002797200491111399/12/06رهگیری مرسوله
68محمدي32967کرج5961399342002786500031111399/12/06رهگیری مرسوله
69عسکري32940اصفهان5961399342002775700081111399/12/06رهگیری مرسوله
70پولادک32935دزفول5961399342002765006461111399/12/06رهگیری مرسوله
71اخوان31691سياهکل5961399342002754204431111399/12/06رهگیری مرسوله
72فخيمي32957قم5961399342002743500371111399/12/06رهگیری مرسوله
73روشن32937قروه5961399342002732706661111399/12/06رهگیری مرسوله
74اسدي32964شهر صنعتی پرند5961399342002722037614111399/12/06رهگیری مرسوله
75بيرامي32963تهران5961399342002711200001111399/12/06رهگیری مرسوله
76اشرفي32983اهواز5961399342002700500061111399/12/06رهگیری مرسوله
77عدلي32965گرمي5961399342002696005651111399/12/06رهگیری مرسوله
78دلخوش32981کرج5961399342002685200031111399/12/06رهگیری مرسوله
79محمدزاده32982رشت5961399342002674500041111399/12/06رهگیری مرسوله
80ديلمي32938رشت5961399342002663700041111399/12/06رهگیری مرسوله
81موسوي33015ری5961399342002653001813111399/12/06رهگیری مرسوله
82حسيني32943تهران5961399342002642200001111399/12/06رهگیری مرسوله
83همايونفر32926قم5961399342002631500371111399/12/06رهگیری مرسوله
84قريب31939تهران5961399342002620700001111399/12/06رهگیری مرسوله
85شاهپري32939قم5961399342002610000371111399/12/06رهگیری مرسوله
86مولوي زاده32932تهران5961399342002609200001111399/12/06رهگیری مرسوله
87عابدي32942شيراز-فارس5961399342002594700071111399/12/06رهگیری مرسوله
88زماني33003خميني شهر5961399342002584000841111399/12/06رهگیری مرسوله
89موسوي32976شيراز-فارس5961399342002573200071111399/12/06رهگیری مرسوله
90سبزويري32934تاکستان5961399342002562503481111399/12/06رهگیری مرسوله
91صفرلو32931تهران5961399342002551700001111399/12/06رهگیری مرسوله
92فيروزيان32589قائم شهر5961399342002541004761111399/12/06رهگیری مرسوله
93عليزاده33004تهران5961399342002530200001111399/12/06رهگیری مرسوله
94محمدي32927شيراز-فارس5961399342002529500071111399/12/06رهگیری مرسوله
95فتحي32945تهران5961399342002518700001111399/12/06رهگیری مرسوله
96مرجانيان33026تهران5961399342002417500001111399/12/06رهگیری مرسوله
97مينايي33014اراک5961399342002406700381111399/12/06رهگیری مرسوله
98ماسوري33016تهران5961399342002392200001111399/12/06رهگیری مرسوله
99رحماني فر33035تهران5961399342002381500001111399/12/06رهگیری مرسوله
100کوثري33017بندرکنگان5961399342002370775571111399/12/06رهگیری مرسوله
101نامدار33023لار5961399342002360007431111399/12/06رهگیری مرسوله
102محجود نسب33025سنندج5961399342002359200661111399/12/06رهگیری مرسوله
103حورسي33034خرمشهر5961399342002348500641111399/12/06رهگیری مرسوله
104کرم33019مسجدسليمان5961399342002337706491111399/12/06رهگیری مرسوله
105سپينود33008ايذه5961399342002327006391111399/12/06رهگیری مرسوله
106آجيلي33018تهران5961399342002316200001111399/12/06رهگیری مرسوله
107سليميان33009زرين شهر5961399342002305508471111399/12/06رهگیری مرسوله
108موسوي زاده33033مبارکه-اصفهان5961399342002291008481111399/12/06رهگیری مرسوله
109دهقان33020مشهد5961399342002280200091111399/12/06رهگیری مرسوله
110کلانتري33011تهران5961399342002279500001111399/12/06رهگیری مرسوله
111رحماني33013اميرکلا5961399342002268704731111399/12/06رهگیری مرسوله
112حقيقت33021تهران5961399342002258000001111399/12/06رهگیری مرسوله
113طالب لو33045تهران5961399342002247200001111399/12/06رهگیری مرسوله
114پاکزاد33042تهران5961399342002236500001111399/12/06رهگیری مرسوله
115محمدي32024زنجان5961399342002225700451111399/12/06رهگیری مرسوله
116طاعتي32978رشت5961399342002215000041111399/12/06رهگیری مرسوله
117حکيمي32979تهران5961399342002204200001111399/12/06رهگیری مرسوله
118نوحه خوان32980بجنورد5961399342002199700941111399/12/06رهگیری مرسوله
119افشار33022تهران5961399342002189000001111399/12/06رهگیری مرسوله
120صميمي33012کرمانشاه5961399342002178200671111399/12/06رهگیری مرسوله
121حقيقي33005تهران5961399342002167500001111399/12/06رهگیری مرسوله
122بابائي32962تهران5961399342002156700001111399/12/06رهگیری مرسوله
123رحيم ابادي31488نيشابور5961399342002146000931111399/12/06رهگیری مرسوله
124افشاري33031تهران5961399342002135200001111399/12/06رهگیری مرسوله
125کاظميان31694خرم آباد-لرستان5961399342002124500681111399/12/06رهگیری مرسوله
126پورافشار32664کرج5961399342001934500031111399/12/06رهگیری مرسوله
127مختاري32680خوي5961399342001923700581111399/12/06رهگیری مرسوله
128ايمانلو32644شيراز-فارس5961399342001913000071111399/12/06رهگیری مرسوله
129ساروقي32721ساروق5961399342001902238341111399/12/06رهگیری مرسوله
130صنعتي32671کيش5961399342001897707941111399/12/06رهگیری مرسوله
131محب32665يزد5961399342001887000891111399/12/06رهگیری مرسوله
132محمودي32765رشت5961399342001876200041111399/12/06رهگیری مرسوله
133غلامين32668اردبيل5961399342001865500561111399/12/06رهگیری مرسوله
134مرمري32645تهران5961399342001854700001111399/12/06رهگیری مرسوله
135سراج32648کرج5961399342001844000031111399/12/06رهگیری مرسوله
136محسنفر32713آبادان5961399342001833200631111399/12/06رهگیری مرسوله
137ابراهيمي32692ايلام5961399342001822506931111399/12/06رهگیری مرسوله
138اردستاني32691پیشوا5961399342001811703381111399/12/06رهگیری مرسوله
139عباسي32722تهران5961399342001801000001111399/12/06رهگیری مرسوله
140حاجي پور32693يزد5961399342001796500891111399/12/06رهگیری مرسوله
141صادقي32674تهران5961399342001785700001111399/12/06رهگیری مرسوله
142بهرام زاده32689تهران5961399342001775000001111399/12/06رهگیری مرسوله
143آزادي32681کرمانشاه5961399342001764200671111399/12/06رهگیری مرسوله
144سودمند32684کرج5961399342001753500031111399/12/06رهگیری مرسوله
145مشروطه32711قزوين5961399342001742700341111399/12/06رهگیری مرسوله
146دهقان32712ازنا5961399342001732006871111399/12/06رهگیری مرسوله
147سليمي32687رفسنجان5961399342001721200771111399/12/06رهگیری مرسوله
148طالقاني32795ساري5961399342001710500481111399/12/06رهگیری مرسوله
149پوراحمدي32694تهران5961399342001709700001111399/12/06رهگیری مرسوله
150فيروزفر32730اصفهان5961399342001695200081111399/12/06رهگیری مرسوله
151عظيمي فر32696بندرعباس5961399342001684500791111399/12/06رهگیری مرسوله
152خسرجي32676اهواز5961399342001673700061111399/12/06رهگیری مرسوله
153صوفي32672اروميه5961399342001663000571111399/12/06رهگیری مرسوله
154درويشي32798بندرماهشهر5961399342001652206351111399/12/06رهگیری مرسوله
155فتاحي32654خوي5961399342001641500581111399/12/06رهگیری مرسوله
156ابوحمزه32720تهران5961399342001630700001111399/12/06رهگیری مرسوله
157ملک دار32659آمل5961399342001620000461111399/12/06رهگیری مرسوله
158ميرزاوند32658خرم آباد-لرستان5961399342001619200681111399/12/06رهگیری مرسوله
159زينلي32732رفسنجان5961399342001608500771111399/12/06رهگیری مرسوله
160حيدري32743پاوه5961399342001594006791111399/12/06رهگیری مرسوله
161صدري32750خرمدره5961399342001583204571111399/12/06رهگیری مرسوله
162ناصري32756اصفهان5961399342001572500081111399/12/06رهگیری مرسوله
163نامجو32751جهرم5961399342001561700741111399/12/06رهگیری مرسوله
164خاطري32660ساري5961399342001551000481111399/12/06رهگیری مرسوله
165معصومي32661نوشهر5961399342001540204651111399/12/06رهگیری مرسوله
166خواجوي32649عباس آباد5961399342001539546741111399/12/06رهگیری مرسوله
167مدني32701تهران5961399342001528700001111399/12/06رهگیری مرسوله
168صادق پور32723اروميه5961399342001518000571111399/12/06رهگیری مرسوله
169فتاح زاده32652تهران5961399342001507200001111399/12/06رهگیری مرسوله
170کاشاني32679اراک5961399342001492700381111399/12/06رهگیری مرسوله
171محمدي32698تهران5961399342001482000001111399/12/06رهگیری مرسوله
172سيرجاني32780تهران5961399342001471200001111399/12/06رهگیری مرسوله
173هداوند32669تهران5961399342001460500001111399/12/06رهگیری مرسوله
174شيرازي32673تهران5961399342001459700001111399/12/06رهگیری مرسوله
175مهدي پور32651تهران5961399342001449000001111399/12/06رهگیری مرسوله
176سلطاني32804بندرعباس5961399342000314700791111399/12/06رهگیری مرسوله
177فلاح32799تهران5961399342000304000001111399/12/06رهگیری مرسوله
178عزيزي32746اصفهان5961399342000299500081111399/12/06رهگیری مرسوله
179فاضلي32747قزوين5961399342000288700341111399/12/06رهگیری مرسوله
180مهرافروز32815بهبهان5961399342000278006361111399/12/06رهگیری مرسوله
181نقيبي32797نيشابور5961399342000267200931111399/12/06رهگیری مرسوله
182حبيبيان32809يزد5961399342000256500891111399/12/06رهگیری مرسوله
183معصومي32788تهران5961399342000245700001111399/12/06رهگیری مرسوله
184گل بداغي32779صحنه5961399342000235067461111399/12/06رهگیری مرسوله
185يعقوبي32819همدان5961399342000224200651111399/12/06رهگیری مرسوله
186رستميان32817تهران5961399342000213500001111399/12/06رهگیری مرسوله
187يزداني32769تهران5961399342000202700001111399/12/06رهگیری مرسوله
188عبادي32784تهران5961399342000198200001111399/12/06رهگیری مرسوله
189راستي32745خنج5961399342000187574431111399/12/06رهگیری مرسوله
190حيدري32753تهران5961399342000176700001111399/12/06رهگیری مرسوله
191زرنيان32748کرمانشاه5961399342000166000671111399/12/06رهگیری مرسوله
192وزيري32767شيراز-فارس5961399342000155200071111399/12/06رهگیری مرسوله
193اسدي32768اهواز5961399342000144500061111399/12/06رهگیری مرسوله
194زال پور32786شيراز-فارس5961399342000133700071111399/12/06رهگیری مرسوله
195جدي32770تهران5961399342000123000001111399/12/06رهگیری مرسوله
196کشاورز32783رشت5961399342000112200041111399/12/06رهگیری مرسوله
197پگاه آور32794سنندج5961399342000101500661111399/12/06رهگیری مرسوله
198اسفندياري32781تهران5961399342000097000001111399/12/06رهگیری مرسوله
199احمدپور32755کرمانشاه5961399342000086200671111399/12/06رهگیری مرسوله
200رجايي32752شيراز-فارس5961399342000075500071111399/12/06رهگیری مرسوله
201ايزدي32830کرج5963799342000523500031111399/12/06رهگیری مرسوله
202شعباني32758رشت5963799342000512700041111399/12/06رهگیری مرسوله
203رهنما32840تهران5963799342000502000001111399/12/06رهگیری مرسوله
204کريميان32810تهران5963799342000497500001111399/12/06رهگیری مرسوله
205هوشيار32816تهران5963799342000486700001111399/12/06رهگیری مرسوله
206نقره32825تهران5963799342000476000001111399/12/06رهگیری مرسوله
207پيراسته32864تهران5963799342000465200001111399/12/06رهگیری مرسوله
208حسين نزاد32913تهران5963799342000454500001111399/12/06رهگیری مرسوله
209جنگجوي32838تهران5963799342000443700001111399/12/06رهگیری مرسوله
210پور حسن32820تهران5963799342000433000001111399/12/06رهگیری مرسوله
211صلاتي32800تهران5963799342000422200001111399/12/06رهگیری مرسوله
212عليزاده32818تهران5963799342000411500001111399/12/06رهگیری مرسوله
213جهان تيغ32853تهران5963799342000400700001111399/12/06رهگیری مرسوله
214شاملو32842تهران5963799342000396200001111399/12/06رهگیری مرسوله
215جليلوند32827تهران5963799342000385500001111399/12/06رهگیری مرسوله
216عباسي32802تهران5963799342000374700001111399/12/06رهگیری مرسوله
217پاک ايين32845تهران5963799342000364000001111399/12/06رهگیری مرسوله
218محمديان32925شيروان5963799342000353209461111399/12/06رهگیری مرسوله
219شرف زاد32921اصفهان5963799342000342500081111399/12/06رهگیری مرسوله
220جمالي32879دامغان5963799342000331703671111399/12/06رهگیری مرسوله
221نادري32866اصفهان5963799342000321000081111399/12/06رهگیری مرسوله
222فولادي32822بندرامام خميني5963799342000309563561111399/12/06رهگیری مرسوله
223اله پور32835اهواز5963799342000295000061111399/12/06رهگیری مرسوله
224قره خاني32916ميانه5963799342000284200531111399/12/06رهگیری مرسوله
225باقري32918جيرفت5963799342000273507861111399/12/06رهگیری مرسوله
226درخشنده32829جهرم5963799342000262700741111399/12/06رهگیری مرسوله
227اکبري32807تربت جام5963799342000252009571111399/12/06رهگیری مرسوله
228ميرزاپور32808گرگان5963799342000241200491111399/12/06رهگیری مرسوله
229محمدپور32848قائم شهر5963799342000230504761111399/12/06رهگیری مرسوله
230غياث32914يزد5963799342000229700891111399/12/06رهگیری مرسوله
231دهقاني32811شيراز-فارس5963799342000219000071111399/12/06رهگیری مرسوله
232خورسند32915شيراز-فارس5963799342000208200071111399/12/06رهگیری مرسوله
233ساعي32826مشهد5963799342000193700091111399/12/06رهگیری مرسوله
234وفايي32833رشت5963799342000183000041111399/12/06رهگیری مرسوله
235اميدوار32828کياشهر5963799342000172244471111399/12/06رهگیری مرسوله
236نيکبخت32824اصفهان5963799342000161500081111399/12/06رهگیری مرسوله
237شب خيز32836بندرعباس5963799342000150700791111399/12/06رهگیری مرسوله
238ملکي32831رشت5963799342000140000041111399/12/06رهگیری مرسوله
239باقري32806بوشهر5963799342000139200751111399/12/06رهگیری مرسوله
240زارع32743شيراز-فارس5963799342000128500071111399/12/06رهگیری مرسوله
241مرادي32801شهربابک5963799342000117707751111399/12/06رهگیری مرسوله
242هاشمي32923تهران5963799342000107000001111399/12/06رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید