لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 29 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مهديه حاتمي73138کرمان5961300184001332000761131400/06/29رهگیری مرسوله
2سعيد طاهرخاني72522تاکستان5961300184001321203481131400/06/29رهگیری مرسوله
3مونا شرفي شرفي72572خرم آباد-لرستان5961300184001310500681131400/06/29رهگیری مرسوله
4مينا افاضل72536اهواز5961300184001309700061131400/06/29رهگیری مرسوله
5سميه يارمحمدي73130تهران5961300184001295200001131400/06/29رهگیری مرسوله
6علي نام آور73121گراش5961300184001284507441131400/06/29رهگیری مرسوله
7مريم هداوند72454تهران5961300184001273700001131400/06/29رهگیری مرسوله
8نيلوفر نيري72568لنگرود5961300184001263004471131400/06/29رهگیری مرسوله
9ندا عطاالهي72442فسا5961300184001252207461131400/06/29رهگیری مرسوله
10نيلوفر حسيني72516تهران5961300184001241500001131400/06/29رهگیری مرسوله
11سعيد عزيزي72507اردبيل5961300184001230700561131400/06/29رهگیری مرسوله
12سارا علي زاده72518پردیس5961300184001220016581131400/06/29رهگیری مرسوله
13ساناز صبري72513تهران5961300184001219200001131400/06/29رهگیری مرسوله
14مژگان ناجي73119کرمان5961300184001208500761131400/06/29رهگیری مرسوله
15جهان آرا شيباني72517شيراز-فارس5961300184001194000071131400/06/29رهگیری مرسوله
16تارا نقش بندي73124تهران5961300184001183200001131400/06/29رهگیری مرسوله
17نسرين اميني72593سقز5961300184001172506681131400/06/29رهگیری مرسوله
18اسرا جلالي73144سوسنگرد5961300184001161706441131400/06/29رهگیری مرسوله
19شيرين زيوري73122تهران5961300184001151000001131400/06/29رهگیری مرسوله
20بهاره عاصفي72586بيرجند5961300184001140200971131400/06/29رهگیری مرسوله
21ژروانه طاهري73123شيراز-فارس5961300184001139500071141400/06/29رهگیری مرسوله
22ستاره مازندراني72551بيجار5961300184001128706651141400/06/29رهگیری مرسوله
23فاطمه سروري72546ايلام5961300184001118006931141400/06/29رهگیری مرسوله
24فائزه اسماعيلي72544تهران5961300184001107200001141400/06/29رهگیری مرسوله
25نسيم شيخ زاده73145تهران5961300184001092700001141400/06/29رهگیری مرسوله
26مرضيه يوسفي72515مشهد5961300184001082000091141400/06/29رهگیری مرسوله
27نرگس فتحي فتحي73132کرمانشاه5961300184001071200671141400/06/29رهگیری مرسوله
28زهرا حاج مرادي73136اصفهان5961300184001060500081141400/06/29رهگیری مرسوله
29گلنازمحمدخاني73140تهران5961300184001059700001141400/06/29رهگیری مرسوله
30ميناآهورقلندري73133بابلسر5961300184001049004741141400/06/29رهگیری مرسوله
31شيمااشرفيان72521بناب5961300184001038205551141400/06/29رهگیری مرسوله
32سيمين رنجبر72542يزد5961300184001027500891141400/06/29رهگیری مرسوله
33معصومه محمدحسيني72537کلاچاي5961300184001016704491141400/06/29رهگیری مرسوله
34مريم ولي زاده72535اروميه5961300184001006000571141400/06/29رهگیری مرسوله
35سحرخااني72511شيراز-فارس5961300184000993200071141400/06/29رهگیری مرسوله
36سيداحسان مرتضوي72548مشهد5961300184000982500091141400/06/29رهگیری مرسوله
37شهرزادرحيم زاده72520تنکابن5961300184000971704681141400/06/29رهگیری مرسوله
38فرشته صفوي72556بم5961300184000961007661141400/06/29رهگیری مرسوله
39ليلا محمدي محمدي73147بابلسر5961300184000950204741141400/06/29رهگیری مرسوله
40هانيالهيان72469يزد5961300184000949500891141400/06/29رهگیری مرسوله
41زهرا کميلي73139اراک5961300184000938700381141400/06/29رهگیری مرسوله
42هانيه برزگر72555کرج5961300184000497000031121400/06/29رهگیری مرسوله
43مرضيه خوشدوني فراهاني72588اراک5961300184000486200381121400/06/29رهگیری مرسوله
44پگاه عليزز72610دزفول5961300184000475506461121400/06/29رهگیری مرسوله
45ناديا بياباني72612شيراز-فارس5961300184000464700071121400/06/29رهگیری مرسوله
46فاطمه حاتمي72559کرمانشاه5961300184000454000671121400/06/29رهگیری مرسوله
47احمدرضا مراداندر72553لاهيجان-گيلان5961300184000443200441121400/06/29رهگیری مرسوله
48سپيده ناجي72580تهران5961300184000432500001121400/06/29رهگیری مرسوله
49ويدا مرادي دالوند72590بروجرد5961300184000421700691121400/06/29رهگیری مرسوله
50صدف ابطحي72564مشهد5961300184000411000091121400/06/29رهگیری مرسوله
51سمانه اميري شاميراني72547کرج5961300184000400200031121400/06/29رهگیری مرسوله
52طناز غم خوار73011تهران5961300184000395700001121400/06/29رهگیری مرسوله
53عاطفه اميري72600بوشهر5961300184000385000751121400/06/29رهگیری مرسوله
54الهام محمودآبادي72615تهران5961300184000374200001121400/06/29رهگیری مرسوله
55مينو مسعودي نژاد72626تهران5961300184000363500001121400/06/29رهگیری مرسوله
56زهرا ميزاني72625يزد5961300184000352700891121400/06/29رهگیری مرسوله
57سارا نيک سرشت72640تنکابن5961300184000342004681121400/06/29رهگیری مرسوله
58الي اجيل فروش72611يزد5961300184000331200891121400/06/29رهگیری مرسوله
59هديه نوروزي مهر72595تهران5961300184000320500001121400/06/29رهگیری مرسوله
60نغمه سماک72609تهران5961300184000319700001121400/06/29رهگیری مرسوله
61الهه فضلي72575زنجان5961300184000309000451121400/06/29رهگیری مرسوله
62فاطمه عطيه زاده73031بوشهر6097700184001580500751111400/06/29رهگیری مرسوله
63فرزانه مصباحي72949فيض آباد(خراسان رضوي)6097700184001579709531111400/06/29رهگیری مرسوله
64ريحانه بروجردي72970قزوين6097700184001569000341111400/06/29رهگیری مرسوله
65سارا عباسپور72986بجنورد6097700184001558200941111400/06/29رهگیری مرسوله
66فاطمه مرادحاصلي72951بدره6097700184001547569671111400/06/29رهگیری مرسوله
67زينب محمدي72984ايلام6097700184001536706931111400/06/29رهگیری مرسوله
68ماهک ساساني73081سقز6097700184001526006681111400/06/29رهگیری مرسوله
69زهرا علينقي72968کرمان6097700184001515200761111400/06/29رهگیری مرسوله
70ش رضازاده73017کرمان6097700184001504500761111400/06/29رهگیری مرسوله
71مريم نوري72976ابهر6097700184001490004561111400/06/29رهگیری مرسوله
72فائقه هاشمي73098زنجان6097700184001489200451111400/06/29رهگیری مرسوله
73شميم انصاري73028نمين6097700184001478505631111400/06/29رهگیری مرسوله
74عاطفه ترابي72989ملاير6097700184001467706571111400/06/29رهگیری مرسوله
75سپيده براتيان72971اصفهان6097700184001457000081111400/06/29رهگیری مرسوله
76زينب مطلبي73129اصفهان6097700184001446200081111400/06/29رهگیری مرسوله
77عاطفه همتيان72920اصفهان6097700184001435500081111400/06/29رهگیری مرسوله
78شهرزاد عرب73054اصفهان6097700184001424700081111400/06/29رهگیری مرسوله
79مريم قائمي73035اصفهان6097700184001414000081111400/06/29رهگیری مرسوله
80زهره کرمانپور72997شهرضا6097700184001403200861111400/06/29رهگیری مرسوله
81زهرا ايوبي72980فلاورجان6097700184001398708451111400/06/29رهگیری مرسوله
82کتايون سريار73084کاشان6097700184001388000871111400/06/29رهگیری مرسوله
83علي اکبر حاتمي71873جاجرم6097700184001377209441111400/06/29رهگیری مرسوله
84شهربانو بخشي73039قم6097700184001366500371111400/06/29رهگیری مرسوله
85فاطمه عليپور73062خرم آباد-لرستان6097700184001355700681111400/06/29رهگیری مرسوله
86شهلا دهملايي73059گرگان6097700184001345000491111400/06/29رهگیری مرسوله
87بهاره معصوميان73099قزوين6097700184001334200341111400/06/29رهگیری مرسوله
88سارا شجاعيان72929ياسوج6097700184001323507591111400/06/29رهگیری مرسوله
89امين خاکيان73043يزد6097700184001312700891111400/06/29رهگیری مرسوله
90زهرا رمضاني72895يزد6097700184001302000891111400/06/29رهگیری مرسوله
91معصومه فخرحسيني73095يزد6097700184001297500891111400/06/29رهگیری مرسوله
92درسا سعيدي73023يزد6097700184001286700891111400/06/29رهگیری مرسوله
93صبا ناصري71329مراغه-آذربايجان شرقي6097700184001276000551111400/06/29رهگیری مرسوله
94فرناز اکبرزاده73387تبريز6097700184001265200051111400/06/29رهگیری مرسوله
95مائده اسراري73127سرخه6097700184001254503551111400/06/29رهگیری مرسوله
96مرضيه ذوالفقاري72987سمنان6097700184001243700351111400/06/29رهگیری مرسوله
97طاهره اماره72990مهاباد-آذربايجان غربي6097700184001233000591111400/06/29رهگیری مرسوله
98مريم صفري73046اروميه6097700184001222200571111400/06/29رهگیری مرسوله
99ناديا کريمي70660اروميه6097700184001211500571111400/06/29رهگیری مرسوله
100سيما دهقاني73049اروميه6097700184001200700571111400/06/29رهگیری مرسوله
101زهرا قليپور73018رشت6097700184001196200041111400/06/29رهگیری مرسوله
102شيرين شعباني72897رشت6097700184001185500041111400/06/29رهگیری مرسوله
103سپيده جاويد73064رشت6097700184001174700041111400/06/29رهگیری مرسوله
104سارا هاشمي72922رشت6097700184001164000041111400/06/29رهگیری مرسوله
105محبوبه کامراني72937بيضا6097700184001153273631111400/06/29رهگیری مرسوله
106زويا بزرگمهر73066شيراز-فارس6097700184001142500071111400/06/29رهگیری مرسوله
107ايدا اکبريان72926شيراز-فارس6097700184001131700071111400/06/29رهگیری مرسوله
108شعله پرويزي73042شيراز-فارس6097700184001121000071111400/06/29رهگیری مرسوله
109سميه اميري73067کرمانشاه6097700184001110200671111400/06/29رهگیری مرسوله
110مليکا حسين نژادي72914کرمانشاه6097700184001109500671111400/06/29رهگیری مرسوله
111الهه منجزي73014اهواز6097700184001095000061111400/06/29رهگیری مرسوله
112ماندانا پرباران73071سنندج6097700184001084200661111400/06/29رهگیری مرسوله
113مريم محبوبي73058اهواز6097700184001073500061111400/06/29رهگیری مرسوله
114شهين ملکي73041خرمشهر6097700184001062700641111400/06/29رهگیری مرسوله
115سولماز تيموري73022بندرماهشهر6097700184001052006351111400/06/29رهگیری مرسوله
116هادي شريفي73086اميديه6097700184001041263731111400/06/29رهگیری مرسوله
117سپيده محمد73096اهواز6097700184001030500061111400/06/29رهگیری مرسوله
118سمانه نوري73006اهواز6097700184001029700061111400/06/29رهگیری مرسوله
119افسانه رضايي73050اهواز6097700184001019000061111400/06/29رهگیری مرسوله
120فرناز کاظمي72960چالوس6097700184001008204661111400/06/29رهگیری مرسوله
121مرضيه نوروزي73089نکا6097700184000995504841111400/06/29رهگیری مرسوله
122مهنا خندان69835ساري6097700184000984700481111400/06/29رهگیری مرسوله
123حميده شورزند72909زير آب6097700184000974004781111400/06/29رهگیری مرسوله
124سپيده نانواکناري72928فريدونکنار6097700184000963204751111400/06/29رهگیری مرسوله
125زهره عسگري72983گلوگاه-مازندران6097700184000952504861111400/06/29رهگیری مرسوله
126فاطمه نجفي72934بهشهر6097700184000941704851111400/06/29رهگیری مرسوله
127مائده نورحسيني72982نوشهر6097700184000931004651111400/06/29رهگیری مرسوله
128اناهيتا ترابي73102کرج6097700184000920200031111400/06/29رهگیری مرسوله
129مبينا گرجي73002کرج6097700184000919500031111400/06/29رهگیری مرسوله
130عاطفه ابراهيم ابادي73111کرج6097700184000908700031111400/06/29رهگیری مرسوله
131زهرا داداشي72913کرج6097700184000894200031111400/06/29رهگیری مرسوله
132راضيه موحدي72916کرج6097700184000883500031111400/06/29رهگیری مرسوله
133سپيده شجاعي73033کرج6097700184000872700031111400/06/29رهگیری مرسوله
134ليلا ملکي73040کرج6097700184000862000031111400/06/29رهگیری مرسوله
135سارا نوري73026کرج6097700184000851200031111400/06/29رهگیری مرسوله
136شهره شريف فر72898کرج6097700184000840500031111400/06/29رهگیری مرسوله
137زينب صالحپور73061کرج6097700184000839700031111400/06/29رهگیری مرسوله
138شيلا رزاقي73074تهران6097700184000829000001111400/06/29رهگیری مرسوله
139معصومه عارفي73013پیشوا6097700184000818203381111400/06/29رهگیری مرسوله
140نسرين نصيري73072تهران6097700184000807500001111400/06/29رهگیری مرسوله
141سارا توحيدي72975تهران6097700184000793000001111400/06/29رهگیری مرسوله
142فاطمه عسگري فرد73008تهران6097700184000782200001111400/06/29رهگیری مرسوله
143نسيم حسين زاده72959تهران6097700184000771500001111400/06/29رهگیری مرسوله
144زهره خوشدوز73075تهران6097700184000760700001111400/06/29رهگیری مرسوله
145اشرف مهدي پور73007تهران6097700184000750000001111400/06/29رهگیری مرسوله
146ريحانه ضرابي72973تهران6097700184000749200001111400/06/29رهگیری مرسوله
147مهسا صمدي73069تهران6097700184000738500001111400/06/29رهگیری مرسوله
148مهري قليزاده72939تهران6097700184000727700001111400/06/29رهگیری مرسوله
149روبينا رسالتي73115تهران6097700184000717000001111400/06/29رهگیری مرسوله
150مهناز پورصباغ72933تهران6097700184000706200001111400/06/29رهگیری مرسوله
151مژگان کاشاني73005تهران6097700184000691700001111400/06/29رهگیری مرسوله
152اعظم خندقي73057تهران6097700184000681000001111400/06/29رهگیری مرسوله
153مريم پنجه علي73108تهران6097700184000670200001111400/06/29رهگیری مرسوله
154رضا زواره72464تهران6097700184000669500001111400/06/29رهگیری مرسوله
155الهام صمدي73106کرج6097700184000658700031111400/06/29رهگیری مرسوله
156زهرا علي مراد73118تهران6097700184000648000001111400/06/29رهگیری مرسوله
157نيلوفر جاويد73117تهران6097700184000637200001111400/06/29رهگیری مرسوله
158نرگس جباري71005تهران6097700184000626500001111400/06/29رهگیری مرسوله
159رعنا ولدخاني72900تهران6097700184000615700001111400/06/29رهگیری مرسوله
160پروين داور73073تهران6097700184000605000001111400/06/29رهگیری مرسوله
161سحر ليلاز72912تهران6097700184000590500001111400/06/29رهگیری مرسوله
162ارزو غفاري72985تهران6097700184000589700001111400/06/29رهگیری مرسوله
163معصومه بالش ابادي73056تهران6097700184000579000001111400/06/29رهگیری مرسوله
164معصومه فراحي73116تهران6097700184000568200001111400/06/29رهگیری مرسوله
165مهشاد زرين73101رباطکریم6097700184000557503761111400/06/29رهگیری مرسوله
166سحر قليزادگان72925تهران6097700184000546700001111400/06/29رهگیری مرسوله
167سحر روزبهاني73027تهران6097700184000536000001111400/06/29رهگیری مرسوله
168زهرا احمدي72906تهران6097700184000525200001111400/06/29رهگیری مرسوله
169زهرا نادي72992تهران6097700184000514500001111400/06/29رهگیری مرسوله
170رويا اصغري73047تهران6097700184000503700001111400/06/29رهگیری مرسوله
171ليلا قرباني72988تهران6097700184000499200001111400/06/29رهگیری مرسوله
172مريم کوپايي72889تهران6097700184000488500001111400/06/29رهگیری مرسوله
173ياسمن ارش پور72972تهران6097700184000477700001111400/06/29رهگیری مرسوله
174متين ارامي72931تهران6097700184000467000001111400/06/29رهگیری مرسوله
175مريم مصدقي73034تهران6097700184000456200001111400/06/29رهگیری مرسوله
176محبوبه عمادي73063تهران6097700184000445500001111400/06/29رهگیری مرسوله
177حسين شفيعي73083تهران6097700184000434700001111400/06/29رهگیری مرسوله
178فرزانه شعبان72999تهران6097700184000424000001111400/06/29رهگیری مرسوله
179ديبا چراغي73045تهران6097700184000413200001111400/06/29رهگیری مرسوله
180فريبا علي ميرزايي73128تهران6097700184000402500001111400/06/29رهگیری مرسوله
181عطيه ال علي72903تهران6097700184000398000001111400/06/29رهگیری مرسوله
182ارميا محمدخواه73092تهران6097700184000387200001111400/06/29رهگیری مرسوله
183مينا فياض73044تهران6097700184000376500001111400/06/29رهگیری مرسوله
184زهرا گودرزي72998تهران6097700184000365700001111400/06/29رهگیری مرسوله
185م حيدري72961تهران6097700184000355000001111400/06/29رهگیری مرسوله
186شهرزاد الهي73103تهران6097700184000344200001111400/06/29رهگیری مرسوله
187راضيه باقري73001تهران6097700184000333500001111400/06/29رهگیری مرسوله
188ستاره قدس گويا72993تهران6097700184000322700001111400/06/29رهگیری مرسوله
189فاطمه شيرخدايي73097تهران6097700184000312000001111400/06/29رهگیری مرسوله
190الهام توتوني73037تهران6097700184000301200001111400/06/29رهگیری مرسوله
191مهسا رضايي مقدم73024تهران6097700184000296700001111400/06/29رهگیری مرسوله
192الهام صنعتي73004تهران6097700184000286000001111400/06/29رهگیری مرسوله
193هدي شفيعيان73110مشهد6097700184000275200091111400/06/29رهگیری مرسوله
194سارا طالبي73065مشهد6097700184000264500091111400/06/29رهگیری مرسوله
195ارزو عبيري73000مشهد6097700184000253700091111400/06/29رهگیری مرسوله
196زهره معماري73015مشهد6097700184000243000091111400/06/29رهگیری مرسوله
197زهرا مژدکانلو72915مشهد6097700184000232200091111400/06/29رهگیری مرسوله
198افسون برزگر73055مشهد6097700184000221500091111400/06/29رهگیری مرسوله
199پريسا شادلو73078مشهد6097700184000210700091111400/06/29رهگیری مرسوله
200بيتا بلوچي71111سرخس6097700184000200009381111400/06/29رهگیری مرسوله
201زينب داناي حقيقي73038مشهد6097700184000195500091111400/06/29رهگیری مرسوله
202فاطمه مرعشي72991مشهد6097700184000184700091111400/06/29رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا