لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 18 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1الهام پورحميدي71069خميني شهر6097700173001929000841111400/06/18رهگیری مرسوله
2عاطفه نجفي70969اصفهان6097700173001918200081111400/06/18رهگیری مرسوله
3ايدا فرهادي71075اصفهان6097700173001907500081111400/06/18رهگیری مرسوله
4صفورا صابري70972اصفهان6097700173001893000081111400/06/18رهگیری مرسوله
5مهشيد موسوي70997اصفهان6097700173001882200081111400/06/18رهگیری مرسوله
6فرناز کيايي71039اصفهان6097700173001871500081111400/06/18رهگیری مرسوله
7ياسمين شيشه گر70974اصفهان6097700173001860700081111400/06/18رهگیری مرسوله
8ماه71001زنجان6097700173001850000451111400/06/18رهگیری مرسوله
9فاخره اصفي71063رضوانشهر-گيلان6097700173001849243841111400/06/18رهگیری مرسوله
10زهرا بحراني71086فيروز آباد-فارس6097700173001838507471111400/06/18رهگیری مرسوله
11زهرا محمدي70998اراک6097700173001827700381111400/06/18رهگیری مرسوله
12سميرا رحباني70990کرمان6097700173001817000761111400/06/18رهگیری مرسوله
13سحر سعيد نژاد71018يزد6097700173001806200891111400/06/18رهگیری مرسوله
14محدثه بهادري71057يزد6097700173001791700891111400/06/18رهگیری مرسوله
15درسا سعيدي70982يزد6097700173001781000891111400/06/18رهگیری مرسوله
16مينو عظيمي71080يزد6097700173001770200891111400/06/18رهگیری مرسوله
17پانته ا غني71054کرج6097700173001769500031111400/06/18رهگیری مرسوله
18فريده رضايي71061کرج6097700173001758700031111400/06/18رهگیری مرسوله
19اسرين ايرانخواه71077مريوان6097700173001748006671111400/06/18رهگیری مرسوله
20سولماز مجنون71006بندرعباس6097700173001737200791111400/06/18رهگیری مرسوله
21زمرد خليقي71036بندرعباس6097700173001726500791111400/06/18رهگیری مرسوله
22راضيه نوريان71071بندرعباس6097700173001715700791111400/06/18رهگیری مرسوله
23هدي ميرخليلي70983ميناب6097700173001705007981111400/06/18رهگیری مرسوله
24ارزو موذن زاده71062دزفول6097700173001690506461111400/06/18رهگیری مرسوله
25هاجر رستمي71088ايذه6097700173001689706391111400/06/18رهگیری مرسوله
26مهسا شعباني71068بندرماهشهر6097700173001679006351111400/06/18رهگیری مرسوله
27حديث چنانه71034شوش6097700173001668206471111400/06/18رهگیری مرسوله
28نيلوفر عباسي71004اهواز6097700173001657500061111400/06/18رهگیری مرسوله
29مريم ابراهيمي70988اهواز6097700173001646700061111400/06/18رهگیری مرسوله
30فريبا درخشان71076بهبهان6097700173001636006361111400/06/18رهگیری مرسوله
31سميرا مظلوم70996مشهد6097700173001625200091111400/06/18رهگیری مرسوله
32معصومه خواجه71035مشهد6097700173001614500091111400/06/18رهگیری مرسوله
33الهام زاير زاده71016مشهد6097700173001603700091111400/06/18رهگیری مرسوله
34نسرين حلاجي71074نيشابور6097700173001599200931111400/06/18رهگیری مرسوله
35فرنيا افسا71049مشهد6097700173001588500091111400/06/18رهگیری مرسوله
36وحيد قمي71047نوشهر6097700173001577704651111400/06/18رهگیری مرسوله
37مژده خسروي71070آمل6097700173001567000461111400/06/18رهگیری مرسوله
38ستاره احمديان71059ساري6097700173001556200481111400/06/18رهگیری مرسوله
39ناديا نوبخت71046آمل6097700173001545500461111400/06/18رهگیری مرسوله
40انسه اسلامي71060آمل6097700173001534700461111400/06/18رهگیری مرسوله
41ارزو معمار71058تهران6097700173001524000001111400/06/18رهگیری مرسوله
42الهام نيکخواه71083تهران6097700173001513200001111400/06/18رهگیری مرسوله
43افرا مهردل71072تهران6097700173001502500001111400/06/18رهگیری مرسوله
44نسرين نعيمايي71092تهران6097700173001498000001111400/06/18رهگیری مرسوله
45زهرا عنقايي70973تهران6097700173001487200001111400/06/18رهگیری مرسوله
46سارا رفيعي70995تهران6097700173001476500001111400/06/18رهگیری مرسوله
47مليکا غفوري71084تهران6097700173001465700001111400/06/18رهگیری مرسوله
48الهه مسلمي نژاد71081اصفهان6097700173001455000081111400/06/18رهگیری مرسوله
49غزل رمضاني71082مشهد6097700173001444200091111400/06/18رهگیری مرسوله
50نرگس طهماسبي71073تهران6097700173001433500001111400/06/18رهگیری مرسوله
51مهدي لاريجاني71038تهران6097700173001422700001111400/06/18رهگیری مرسوله
52عاطفه هادي71044تهران6097700173001412000001111400/06/18رهگیری مرسوله
53سولماز نژادحسيني71002تهران6097700173001401200001111400/06/18رهگیری مرسوله
54مرضيه نوري زاده71064تهران6097700173001396700001111400/06/18رهگیری مرسوله
55پرديس يوسفي70999تهران6097700173001386000001111400/06/18رهگیری مرسوله
56فاطمه مهدوي71065تهران6097700173001375200001111400/06/18رهگیری مرسوله
57ارزو افشاري71043تهران6097700173001364500001111400/06/18رهگیری مرسوله
58ژينو بکري71052تهران6097700173001353700001111400/06/18رهگیری مرسوله
59شيرين سجاديان71089تهران6097700173001343000001111400/06/18رهگیری مرسوله
60فاطمه پاشايي71056تهران6097700173001332200001111400/06/18رهگیری مرسوله
61مرجان حسن خويي71048تهران6097700173001321500001111400/06/18رهگیری مرسوله
62زهره عزيزخاني71033تهران6097700173001310700001111400/06/18رهگیری مرسوله
63ستاره يزداني71037تهران6097700173001300000001111400/06/18رهگیری مرسوله
64شيدا حسن زاده71091تهران6097700173001295500001111400/06/18رهگیری مرسوله
65مرضيه عليدوستي70902شهر کرد6097700173000736500881111400/06/18رهگیری مرسوله
66منير اتحاد70964ياسوج6097700173000725707591111400/06/18رهگیری مرسوله
67فاطمه علي پور70909خرم آباد-لرستان6097700173000715000681111400/06/18رهگیری مرسوله
68فريده پوريوسفي70949بندرانزلي6097700173000704200431111400/06/18رهگیری مرسوله
69ساحره مذتضوي70879رشت6097700173000699700041111400/06/18رهگیری مرسوله
70پرمون ذبيحي70876رشت6097700173000689000041111400/06/18رهگیری مرسوله
71مريم محمدطائمه70910ملاير6097700173000678206571111400/06/18رهگیری مرسوله
72شيدا سلگي70944نهاوند6097700173000667506591111400/06/18رهگیری مرسوله
73زينب جعفري70875دمق6097700173000656765671111400/06/18رهگیری مرسوله
74رعنا رنجبر70872کرمان6097700173000646000761111400/06/18رهگیری مرسوله
75سميه محمودابادي70885سيرجان6097700173000635200781111400/06/18رهگیری مرسوله
76ايلين ارسنجاني70955کرمان6097700173000624500761111400/06/18رهگیری مرسوله
77فيروزه ابراهيمي70967فريدونکنار6097700173000613704751111400/06/18رهگیری مرسوله
78مهسا احمدزاده70920کتالم وسادات شهر6097700173000603046941111400/06/18رهگیری مرسوله
79مريم پاسندي70889بهشهر6097700173000598504851111400/06/18رهگیری مرسوله
80فاطمه رضايي70961قائم شهر6097700173000587704761111400/06/18رهگیری مرسوله
81بشرا بهرامي70896سنندج6097700173000577000661111400/06/18رهگیری مرسوله
82فائزه حسين زاده70880سنندج6097700173000566200661111400/06/18رهگیری مرسوله
83فرشيد نصراله بيگي70883سنندج6097700173000555500661111400/06/18رهگیری مرسوله
84فاطمه شادمند70906مشهد6097700173000544700091111400/06/18رهگیری مرسوله
85سميرا انصاري فرد70912مشهد6097700173000534000091111400/06/18رهگیری مرسوله
86تکتم باوفا70923فريمان6097700173000523209391111400/06/18رهگیری مرسوله
87فاطمه هوشيار70873مشهد6097700173000512500091111400/06/18رهگیری مرسوله
88مينا افاضل70921اهواز6097700173000501700061111400/06/18رهگیری مرسوله
89فروغ کرمپور70918اهواز6097700173000497200061111400/06/18رهگیری مرسوله
90سوگند جنابي70913اهواز6097700173000486500061111400/06/18رهگیری مرسوله
91ريحانه نصيري70899اهواز6097700173000475700061111400/06/18رهگیری مرسوله
92مرضيه زينلي70950اهواز6097700173000465000061111400/06/18رهگیری مرسوله
93سيد پژوهيده70905دزفول6097700173000454206461111400/06/18رهگیری مرسوله
94منصوره محمدي70952شيراز-فارس6097700173000443500071111400/06/18رهگیری مرسوله
95مستانه مطلبي70917شيراز-فارس6097700173000432700071111400/06/18رهگیری مرسوله
96زهرا مسرور70897باب انار6097700173000422074171111400/06/18رهگیری مرسوله
97مهديه ميراحمدي70916همدان6097700173000411200651111400/06/18رهگیری مرسوله
98مريم کاشفي70874کرج6097700173000400500031111400/06/18رهگیری مرسوله
99بهراه شفيع پور70962کرج6097700173000396000031111400/06/18رهگیری مرسوله
100مهشيد قره حسنلو70929کرج6097700173000385200031111400/06/18رهگیری مرسوله
101سارا شريفي70869کرج6097700173000374500031111400/06/18رهگیری مرسوله
102غزل ميررمضاني70938اصفهان6097700173000363700081111400/06/18رهگیری مرسوله
103سميرا فدا70866اصفهان6097700173000353000081111400/06/18رهگیری مرسوله
104حورا چيت ساز70882اصفهان6097700173000342200081111400/06/18رهگیری مرسوله
105معصوم معيني70925اصفهان6097700173000331500081111400/06/18رهگیری مرسوله
106فاطمه سروري70936ايلام6097700173000320706931111400/06/18رهگیری مرسوله
107سميرا نبي70957تهران6097700173000310000001111400/06/18رهگیری مرسوله
108نفس زهرا حسيني70966تهران6097700173000309200001111400/06/18رهگیری مرسوله
109نسيم اکبرزاده70963تهران6097700173000294700001111400/06/18رهگیری مرسوله
110مرجان عصر ازاد70924تهران6097700173000284000001111400/06/18رهگیری مرسوله
111افرا مهردل70943تهران6097700173000273200001111400/06/18رهگیری مرسوله
112سولماز لطفي70965تهران6097700173000262500001111400/06/18رهگیری مرسوله
113مريم توفيقي70942تهران6097700173000251700001111400/06/18رهگیری مرسوله
114نگار مستجاب70941تهران6097700173000241000001111400/06/18رهگیری مرسوله
115غزاله درويشان70914تهران6097700173000230200001111400/06/18رهگیری مرسوله
116زکيه تاجيک70877تهران6097700173000229500001111400/06/18رهگیری مرسوله
117عليرضا اسماعيلي70935تهران6097700173000218700001111400/06/18رهگیری مرسوله
118نيلوفر شيباني70900تهران6097700173000208000001111400/06/18رهگیری مرسوله
119بهار رحيمي70919تهران6097700173000193500001111400/06/18رهگیری مرسوله
120الينا صداقت70898تهران6097700173000182700001111400/06/18رهگیری مرسوله
121نرگس معيري70895تهران6097700173000172000001111400/06/18رهگیری مرسوله
122فريبا کمالي70954تهران6097700173000161200001111400/06/18رهگیری مرسوله
123ميترا محمدي70878تهران6097700173000150500001111400/06/18رهگیری مرسوله
124ساقنديان هديه70958تهران6097700173000149700001111400/06/18رهگیری مرسوله
125مريم کيا70930تهران6097700173000139000001111400/06/18رهگیری مرسوله
126نيکو سيف70947تهران6097700173000128200001111400/06/18رهگیری مرسوله
127امنه اسلامي70928تهران6097700173000117500001111400/06/18رهگیری مرسوله
128فرزانه خاني70960تهران6097700173000106700001111400/06/18رهگیری مرسوله
129ماندانا ناظري70951تهران6097700173000092200001111400/06/18رهگیری مرسوله
130ماندانا سراجي نژاد70927تهران6097700173000081500001111400/06/18رهگیری مرسوله
131صحرا رضايي70868تهران6097700173000070700001111400/06/18رهگیری مرسوله
132عطيه زهرايي70881تهران6097700173000060000001111400/06/18رهگیری مرسوله
133پگاه هوشدار70907تهران6097700173000059200001111400/06/18رهگیری مرسوله
134معصومه معصوم زاده70911تهران6097700173000048500001111400/06/18رهگیری مرسوله
135نگار خوش مرام70903تهران6097700173000037700001111400/06/18رهگیری مرسوله
136يلدا سليماني پور70820فين6097700173000027079351111400/06/18رهگیری مرسوله
137مهتا کرمي70825بوشهر5961300173001238700751121400/06/18رهگیری مرسوله
138فريبا نوروزي70702شند آباد5961300173001228053871121400/06/18رهگیری مرسوله
139بنفشه نيک زاد70850تهران5961300173001217200001121400/06/18رهگیری مرسوله
140زهرا حاج مرادي70792همدان5961300173001206500651121400/06/18رهگیری مرسوله
141مرضيه اسداله نژاد70851لنگرود5961300173001192004471121400/06/18رهگیری مرسوله
142ژرديس فروين70809شيراز-فارس5961300173001181200071121400/06/18رهگیری مرسوله
143رکني حسيني70800تهران5961300173001170500001121400/06/18رهگیری مرسوله
144نداملا حسني70852کرج5961300173001169700031121400/06/18رهگیری مرسوله
145سونيا دلاويز70801تهران5961300173001159000001121400/06/18رهگیری مرسوله
146ليلافتحيان70846تهران5961300173001148200001121400/06/18رهگیری مرسوله
147فرناز کاظمي70847چالوس5961300173001137504661121400/06/18رهگیری مرسوله
148فريبا محمدي70821تهران5961300173001126700001121400/06/18رهگیری مرسوله
149زهرا رياحي70848بهشهر5961300173001116004851121400/06/18رهگیری مرسوله
150الهام صباغ70849تهران5961300173001105200001121400/06/18رهگیری مرسوله
151شهرزاد عرب70710اصفهان5961300173001090700081121400/06/18رهگیری مرسوله
152اف شناسا70844تهران5961300173001080000001121400/06/18رهگیری مرسوله
153سيده اعظم حسيني70798بندرماهشهر5961300173000702006351141400/06/18رهگیری مرسوله
154بهارمعصومي70830همدان5961300173000697500651141400/06/18رهگیری مرسوله
155مريم بيرانوند70826خرم آباد-لرستان5961300173000686700681141400/06/18رهگیری مرسوله
156اذين رضايي70893کازرون5961300173000676000731141400/06/18رهگیری مرسوله
157فاطمه ظفرخواه70744اروميه5961300173000665200571141400/06/18رهگیری مرسوله
158طاهره تماس70843املش5961300173000654544951141400/06/18رهگیری مرسوله
159فاطمه رنگين کار70891بافق5961300173000643708971141400/06/18رهگیری مرسوله
160امين دهقان70892يزد5961300173000633000891141400/06/18رهگیری مرسوله
161سميه فلاح70815قزوين5961300173000622200341141400/06/18رهگیری مرسوله
162حسناترابي70842اصفهان5961300173000611500081141400/06/18رهگیری مرسوله
163نرگس عابدي زاده70853تهران5961300173000600700001141400/06/18رهگیری مرسوله
164مرضيه منشدي70775اهواز5961300173000596200061141400/06/18رهگیری مرسوله
165افسون موسوي زاده70864تهران5961300173000585500001141400/06/18رهگیری مرسوله
166زهراحاج مرادي70860اصفهان5961300173000574700081141400/06/18رهگیری مرسوله
167صدف محرري70890اصفهان5961300173000564000081141400/06/18رهگیری مرسوله
168سژيده نوروزي70859فشم5961300173000553233451141400/06/18رهگیری مرسوله
169آرزوميرزايي70819تهران5961300173000542500001141400/06/18رهگیری مرسوله
170هيواسالمي70822کرمانشاه5961300173000531700671141400/06/18رهگیری مرسوله
171الهام جوانشير70803زاهدان5961300173000521000981141400/06/18رهگیری مرسوله
172نداصفايي70823تهران5961300173000510200001141400/06/18رهگیری مرسوله
173نگار رضائي70854تهران5961300173000509500001141400/06/18رهگیری مرسوله
174ليلا نيک سير70845بندرلنگه5961300173000495007971141400/06/18رهگیری مرسوله
175نگين مختاري70793رشت5961300173000484200041141400/06/18رهگیری مرسوله
176صديقه نقيب70799تهران5961300173000473500001141400/06/18رهگیری مرسوله
177سحرقليزادگان70818تهران5961300173000462700001141400/06/18رهگیری مرسوله
178هديه نوروزي مهر70838تهران5961300173000452000001141400/06/18رهگیری مرسوله
179رهام قلعه کوهي70856بوکان5961300173000441205951141400/06/18رهگیری مرسوله
180ژري ناز فاطمب70865کياشهر5961300173000430544471141400/06/18رهگیری مرسوله
181نداآزادي70858تهران5961300173000429700001141400/06/18رهگیری مرسوله
182سمانه انصاري70811زنجان5961300173000419000451141400/06/18رهگیری مرسوله
183حديث رخش بهار70700بندرعباس5961300173000408200791141400/06/18رهگیری مرسوله
184شقايق اصغري70816اهر5961300173000393705451141400/06/18رهگیری مرسوله
185ثمين اقدسي70814سبزوار5961300173000383000961141400/06/18رهگیری مرسوله
186رقيه کريمي70802تهران5961300173000372200001141400/06/18رهگیری مرسوله
187لاله کيومرثي70796سيرجان5961300173000361500781141400/06/18رهگیری مرسوله
188شادي کاکائي70764زنجان5961300173000350700451141400/06/18رهگیری مرسوله
189ستاره قدس گويا70812تهران5961300173000340000001141400/06/18رهگیری مرسوله
190مهرنازميروکيلي70810يزد5961300173000339200891141400/06/18رهگیری مرسوله
191زهراکريمي70795بجنورد5961300173000328500941141400/06/18رهگیری مرسوله
192فاطمه هوشمند70797تهران5961300173000317700001141400/06/18رهگیری مرسوله
193گيتابهرامي70790اصفهان5961300173000307000081141400/06/18رهگیری مرسوله
194زهرا معيني70739مشهد5961300173000292500091141400/06/18رهگیری مرسوله
195شبنم محسن زاده70785مشهد5961300173000281700091141400/06/18رهگیری مرسوله
196مريم قاليچي70771بيرجند5961300173000271000971141400/06/18رهگیری مرسوله
197فرح غني دل70787اروميه5961300173000260200571141400/06/18رهگیری مرسوله
198راضيه معافي70808کرمان5961300173000259500761141400/06/18رهگیری مرسوله
199فاطمه هوشمندي70788همدان5961300173000248700651141400/06/18رهگیری مرسوله
200مريم باباشاهي70811اصفهان5961300173000238000081141400/06/18رهگیری مرسوله
201ژريسا خان محمدي70805اصفهان5961300173000227200081141400/06/18رهگیری مرسوله
202مهرنوش متين راد70746زنجان5961300173000216500451141400/06/18رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید