لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 17 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مرضيه وحيدي70429دامغان6097700172000891003671111400/06/17رهگیری مرسوله
2منير افخم زاده70423سنندج6097700172000880200661111400/06/17رهگیری مرسوله
3مهلا شکيبا70456مشهد6097700172000879500091111400/06/17رهگیری مرسوله
4محسن فاتح پور70417دوگنبدان6097700172000868707581111400/06/17رهگیری مرسوله
5سانيا مرادي70447شيراز-فارس6097700172000858000071111400/06/17رهگیری مرسوله
6علي علوي70404اروميه6097700172000847200571111400/06/17رهگیری مرسوله
7فرناز نوايي70401اهواز6097700172000836500061111400/06/17رهگیری مرسوله
8درسا پارياب70425کرمان6097700172000825700761111400/06/17رهگیری مرسوله
9مريم رضاشاطري70434شاهين شهر6097700172000815000831111400/06/17رهگیری مرسوله
10فرانک رسول زاده70469ميانه6097700172000804200531111400/06/17رهگیری مرسوله
11صديقه ال علي70403قم6097700172000799700371111400/06/17رهگیری مرسوله
12نرگس صادقي70457بابل6097700172000789000471111400/06/17رهگیری مرسوله
13اکرم دامغانيان70399تهران6097700172000778200001111400/06/17رهگیری مرسوله
14الهام کرمي70443بندرگناوه6097700172000767507531111400/06/17رهگیری مرسوله
15غزاله حاجيان70406نيشابور6097700172000756700931111400/06/17رهگیری مرسوله
16ازاده اکبرابادي70455کرمانشاه6097700172000746000671111400/06/17رهگیری مرسوله
17پگاه هوشدار70402تهران6097700172000735200001111400/06/17رهگیری مرسوله
18نوروزي70426چالوس6097700172000724504661111400/06/17رهگیری مرسوله
19جواد صالحي70440نظرآباد6097700172000713703331111400/06/17رهگیری مرسوله
20الهام حقيقي70405کرمانشاه6097700172000703000671111400/06/17رهگیری مرسوله
21بهاره رکني70430اهواز6097700172000698500061111400/06/17رهگیری مرسوله
22پونه فروزاني70442بوشهر6097700172000687700751111400/06/17رهگیری مرسوله
23حميده سماواتي70410تهران6097700172000677000001111400/06/17رهگیری مرسوله
24دنيا لطفي70427شاهين شهر6097700172000666200831111400/06/17رهگیری مرسوله
25فاطمه بابايي70448تهران6097700172000655500001111400/06/17رهگیری مرسوله
26نيلوفر علاقمندان70451تهران6097700172000644700001111400/06/17رهگیری مرسوله
27دکتر تنها70466تهران6097700172000634000001111400/06/17رهگیری مرسوله
28فرنوش دريان70428تهران6097700172000623200001111400/06/17رهگیری مرسوله
29صبا عبدي70462تهران6097700172000612500001111400/06/17رهگیری مرسوله
30زهرا خيشاوه70400تهران6097700172000601700001111400/06/17رهگیری مرسوله
31نسيم حيدري70452تهران6097700172000597200001111400/06/17رهگیری مرسوله
32کوهستان احسن70439سنندج6097700172000586500661111400/06/17رهگیری مرسوله
33نازنين اميرابادي70424شيراز-فارس6097700172000575700071111400/06/17رهگیری مرسوله
34سارا صلاحي70461کرج6097700172000565000031111400/06/17رهگیری مرسوله
35عاطفه نصري70441تهران6097700172000554200001111400/06/17رهگیری مرسوله
36کيميا طبرستاني70438قائم شهر6097700172000543504761111400/06/17رهگیری مرسوله
37ويدا يحيوي70436کرج6097700172000532700031111400/06/17رهگیری مرسوله
38زهرا برزگر70449کرج6097700172000522000031111400/06/17رهگیری مرسوله
39مارال باستاني70431تهران6097700172000511200001111400/06/17رهگیری مرسوله
40فاطمه ناصري70444تهران6097700172000500500001111400/06/17رهگیری مرسوله
41ازاده خلخالي70468تهران6097700172000496000001111400/06/17رهگیری مرسوله
42نگار ذاکري70363قم6097700172000485200371111400/06/17رهگیری مرسوله
43نادري70717تهران5963700172000840500001121400/06/17رهگیری مرسوله
44مير هاشمي70714رودهن5963700172000839739731121400/06/17رهگیری مرسوله
45سهرابيان70651تهران5963700172000829000001121400/06/17رهگیری مرسوله
46طاهراموز70712تهران5963700172000818200001121400/06/17رهگیری مرسوله
47خادمي70643تهران5963700172000807500001121400/06/17رهگیری مرسوله
48نوروزيان69363تهران5963700172000793000001121400/06/17رهگیری مرسوله
49چايچي70658تهران5963700172000782200001121400/06/17رهگیری مرسوله
50حائري70709تهران5963700172000771500001121400/06/17رهگیری مرسوله
51اسدي70708تهران5963700172000760700001121400/06/17رهگیری مرسوله
52چهاردولي70664تهران5963700172000750000001121400/06/17رهگیری مرسوله
53وطن چي70693تهران5963700172000749200001121400/06/17رهگیری مرسوله
54شاوردي70561ايلام5963700172000738506931121400/06/17رهگیری مرسوله
55پور حسيني70707همدان5963700172000727700651121400/06/17رهگیری مرسوله
56صادقيان70705همدان5963700172000717000651121400/06/17رهگیری مرسوله
57گلبابايي70691آستارا5963700172000706204391121400/06/17رهگیری مرسوله
58خامسي70699ني ريز5963700172000691707491121400/06/17رهگیری مرسوله
59اسماعيلي70743مشهد5963700172000681000091121400/06/17رهگیری مرسوله
60صالحي70716بندرماهشهر5963700172000670206351121400/06/17رهگیری مرسوله
61فتيان پور70701شوشتر5963700172000669506451121400/06/17رهگیری مرسوله
62ارتين70560سنندج5963700172000658700661121400/06/17رهگیری مرسوله
63کسبي70673کرج5963700172000648000031121400/06/17رهگیری مرسوله
64قنبري70695مشهد5963700172000637200091121400/06/17رهگیری مرسوله
65اميني70687بندرعباس5963700172000626500791121400/06/17رهگیری مرسوله
66فيضي70686تهران5963700172000589700001131400/06/17رهگیری مرسوله
67اماني70663تهران5963700172000579000001131400/06/17رهگیری مرسوله
68مير محمدي70649اراک5963700172000568200381131400/06/17رهگیری مرسوله
69يوسف زاده70356بجنورد5963700172000557500941131400/06/17رهگیری مرسوله
70عبداله زاده70681اهواز5963700172000546700061131400/06/17رهگیری مرسوله
71مظفري70661يزد5963700172000536000891131400/06/17رهگیری مرسوله
72ابراهيمي70653فريدونکنار5963700172000525204751131400/06/17رهگیری مرسوله
73طالبيان70559پول5963700172000514546581131400/06/17رهگیری مرسوله
74دلاوري70671يزد5963700172000503700891131400/06/17رهگیری مرسوله
75اقاجري70720اميديه5963700172000499263731131400/06/17رهگیری مرسوله
76نيکخواه70650اروميه5963700172000488500571131400/06/17رهگیری مرسوله
77عباسي70662شيراز-فارس5963700172000477700071131400/06/17رهگیری مرسوله
78عطاپور70530مشهد5963700172000467000091131400/06/17رهگیری مرسوله
79مهر ايين70688رشت5963700172000456200041131400/06/17رهگیری مرسوله
80شريف فر70703کرج5963700172000445500031131400/06/17رهگیری مرسوله
81مرادي70713تهران5963700172000434700001131400/06/17رهگیری مرسوله
82نظيفي70642تهران5963700172000424000001131400/06/17رهگیری مرسوله
83باقري70718پاکدشت5963700172000413203391131400/06/17رهگیری مرسوله
84تدين70654اصفهان5963700172000402500081131400/06/17رهگیری مرسوله
85مقدسي70529تهران5963700172000398000001131400/06/17رهگیری مرسوله
86اوجي70304تهران5963700172000333500001141400/06/17رهگیری مرسوله
87علم دوست70290تهران5963700172000322700001141400/06/17رهگیری مرسوله
88کريمي70339تهران5963700172000312000001141400/06/17رهگیری مرسوله
89مشفق70351تهران5963700172000301200001141400/06/17رهگیری مرسوله
90ابو ترابي70305ساري5963700172000296700481141400/06/17رهگیری مرسوله
91ابراهيمي70306فريدونکنار5963700172000286004751141400/06/17رهگیری مرسوله
92کربلي70311محلات5963700172000275203781141400/06/17رهگیری مرسوله
93شکوهي70256رشت5963700172000264500041141400/06/17رهگیری مرسوله
94کودرزي70273بروجرد5963700172000253700691141400/06/17رهگیری مرسوله
95يوسفي70345تهران5963700172000243000001141400/06/17رهگیری مرسوله
96ميره کي70334سنندج5963700172000232200661141400/06/17رهگیری مرسوله
97ابراهيمي70335قم5963700172000221500371141400/06/17رهگیری مرسوله
98شوهاني70353ايلام5963700172000210706931141400/06/17رهگیری مرسوله
99غواصي70398فريدونکنار5963700172000200004751141400/06/17رهگیری مرسوله
100مهدي زاده70332فومن5963700172000184704351131400/06/17رهگیری مرسوله
101دريايي70354بابل5963700172000174000471131400/06/17رهگیری مرسوله
102فهيم70318اصفهان5963700172000163200081131400/06/17رهگیری مرسوله
103نويدي70349اهواز5963700172000152500061131400/06/17رهگیری مرسوله
104مرادي پور70359شيراز-فارس5963700172000141700071131400/06/17رهگیری مرسوله
105محمديان70376اصفهان5963700172000131000081131400/06/17رهگیری مرسوله
106عباسي70324گرمسار5963700172000120203581131400/06/17رهگیری مرسوله
107قانع70368يزد5963700172000119500891131400/06/17رهگیری مرسوله
108دادخواهي70314اردبيل5963700172000108700561131400/06/17رهگیری مرسوله
109کرمعلي70274بروجرد5963700172000094200691131400/06/17رهگیری مرسوله
110ترسايي70366تهران5963700172000083500001131400/06/17رهگیری مرسوله
111مير عظيمي70381رشت5963700172000072700041131400/06/17رهگیری مرسوله
112دهقان70317تهران5963700172000062000001131400/06/17رهگیری مرسوله
113شريفي70388اصفهان5963700172000051200081131400/06/17رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید