لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 13 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1اکبري56942تهران5963700106000706000001121400/04/13رهگیری مرسوله
2شمس الديني57050تهران5963700106000691500001121400/04/13رهگیری مرسوله
3حقيقي57029تهران5963700106000680700001121400/04/13رهگیری مرسوله
4انزابي نزاد57065تهران5963700106000670000001121400/04/13رهگیری مرسوله
5فرهي57067اراک5963700106000669200381121400/04/13رهگیری مرسوله
6قره باغي57073اروميه5963700106000658500571121400/04/13رهگیری مرسوله
7ورزدار57062آمل5963700106000647700461121400/04/13رهگیری مرسوله
8پور موسوي57051ياسوج5963700106000637007591121400/04/13رهگیری مرسوله
9هلالي57072اروميه5963700106000626200571121400/04/13رهگیری مرسوله
10ريسمانچيان57056اصفهان5963700106000615500081121400/04/13رهگیری مرسوله
11خادمي57048دهبارز5963700106000604707991121400/04/13رهگیری مرسوله
12کتول57032گرگان5963700106000590200491121400/04/13رهگیری مرسوله
13کبيري57057پاکدشت5963700106000589503391121400/04/13رهگیری مرسوله
14توصيفيان57091اصفهان5963700106000578700081121400/04/13رهگیری مرسوله
15داداشي57064مراغه-آذربايجان شرقي5963700106000568000551131400/04/13رهگیری مرسوله
16ميري57068کوار5963700106000557273461141400/04/13رهگیری مرسوله
17محمدي57034محلات5963700106000546503781141400/04/13رهگیری مرسوله
18حيدرزاده57074تهران5963700106000535700001141400/04/13رهگیری مرسوله
19طاهري57092زاهدان5963700106000525000981141400/04/13رهگیری مرسوله
20نيک بخت57052زاهدان5963700106000514200981141400/04/13رهگیری مرسوله
21صفرنزاد57109اهواز5963700106000503500061141400/04/13رهگیری مرسوله
22عظيمي57053کرج5963700106000499000031141400/04/13رهگیری مرسوله
23رادمنش57103کرج5963700106000488200031141400/04/13رهگیری مرسوله
24صفري57104شاهين شهر5963700106000477500831141400/04/13رهگیری مرسوله
25روحاني57101اصفهان5963700106000466700081141400/04/13رهگیری مرسوله
26اکرمي57093اراک5963700106000456000381141400/04/13رهگیری مرسوله
27روستايي57054شيراز-فارس5963700106000445200071141400/04/13رهگیری مرسوله
28فيضي57106تهران5963700106000434500001141400/04/13رهگیری مرسوله
29خواج وند57113چالوس5963700106000423704661141400/04/13رهگیری مرسوله
30بختيار57075کرج5963700106000413000031141400/04/13رهگیری مرسوله
31حميدي57030تهران5963700106000402200001141400/04/13رهگیری مرسوله
32شريعتي57111کوهبنان5963700106000397707781141400/04/13رهگیری مرسوله
33شاهي57110اصفهان5963700106000387000081141400/04/13رهگیری مرسوله
34کاويان پور57108چالوس5963700106000376204661141400/04/13رهگیری مرسوله
35توکلي57112اصفهان5963700106000365500081141400/04/13رهگیری مرسوله
36عاصي57086يزد5963700106000311700891141400/04/13رهگیری مرسوله
37منشگر57066اصفهان5963700106000301000081141400/04/13رهگیری مرسوله
38زيني57145نکا5963700106000296504841141400/04/13رهگیری مرسوله
39محمدي57100قائم شهر5963700106000285704761141400/04/13رهگیری مرسوله
40خوش سخن57026رامسر5963700106000275004691141400/04/13رهگیری مرسوله
41خزايي57071نوشهر5963700106000264204651141400/04/13رهگیری مرسوله
42عبيري57061تهران5963700106000253500001141400/04/13رهگیری مرسوله
43لنگري57097اندیشه5963700106000242731686141400/04/13رهگیری مرسوله
44حاجيزاده57094تهران5963700106000232000001141400/04/13رهگیری مرسوله
45نظر پور57099ری5963700106000221201813141400/04/13رهگیری مرسوله
46فداکار57081تهران5963700106000210500001141400/04/13رهگیری مرسوله
47ملکي57083قدس5963700106000209703751141400/04/13رهگیری مرسوله
48علي حاجي57147قمصر-اصفهان5963700106000173708751141400/04/13رهگیری مرسوله
49شعباني57080اصفهان5963700106000163000081141400/04/13رهگیری مرسوله
50قرباني57043اهواز5963700106000152200061141400/04/13رهگیری مرسوله
51قزلسفلو57078مينو دشت5963700106000141504981141400/04/13رهگیری مرسوله
52فتحي57095مشهد5963700106000130700091141400/04/13رهگیری مرسوله
53نجفي57087همدان5963700106000120000651141400/04/13رهگیری مرسوله
54رضايي57084رحيم آباد5963700106000119244931141400/04/13رهگیری مرسوله
55صفايي57076بندرانزلي5963700106000108500431141400/04/13رهگیری مرسوله
56پوررجبيان57082رشت5963700106000094000041141400/04/13رهگیری مرسوله
57اعجازي57088تهران5963700106000083200001141400/04/13رهگیری مرسوله
58وثوقي57090ميبد5963700106000072508961141400/04/13رهگیری مرسوله
59محمودي57089همدان5963700106000061700651141400/04/13رهگیری مرسوله
60شعربافي56911رشت5961300106000913700041121400/04/13رهگیری مرسوله
61کارگران57000بندرعباس5961300106000903000791121400/04/13رهگیری مرسوله
62صالحي56977کرج5961300106000898500031121400/04/13رهگیری مرسوله
63موسوي57006تهران5961300106000887700001121400/04/13رهگیری مرسوله
64اسماعيلي56980مشهد5961300106000877000091121400/04/13رهگیری مرسوله
65توفيق57025تهران5961300106000866200001121400/04/13رهگیری مرسوله
66خراساني56985تهران5961300106000855500001121400/04/13رهگیری مرسوله
67حبيبي57007قزوين5961300106000844700341121400/04/13رهگیری مرسوله
68مرادي56996اراک5961300106000834000381121400/04/13رهگیری مرسوله
69سيرنگ56986کلاچاي5961300106000823204491121400/04/13رهگیری مرسوله
70شهابي56788ساري5961300106000812500481121400/04/13رهگیری مرسوله
71هاروني56987نجف آباد5961300106000801700851121400/04/13رهگیری مرسوله
72زارع56949کرج5961300106000797200031121400/04/13رهگیری مرسوله
73نوري56958تهران5961300106000786500001121400/04/13رهگیری مرسوله
74شفيعي56935کرمان5961300106000775700761121400/04/13رهگیری مرسوله
75نادري56969ری5961300106000765001813121400/04/13رهگیری مرسوله
76محيدي56984تهران5961300106000754200001121400/04/13رهگیری مرسوله
77صديقيان56950قم5961300106000743500371121400/04/13رهگیری مرسوله
78لطفي56965تهران5961300106000732700001121400/04/13رهگیری مرسوله
79دهش56974تهران5961300106000722000001121400/04/13رهگیری مرسوله
80ايماني56811شریف آباد5961300106000696033941121400/04/13رهگیری مرسوله
81مجيدي56815رشت5961300106000685200041121400/04/13رهگیری مرسوله
82عاليه شش56945برازجان5961300106000674507561121400/04/13رهگیری مرسوله
83مسجدي56952قم5961300106000663700371121400/04/13رهگیری مرسوله
84زارعيان56941شيراز-فارس5961300106000653000071121400/04/13رهگیری مرسوله
85انصاري پور56933اصفهان5961300106000642200081121400/04/13رهگیری مرسوله
86سميرا م56896بندرکنگان5961300106000631575571121400/04/13رهگیری مرسوله
87اکرامي56954گنبد کاووس5961300106000620704971121400/04/13رهگیری مرسوله
88اونق56931بندرترکمن5961300106000610004891121400/04/13رهگیری مرسوله
89لزگي56955تهران5961300106000609200001121400/04/13رهگیری مرسوله
90عبدي57002بندرماهشهر5961300106000594706351141400/04/13رهگیری مرسوله
91احمدي56902اصفهان5961300106000584000081141400/04/13رهگیری مرسوله
92قويدل پارسا56978مشهد5961300106000573200091141400/04/13رهگیری مرسوله
93بقايي56895تهران5961300106000562500001141400/04/13رهگیری مرسوله
94فدائي56953تهران5961300106000551700001141400/04/13رهگیری مرسوله
95بحراني56888شيراز-فارس5961300106000541000071141400/04/13رهگیری مرسوله
96خاني56951قزوين5961300106000530200341141400/04/13رهگیری مرسوله
97سليمانپور56901تهران5961300106000529500001141400/04/13رهگیری مرسوله
98نصرت پور56794ايلام5961300106000518706931141400/04/13رهگیری مرسوله
99طاهر56972کرمان5961300106000508000761141400/04/13رهگیری مرسوله
100حيدريان56999آبادان5961300106000493500631141400/04/13رهگیری مرسوله
101فرج زاده56903سقز5961300106000482706681141400/04/13رهگیری مرسوله
102نيرومند56900اصفهان5961300106000472000081141400/04/13رهگیری مرسوله
103ابراهيميان56905اصفهان5961300106000461200081141400/04/13رهگیری مرسوله
104کريمي56906تهران5961300106000450500001141400/04/13رهگیری مرسوله
105اربابي56947بندرعباس5961300106000439000791141400/04/13رهگیری مرسوله
106فخاري56963تهران5961300106000428200001141400/04/13رهگیری مرسوله
107پاينده56930لواسان5961300106000417503341141400/04/13رهگیری مرسوله
108معاوي56939اهواز5961300106000406700061141400/04/13رهگیری مرسوله
109طاهري56968ايذه5961300106000392206391141400/04/13رهگیری مرسوله
110باقراسلامي56994تهران5961300106000381500001141400/04/13رهگیری مرسوله
111زينالي56988زنجان5961300106000370700451141400/04/13رهگیری مرسوله
112کريمي56957قزوين5961300106000360000341141400/04/13رهگیری مرسوله
113فادري56946تهران5961300106000359200001141400/04/13رهگیری مرسوله
114نيکبخت56975تهران5961300106000348500001141400/04/13رهگیری مرسوله
115ثمري56909تهران5961300106000337700001141400/04/13رهگیری مرسوله
116عشاقي56934تهران5961300106000327000001141400/04/13رهگیری مرسوله
117توانايي56991مشهد5961300106000316200091141400/04/13رهگیری مرسوله
118حيدري56982کرج5961300106000305500031141400/04/13رهگیری مرسوله
119غلامرضا57001تهران5961300106000291000001141400/04/13رهگیری مرسوله
120جوادزاده57008مشهد5961300106000279500091141400/04/13رهگیری مرسوله
121شريفي56998اصفهان5961300106000268700081141400/04/13رهگیری مرسوله
122فاتحي56990تهران5961300106000258000001141400/04/13رهگیری مرسوله
123تقوي56997فردیس5961300106000247231656141400/04/13رهگیری مرسوله
124اسکندي57005کرج5961300106000236500031141400/04/13رهگیری مرسوله
125عسکري57016تهران5961300106000225700001141400/04/13رهگیری مرسوله
126شاپوري57015هشتگرد5961300106000215003361141400/04/13رهگیری مرسوله
127نامداري56944اهواز5961300106000204200061141400/04/13رهگیری مرسوله
128معمري56993ايرانشهر5961300106000199700991141400/04/13رهگیری مرسوله
129مهدوي ممقاني56989ممقان5961300106000189053751141400/04/13رهگیری مرسوله
130اشرفيان56970بناب5961300106000178205551141400/04/13رهگیری مرسوله
131عندليب56912اصفهان5961300106000167500081141400/04/13رهگیری مرسوله
132قبادي56960قم5961300106000156700371141400/04/13رهگیری مرسوله
133جورابچي56973تهران5961300106000146000001141400/04/13رهگیری مرسوله
134کوشکي56582اصفهان5961300106000135200081141400/04/13رهگیری مرسوله
135براتي56948تهران5961300106000124500001141400/04/13رهگیری مرسوله
136فرحاني56983آبادان5961300106000113700631141400/04/13رهگیری مرسوله
137عرب56904کرمان5961300106000103000761141400/04/13رهگیری مرسوله
138دلاوري56961يزد5961300106000098500891141400/04/13رهگیری مرسوله
139کاهني56907مشهد5961300106000087700091141400/04/13رهگیری مرسوله
140افشار56981تهران5961300106000077000001141400/04/13رهگیری مرسوله
141جعفري56967تهران5961300106000066200001141400/04/13رهگیری مرسوله
142مشايخ56595تهران5961300106000055500001141400/04/13رهگیری مرسوله
143حاتمي56894کرمان5961300106000044700761141400/04/13رهگیری مرسوله
144گرفمي56943تهران5961300106000034000001141400/04/13رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید