لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 8 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مرکباتي50418تهران5963700070000734700001141400/03/08رهگیری مرسوله
2محمدي50386تهران5963700070000724000001141400/03/08رهگیری مرسوله
3سفيعي50461تهران5963700070000713200001141400/03/08رهگیری مرسوله
4فلاح50450تهران5963700070000702500001141400/03/08رهگیری مرسوله
5رسولي50462تهران5963700070000698000001141400/03/08رهگیری مرسوله
6نجفي50466تهران5963700070000687200001141400/03/08رهگیری مرسوله
7ملک زاده50433تهران5963700070000676500001141400/03/08رهگیری مرسوله
8جليلي50453تهران5963700070000665700001141400/03/08رهگیری مرسوله
9بيگي50394تهران5963700070000655000001141400/03/08رهگیری مرسوله
10کمالي50456تهران5963700070000644200001141400/03/08رهگیری مرسوله
11سليمي50436تهران5963700070000633500001141400/03/08رهگیری مرسوله
12اميني50178تهران5963700070000622700001141400/03/08رهگیری مرسوله
13جعفري50449ملارد5963700070000612031691141400/03/08رهگیری مرسوله
14محمدي50404تهران5963700070000601200001141400/03/08رهگیری مرسوله
15صوفي50432تهران5963700070000596700001141400/03/08رهگیری مرسوله
16فراهاني50415تهران5963700070000586000001141400/03/08رهگیری مرسوله
17اسفناجي50430تهران5963700070000575200001141400/03/08رهگیری مرسوله
18کهريزي50410تهران5963700070000564500001141400/03/08رهگیری مرسوله
19نويدي50459تهران5963700070000553700001141400/03/08رهگیری مرسوله
20شمسايي50464تهران5963700070000543000001141400/03/08رهگیری مرسوله
21طباطبايي50425تهران5963700070000532200001141400/03/08رهگیری مرسوله
22جوادنيا50434کرج5963700070000521500031141400/03/08رهگیری مرسوله
23کلهري50419کرمانشاه5963700070000510700671141400/03/08رهگیری مرسوله
24زرنگار50414شيراز-فارس5963700070000500000071141400/03/08رهگیری مرسوله
25ثنايي50422اصفهان5963700070000495500081141400/03/08رهگیری مرسوله
26مرداني50412اصفهان5963700070000484700081141400/03/08رهگیری مرسوله
27فلاح زاده50406قزوين5963700070000474000341141400/03/08رهگیری مرسوله
28شاهرخي50411کرج5963700070000463200031141400/03/08رهگیری مرسوله
29حسين خاني50420زنجان5963700070000452500451141400/03/08رهگیری مرسوله
30کرمانشاهي50467يزد5963700070000441700891141400/03/08رهگیری مرسوله
31طباطبايي50431اصفهان5963700070000431000081141400/03/08رهگیری مرسوله
32اهنگر49564ساري5963700070000420200481141400/03/08رهگیری مرسوله
33موسوي50375سمنان5963700070000419500351141400/03/08رهگیری مرسوله
34صمدي50385اصفهان5963700070000408700081141400/03/08رهگیری مرسوله
35اسکندري50457اميديه5963700070000394263731141400/03/08رهگیری مرسوله
36ذبيحي50271رشت5963700070000383500041141400/03/08رهگیری مرسوله
37جليلي50400رشت5963700070000372700041141400/03/08رهگیری مرسوله
38طارميلر50468قزوين5963700070000362000341141400/03/08رهگیری مرسوله
39موسوي50454گرگان5963700070000351200491141400/03/08رهگیری مرسوله
40پور قوام50437قم5963700070000340500371141400/03/08رهگیری مرسوله
41خاني50441نوشهر5963700070000339704651141400/03/08رهگیری مرسوله
42خسروي50389شهر کرد5963700070000329000881141400/03/08رهگیری مرسوله
43کريميان50428مشهد5963700070000318200091141400/03/08رهگیری مرسوله
44سعادتي50448زنجان5963700070000307500451141400/03/08رهگیری مرسوله
45حسين نزاد50421ماهدشت5963700070000293031849141400/03/08رهگیری مرسوله
46فاضليان50460يزد5963700070000282200891141400/03/08رهگیری مرسوله
47شفيعي50455اهواز5963700070000271500061141400/03/08رهگیری مرسوله
48افشار پور50458بوشهر5963700070000260700751141400/03/08رهگیری مرسوله
49جمالي50435برازجان5963700070000250007561141400/03/08رهگیری مرسوله
50ايزدي50438شهرضا5963700070000249200861141400/03/08رهگیری مرسوله
51هاشمي50451تهران5963700070000238500001141400/03/08رهگیری مرسوله
52نيل ساز50392کرج5963700070000227700031141400/03/08رهگیری مرسوله
53ترابي50427اراک5963700070000217000381141400/03/08رهگیری مرسوله
54ناظري50440بجنورد5963700070000206200941141400/03/08رهگیری مرسوله
55کاظمي50423بجنورد5963700070000191700941141400/03/08رهگیری مرسوله
56مهتر نزاد50429لامرد5963700070000181074341141400/03/08رهگیری مرسوله
57نژاد جمعه50405کرمان5963700070000170200761141400/03/08رهگیری مرسوله
0جمع کل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید