لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 6 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1شريعتي50271سنندج5963700068001126500661111400/03/06رهگیری مرسوله
2رحيمزاده50104تنکابن5963700068001115704681111400/03/06رهگیری مرسوله
3بهشتي50110شبستر5963700068001105005381111400/03/06رهگیری مرسوله
4عباس قليزاده50181آذر شهر5963700068001090505371111400/03/06رهگیری مرسوله
5حاجتي50269بندرانزلي5963700068001089700431111400/03/06رهگیری مرسوله
6محمديان50316تهران5963700068001079000001111400/03/06رهگیری مرسوله
7ستايشگر50353تهران5963700068001068200001111400/03/06رهگیری مرسوله
8صفري50195تهران5963700068001057500001111400/03/06رهگیری مرسوله
9هاشمزاده50107تهران5963700068001046700001111400/03/06رهگیری مرسوله
10اصغري50330تهران5963700068001036000001111400/03/06رهگیری مرسوله
11شهواري50109تهران5963700068001025200001111400/03/06رهگیری مرسوله
12خدادادي50362تهران5963700068001014500001111400/03/06رهگیری مرسوله
13اقايي50113تهران5963700068001003700001111400/03/06رهگیری مرسوله
14زرين لباس50352تهران5963700068000991000001111400/03/06رهگیری مرسوله
15ثابت50356تهران5963700068000980200001111400/03/06رهگیری مرسوله
16ملکي50126رشت5963700068000979500041111400/03/06رهگیری مرسوله
17پارسا50115تهران5963700068000968700001111400/03/06رهگیری مرسوله
18پير حياتي50366تهران5963700068000958000001111400/03/06رهگیری مرسوله
19کني50371تهران5963700068000947200001111400/03/06رهگیری مرسوله
20ارشدي50367تهران5963700068000936500001111400/03/06رهگیری مرسوله
21شاداب50314قدس5963700068000925703751111400/03/06رهگیری مرسوله
22معصوم نژاد50329تهران5963700068000915000001111400/03/06رهگیری مرسوله
23سفيدي50361تهران5963700068000904200001111400/03/06رهگیری مرسوله
24ماهرورزاده50103تهران5963700068000899700001111400/03/06رهگیری مرسوله
25محمودي50183تهران5963700068000889000001111400/03/06رهگیری مرسوله
26انعامي50281تهران5963700068000878200001111400/03/06رهگیری مرسوله
27نجاتي50325تهران5963700068000867500001111400/03/06رهگیری مرسوله
28راد50345تهران5963700068000856700001111400/03/06رهگیری مرسوله
29رزاقي50364تهران5963700068000846000001111400/03/06رهگیری مرسوله
30حيدري50190تهران5963700068000835200001111400/03/06رهگیری مرسوله
31سليمانيها50277تهران5963700068000824500001111400/03/06رهگیری مرسوله
32علمي50187تهران5963700068000813700001111400/03/06رهگیری مرسوله
33شباني50279تهران5963700068000803000001111400/03/06رهگیری مرسوله
34نعيم ابادي50348تهران5963700068000798500001111400/03/06رهگیری مرسوله
35مهرابي50194تهران5963700068000787700001111400/03/06رهگیری مرسوله
36سروش50358شيراز-فارس5963700068000766200071111400/03/06رهگیری مرسوله
37مهدوي50374مشهد5963700068000755500091111400/03/06رهگیری مرسوله
38حق جو50402خوي5963700068000744700581111400/03/06رهگیری مرسوله
39کاشاني50359اراک5963700068000734000381111400/03/06رهگیری مرسوله
40علوي50393اصفهان5963700068000723200081111400/03/06رهگیری مرسوله
41چاروسه50323شيراز-فارس5963700068000712500071111400/03/06رهگیری مرسوله
42نصرت زاده50391شيروان5963700068000701709461111400/03/06رهگیری مرسوله
43نصيري50355ايلام5963700068000697206931111400/03/06رهگیری مرسوله
44خاني50324کرج5963700068000686500031111400/03/06رهگیری مرسوله
45تقي خاني50365کرج5963700068000675700031111400/03/06رهگیری مرسوله
46ملکي50320همدان5963700068000665000651111400/03/06رهگیری مرسوله
47حاجيان50343شيراز-فارس5963700068000654200071111400/03/06رهگیری مرسوله
48زارعي50368سنندج5963700068000643500661111400/03/06رهگیری مرسوله
49قنواتي50327بندرماهشهر5963700068000632706351111400/03/06رهگیری مرسوله
50طاهري50403قزوين5963700068000622000341111400/03/06رهگیری مرسوله
51زکاوند50240انديمشک5963700068000611206481111400/03/06رهگیری مرسوله
52عليزاده50350دوگنبدان5963700068000600507581111400/03/06رهگیری مرسوله
53ورقاني50351بيرجند5963700068000596000971111400/03/06رهگیری مرسوله
54حسيني50119قائم شهر5963700068000585204761111400/03/06رهگیری مرسوله
55عسگري50102اراک5963700068000574500381111400/03/06رهگیری مرسوله
56بلادي50118کرج5963700068000563700031111400/03/06رهگیری مرسوله
57توکلي50349بروجرد5963700068000553000691111400/03/06رهگیری مرسوله
58حاجي اقازاده50396کيش5963700068000542207941111400/03/06رهگیری مرسوله
59شجري50360شيراز-فارس5963700068000531500071111400/03/06رهگیری مرسوله
60ناصري50326شاهين شهر5963700068000520700831111400/03/06رهگیری مرسوله
61شريعت زاده50170بندرلنگه5963700068000510007971111400/03/06رهگیری مرسوله
62پياب50112کرج5963700068000509200031111400/03/06رهگیری مرسوله
63شريفي50188کرمانشاه5963700068000494700671111400/03/06رهگیری مرسوله
64طهماسبي50398شهر کرد5963700068000484000881111400/03/06رهگیری مرسوله
65طهماسبي50399شاهرود5963700068000473200361111400/03/06رهگیری مرسوله
66شاهي50027ملارد5963700068000429531691141400/03/06رهگیری مرسوله
67حقيقي50191تهران5963700068000418700001141400/03/06رهگیری مرسوله
68بخشعلي نژاد50274ساري5963700068000408000481141400/03/06رهگیری مرسوله
69محمدي49957بابل5963700068000393500471141400/03/06رهگیری مرسوله
70بحريني50111بوشهر5963700068000382700751141400/03/06رهگیری مرسوله
71شهابيان50106کاشان5963700068000372000871141400/03/06رهگیری مرسوله
72مهدوي50270رشت5963700068000361200041141400/03/06رهگیری مرسوله
73شاطريان49880انديمشک5963700068000350506481141400/03/06رهگیری مرسوله
74عظيما50032نجف آباد5963700068000349700851141400/03/06رهگیری مرسوله
75خان ميرزايي50031شهریار5963700068000339003351111400/03/06رهگیری مرسوله
76کريمي50087شهریار5963700068000328203351111400/03/06رهگیری مرسوله
77راهپيما50114شهریار5963700068000317503351111400/03/06رهگیری مرسوله
78صدقي50001تهران5963700068000306700001111400/03/06رهگیری مرسوله
79شاهپوري50003تهران5963700068000292200001111400/03/06رهگیری مرسوله
80اشوري50009تهران5963700068000281500001111400/03/06رهگیری مرسوله
81روحاني50198تهران5963700068000270700001111400/03/06رهگیری مرسوله
82نوروزي50082تهران5963700068000260000001111400/03/06رهگیری مرسوله
83فواکهي50169تهران5963700068000259200001111400/03/06رهگیری مرسوله
84حاج سليمي50097تهران5963700068000248500001111400/03/06رهگیری مرسوله
85فرود50121تهران5963700068000237700001111400/03/06رهگیری مرسوله
86فراهاني50182تهران5963700068000227000001111400/03/06رهگیری مرسوله
87علي مدد50193تهران5963700068000216200001111400/03/06رهگیری مرسوله
88سلطاني50093تهران5963700068000205500001111400/03/06رهگیری مرسوله
89علي دوستي50098تهران5963700068000191000001111400/03/06رهگیری مرسوله
90فرجي50175تهران5963700068000180200001111400/03/06رهگیری مرسوله
91درون پرور49873تهران5963700068000179500001111400/03/06رهگیری مرسوله
92انصاري49964لاهيجان-گيلان5963700068000168700441111400/03/06رهگیری مرسوله
93بيک50179مهريز5963700068000158008981111400/03/06رهگیری مرسوله
94دريايي50099محمودآباد-مازندران5963700068000147204631111400/03/06رهگیری مرسوله
95بهادري49936بابل5963700068000136500471111400/03/06رهگیری مرسوله
96ابراهيمي49984شيراز-فارس5963700068000125700071111400/03/06رهگیری مرسوله
97وفايي نژاد50120سمنان5963700068000115000351111400/03/06رهگیری مرسوله
98مهرباني50094مهربان5963700068000104254761111400/03/06رهگیری مرسوله
99قويدل50089اهر5963700068000099705451111400/03/06رهگیری مرسوله
100شريفي50029کرج5963700068000089000031111400/03/06رهگیری مرسوله
101توکل50128کرج5963700068000078200031111400/03/06رهگیری مرسوله
102احمد نژاد50010کرج5963700068000067500031111400/03/06رهگیری مرسوله
103هنديجاني50122کرج5963700068000056700031111400/03/06رهگیری مرسوله
104مشهدي49990کرج5963700068000046000031111400/03/06رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا