لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 30 بهمن 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نگار رضايي111203اصفهان5961300336000556500081111400/11/30رهگیری مرسوله
2نفيسه فرزانه111552تهران5961300336000401500001111400/11/30رهگیری مرسوله
3مسعود اميريان111600رفسنجان5961300336000973000771111400/11/30رهگیری مرسوله
4زهرا مرادي111603مشهد5961300336000668500091111400/11/30رهگیری مرسوله
5محسن عزيزآبادي111607تهران5961300336001568000001111400/11/30رهگیری مرسوله
6گل آرا ايزدي111608شيراز-فارس5961300336001285700071111400/11/30رهگیری مرسوله
7مينوانور111624شيراز-فارس5961300336001525000071111400/11/30رهگیری مرسوله
8هيلا پي111641تنکابن5961300336000332504681111400/11/30رهگیری مرسوله
9نيلوفر الزماني111644کرمان5961300336000614700761111400/11/30رهگیری مرسوله
10سپيده کيوان طبا111647اصفهان5961300336000274200081111400/11/30رهگیری مرسوله
11الهام اعياني111650مشهد5961300336000295700091111400/11/30رهگیری مرسوله
12نرگس ساساني111670کاشان5961300336000386200871111400/11/30رهگیری مرسوله
13نسرين نوري منظر111729تهران5961300336000588700001111400/11/30رهگیری مرسوله
14فائزه بابايي حقيقي112107ساوه5961300336001018000391111400/11/30رهگیری مرسوله
15مريم کريمي112108رودسر5961300336001072504481111400/11/30رهگیری مرسوله
16زهرا بيرامي112110تهران5961300336001209700001111400/11/30رهگیری مرسوله
17آيدا اميني112111زنجان5961300336000343200451111400/11/30رهگیری مرسوله
18سارا مرداد112112تهران5961300336001051000001111400/11/30رهگیری مرسوله
19مهر هاشمي112113اصفهان5961300336000940700081111400/11/30رهگیری مرسوله
20هنگامه عاصم پور112114تهران5961300336000524200001111400/11/30رهگیری مرسوله
21شيما عيدزاده112133بندرعباس5961300336000929200791111400/11/30رهگیری مرسوله
22نسرين مراوبک112134تهران5961300336000849500001111400/11/30رهگیری مرسوله
23فرزانه سلطاني112135بروجن5961300336001007208871111400/11/30رهگیری مرسوله
24سيد حسام مير حيدرزي112136تهران5961300336000918500001111400/11/30رهگیری مرسوله
25سحر محمد زاده112137اروميه5961300336000861000571111400/11/30رهگیری مرسوله
26شهلا حسين نژاد112138ماکو5961300336000951505861111400/11/30رهگیری مرسوله
27فهيمه فروزان112139اشکنان5961300336000907774391111400/11/30رهگیری مرسوله
28رعنا حدادپور112143کرج5961300336000321700031111400/11/30رهگیری مرسوله
29زهره طاهري112144اصفهان5961300336001120000081111400/11/30رهگیری مرسوله
30سارا جلال پور112149لار5961300336000535007431111400/11/30رهگیری مرسوله
31شکوفه شوري زاده112150يزد5961300336000252700891111400/11/30رهگیری مرسوله
32سوسن وليپور112152اسفراين5961300336000397009661111400/11/30رهگیری مرسوله
33رويا وکيلي112153تهران5961300336001108500001111400/11/30رهگیری مرسوله
34پريسا مرعشي112154انديمشک5961300336000871706481111400/11/30رهگیری مرسوله
35ايلي صفا112155مشهد5961300336000930000091111400/11/30رهگیری مرسوله
36زهرا رزمجو ديزج112157پاکدشت5961300336001040203391111400/11/30رهگیری مرسوله
37فهميه صالح112158يزد5961300336000498200891111400/11/30رهگیری مرسوله
38ايدا ميرزايي112159رفسنجان5961300336000882500771111400/11/30رهگیری مرسوله
39زينب ايوبي112161زنجان5961300336001163000451111400/11/30رهگیری مرسوله
40نيلوفر خورسند112162کرمان5961300336000311000761111400/11/30رهگیری مرسوله
41ساره شعبانيان112163قم5961300336000748200371111400/11/30رهگیری مرسوله
42مريم بيرانوند112164خرم آباد-لرستان5961300336001253500681111400/11/30رهگیری مرسوله
43نوشين بهرامسري112165تهران5961300336000893200001111400/11/30رهگیری مرسوله
44مرضيه ماسوريان112166کرج5961300336000285000031111400/11/30رهگیری مرسوله
45الهام کاظم پور112168تهران5961300336001184500001111400/11/30رهگیری مرسوله
46فرانک جلاير112169مشهد5961300336001039500091111400/11/30رهگیری مرسوله
47فرشته برجي112170ايلام5961300336001083206931111400/11/30رهگیری مرسوله
48فاطمه يدالهي112171تهران5961300336000994500001111400/11/30رهگیری مرسوله
49آيسا افشار112172کرج5961300336000364700031111400/11/30رهگیری مرسوله
50مريم شريفي112173رودبار-گيلان5961300336001275004461111400/11/30رهگیری مرسوله
51زهرا خليفه112174تهران5961300336000716000001111400/11/30رهگیری مرسوله
52هما اصغري112176اروميه5961300336000962200571111400/11/30رهگیری مرسوله
53فاطمه سنگ سفيدي112177سبزوار5961300336001119200961111400/11/30رهگیری مرسوله
54ندا کلوخ نشين112178تهران5961300336000354000001111400/11/30رهگیری مرسوله
55ن کاشاني112179تهران5961300336001028700001111400/11/30رهگیری مرسوله
56حورا کفايت منش112180قم5961300336000838700371111400/11/30رهگیری مرسوله
57سحر ابراهيمي112181شيراز-فارس5961300336000513500071111400/11/30رهگیری مرسوله
58ناهيد سودي112182زنجان5961300336000983700451111400/11/30رهگیری مرسوله
59نوشين چرختاب112184لاهيجان-گيلان5961300336000455200441111400/11/30رهگیری مرسوله
60کيميا کاملي112185کرج5961300336000300200031111400/11/30رهگیری مرسوله
61غزاله مهديرودي112189تنکابن5961300336000466004681111400/11/30رهگیری مرسوله
62مانيا توسلي112190تهران5961300336001242700001111400/11/30رهگیری مرسوله
63مرجان خوشرو112191شيراز-فارس5961300336001141500071111400/11/30رهگیری مرسوله
64عادله قرباني112195بابل5961300336000792000471111400/11/30رهگیری مرسوله
65ستاره يزداني112196تهران5961300336001173700001111400/11/30رهگیری مرسوله
66مريم حسيني112197تهران5961300336000636200001111400/11/30رهگیری مرسوله
67زهرا واعظ112198اصفهان5961300336000433700081111400/11/30رهگیری مرسوله
68شبنم مسکيني ملکي112199ملکان5961300336000578005561111400/11/30رهگیری مرسوله
69مهفام سوارزاده112201اصفهان5961300336000476700081111400/11/30رهگیری مرسوله
70نيلوفر قيطاسي112202قرچک5961300336000759018686111400/11/30رهگیری مرسوله
71ثمين آذراني112205اصفهان5961300336000502700081111400/11/30رهگیری مرسوله
72سمانه قلي پور112206کرج5961300336000242000031111400/11/30رهگیری مرسوله
73فاطمه علايي112210تهران5961300336000770500001111400/11/30رهگیری مرسوله
74صحرايي زاده112211شيراز-فارس5961300336000625500071111400/11/30رهگیری مرسوله
75سهيلا منصوريان112222اصفهان5961300336000604000081111400/11/30رهگیری مرسوله
76ليلا مرداني112223تهران5961300336000375500001111400/11/30رهگیری مرسوله
77مريم نقدي وند112224کرج5961300336000444500031111400/11/30رهگیری مرسوله
78مهسا کاظمي112228تهران5961300336000647000001111400/11/30رهگیری مرسوله
79زهره شيدايي112230تهران5961300336000680000001111400/11/30رهگیری مرسوله
80يکتا ناظمک112232شهرضا5961300336000679200861111400/11/30رهگیری مرسوله
81سهيلا بالازاده112235تهران5961300336000657700001111400/11/30رهگیری مرسوله
82ريحانه پاشايي112236تهران5961300336001535700001111400/11/30رهگیری مرسوله
83ناديا فرهانيان112237شهریار5961300336000567203351111400/11/30رهگیری مرسوله
84شياسي112238بندرعباس5961300336000599500791111400/11/30رهگیری مرسوله
85زهرا معصومي112240تهران5961300336000487500001111400/11/30رهگیری مرسوله
86سحر جهانگير112241بندرترکمن5961300336000705204891111400/11/30رهگیری مرسوله
87منصوره کسائي112242تهران5961300336001514200001111400/11/30رهگیری مرسوله
88زهرا تميمي112243اصفهان5961300336001557200081111400/11/30رهگیری مرسوله
89ساناز همتي112244رودهن5961300336000545739731111400/11/30رهگیری مرسوله
90مژگان فاتحي112245شهربابک5961300336001152207751111400/11/30رهگیری مرسوله
91منيرخه قاسم زاده112246مشهد5961300336000263500091111400/11/30رهگیری مرسوله
92علي روز بهاني112248تهران5961300336000737500001111400/11/30رهگیری مرسوله
93نهله خميسي زاده112250خرمشهر5961300336001130700641111400/11/30رهگیری مرسوله
94صبا بابايي112251کرج5961300336000690700031111400/11/30رهگیری مرسوله
95سيد محمد حسيني112253مشهد5961300336001061700091111400/11/30رهگیری مرسوله
96سارا بهزاد فر112254اصفهان5961300336001195200081111400/11/30رهگیری مرسوله
97شهرزاد برومند112255مشهد5961300336001221200091111400/11/30رهگیری مرسوله
98ندا اسد بيگي112256کرج5961300336000806500031111400/11/30رهگیری مرسوله
99شادي اسماعيا شاه112257آستارا5961300336000412204391111400/11/30رهگیری مرسوله
100فرزانه م112258آبيک5961300336000423003441111400/11/30رهگیری مرسوله
101محدثه بازوند112262خرم آباد-لرستان5961300336001546500681111400/11/30رهگیری مرسوله
102فاطمه رحيم پور112263مشهد5961300336001094000091111400/11/30رهگیری مرسوله
103هنگامه نعمتي112266اصفهان5961300336000781200081111400/11/30رهگیری مرسوله
104نگار سعيدي پناه112268اردکان-يزد5961300336001264208951111400/11/30رهگیری مرسوله
105هانيه حليم112269اردبيل5961300336000817200561111400/11/30رهگیری مرسوله
106فاطمه بافراست112270اصفهان5961300336000850200081111400/11/30رهگیری مرسوله
107آناهيتا باقرزاده112273تهران5961300336000726700001111400/11/30رهگیری مرسوله
108شقايق صادقي112276تهران5961300336001210500001111400/11/30رهگیری مرسوله
109مهسا خدا پناه112278ساري5961300336000769700481111400/11/30رهگیری مرسوله
110الهام رجبي112281يزد5961300336000828000891111400/11/30رهگیری مرسوله
111مژگان منفرد112284قدس5961300336001232003751111400/11/30رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید