لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 28 بهمن 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1پرستو محمودي108295تهران5963700334000640000001111400/11/28رهگیری مرسوله
2سپيده مهرناز110778تهران5961300334001283200001111400/11/28رهگیری مرسوله
3پرستو متين110809کرج5961300334001308500031111400/11/28رهگیری مرسوله
4مليکا کوشکي110884تهران5961300334000633700001111400/11/28رهگیری مرسوله
5فاطمه اشرفيان110973همدان5961300334001239500651111400/11/28رهگیری مرسوله
6زهرا سليماني111052تهران5961300334000799500001111400/11/28رهگیری مرسوله
7سميه ياري زلاني111089ايلام5961300334000687506931111400/11/28رهگیری مرسوله
8آتوسا باقري111107کرج5961300334001159700031111400/11/28رهگیری مرسوله
9سارا تسبيحي111138شيراز-فارس5961300334000969700071111400/11/28رهگیری مرسوله
10طليعه علااديني111143قائم شهر5961300334001341504761111400/11/28رهگیری مرسوله
11زهرا کريمي111158بجنورد5961300334000992000941111400/11/28رهگیری مرسوله
12هدايت قرچه111206خرمشهر5961300334001116700641111400/11/28رهگیری مرسوله
13نسرين حلاجي111207نيشابور5961300334001294000931111400/11/28رهگیری مرسوله
14فاطمه رودگر111208قم5961300334001475000371111400/11/28رهگیری مرسوله
15گلناز احدپور111358تهران5963700334000581700001111400/11/28رهگیری مرسوله
16ماني زنگانه111368گنبد کاووس5963700334000324704971141400/11/28رهگیری مرسوله
17سونيا سمندري111413سنندج5963700334000245000661141400/11/28رهگیری مرسوله
18سارا مرداي111438تهران5963700334000639200001111400/11/28رهگیری مرسوله
19فائزه توراني111455چابهار5963700334000390009971141400/11/28رهگیری مرسوله
20فرزانه موسوي111469ملکان5963700334000404505561141400/11/28رهگیری مرسوله
21شهرزاد نصيري111470محمديه5961300334000880003491111400/11/28رهگیری مرسوله
22زهرا عابديني111609چمگردان5961300334001192784781111400/11/28رهگیری مرسوله
23آرينا عاجي نژاد111655سنندج5961300334000698200661111400/11/28رهگیری مرسوله
24صديقه غلامعلي111712اصفهان5961300334001149000081111400/11/28رهگیری مرسوله
25نوشين چرختاب111714لاهيجان-گيلان5961300334001432000441111400/11/28رهگیری مرسوله
26فاطمه حسني نژاد111756تهران5961300334001182000001111400/11/28رهگیری مرسوله
27مليکا مقدم111768تهران5961300334001138200001111400/11/28رهگیری مرسوله
28معصومه خسروي فر111777شهرجديدسهند5961300334001330705331111400/11/28رهگیری مرسوله
29ناديا حسين پور111778شاهين شهر5961300334001207200831111400/11/28رهگیری مرسوله
30مرسده ميلاني111779تهران5961300334001410500001111400/11/28رهگیری مرسوله
31پرستو چمن زار111780اصفهان5961300334001069200081111400/11/28رهگیری مرسوله
32زهرا فراهاني111782قم5961300334000959000371111400/11/28رهگیری مرسوله
33فرزانه بيگي111800تهران5961300334001261700001111400/11/28رهگیری مرسوله
34زهرا پور اميني111801بافق5961300334001240208971111400/11/28رهگیری مرسوله
35زهرا حاجي زاده111805فسا5961300334001160507461111400/11/28رهگیری مرسوله
36مريم محمودي111808تهران5961300334001218000001111400/11/28رهگیری مرسوله
37الهام غيبي111811تهران5961300334001080700001111400/11/28رهگیری مرسوله
38ارغوان صراف نژلاد111812بهشهر5961300334001373704851111400/11/28رهگیری مرسوله
39حميده روحاني111813مشهد5961300334001004700091111400/11/28رهگیری مرسوله
40مريم پورعلي111815شيراز-فارس5961300334001927500071111400/11/28رهگیری مرسوله
41طيبه ترسايي111820تهران5961300334001363000001111400/11/28رهگیری مرسوله
42مرحمت علينقي111823کرمان5961300334001409700761111400/11/28رهگیری مرسوله
43سرور آزادگان111824شيراز-فارس5961300334001421200071111400/11/28رهگیری مرسوله
44زهرا توکلي111825تهران5961300334001320000001111400/11/28رهگیری مرسوله
45نسيم صالحي111826رشت5961300334001319200041111400/11/28رهگیری مرسوله
46سارا آرين111829بهارستان(اصفهان)5961300334001384581431111400/11/28رهگیری مرسوله
47مريم بهاري111830تهران5961300334001906000001111400/11/28رهگیری مرسوله
48ندا خسرو جردي111831تهران5961300334001442700001111400/11/28رهگیری مرسوله
49نسرين مقدم111836خرمدره5961300334001228704571111400/11/28رهگیری مرسوله
50سپيده رحيم زاده111837تهران5961300334001070000001111400/11/28رهگیری مرسوله
51زهرا شيردل111840يزد5961300334001058500891111400/11/28رهگیری مرسوله
52منصوره معصومي زاده111841اهواز5961300334001870000061111400/11/28رهگیری مرسوله
53ايدا معمارزاده111842اصفهان5961300334001037000081111400/11/28رهگیری مرسوله
54سيما ابراهيمي111845بندردير5961300334001485775541111400/11/28رهگیری مرسوله
55الهام موسوي111847تهران5961300334000847000001111400/11/28رهگیری مرسوله
56نغمه خان احمدي111848تهران5961300334001171200001111400/11/28رهگیری مرسوله
57بهناز عليزاده111849مشهد5961300334001127500091111400/11/28رهگیری مرسوله
58فاطمه افکار111852رشت5961300334001464200041111400/11/28رهگیری مرسوله
59ازيتا شهبنده111854کرمانشاه5961300334000937500671111400/11/28رهگیری مرسوله
60سميرا هنرمند111856شيروان5961300334000735009461111400/11/28رهگیری مرسوله
61حرير گرمياني111857اروميه5961300334000916000571111400/11/28رهگیری مرسوله
62نيلوفر لقماني111858کرج5961300334000713500031111400/11/28رهگیری مرسوله
63حکيمي111859تهران5961300334001395200001111400/11/28رهگیری مرسوله
64مريم موسوي111860تهران5961300334000804000001111400/11/28رهگیری مرسوله
65آزاده درخشاني111861تهران5961300334000623000001111400/11/28رهگیری مرسوله
66مينانيکويي111862بندرعباس5961300334001916700791111400/11/28رهگیری مرسوله
67آزاده دهقان111864کرج5961300334000655200031111400/11/28رهگیری مرسوله
68ليلا جمشيدي111866بندرماهشهر5961300334001352206351111400/11/28رهگیری مرسوله
69مريم مراقي111867لواسان5961300334000825503341111400/11/28رهگیری مرسوله
70پريسا طباطبائيان111868تهران5961300334001106000001111400/11/28رهگیری مرسوله
71محمد رضا باغ ميراني111869تهران5961300334000970500001111400/11/28رهگیری مرسوله
72نگين نيکنام111870تهران5961300334001015500001111400/11/28رهگیری مرسوله
73زهره افضليان111871چالوس5961300334000767204661111400/11/28رهگیری مرسوله
74طاهره رنجبر صفت111872رشت5961300334000981200041111400/11/28رهگیری مرسوله
75ليلا شافعي111873قدس5961300334001091503751111400/11/28رهگیری مرسوله
76مهدي شير عليزاده111875قم5961300334000879200371111400/11/28رهگیری مرسوله
77ليلا معرفت111876شاهين شهر5961300334001869200831111400/11/28رهگیری مرسوله
78آراد يوسفي111877ساري5961300334000905200481111400/11/28رهگیری مرسوله
79شهناز عباس زاده111879بندرعباس5961300334000868500791111400/11/28رهگیری مرسوله
80ليلا قنبرزاده111883شيراز-فارس5961300334000836200071111400/11/28رهگیری مرسوله
81صفا شکرالهي111890هريس5961300334000890705391111400/11/28رهگیری مرسوله
82صديقه فرخنده111891تهران5961300334000666000001111400/11/28رهگیری مرسوله
83طاهره چراغي111892همدان5961300334000926700651111400/11/28رهگیری مرسوله
84داود زند111893دورود5961300334000778006881111400/11/28رهگیری مرسوله
85م تميمي111895هشتگرد5961300334001026203361111400/11/28رهگیری مرسوله
86ليلا قديمي111897تبريز5961300334000745700051111400/11/28رهگیری مرسوله
87آناهيتا ضيايي111899تهران5961300334000362200001111400/11/28رهگیری مرسوله
88معصومه عليزاده111900ملارد5961300334000788731691111400/11/28رهگیری مرسوله
89شيوا مظهري111901گرمدره-تهران5961300334000756531694111400/11/28رهگیری مرسوله
90روزيتا سهرابي111905تهران5961300334000857700001111400/11/28رهگیری مرسوله
91هدا هاديان دهکردي111909تهران5961300334000948200001111400/11/28رهگیری مرسوله
92نيوشا مشايخي111910تهران5961300334000724200001111400/11/28رهگیری مرسوله
93صفورا پور اشرف111911دره شهر5961300334001272506961111400/11/28رهگیری مرسوله
94ساناز ميرزايي111912تهران5961300334000702700001111400/11/28رهگیری مرسوله
95فاطمه ترک تتاري111913محمدشهر-البرز5961300334000814731778111400/11/28رهگیری مرسوله
96سميه دهقان111914تهران5961300334000394500001111400/11/28رهگیری مرسوله
97الهام برزگري111915بافق5961300334000586208971111400/11/28رهگیری مرسوله
98هستي رضا پور111916چالوس5961300334000485004661111400/11/28رهگیری مرسوله
99فاطمه طاهري عراقي111917اراک5961300334000420500381111400/11/28رهگیری مرسوله
100ام البنين بابايي111918الوند5961300334000644503431111400/11/28رهگیری مرسوله
101بهداني111919تهران5961300334000452700001111400/11/28رهگیری مرسوله
102زينت محمدي آرام111920قزوين5961300334000351500341111400/11/28رهگیری مرسوله
103مرجان ايماني111922کرج5961300334000543200031111400/11/28رهگیری مرسوله
104زهرا حسين زاده111925سبزوار5961300334001251000961111400/11/28رهگیری مرسوله
105اورانوس خادمي111927ياسوج5961300334001496507591111400/11/28رهگیری مرسوله
106مهسا باقرزاده111929شيراز-فارس5961300334000431200071111400/11/28رهگیری مرسوله
107رضوانه مير کاظمي111930تهران5961300334000554000001111400/11/28رهگیری مرسوله
108دنيا بهزادي111931تهران5961300334001453500001111400/11/28رهگیری مرسوله
109سمانه تقي نژاد111932يزد5961300334000383700891111400/11/28رهگیری مرسوله
110دل آرامک جمعيان111934تهران5961300334000442000001111400/11/28رهگیری مرسوله
111سلن مهديان111936شيراز-فارس5961300334000532500071111400/11/28رهگیری مرسوله
112مجيد حبيبي111937تهران5961300334000373000001111400/11/28رهگیری مرسوله
113مريم بيرانوند111938خرم آباد-لرستان5961300334000676700681111400/11/28رهگیری مرسوله
114زهرا حاتمي نيا111939قم5961300334000521700371111400/11/28رهگیری مرسوله
115آزاده نيک نسب111940اروميه5961300334000463500571111400/11/28رهگیری مرسوله
116فاطمه رنگين کار111942بافق5961300334000575508971111400/11/28رهگیری مرسوله
117ايران اميري111943تهران5961300334001501000001111400/11/28رهگیری مرسوله
118صوري گردان111944ساوه5961300334000601500391111400/11/28رهگیری مرسوله
119ريحانه حسيني111963قم5961300334001880700371111400/11/28رهگیری مرسوله
120فائزه رحيميان111964سمنان5961300334001891500351111400/11/28رهگیری مرسوله
121فريده آذر بان111971جم5961300334000564775581111400/11/28رهگیری مرسوله
122شيما فرج پور111972تهران5961300334000419700001111400/11/28رهگیری مرسوله
123معصومه پيري111973گرگان5961300334000511000491111400/11/28رهگیری مرسوله
124فريده نياکان111974کرج5961300334000500200031111400/11/28رهگیری مرسوله
125منيره قاسم زاده111995مشهد5961300334000409000091111400/11/28رهگیری مرسوله
126مونا مرواريد فروش111997تهران5961300334000597000001111400/11/28رهگیری مرسوله
127مرضيه سروي111998بندرکنگان5961300334001047775571111400/11/28رهگیری مرسوله
128منوره نورا112017مشهد5961300334000495700091111400/11/28رهگیری مرسوله
129مريم کاشاني پور112018شهریار5961300334000474203351111400/11/28رهگیری مرسوله
130ليلا ايراني112041بهشهر5961300334000612204851111400/11/28رهگیری مرسوله
131نگار سعيدي112043اردکان-يزد5963700334000469008951141400/11/28رهگیری مرسوله
132احمدي112044کرمان5963700334000480500761141400/11/28رهگیری مرسوله
133ليلا اسکندري112045کرج5963700334000505700031141400/11/28رهگیری مرسوله
134نجيمه اميني112046اصفهان5963700334000447500081141400/11/28رهگیری مرسوله
135گلناز ممبيني112047رامهرمز5963700334000516506381141400/11/28رهگیری مرسوله
136سميه امامي112048تهران5963700334000592500001111400/11/28رهگیری مرسوله
137نوشين گلزاده112049تهران5963700334000730500001271400/11/28رهگیری مرسوله
138کي نوذر112050اردبيل5963700334000491200561141400/11/28رهگیری مرسوله
139غزاله طالبي112051تهران5963700334000628500001111400/11/28رهگیری مرسوله
140صدف ضيا112052تهران5963700334000729700001111400/11/28رهگیری مرسوله
141منصوره عليزاده112053نوشهر5963700334000527204651141400/11/28رهگیری مرسوله
142ازاده حيدري112054تهران5963700334000617700001111400/11/28رهگیری مرسوله
143الناز شمسي112055کرمان5963700334000479700761141400/11/28رهگیری مرسوله
144مهري قاسمي112057تهران5963700334000538000001141400/11/28رهگیری مرسوله
145الميرا امدادي112058تهران5963700334000571000001111400/11/28رهگیری مرسوله
146سپيده بيگي112059اصفهان5963700334000436700081141400/11/28رهگیری مرسوله
147عطيه وحيد منش112060تهران5963700334000607000001111400/11/28رهگیری مرسوله
148ستايش فولادي112061دماوند5963700334000559503971111400/11/28رهگیری مرسوله
149غزاله حدادي112063کيش5963700334000415207941141400/11/28رهگیری مرسوله
150فريبا زاجکاني112065قزوين5963700334000288000341141400/11/28رهگیری مرسوله
151شهرزاد باقري1112067کرج5963700334000367700031141400/11/28رهگیری مرسوله
152الهام قاسمي112068مشهد5963700334000426000091141400/11/28رهگیری مرسوله
153شميم جباري112069تهران5963700334000683000001111400/11/28رهگیری مرسوله
154فاطمه کارگر112070خورسند5963700334000266577551141400/11/28رهگیری مرسوله
155فاطمه توکلي112071مشهد5963700334000389200091141400/11/28رهگیری مرسوله
156فرزانه شجاعي112072تهران5963700334000672200001111400/11/28رهگیری مرسوله
157فاطمه احمدي112073اصفهان5963700334000335500081141400/11/28رهگیری مرسوله
158سارا رزم خواه112076شيراز-فارس5963700334000357000071141400/11/28رهگیری مرسوله
159ايدا عباسزاده112077بيرجند5963700334000314000971141400/11/28رهگیری مرسوله
160مهتاب باغباني112078کرمان5963700334000255700761141400/11/28رهگیری مرسوله
161نگار کاشاني112080تهران5963700334000560200001111400/11/28رهگیری مرسوله
162مهشيد اقاجانپور112081چابکسر5963700334000303244871141400/11/28رهگیری مرسوله
163زهرا رضايي112082تهران5963700334000693700001111400/11/28رهگیری مرسوله
164اشرف روشنفکر112085دهدشت5963700334000458207571141400/11/28رهگیری مرسوله
165نوشين جلالي112086جيرفت5963700334000346207861141400/11/28رهگیری مرسوله
166مه لقا قدوسي112089تهران5963700334000719000001111400/11/28رهگیری مرسوله
167طاهره رحيم پور112090اصفهان5963700334000378500081141400/11/28رهگیری مرسوله
168مهديه دهقاني112091يزد5963700334000277200891141400/11/28رهگیری مرسوله
169محمدرضا عبدالهي112092لواسان5963700334000708203341111400/11/28رهگیری مرسوله
170طيبه کهساري112094چهاردانگه5963700334000650733191111400/11/28رهگیری مرسوله
171هديه لکپور112098تهران5963700334000661500001111400/11/28رهگیری مرسوله
172افسانه پيشقدم112104مشهد5963700334000298700091141400/11/28رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید