لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 10 شهریور 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1شيما قاسمي166987تهران5961301165001274200001141401/06/10رهگیری مرسوله
2فاطمه بهرامي167176اصفهان5961301165000779700081141401/06/10رهگیری مرسوله
3طناز قوسه167186تهران5961301165000871000001141401/06/10رهگیری مرسوله
4سهيلا عليزاده167234ايلام5961301165000704506931141401/06/10رهگیری مرسوله
5زينت يزدان زاد167294ساري5961301165000881700481141401/06/10رهگیری مرسوله
6فرزانه اکبرپور رمضاني167307تهران5961301165001295700001141401/06/10رهگیری مرسوله
7مليحه علامه167310تهران5961301165001118500001111401/06/10رهگیری مرسوله
8آزاده قاسمي167340مسجدسليمان5961301165000838006491141401/06/10رهگیری مرسوله
9ندا بختياري167402اصفهان5961301165000892500081141401/06/10رهگیری مرسوله
10شميلا عزتي167411تهران5961301165001209000001111401/06/10رهگیری مرسوله
11هانيه خاني167427همدان5961301165001194500651111401/06/10رهگیری مرسوله
12مرضيه فتحي عباد167437اسلام شهر5961301165001151500331111401/06/10رهگیری مرسوله
13مريم توفيقيان167470اهواز5961301165001006500061141401/06/10رهگیری مرسوله
14فرناز رحماني167483تاکستان5961301165001183703481111401/06/10رهگیری مرسوله
15کيميا عبادي167485تهران5961301165000907000001141401/06/10رهگیری مرسوله
16زينب رزمجو167495بندرلنگه5961301165000917707971141401/06/10رهگیری مرسوله
17يلدا رحماني167855تاکستان6082201165001403003481141401/06/10رهگیری مرسوله
18مهنوش اردهه168294کرج5961301165000780500031141401/06/10رهگیری مرسوله
19ليلا سبزکار168334کرج6082201165001312500031141401/06/10رهگیری مرسوله
20مرجان آروانا169229تهران5961301165000848700001141401/06/10رهگیری مرسوله
21آرسين رحيمي169403اصفهان6082201165001200500081141401/06/10رهگیری مرسوله
22سودابه ابراهيمي169475اهواز5961301165000950700061141401/06/10رهگیری مرسوله
23معصومه رضاييان169487شيراز-فارس5961301165000598700071111401/06/10رهگیری مرسوله
24الهام سپهر169488تهران5961301165000667700001111401/06/10رهگیری مرسوله
25عاليه روستايي169489شيراز-فارس5961301165001263500071141401/06/10رهگیری مرسوله
26شبنم کشميري169500گرگان5961301165000454500491111401/06/10رهگیری مرسوله
27سليمه افضلي169502بافت5961301165000726007851141401/06/10رهگیری مرسوله
28مهسا محمدي169504قزوين6082201165001467500341141401/06/10رهگیری مرسوله
29مرجان طاهري169505تهران5961301165000635500001111401/06/10رهگیری مرسوله
30سولمازرضايي169506تهران5961301165000411500001111401/06/10رهگیری مرسوله
31فاطمه معيني169509نجف آباد5961301165000715200851141401/06/10رهگیری مرسوله
32مريم غياثيان169513کاشان5961301165000422200871111401/06/10رهگیری مرسوله
33الهام شاهسون169514اصفهان5961301165000678500081111401/06/10رهگیری مرسوله
34فاطمه قبله زاده169515يزد5961301165000646200891111401/06/10رهگیری مرسوله
35الهام سالاري169517اقليد5961301165000769007381141401/06/10رهگیری مرسوله
36فروزان امامي169518اصفهان5961301165000497500081111401/06/10رهگیری مرسوله
37متين ارجمندي169519تهران5961301165000523500001111401/06/10رهگیری مرسوله
38ليلا ثمري169521عباس آباد5961301165000603246741111401/06/10رهگیری مرسوله
39سميرا خوشبخت169522همدان5961301165000816500651141401/06/10رهگیری مرسوله
40نيلوفرعظيمي169524تهران5961301165000502000001111401/06/10رهگیری مرسوله
41سيما شهاب169525تهران5961301165000400700001111401/06/10رهگیری مرسوله
42لاله افشار169526کرج5961301165000555700031111401/06/10رهگیری مرسوله
43مهديه کرمي169528تهران5961301165000534200001111401/06/10رهگیری مرسوله
44کلثوم جعفري نژاد169532بندرماهشهر5961301165000476006351111401/06/10رهگیری مرسوله
45عزل فاتحي169535سيرجان5961301165000396200781111401/06/10رهگیری مرسوله
46نگين يوسفي169536اروميه5961301165000736700571141401/06/10رهگیری مرسوله
47بزرگ زاده169538تهران5961301165000940000001141401/06/10رهگیری مرسوله
48سولماز پورزند169538تهران5961301165000309500001141401/06/10رهگیری مرسوله
49نسترن صاعدي169539تهران5961301165001300200001141401/06/10رهگیری مرسوله
50سعيده بستانچي169541تهران5961301165000353200001141401/06/10رهگیری مرسوله
51مرجان محمد حسيني169542تهران5961301165000657000001111401/06/10رهگیری مرسوله
52سيده زهره طاهري169544خرم آباد-لرستان5961301165000443700681111401/06/10رهگیری مرسوله
53نفس نباتي169545تهران5961301165000486700001111401/06/10رهگیری مرسوله
54آزاده شيخانينان169548تهران5961301165000092500001141401/06/10رهگیری مرسوله
55آسيه صالحي169550کرمان5961301165000859500761141401/06/10رهگیری مرسوله
56فاطمه جلالي169552تهران5961301165001285000001141401/06/10رهگیری مرسوله
57پريسا داور اصل169553آبادان5961301165000961500631141401/06/10رهگیری مرسوله
58مريم آذرکيش169554آبادان5961301165000512700631111401/06/10رهگیری مرسوله
59شادي فلاحي169555تهران5961301165000545000001111401/06/10رهگیری مرسوله
60شيما حيدر پور169556نقده5961301165000128505761141401/06/10رهگیری مرسوله
61نازي سردشتي169559تهران5961301165000107000001141401/06/10رهگیری مرسوله
62سعيده جاهدي169560تهران5961301165000624700001111401/06/10رهگیری مرسوله
63مجتبي تفرشي169561تهران5961301165000566500001111401/06/10رهگیری مرسوله
64فريبا حيدر169562شاهرود5961301165000614000361111401/06/10رهگیری مرسوله
65شقايق نيک پور169563بابلسر5961301165000139204741141401/06/10رهگیری مرسوله
66آزاده بنيادي169565تهران5961301165000433000001111401/06/10رهگیری مرسوله
67فرزانه کاهني169566تهران5961301165000747500001141401/06/10رهگیری مرسوله
68هلنا دادگر169568اردبيل5961301165000972200561141401/06/10رهگیری مرسوله
69کبري صفيعي169573بوئين زهرا5961301165000791203451141401/06/10رهگیری مرسوله
70افسانه افشاري169574تهران5961301165000805700001141401/06/10رهگیری مرسوله
71رضوان نادري169575جيرفت5961301165000465207861111401/06/10رهگیری مرسوله
72مژگان غلام پور169576بومهن5961301165000588016551111401/06/10رهگیری مرسوله
73شيوالشگري169578قزوين5961301165000689200341111401/06/10رهگیری مرسوله
74احمدرضا اکبري169580لاهيجان-گيلان5961301165000193700441141401/06/10رهگیری مرسوله
75طاهره رسول زاده169582کرج5961301165000577200031111401/06/10رهگیری مرسوله
76فاطمه رجبي169590صالح آباد-خراسان رضوي5961301165001028009581141401/06/10رهگیری مرسوله
77نازي سردشتي169592تهران5961301165001017200001141401/06/10رهگیری مرسوله
78نغمه غرايي169593مشهد6082201165001174500091141401/06/10رهگیری مرسوله
79مينا شريف نيا169594کرمانشاه5961301165001162200671111401/06/10رهگیری مرسوله
80مهديه دهقاني169600يزد5961301165000172200891141401/06/10رهگیری مرسوله
81ميترا علايي169601بروجرد5961301165000928500691141401/06/10رهگیری مرسوله
82ليلا توفيقيان169605تهران5961301165000827200001141401/06/10رهگیری مرسوله
83فاطمه صياد169606آباده5961301165000860207391141401/06/10رهگیری مرسوله
84هما هادياني169607يزد6082201165001435200891141401/06/10رهگیری مرسوله
85الهام ذگردي169608تهران5961301165001140700001111401/06/10رهگیری مرسوله
86کاترين کازروني169610اصفهان5961301165000262700081141401/06/10رهگیری مرسوله
87سروش طاهري169611اهواز6082201165001344700061141401/06/10رهگیری مرسوله
88منيره ذوالعين169612پردیس5961301165000690016581141401/06/10رهگیری مرسوله
89سمانه شيخي169614لواسان5961301165000939203341141401/06/10رهگیری مرسوله
90سعيد زمردي169615مشهد6082201165000771200091301401/06/10رهگیری مرسوله
91ريحانه صمدي169616سپاهان شهر(اصفهان)5961301165000993781799141401/06/10رهگیری مرسوله
92ساناز محبوبي169617تهران5961301165001173000001111401/06/10رهگیری مرسوله
93آذر شفيعي169619تهران5961301165001061000001141401/06/10رهگیری مرسوله
94سونيا رئوفي169620رشت5961301165001049500041141401/06/10رهگیری مرسوله
95هانيه حبيبي169622تهران5961301165001071700001141401/06/10رهگیری مرسوله
96سحر محمدزاده169623اروميه5961301165001129200571111401/06/10رهگیری مرسوله
97زهرا قبادي169625ملارد5961301165001050231691141401/06/10رهگیری مرسوله
98مليکا شرفي169626لار6082201165001323207431141401/06/10رهگیری مرسوله
99ستاره لامعي169629تهران5961301165001038700001141401/06/10رهگیری مرسوله
100منيره فرجي169630ری5961301165000284201813141401/06/10رهگیری مرسوله
101سارا ايمان وردي169631تهران5961301165000208200001141401/06/10رهگیری مرسوله
102پريسا نيک پخش169634مامونيه5961301165001107703941141401/06/10رهگیری مرسوله
103تهمينه افشار169635تهران5961301165000983000001141401/06/10رهگیری مرسوله
104فرزانه فقيهي169643مشهد5961301165000230500091141401/06/10رهگیری مرسوله
105نسترن زارعي169670دماوند5961301165001093203971141401/06/10رهگیری مرسوله
106مريم رجائي169671اصفهان5961301165000219000081141401/06/10رهگیری مرسوله
107مريم کشاورزي169672بندرعباس5961301165000758200791141401/06/10رهگیری مرسوله
108مينا کلاني169673تهران5961301165000183000001141401/06/10رهگیری مرسوله
109کتايون مهراني169676گرگان6082201165001366200491141401/06/10رهگیری مرسوله
110ساناز منظوري169677اردبيل5961301165001130000561111401/06/10رهگیری مرسوله
111ريحانه سلطانپور169678تهران5961301165000364000001141401/06/10رهگیری مرسوله
112فاطمه شکوفه پور169679لاهيجان-گيلان5961301165001082500441141401/06/10رهگیری مرسوله
113اسدي169680سيرجان5961301165000161500781141401/06/10رهگیری مرسوله
114ندا فيضي169682ديواندره6082201165001413706641141401/06/10رهگیری مرسوله
115سارا مرتضوي169684تهران5961301165000241200001141401/06/10رهگیری مرسوله
116مونا پاکنيت169691تهران5961301165000252000001141401/06/10رهگیری مرسوله
117پروانه سرداري169692تهران5961301165000295000001141401/06/10رهگیری مرسوله
118الهام خاموشي169696کرمانشاه5961301165000117700671141401/06/10رهگیری مرسوله
119الناز شاه علينيا169697اردبيل6082201165001265000561141401/06/10رهگیری مرسوله
120ثمين ابراهيمي169699کازرون5961301165000374700731141401/06/10رهگیری مرسوله
121سمانه اکبري169701تهران5961301165000273500001141401/06/10رهگیری مرسوله
122ليلا رحماني169702خوي5961301165000150700581141401/06/10رهگیری مرسوله
123مهنا طاهري169707يزد6082201165000760500891221401/06/10رهگیری مرسوله
124مجيد شرافت خواه169710مشهد5961301165000229700091141401/06/10رهگیری مرسوله
125مهشيد برقعي169711قم5961301165000321000371141401/06/10رهگیری مرسوله
126زهرا برزگر169712تهران5961301165000310200001141401/06/10رهگیری مرسوله
127آزاده سجاديفرد169714اليگودرز5961301165000081706861141401/06/10رهگیری مرسوله
128پروانه صوفيان169715شاهيندژ5961301165000342505981141401/06/10رهگیری مرسوله
129فرشته اسماعيل زاده169716تهران5961301165000140000001141401/06/10رهگیری مرسوله
130يگانه دامک169718شهر کرد6082201165001456700881141401/06/10رهگیری مرسوله
131فرشته ابراهيمي169720شيراز-فارس6082201165001041000071141401/06/10رهگیری مرسوله
132مرجان تاجيک169722ورامین5961301165000331703371141401/06/10رهگیری مرسوله
133شهند اسفندي سرافراز169728بوشهر6082201165001355500751141401/06/10رهگیری مرسوله
134افسانه بهارلو169729شيراز-فارس6082201165001073200071141401/06/10رهگیری مرسوله
135نگين نقابي169730بجنورد6082201165001377000941141401/06/10رهگیری مرسوله
136پرتو ناجي169731اصفهان6082201165001211200081141401/06/10رهگیری مرسوله
137مليحه عمرانيان169733شيراز-فارس6082201165001029500071141401/06/10رهگیری مرسوله
138فتحيه فائزي169735کرمان6082201165001243500761141401/06/10رهگیری مرسوله
139ميتکان169737آمل6082201165001301700461141401/06/10رهگیری مرسوله
140فرشاد زارعي169742جهرم6082201165001387700741141401/06/10رهگیری مرسوله
141معصومه قرباني169744نوشهر6082201165001334004651141401/06/10رهگیری مرسوله
142نصيبه جعفري169748اصفهان6082201165001222000081141401/06/10رهگیری مرسوله
143ليلا گندم کار169755شيراز-فارس6082201165001051700071141401/06/10رهگیری مرسوله
144زهرا بحراني فر169755شيراز-فارس6082201165001030200071141401/06/10رهگیری مرسوله
145زينب صالحي169756کرمان6082201165001232700761141401/06/10رهگیری مرسوله
146مونا نواب169760شيراز-فارس6082201165001084000071141401/06/10رهگیری مرسوله
147قهاري169762اردبيل6082201165001275700561141401/06/10رهگیری مرسوله
148لاله مظفري169763کرمانشاه6082201165001478200671141401/06/10رهگیری مرسوله
149محسن ابراهيمي169764شاهرود6082201165001424500361141401/06/10رهگیری مرسوله
150شکيبا غفاري169768شيراز-فارس6082201165001062500071141401/06/10رهگیری مرسوله
151احمد آريان169769همدان6082201165001286500651141401/06/10رهگیری مرسوله
152شيوا ستارزاده169771سمنان6082201165001094700351141401/06/10رهگیری مرسوله
153نگار عالي169776زاهدان6082201165001446000981141401/06/10رهگیری مرسوله
154نسرين شکاري169780اروميه6082201165001504200571141401/06/10رهگیری مرسوله
155شيما نورافروز169783رامهرمز6082201165001398506381141401/06/10رهگیری مرسوله
156فاطمه بختياري169788کرمان6082201165001254200761141401/06/10رهگیری مرسوله
157ناديا اسلامي169790دشتي6082201165001297279761141401/06/10رهگیری مرسوله
158فهيمه مهدويان169791مشهد6082201165001185200091141401/06/10رهگیری مرسوله
159فهيمه يعقوبي169792زير آب6082201165001499704781141401/06/10رهگیری مرسوله
160عليرضا مقدم169795تهران6082201165000782000001221401/06/10رهگیری مرسوله
161مهدي توکلي169796زاهدان6082201165001489000981141401/06/10رهگیری مرسوله
162نرگش کمالي169799مشهد6082201165001196000091141401/06/10رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید