لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 20 تیر 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1فروغ سيرتي149309کرج5961301113001064700031141401/04/20رهگیری مرسوله
2زهرا زارع149326اصفهان5961301113001075500081141401/04/20رهگیری مرسوله
3راميلا احمد زاده149552اميديه5961301113001368563731141401/04/20رهگیری مرسوله
4خديجه ارزبين149692بابل5961301113001561000471141401/04/20رهگیری مرسوله
5ياسمن اسکويي149961تهران5961301113001549500001141401/04/20رهگیری مرسوله
6نسترن حسن150195تهران5961301113001086200001141401/04/20رهگیری مرسوله
7ياسر سجادي150281مشهد5961301113001517200091141401/04/20رهگیری مرسوله
8فاطمه عادلي150338اندیشه5961301113001550231686141401/04/20رهگیری مرسوله
9نگين توفيقي151058تهران5961301113001538700001141401/04/20رهگیری مرسوله
10پروانه کاظمي151117اصفهان5961301113000965200081141401/04/20رهگیری مرسوله
11پگاه فرجي151313ورامین5961301113001299503371141401/04/20رهگیری مرسوله
12نسيم موسوي151363کرج5961301113000922200031141401/04/20رهگیری مرسوله
13نسرين سعيدي فر151364يزد5961301113000335500891141401/04/20رهگیری مرسوله
14درنا درزي151365آمل5961301113001054000461141401/04/20رهگیری مرسوله
15افشين ناصري151368اردبيل5961301113000864000561141401/04/20رهگیری مرسوله
16نداقديري151370مشهد5961301113000911500091141401/04/20رهگیری مرسوله
17زهرا ياراحمدي151371چهاردانگه5961301113000436733191141401/04/20رهگیری مرسوله
18غزال سربخش151375کرج5961301113001112200031141401/04/20رهگیری مرسوله
19بهار ايزدي151376تهران5961301113001325500001141401/04/20رهگیری مرسوله
20محبوبه يابنده151377بندرعباس5961301113001336200791141401/04/20رهگیری مرسوله
21نيره بابا خاني151378لنگرود5961301113001101504471141401/04/20رهگیری مرسوله
22کوهستان احسن151380سنندج5961301113001390700661141401/04/20رهگیری مرسوله
23مريم محمودي151381تهران5961301113001304000001141401/04/20رهگیری مرسوله
24سرلک151382تهران5961301113000954500001141401/04/20رهگیری مرسوله
25عاطفه نصيري151383قزوين5961301113001448200341141401/04/20رهگیری مرسوله
26الميرا مسگري151385تهران5961301113001459000001141401/04/20رهگیری مرسوله
27زهر بهرامي151386کرج5961301113000874700031141401/04/20رهگیری مرسوله
28ساراصنوبر151387کرج5961301113000896200031141401/04/20رهگیری مرسوله
29راضيه نوروزپور151388بيرجند5961301113001405200971141401/04/20رهگیری مرسوله
30ارزو جعفري151389نقده5961301113001506505761141401/04/20رهگیری مرسوله
31محمد رحمتي151403تهران5961301113000527200001141401/04/20رهگیری مرسوله
32زهرا علي مراد151404تهران5961301113001571700001141401/04/20رهگیری مرسوله
33فاطمه انگاري151407تهران5961301113001213500001141401/04/20رهگیری مرسوله
34مهتاج صادقي151408دزفول5961301113001000206461111401/04/20رهگیری مرسوله
35فائزه يونسي151423فامنين5961301113001357706561141401/04/20رهگیری مرسوله
36سميه ياراحمدي151425کرج5961301113000976000031141401/04/20رهگیری مرسوله
37ليلا اسلامي151451شيراز-فارس5961301113001492000071141401/04/20رهگیری مرسوله
38سارا حيدري151454تهران5961301113001202700001141401/04/20رهگیری مرسوله
39هليا پاشايي151456تهران5961301113000480500001141401/04/20رهگیری مرسوله
40ليلا عبدالهي151457تهران5961301113001528000001141401/04/20رهگیری مرسوله
41سپيده بهبهاني151458بندرماهشهر5961301113001187506351141401/04/20رهگیری مرسوله
42هدا سليمي151459تهران5961301113001437500001141401/04/20رهگیری مرسوله
43ميثم روح افزا151461تهران5961301113001416000001141401/04/20رهگیری مرسوله
44محترم حکمتي151462گرگان5961301113001224200491141401/04/20رهگیری مرسوله
45مهري نوذري151463رامهرمز5961301113001144506381141401/04/20رهگیری مرسوله
46مريم دانش151465اصفهان5961301113001166000081141401/04/20رهگیری مرسوله
47پريسا کيان جو151467تهران5961301113001133700001141401/04/20رهگیری مرسوله
48پريسا کيان جو151467تهران5961301113001123000001141401/04/20رهگیری مرسوله
49سيده مريم حسيني151469آبادان5961301113000426000631141401/04/20رهگیری مرسوله
50فاطمه کامجو151470اهواز5961301113001347000061141401/04/20رهگیری مرسوله
51فرزانه اوزجي151471تهران5961301113000885500001141401/04/20رهگیری مرسوله
52مليا نظريان151474تهران5961301113001198200001141401/04/20رهگیری مرسوله
53پونه جعفري151475اردبيل5961301113001097000561141401/04/20رهگیری مرسوله
54مريم معارف وند151476کرج5961301113000943700031141401/04/20رهگیری مرسوله
55مريم اميني151477کاشان5961301113000900700871141401/04/20رهگیری مرسوله
56ليلا روحانيان151478بندرماهشهر5961301113001314706351141401/04/20رهگیری مرسوله
57ياسمين طرفي151481تهران5961301113001380000001141401/04/20رهگیری مرسوله
58سارا سلطاني151488ملکان5961301113001155205561141401/04/20رهگیری مرسوله
59مرضيه شريفي151491شيراز-فارس5961301113001021700071111401/04/20رهگیری مرسوله
60زينب مددي151493تهران5961301113000277200001141401/04/20رهگیری مرسوله
61الهام قرباني151504يزد5961301113001176700891141401/04/20رهگیری مرسوله
62ريحانه آرزومند151505تهران5961301113001426700001141401/04/20رهگیری مرسوله
63سيما يگانه151506اروميه5961301113000324700571141401/04/20رهگیری مرسوله
64سارا سحرخيز151507ساري5961301113000469000481141401/04/20رهگیری مرسوله
65دل آرام رجب پور151508تهران5961301113000357000001141401/04/20رهگیری مرسوله
66نگين غفاري151509چمستان5961301113000266546431141401/04/20رهگیری مرسوله
67راضيه غلامپور151510تهران5961301113001470500001141401/04/20رهگیری مرسوله
68آيناز گنجو151512تهران5961301113000538000001141401/04/20رهگیری مرسوله
69بهمن لطفي151515تهران5961301113001469700001141401/04/20رهگیری مرسوله
70شيما رحيمي151532بردسير5961301113001481207841141401/04/20رهگیری مرسوله
71سميه محمدي افشار151534کرمان5961301113000842500761141401/04/20رهگیری مرسوله
72تارا ايناز151546تهران5961301113001011000001111401/04/20رهگیری مرسوله
73نوشين يگانه151548تهران5961301113000458200001141401/04/20رهگیری مرسوله
74محمدرضا رمضاني151561بم5961301113000255707661141401/04/20رهگیری مرسوله
75الهام کشاورز151566شيراز-فارس5961301113000389200071141401/04/20رهگیری مرسوله
76سارا کريمي151568تهران5961301113000298700001141401/04/20رهگیری مرسوله
77فرناز تاييدي151570کرج5961301113000303200031141401/04/20رهگیری مرسوله
78شيوا سعيديان151572تهران5961301113000997500001111401/04/20رهگیری مرسوله
79منيره محدمي151588قم5961301113000505700371141401/04/20رهگیری مرسوله
80علي فلاحي151598تهران5961301113001043200001141401/04/20رهگیری مرسوله
81مينا آرادي151599تهران5961301113000390000001141401/04/20رهگیری مرسوله
82نيلوفرنمازي151601شيراز-فارس5961301113000479700071141401/04/20رهگیری مرسوله
83سارا رشتاک151603تهران5961301113000288000001141401/04/20رهگیری مرسوله
84فرزانه مهران151606تهران5961301113001379200001141401/04/20رهگیری مرسوله
85فاطمه موري151613اهواز5961301113000516500061141401/04/20رهگیری مرسوله
86سارا حافظي151617مشهد5961301113000933000091141401/04/20رهگیری مرسوله
87محمد امين مومني151625رفسنجان5961301113000346200771141401/04/20رهگیری مرسوله
88نسيما غلامي151626پاکدشت5961301113000415203391141401/04/20رهگیری مرسوله
89محمدسيار151628سنندج5961301113000853200661141401/04/20رهگیری مرسوله
90غزاله قانع151629اصفهان5961301113000491200081141401/04/20رهگیری مرسوله
91پارميس حيدري151630شهر کرد5961301113000378500881141401/04/20رهگیری مرسوله
92سعادت خجسته151631تهران5961301113000447500001141401/04/20رهگیری مرسوله
93رقيه شادماني151635تهران5961301113000314000001141401/04/20رهگیری مرسوله
94محمدصادق ستاري151639کرج5961301113000245000031141401/04/20رهگیری مرسوله
95پرنيا رجال151640تهران5961301113000367700001141401/04/20رهگیری مرسوله
96حنانه گلستاني151641اصفهان5961301113001032500081141401/04/20رهگیری مرسوله
97فاطمه صدري151642تهران5961301113000404500001141401/04/20رهگیری مرسوله
98سعيده اکابر151644تهران5961301113000986700001141401/04/20رهگیری مرسوله
99مائده موذن152282اصفهان5961301113000831700081141401/04/20رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید