لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 آبان 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1حميد مهرپويا86420بوشهر6097700240001236200751111400/08/24رهگیری مرسوله
2مينا مرادي86518شهربابک6097700240001087507751111400/08/24رهگیری مرسوله
3فرزانه زينالي86665بندرلنگه6097700240001225507971111400/08/24رهگیری مرسوله
4ازاده رجبي86666مشهد6097700240000583000091111400/08/24رهگیری مرسوله
5مهنا رفيعي86667تهران6097700240000123500001111400/08/24رهگیری مرسوله
6کيميا سلماني86668تهران6097700240000405700001111400/08/24رهگیری مرسوله
7سميه شريف86669اهواز6097700240000460200061111400/08/24رهگیری مرسوله
8فاطمه ديناروند86674شوش6097700240000481706471111400/08/24رهگیری مرسوله
9سعيده عرفان راد86677يزد6097700240000619000891111400/08/24رهگیری مرسوله
10فاطمه معدني86678آغاجاري6097700240000517706371111400/08/24رهگیری مرسوله
11سميه همداني86680آمل6097700240001012200461111400/08/24رهگیری مرسوله
12مريم مفتح نيا86681اهواز6097700240000459500061111400/08/24رهگیری مرسوله
13نير حسين پور86683لاهيجان-گيلان6097700240000897500441111400/08/24رهگیری مرسوله
14بهار مازوجي86684سنندج6097700240001102700661111400/08/24رهگیری مرسوله
15اسما ال علي86685تهران6097700240000155700001111400/08/24رهگیری مرسوله
16سميرا سميعي86687تهران6097700240000177200001111400/08/24رهگیری مرسوله
17سارا صفاران86689تهران6097700240000358200001111400/08/24رهگیری مرسوله
18مريم ملکي86693رشت6097700240000886700041111400/08/24رهگیری مرسوله
19رضا احساني زاده86694کرمان6097700240001055200761111400/08/24رهگیری مرسوله
20بهار حسيني86695کرج6097700240000695000031111400/08/24رهگیری مرسوله
21محمداسدي86696زنجان5961300240000884500451111400/08/24رهگیری مرسوله
22محسن محمدي86697شهر کرد5961300240000820000881111400/08/24رهگیری مرسوله
23سعيدهحيدري86698تهران5961300240001100500001111400/08/24رهگیری مرسوله
24بنفشه رحيم زاده86699باغ ملک-خوزستان5961300240001020763951111400/08/24رهگیری مرسوله
25الهام صبا راد86701زاهدان6097700240001268500981111400/08/24رهگیری مرسوله
26منصوره کسايي86703تهران6097700240000235500001111400/08/24رهگیری مرسوله
27ماريا مقدم86704قائم شهر5961300240000921204761111400/08/24رهگیری مرسوله
28مژده محبي86705فومن6097700240000923504351111400/08/24رهگیری مرسوله
29ريحانه عسکري86707قم6097700240000731700371111400/08/24رهگیری مرسوله
30سهيلا قاسمي86708تهران6097700240000315200001111400/08/24رهگیری مرسوله
31معصومه حمادي86709اهواز5961300240000932000061111400/08/24رهگیری مرسوله
32شکوه پرتوي86710اصفهان5961300240000985700081111400/08/24رهگیری مرسوله
33ليلا قاسم پور86711تهران5961300240001234000001111400/08/24رهگیری مرسوله
34زهرا جنيدي86712تهران5961300240000863000001111400/08/24رهگیری مرسوله
35شيما صداقت86713تنکابن5961300240001031504681111400/08/24رهگیری مرسوله
36پروا ابراهيمي86714رودسر5961300240001042204481111400/08/24رهگیری مرسوله
37رضا مجيديان86715سنقر5961300240001186506751141400/08/24رهگیری مرسوله
38شيما کارگرفرد86716جهرم5961300240001096000741111400/08/24رهگیری مرسوله
39سولماز راشدي86717تهران5961300240001111200001111400/08/24رهگیری مرسوله
40معصومه بهرامي86719شهر کرد5961300240000953500881111400/08/24رهگیری مرسوله
41يگانه رمضاني86721گرگان6097700240001257700491111400/08/24رهگیری مرسوله
42عباس حسنعليزاده86724ماکو6097700240000988005861111400/08/24رهگیری مرسوله
43مريم حيدري86725تهران6097700240000290000001111400/08/24رهگیری مرسوله
44مريم حيدري86727تهران6097700240000380500001111400/08/24رهگیری مرسوله
45حديثه ميرايي86728کرج6097700240000684200031111400/08/24رهگیری مرسوله
46زهرا تعاليمي86729تهران6097700240000336700001111400/08/24رهگیری مرسوله
47سمانه وکيليان86730شاهرود6097700240001167200361111400/08/24رهگیری مرسوله
48فاطمه احمدي86731تهران6097700240000416500001111400/08/24رهگیری مرسوله
49صبا بشارتي86732اصفهان6097700240000800700081111400/08/24رهگیری مرسوله
50پگاه خادم الحسيني86734تهران6097700240000166500001111400/08/24رهگیری مرسوله
51هما اسدي راد86735بندرانزلي6097700240000912700431111400/08/24رهگیری مرسوله
52حسين رحيم زاده86736خنداب6097700240001188703841111400/08/24رهگیری مرسوله
53فريبا کشاورز86737اصفهان6097700240000796200081111400/08/24رهگیری مرسوله
54طناز جمشيدي86738بروجن6097700240001247008871111400/08/24رهگیری مرسوله
55فاطمه جهانگيري86739تهران6097700240000304500001111400/08/24رهگیری مرسوله
56پريا عباسپور86740مشگين شهر6097700240001279205661111400/08/24رهگیری مرسوله
57مائده محدث86741اردکان-فارس6097700240000629707361111400/08/24رهگیری مرسوله
58باران ميرعاقل86742مشهد5961300240001201700091141400/08/24رهگیری مرسوله
59ايمان عالي فرجا86743تهران5961300240001085200001111400/08/24رهگیری مرسوله
60اکرم حيدري86744خرم آباد-لرستان5961300240001074500681111400/08/24رهگیری مرسوله
61باقري86745شاهين شهر5961300240001053000831111400/08/24رهگیری مرسوله
62بهجت مهرابي86746تهران5961300240001436500001121400/08/24رهگیری مرسوله
63سميه شمسي86748تهران5961300240000841500001111400/08/24رهگیری مرسوله
64زهره شيروانيان86750قم6097700240000742500371111400/08/24رهگیری مرسوله
65زينب عليپور86751تهران6097700240000203200001111400/08/24رهگیری مرسوله
66بهنوش بهمند86752قزوين6097700240000662700341111400/08/24رهگیری مرسوله
67مونا مطلبي86753تنکابن6097700240001033704681111400/08/24رهگیری مرسوله
68زهرا نادعلي86754قم6097700240000753200371111400/08/24رهگیری مرسوله
69معصومه اميري پور86755رشت6097700240000865200041111400/08/24رهگیری مرسوله
70ايناز عرب86756اصفهان6097700240000764000081111400/08/24رهگیری مرسوله
71سميه خليلي86757قرچک6097700240000214018686111400/08/24رهگیری مرسوله
72نسيم طالشي86758ميانه6097700240000854500531111400/08/24رهگیری مرسوله
73مينا قضاتي86759کرج6097700240000710200031111400/08/24رهگیری مرسوله
74حميده جلالي86760دليجان6097700240001204003791111400/08/24رهگیری مرسوله
75فرزانه اسدي86762مشهد6097700240000572200091111400/08/24رهگیری مرسوله
76الهه بخشنده86763بهشهر5961300240000942704851111400/08/24رهگیری مرسوله
77فاطمه نجاتي86764مرودشت6097700240000630507371111400/08/24رهگیری مرسوله
78مژگان شعاعي86765اصفهان6097700240000822200081111400/08/24رهگیری مرسوله
79سحر ارمان خواه86766مشهد6097700240000593700091111400/08/24رهگیری مرسوله
80سروناز اردلان86767تهران6097700240000438000001111400/08/24رهگیری مرسوله
81امير درگاهي86768کرج6097700240000721000031111400/08/24رهگیری مرسوله
82فريبا شيخ86769اصفهان6097700240000811500081111400/08/24رهگیری مرسوله
83هاجر مختاري86770مشهد6097700240000528500091111400/08/24رهگیری مرسوله
84زهرا چگيني86771قزوين6097700240000652000341111400/08/24رهگیری مرسوله
85راحله عليمحمدي86772ری6097700240000289201813111400/08/24رهگیری مرسوله
86فاطمه پاک نيت86773تهران6097700240000391200001111400/08/24رهگیری مرسوله
87فاطمه رحماني86776تهران6097700240000347500001111400/08/24رهگیری مرسوله
88سميه حسين زاده86777اسلام شهر6097700240000427200331111400/08/24رهگیری مرسوله
89سهيلا زاهدي86778شاهرود6097700240001178000361111400/08/24رهگیری مرسوله
90ليلا کرمي86780تهران6097700240000134200001111400/08/24رهگیری مرسوله
91زهرا واري86781رفسنجان6097700240001076700771111400/08/24رهگیری مرسوله
92کيميا اشرفي86782خوي6097700240000977200581111400/08/24رهگیری مرسوله
93فاطمه محمدي86783اصفهان6097700240000774700081111400/08/24رهگیری مرسوله
94احمدرضا اکبري86784لاهيجان-گيلان6097700240000902000441111400/08/24رهگیری مرسوله
95رويان اسلامي86786تهران6097700240000267700001111400/08/24رهگیری مرسوله
96نجمه نصيري86787خمين6097700240001199503881111400/08/24رهگیری مرسوله
97فريبا صفاپيشه86788پردیس6097700240000278516581111400/08/24رهگیری مرسوله
98مهشيد مرادي86789مشهد6097700240000539200091111400/08/24رهگیری مرسوله
99درسا دهقاني86790داراب-فارس6097700240000641207481111400/08/24رهگیری مرسوله
100نوشين نمکي86792اصفهان6097700240000785500081111400/08/24رهگیری مرسوله
101فاطمه خياميان86793شهریار6097700240000369003351111400/08/24رهگیری مرسوله
102ژاله قرباني86794تهران6097700240000326000001111400/08/24رهگیری مرسوله
103فاطمه فتوحي86799قزوين6097700240000673500341111400/08/24رهگیری مرسوله
104فائزه حسيني86800ايلخچي6097700240000833053581111400/08/24رهگیری مرسوله
105هانيه مهديزاده86801کرمان6097700240001066000761111400/08/24رهگیری مرسوله
106سميرا سلگي86802نهاوند6097700240001214706591111400/08/24رهگیری مرسوله
107کيانا فاتحي86803سنندج6097700240001124200661111400/08/24رهگیری مرسوله
108سارا گلمکاني86805مشهد6097700240000550700091111400/08/24رهگیری مرسوله
109طيبه هيبتي86808اهواز6097700240000448700061111400/08/24رهگیری مرسوله
110طاهره مهدي زاده86809فريدونکنار6097700240001023004751111400/08/24رهگیری مرسوله
111هانيه حسيني86810تهران6097700240000224700001111400/08/24رهگیری مرسوله
112فائزه باقري86811جيرفت6097700240001098207861111400/08/24رهگیری مرسوله
113بيتا براتي86813تهران6097700240000379700001111400/08/24رهگیری مرسوله
114رويا عصاره86814دزفول6097700240000507006461111400/08/24رهگیری مرسوله
115محسن محمدي86816زنجان6097700240001135000451111400/08/24رهگیری مرسوله
116فائزه پورمحبوب86817رشت6097700240000876000041111400/08/24رهگیری مرسوله
117روجا انديک86824بندرامام خميني6097700240000492563561111400/08/24رهگیری مرسوله
118الناز زارع86826اروميه6097700240000966500571111400/08/24رهگیری مرسوله
119مژگان شارقي86828تهران6097700240000145000001111400/08/24رهگیری مرسوله
120منصوره قاسم زاده86829مشهد6097700240000608200091111400/08/24رهگیری مرسوله
121پيروز مجاور86830مشهد6097700240000540000091111400/08/24رهگیری مرسوله
122فاطمه راشدي86831مراغه-آذربايجان شرقي6097700240000843700551111400/08/24رهگیری مرسوله
123رويا عبادي86833تهران6097700240000246200001111400/08/24رهگیری مرسوله
124فرزانه مصطفوي86834اروميه6097700240000955700571111400/08/24رهگیری مرسوله
125سجاد کيا86835چالوس6097700240001001504661111400/08/24رهگیری مرسوله
126هما ايزددوست86836کوچصفهان6097700240000945043461111400/08/24رهگیری مرسوله
127نسيم رضايي نژاد86837سنندج6097700240001113500661111400/08/24رهگیری مرسوله
128ريحانه مخبريان86838تهران6097700240000257000001111400/08/24رهگیری مرسوله
129شقايق سيادت86840تهران6097700240000198700001111400/08/24رهگیری مرسوله
130مهلا ميرزاده86841ساري6097700240001044500481111400/08/24رهگیری مرسوله
131زهرا مظهري86843بسطام-سمنان6097700240001156503641111400/08/24رهگیری مرسوله
132معصومه انصاري86845ابهر6097700240001145704561111400/08/24رهگیری مرسوله
133زهره احمدي86847بندرماهشهر6097700240000471006351111400/08/24رهگیری مرسوله
134سعيده صابر86849صومعه سرا6097700240000934204361111400/08/24رهگیری مرسوله
135ازاده هدايتي86850کرج6097700240000709500031111400/08/24رهگیری مرسوله
136مليکا پريزاديان86851تهران5961300240001399700001141400/08/24رهگیری مرسوله
137حليمه پوربهزادي86854مشهد6097700240000561500091111400/08/24رهگیری مرسوله
138زهره رحيمي86855مبارکه-اصفهان6097700240000998708481111400/08/24رهگیری مرسوله
139صديقه حاجي حسيني86859دامغان5961300240001335203671141400/08/24رهگیری مرسوله
140فاطمه سرکاني86861کرج5961300240001356700031141400/08/24رهگیری مرسوله
141شادي دلخوش86864کرج5961300240001287700031111400/08/24رهگیری مرسوله
142شادي مکاري86866اسلام شهر5961300240001165000331141400/08/24رهگیری مرسوله
143رضوان هادي86867کرج5961300240001404200031141400/08/24رهگیری مرسوله
144محبوبه موسوي86868اصفهان5961300240001277000081111400/08/24رهگیری مرسوله
145فاطمه ذکاوتيان86871تهران5961300240001313700001111400/08/24رهگیری مرسوله
146رحماني86872تهران5961300240001324500001141400/08/24رهگیری مرسوله
147مرجان نصيري86873تهران5961300240001132700001141400/08/24رهگیری مرسوله
148زهرا اسدي86874همدان5961300240001468700651121400/08/24رهگیری مرسوله
149منصوره دشتبانی86875خميني شهر5961300240001415000841141400/08/24رهگیری مرسوله
150هيرو صالحي86876بانه5961300240001480206691121400/08/24رهگیری مرسوله
151مونا نظام آبادي86877تهران5961300240001479500001121400/08/24رهگیری مرسوله
152سمانه زارع86878بيرجند5961300240001447200971121400/08/24رهگیری مرسوله
153نجمه کمالي86879تهران5961300240001425700001141400/08/24رهگیری مرسوله
154نازي ناظري86880بندرانزلي5961300240001298500431111400/08/24رهگیری مرسوله
155مريم محبوب86881رشت5961300240000910500041111400/08/24رهگیری مرسوله
156فاطمه تجلي86884تهران5961300240001491000001121400/08/24رهگیری مرسوله
157سارا پاک زاد86885ساوه5961300240001505500391121400/08/24رهگیری مرسوله
158محمدپژماني86886شيراز-فارس5961300240001212500071141400/08/24رهگیری مرسوله
159راحله طلوعي86887اصفهان5961300240001154200081141400/08/24رهگیری مرسوله
160محبوبه شرفي86888نيشابور5961300240001175700931141400/08/24رهگیری مرسوله
161زهرا ميرزايي86889نجف آباد5961300240001244700851111400/08/24رهگیری مرسوله
162شورانگيز زماني86891شيراز-فارس5961300240001458000071121400/08/24رهگیری مرسوله
163مريم احمدزاده86893بندرانزلي5961300240001223200431141400/08/24رهگیری مرسوله
164سارا محمدي86894تهران5961300240000909700001111400/08/24رهگیری مرسوله
165سميرامريخي86895تهران5961300240001389000001141400/08/24رهگیری مرسوله
166فرشته هاديان86896اصفهان5961300240001143500081141400/08/24رهگیری مرسوله
167مريم مومن86899قم5961300240000895200371111400/08/24رهگیری مرسوله
168نيوشا خير خواه86900قائم شهر5961300240001010004761111400/08/24رهگیری مرسوله
169نفيسه اويارحسين86902تهران5961300240001303000001111400/08/24رهگیری مرسوله
170زينب صحرايي86904همدان5961300240000975000651111400/08/24رهگیری مرسوله
171فافاسهرابي86905اليگودرز5961300240000996506861111400/08/24رهگیری مرسوله
172ميتراباغشاهي86906تهران5961300240000852200001111400/08/24رهگیری مرسوله
173ميترامجيي86907لاهيجان-گيلان5961300240000830700441111400/08/24رهگیری مرسوله
174رضا ابراهيمي86908شهر کرد5961300240000873700881111400/08/24رهگیری مرسوله
175الميرا ارمي86910تهران5961300240001367500001141400/08/24رهگیری مرسوله
176مريم پويان86911کرمان5961300240001009200761111400/08/24رهگیری مرسوله
177زهرا حيدري86912دليجان5961300240000964203791111400/08/24رهگیری مرسوله
178نسترن قنبرپور86913تهران5961300240001266200001111400/08/24رهگیری مرسوله
179مينا تيغ علي86914اراک5961300240001378200381141400/08/24رهگیری مرسوله
180فاطمه رحيمي نژاد86915تهران5961300240001346000001141400/08/24رهگیری مرسوله
181روزبه روحاني86916اهواز5961300240001255500061111400/08/24رهگیری مرسوله
182ليلا يزدي86917تهران5961300240001197200001141400/08/24رهگیری مرسوله
183ليلي حميدي اذر86993تهران6097700240000188000001111400/08/24رهگیری مرسوله
184زهرا افلاطونيان87189يزد5961300240001063700891111400/08/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید