لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 1 آبان 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مريم کيا80123تهران5961300217000906200001141400/08/01رهگیری مرسوله
2سميه رضايي79968قرچک5961300217000891718686141400/08/01رهگیری مرسوله
3هانيه طلوعي80040تهران5961300217000881000001141400/08/01رهگیری مرسوله
4اناهيتا ابراهيميان80112مشهد5961300217000870200091141400/08/01رهگیری مرسوله
5ياسمن کساييان80022نيشابور5961300217000869500931141400/08/01رهگیری مرسوله
6مهين تاج راست روشن80043کازرون5961300217000858700731141400/08/01رهگیری مرسوله
7ثريا غلامي79973کيش5961300217000848007941141400/08/01رهگیری مرسوله
8زهرا سوري79957کرمانشاه5961300217000837200671141400/08/01رهگیری مرسوله
9مهسا پرتوي فر80113بيرجند5961300217000826500971141400/08/01رهگیری مرسوله
10بيتا فتح ااهي79993الوند5961300217000815703431141400/08/01رهگیری مرسوله
11کيميا نسيمي79988اصفهان5961300217000805000081141400/08/01رهگیری مرسوله
12ال عقيل80111کردکوي5961300217000790504881141400/08/01رهگیری مرسوله
13مريم خمسي79964رشت5961300217000789700041121400/08/01رهگیری مرسوله
14شيدا کيهاني80121ايلام5961300217000779006931121400/08/01رهگیری مرسوله
15نرگس مهدوي79963گلوگاه-مازندران5961300217000768204861121400/08/01رهگیری مرسوله
16الهه کرامتي79971اراک5961300217000757500381121400/08/01رهگیری مرسوله
17يلذا حمزه ئي79975همدان5961300217000746700651121400/08/01رهگیری مرسوله
18نوشين چرختاب80122لاهيجان-گيلان5961300217000736000441121400/08/01رهگیری مرسوله
19ارزو پاک عقيده79990رشت5961300217000725200041121400/08/01رهگیری مرسوله
20سارا محمدحسيني79976بندرعباس5961300217000714500791121400/08/01رهگیری مرسوله
21شوکت شجاعي79982بندرعباس5961300217000703700791121400/08/01رهگیری مرسوله
22ليلا ده بزرگي79986شيراز-فارس5961300217000699200071121400/08/01رهگیری مرسوله
23سپيده عزيزي80037شيراز-فارس5961300217000688500071121400/08/01رهگیری مرسوله
24نيلوفر رمضاني79974شيراز-فارس5961300217000677700071121400/08/01رهگیری مرسوله
25مريم کمالي80114قدس5961300217000667003751121400/08/01رهگیری مرسوله
26مژده حسني79967تهران5961300217000656200001121400/08/01رهگیری مرسوله
27کريم خاني علي79999تهران5961300217000645500001121400/08/01رهگیری مرسوله
28فاطمه خيرمندي80031تهران5961300217000634700001121400/08/01رهگیری مرسوله
29سولماز محمودي79978تهران5961300217000624000001121400/08/01رهگیری مرسوله
30زهرا خدايي79981تهران5961300217000613200001121400/08/01رهگیری مرسوله
31صفورا اسماعيلي79994تهران5961300217000602500001121400/08/01رهگیری مرسوله
32ازاده مومن79979تهران5961300217000598000001121400/08/01رهگیری مرسوله
33نسرين ساکي80030خرم آباد-لرستان5961300217000587200681141400/08/01رهگیری مرسوله
34سميرا صيادي80118کنارک5961300217000576509981141400/08/01رهگیری مرسوله
35نيلوفر حاجيان80110تفت5961300217000565708991141400/08/01رهگیری مرسوله
36بهنام خادمي80119پره سر5961300217000555043861141400/08/01رهگیری مرسوله
37ماهور عاشوري80116اهواز5961300217000544200061141400/08/01رهگیری مرسوله
38زينب خدابنده80120کرج5961300217000533500031141400/08/01رهگیری مرسوله
39زهرامهماندوست80045کرج5961300217000522700031141400/08/01رهگیری مرسوله
40مريم موسوي79962بابل5961300217000512000471141400/08/01رهگیری مرسوله
41فاطمه عباس زاده80046قائم شهر5961300217000501204761141400/08/01رهگیری مرسوله
42اناهيتا پهلوان80035قائم شهر5961300217000496704761141400/08/01رهگیری مرسوله
43مريم صلواتي80034تهران5961300217000486000001141400/08/01رهگیری مرسوله
44زينب حسيني80124شهریار5961300217000475203351141400/08/01رهگیری مرسوله
45پروانه رضايي80026تهران5961300217000464500001141400/08/01رهگیری مرسوله
46الهه اخلاقي80032تهران5961300217000453700001141400/08/01رهگیری مرسوله
47سحر نوروزي80036تهران5961300217000443000001141400/08/01رهگیری مرسوله
48تکين يونسي79970تهران5961300217000432200001141400/08/01رهگیری مرسوله
49شهرزاد يعقوبي80049تهران5961300217000421500001141400/08/01رهگیری مرسوله
50طيبه بيات80039تهران5961300217000410700001141400/08/01رهگیری مرسوله
51مهديه صبامهر79965تهران5961300217000400000001141400/08/01رهگیری مرسوله
52مهرنوش مختاري80047تهران5961300217000395500001141400/08/01رهگیری مرسوله
53قاسمي فر80185دزفول6097700217001648506461111400/08/01رهگیری مرسوله
54پاشاپور80154نقده6097700217001637705761111400/08/01رهگیری مرسوله
55اکبري80175شيراز-فارس6097700217001627000071111400/08/01رهگیری مرسوله
56بيرانوند80143خرم آباد-لرستان6097700217001616200681111400/08/01رهگیری مرسوله
57کاظمي80139مشهد6097700217001605500091111400/08/01رهگیری مرسوله
58جعفري80227شاهرود6097700217001591000361111400/08/01رهگیری مرسوله
59فولادي80148کرمانشاه6097700217001580200671111400/08/01رهگیری مرسوله
60چالش80224شهر کرد6097700217001579500881111400/08/01رهگیری مرسوله
61سعادتمند80158رشت6097700217001568700041111400/08/01رهگیری مرسوله
62رزمجو80126بندرگناوه6097700217001558007531111400/08/01رهگیری مرسوله
63بيزادي80197بشرويه6097700217001547209781111400/08/01رهگیری مرسوله
64شعباني80159تويسرکان6097700217001536506581111400/08/01رهگیری مرسوله
65شادي80225دهلران6097700217001525706981111400/08/01رهگیری مرسوله
66خواجويي79246سيرجان6097700217001515000781111400/08/01رهگیری مرسوله
67پاکزاد80201مشهد6097700217001504200091111400/08/01رهگیری مرسوله
68خويي80187مشهد6097700217001499700091111400/08/01رهگیری مرسوله
69عباس زاده80137کاشان6097700217001489000871111400/08/01رهگیری مرسوله
70منتظر80172اصفهان6097700217001478200081111400/08/01رهگیری مرسوله
71قادري80125اصفهان6097700217001467500081111400/08/01رهگیری مرسوله
72کريمي80195اصفهان6097700217001456700081111400/08/01رهگیری مرسوله
73عليزاده80141اردبيل6097700217001446000561111400/08/01رهگیری مرسوله
74اکبري80174مشگين شهر6097700217001435205661111400/08/01رهگیری مرسوله
75خسروي فر80132شهرجديدسهند6097700217001424505331111400/08/01رهگیری مرسوله
76اصل تقويمي80162مراغه-آذربايجان شرقي6097700217001413700551111400/08/01رهگیری مرسوله
77داور80167رفسنجان6097700217001403000771111400/08/01رهگیری مرسوله
78اسداللهي80199رفسنجان6097700217001398500771111400/08/01رهگیری مرسوله
79فروزان فر80200کرمان6097700217001387700761111400/08/01رهگیری مرسوله
80يزدي80230کرج6097700217001377000031111400/08/01رهگیری مرسوله
81صالحپور80161کرج6097700217001366200031111400/08/01رهگیری مرسوله
82معلم80156کرج6097700217001355500031111400/08/01رهگیری مرسوله
83مختاري80146کرج6097700217001344700031111400/08/01رهگیری مرسوله
84حيدري80127کرج6097700217001334000031111400/08/01رهگیری مرسوله
85قربانيان80190رامسر6097700217001323204691111400/08/01رهگیری مرسوله
86مسگرساروي80165ساري6097700217001312500481111400/08/01رهگیری مرسوله
87زارع نژاد80160چالوس6097700217001301704661111400/08/01رهگیری مرسوله
88عبدالله پور80142تنکابن6097700217001297204681111400/08/01رهگیری مرسوله
89پوربرار80196بابلسر6097700217001286504741111400/08/01رهگیری مرسوله
90رستگار80215قائم شهر6097700217001275704761111400/08/01رهگیری مرسوله
91موسوي80182چمستان6097700217001265046431111400/08/01رهگیری مرسوله
92کبيري80186تهران6097700217001254200001111400/08/01رهگیری مرسوله
93باقري80151پاکدشت6097700217001243503391111400/08/01رهگیری مرسوله
94شاهرضايي80134تهران6097700217001232700001111400/08/01رهگیری مرسوله
95تقوي80184تهران6097700217001222000001111400/08/01رهگیری مرسوله
96چاوله80136تهران6097700217001211200001111400/08/01رهگیری مرسوله
97پورحسن80194تهران6097700217001200500001111400/08/01رهگیری مرسوله
98مسعودي80153تهران6097700217001196000001111400/08/01رهگیری مرسوله
99ستاري80157ری6097700217001185201813111400/08/01رهگیری مرسوله
100صابري80188پرند6097700217001174537611111400/08/01رهگیری مرسوله
101اصغري80192تهران6097700217001163700001111400/08/01رهگیری مرسوله
102گلي80222قرچک6097700217001153018686111400/08/01رهگیری مرسوله
103فراهاني80228تهران6097700217001142200001111400/08/01رهگیری مرسوله
104وليي80229تهران6097700217001131500001111400/08/01رهگیری مرسوله
105نظري80135تهران6097700217001120700001111400/08/01رهگیری مرسوله
106محمدپور80217ری6097700217001110001813111400/08/01رهگیری مرسوله
107نيکروش80145تهران6097700217001109200001111400/08/01رهگیری مرسوله
108حسيني80164تهران6097700217001094700001111400/08/01رهگیری مرسوله
109مشاري80216تهران6097700217001084000001111400/08/01رهگیری مرسوله
110همداني زاده80149تهران6097700217001073200001111400/08/01رهگیری مرسوله

2 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 1 آبان 1400»

  1. سلام وقتتون بخیر. تاریخ ثبت کالای من 29 ام مهر هست ولی تا حالا ارسال نشده. چه طوریه اینایی که الان کد رهگیری براشون ارسال شده تاریخ ثبتشون 1 ام آبانه؟ کالا رو دیرتر سفارش دادن ولی زودتر به دستشون میرسه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید