لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 15 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1اعظم ايلدرابادي70040تهران6082600170000745700001131400/06/15رهگیری مرسوله
2افق قريشي70047اهواز6082600170000788700061131400/06/15رهگیری مرسوله
3الناز افخمي69975مشهد6082600170000756500091131400/06/15رهگیری مرسوله
4الناز پارسا70061کرمان6082600170000340700761131400/06/15رهگیری مرسوله
5الهه اسوده70043تهران6082600170000623000001111400/06/15رهگیری مرسوله
6ايلونت شهبازي69898تهران6082600170000419700001131400/06/15رهگیری مرسوله
7آذين جنتي70067سبزوار6082600170000228000961131400/06/15رهگیری مرسوله
8آرزوميرزايي70065تهران6082600170000329200001131400/06/15رهگیری مرسوله
9آيسا احمديان70055خرمشهر6082600170000532500641131400/06/15رهگیری مرسوله
10آيلار فرزين فر70032تهران6082600170000713500001131400/06/15رهگیری مرسوله
11بهاره جهان محمدي70041اسلام شهر6082600170000676700331131400/06/15رهگیری مرسوله
12بهاره ربيعي69895تهران6082600170000293200001131400/06/15رهگیری مرسوله
13بيتاابتهي70053تهران6082600170000612200001131400/06/15رهگیری مرسوله
14پريايزدچي70063تهران6082600170000383700001131400/06/15رهگیری مرسوله
15پريسا صمدي70042حاجي آباد-هرمزگان6082600170000655279391111400/06/15رهگیری مرسوله
16حديث فتاحي70072کرج6082600170000330000031131400/06/15رهگیری مرسوله
17حميده فخرابادي70045تهران6082600170000767200001131400/06/15رهگیری مرسوله
18دريا فاني69973تهران6082600170000261000001131400/06/15رهگیری مرسوله
19زهرا بختي70071کرج6082600170000362200031131400/06/15رهگیری مرسوله
20زهرا پژمان69903ياسوج6082600170000307707591131400/06/15رهگیری مرسوله
21زهره راوندي70001تهران6082600170000778000001131400/06/15رهگیری مرسوله
22زهره زرگري70075تهران6082600170000238700001131400/06/15رهگیری مرسوله
23ساجده حسيني70057اروميه6082600170000318500571131400/06/15رهگیری مرسوله
24سلمي موسوي70044تربت جام6082600170000698209571131400/06/15رهگیری مرسوله
25سميره شاوردي70034ايلام6082600170000485006931131400/06/15رهگیری مرسوله
26سوگندشيخي70036شهریار6082600170000575503351131400/06/15رهگیری مرسوله
27شکوفه اصغري70052ابهر6082600170000644504561111400/06/15رهگیری مرسوله
28شيوارزمجوئي70003شيراز-فارس6082600170000687500071131400/06/15رهگیری مرسوله
29فاطمه اشرفيان70059همدان6082600170000521700651131400/06/15رهگیری مرسوله
30فاطمه زماني69976تفرش6082600170000601503951131400/06/15رهگیری مرسوله
31فاطمه عطايي70029باب انار6082600170000564774171131400/06/15رهگیری مرسوله
32فاطمه علي اکبري69998آبيک6082600170000586203441131400/06/15رهگیری مرسوله
33فتانه شرفي70051دليجان6082600170000543203791131400/06/15رهگیری مرسوله
34فرانک توکلي70033تهران6082600170000554000001131400/06/15رهگیری مرسوله
35قليزادگان69901تهران6082600170000420500001131400/06/15رهگیری مرسوله
36کبري ناصري70048نوشهر6082600170000495704651131400/06/15رهگیری مرسوله
37متين حسني70031رشت6082600170000431200041131400/06/15رهگیری مرسوله
38محبوبه نيازي70073انديمشک6082600170000409006481131400/06/15رهگیری مرسوله
39مرضيه اخوندي شيرگ70028بيرجند6082600170000282500971131400/06/15رهگیری مرسوله
40مريم مهدوي70060بندرماهشهر6082600170000250206351131400/06/15رهگیری مرسوله
41مژگان شاکري68743تهران6082600170000804000001131400/06/15رهگیری مرسوله
42منيره ميراحمدي70054کرج6082600170000463500031131400/06/15رهگیری مرسوله
43مهتاب اعتصام نيا70038مشهد6082600170000271700091131400/06/15رهگیری مرسوله
44مهديه حسين علي پور70035کومله6082600170000597044761131400/06/15رهگیری مرسوله
45مهشيد زرکامي70011رشت6082600170000474200041131400/06/15رهگیری مرسوله
46مهناززماني70037تهران6082600170000442000001131400/06/15رهگیری مرسوله
47مهنازطاهري69896اردل6082600170000452708881131400/06/15رهگیری مرسوله
48مهين تاج راست روشن70066کازرون6082600170000249500731131400/06/15رهگیری مرسوله
49نازنين ميرزا فلاحي70077کرج6082600170000394500031131400/06/15رهگیری مرسوله
50ناهيدسراج69977تهران6082600170000724200001131400/06/15رهگیری مرسوله
51ندا عبدي70049تهران6082600170000633700001111400/06/15رهگیری مرسوله
52نداروشن70062قزوين6082600170000351500341131400/06/15رهگیری مرسوله
53نسرين حيدري مقدم70064آران و بيدگل6082600170000666008741111400/06/15رهگیری مرسوله
54نسيم محمدي70000دوگنبدان6082600170000799507581131400/06/15رهگیری مرسوله
55نيره هژبري70039گلستان (تهران)6082600170000814737571131400/06/15رهگیری مرسوله
56نيلوفر محمودي70007رودهن6082600170000500239731131400/06/15رهگیری مرسوله
57نيلوفرنساج70056تهران6082600170000373000001131400/06/15رهگیری مرسوله
58ويدا هنرمندي70030تهران6082600170000511000001131400/06/15رهگیری مرسوله
59ياسمن اميري70046اهواز6082600170000702700061131400/06/15رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید