لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 اسفند 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1افسانه قديري121114قزوين5961300360001957000341141400/12/24رهگیری مرسوله
2پگاه قرباني121115تهران5961300360001685500001141400/12/24رهگیری مرسوله
3زينب بخت شاهي121121هشتپر (توالش گیلان)5961300360001461504371141400/12/24رهگیری مرسوله
4رضوان اکبري121122تهران5961300360001305700001141400/12/24رهگیری مرسوله
5غلامرضاپورکاني121144ني ريز5961300360000801207491141400/12/24رهگیری مرسوله
6مينانوروزباقري121145نجف آباد5961300360000876500851141400/12/24رهگیری مرسوله
7امين اميرزادي121147تنکابن5961300360001866504681141400/12/24رهگیری مرسوله
8الميرا شاهواري121180رضوانشهر-گيلان5961300360001722243841141400/12/24رهگیری مرسوله
9زيباکريمي121181تهران5961300360000796700001141400/12/24رهگیری مرسوله
10عاطفه ميرزايي121182شيراز-فارس5961300360002002700071141400/12/24رهگیری مرسوله
11فاطمه عرب خزائلي121184ساري5961300360000844200481141400/12/24رهگیری مرسوله
12سميه نوروزي121185نور5961300360001898704641141400/12/24رهگیری مرسوله
13خديجه کياني121197خرم آباد-لرستان5961300360001711500681141400/12/24رهگیری مرسوله
14آسيه الماسي پور121199کنگ5961300360001664079641141400/12/24رهگیری مرسوله
15زهرا رضايي121210تهران5961300360001733000001141400/12/24رهگیری مرسوله
16مريم مشايخي121211تهران5961300360001903200001141400/12/24رهگیری مرسوله
17هليا تيموري121212تهران5961300360001812700001141400/12/24رهگیری مرسوله
18فهيمه کريمي121214قم5961300360001642500371141400/12/24رهگیری مرسوله
19پوران عربي121215تهران5961300360001631700001141400/12/24رهگیری مرسوله
20درسا صالحي121219سپاهان شهر(اصفهان)5961300360001823581799141400/12/24رهگیری مرسوله
21نسيم هاشمي121221ساري5961300360001754500481141400/12/24رهگیری مرسوله
22ازاده رحمان زاده121222رشت5961300360000913200041141400/12/24رهگیری مرسوله
23ساناز قدسي121223اندیشه5961300360001674731686141400/12/24رهگیری مرسوله
24مريم قرباني121224تهران5961300360002338700001141400/12/24رهگیری مرسوله
25فريبا ثابت121227تهران5961300360001280500001141400/12/24رهگیری مرسوله
26ارشاديان شيدا121228لنگرود5961300360002190704471141400/12/24رهگیری مرسوله
27مهسا خروشي121230کرمانشاه5961300360002226700671141400/12/24رهگیری مرسوله
28سنورکريمي121268بانه5961300360000812006691141400/12/24رهگیری مرسوله
29عطيه سادات پاک زاد121269تهران5961300360002067200001141400/12/24رهگیری مرسوله
30حميراسامني121270تهران5961300360001834200001141400/12/24رهگیری مرسوله
31فاطمه باجلان121273بروجرد5961300360002056500691141400/12/24رهگیری مرسوله
32مريم موسوي121274تهران5961300360001855700001141400/12/24رهگیری مرسوله
33ازاده راهزاني121297اراک5961300360001797500381141400/12/24رهگیری مرسوله
34کتايون عاليداعي121298لاهيجان-گيلان5961300360001743700441141400/12/24رهگیری مرسوله
35طاهره رضايي121299اراک5961300360000775200381141400/12/24رهگیری مرسوله
36مريم مستاجران121300شاهين شهر5961300360002168500831141400/12/24رهگیری مرسوله
37مستانه امان زاده121301بابلسر5961300360002180004741141400/12/24رهگیری مرسوله
38زهره کردي121302بروجرد5961300360002114700691141400/12/24رهگیری مرسوله
39نرگس ثمري121303تهران5961300360002205200001141400/12/24رهگیری مرسوله
40نرگس راد121304اصفهان5961300360001802000081141400/12/24رهگیری مرسوله
41ريحانه بني فاطمه121306شهربابک5961300360002179207751141400/12/24رهگیری مرسوله
42مهسا اسماعيلي121307آلوني5961300360002328088941141400/12/24رهگیری مرسوله
43مليحه هراورجان121308مشهد5961300360002157700091141400/12/24رهگیری مرسوله
44فاطمه سادات فاضلي121309شوش5961300360002136206471141400/12/24رهگیری مرسوله
45فاطمه فاتحي121310شهربابک5961300360002317207751141400/12/24رهگیری مرسوله
46فريبا صان مفرد121311مشهد5961300360001621000091141400/12/24رهگیری مرسوله
47اسيه عابديني121312يزد5961300360002104000891141400/12/24رهگیری مرسوله
48نگين اژدري121313تهران5961300360002270500001141400/12/24رهگیری مرسوله
49الهه محمودي121314کرمان5961300360002269700761141400/12/24رهگیری مرسوله
50پريسا اذر نيوش121315تهران5961300360000710700001141400/12/24رهگیری مرسوله
51دنا رجائيان121317انديمشک5961300360001696206481141400/12/24رهگیری مرسوله
52آيدا پاک راي121320پرند5961300360001204537611141400/12/24رهگیری مرسوله
53زهراقوامي نيا121322داراب-فارس5961300360001066507481141400/12/24رهگیری مرسوله
54ساجده عليلو121323خوي5961300360001530500581141400/12/24رهگیری مرسوله
55هانيه حسين زاده121326اروميه5961300360002292000571141400/12/24رهگیری مرسوله
56سپيده سراجي121327بندرعباس5961300360002099500791141400/12/24رهگیری مرسوله
57نجيبه محمد رضا خاني121328جيرفت5961300360001146207861141400/12/24رهگیری مرسوله
58مهساطاهري121329تهران5961300360001045000001141400/12/24رهگیری مرسوله
59گلناز اسدي کيا121330تهران5961300360001157000001141400/12/24رهگیری مرسوله
60ناييري تومانيان121332اصفهان5961300360000539700081141400/12/24رهگیری مرسوله
61مرضيه نورورزي121333اصفهان5961300360002088700081141400/12/24رهگیری مرسوله
62شقايق به دينيان121334تهران5961300360002281200001141400/12/24رهگیری مرسوله
63فاطمه يعقوبي121335بيرجند5961300360000967000971141400/12/24رهگیری مرسوله
64نفيسه فندرسکي121336تهران5961300360001360200001141400/12/24رهگیری مرسوله
65فاطمه احمدي121339اصفهان5961300360001190000081141400/12/24رهگیری مرسوله
66ليلا خرم گاه121340جهرم5961300360001178500741141400/12/24رهگیری مرسوله
67معصومه عزيزي121341تهران5961300360001371000001141400/12/24رهگیری مرسوله
68زهرا خان زاده121342کرج5961300360002259000031141400/12/24رهگیری مرسوله
69ميناقرباني121345تهران5961300360001888000001141400/12/24رهگیری مرسوله
70مرضيه رضايي121346اصفهان5961300360001124700081141400/12/24رهگیری مرسوله
71زهراکراني121349کرمانشاه5961300360002035000671141400/12/24رهگیری مرسوله
72مهسا غيبي121351اروميه5961300360001338000571141400/12/24رهگیری مرسوله
73اذين شفيعي121352تهران5961300360002045700001141400/12/24رهگیری مرسوله
74مريم شرق121353تهران5961300360000551200001141400/12/24رهگیری مرسوله
75سمانه فارسي121354تهران5961300360002013500001141400/12/24رهگیری مرسوله
76پارميدا ثاني121355تهران5961300360000721500001141400/12/24رهگیری مرسوله
77زهراايليائي121356تهران5961300360001077200001141400/12/24رهگیری مرسوله
78مريم عبدالهي پور121357دهلران5961300360001215206981141400/12/24رهگیری مرسوله
79زهرا عادلي121358پردیس5961300360002248216581141400/12/24رهگیری مرسوله
80حديث مومني121359شيراز-فارس5961300360001269000071141400/12/24رهگیری مرسوله
81رباب عشرتي121360بناب5961300360001279705551141400/12/24رهگیری مرسوله
82زينب رمگي121361گناباد5961300360000493009691141400/12/24رهگیری مرسوله
83عاطفه سليمي121363زنجان5961300360002306500451141400/12/24رهگیری مرسوله
84کيميا ميرزازاده121370حاجي آباد-هرمزگان5961300360002349579391141400/12/24رهگیری مرسوله
85صفاقتحعلي پور121371مراغه-آذربايجان شرقي5961300360001935500551141400/12/24رهگیری مرسوله
86مريم پولادي121377بوشهر5961300360000934700751141400/12/24رهگیری مرسوله
87مريم آهوقلندري121378خرم آباد-لرستان5961300360001990000681141400/12/24رهگیری مرسوله
88فاطمه شمسي پور121379اهواز5961300360001327200061141400/12/24رهگیری مرسوله
89فرحنازمهري خامنه121380تهران5961300360001428500001141400/12/24رهگیری مرسوله
90آناهيتا بزرگمهر121381بابل5961300360000945500471141400/12/24رهگیری مرسوله
91عاطفه وفايي121383شيراز-فارس5961300360001135500071141400/12/24رهگیری مرسوله
92روناک عبدالحسيني121384تهران5961300360001765200001141400/12/24رهگیری مرسوله
93مهناز شهبندگان121385گرمسار5961300360002078003581141400/12/24رهگیری مرسوله
94پگاه وليپور121386ساري5961300360001103200481141400/12/24رهگیری مرسوله
95حانيه ميرزايي121387عباس آباد5961300360001776046741141400/12/24رهگیری مرسوله
96ياسمن نوري121391يزد5961300360000562000891141400/12/24رهگیری مرسوله
97حنانه فرضي121393تهران5961300360001316500001141400/12/24رهگیری مرسوله
98مريم سپهرم121394کرج5961300360000743000031141400/12/24رهگیری مرسوله
99صبوراتوسلي121395آمل5961300360001989200461141400/12/24رهگیری مرسوله
100سميه موسوي121396تنکابن5961300360001440004681141400/12/24رهگیری مرسوله
101شقايق اسلامي121398اهر5961300360001493705451141400/12/24رهگیری مرسوله
102علي حاتمي121399دزفول5961300360002237506461141400/12/24رهگیری مرسوله
103منا هاشميان121402تهران5961300360001226000001141400/12/24رهگیری مرسوله
104مهسا شيري121403تهران5961300360000540500001141400/12/24رهگیری مرسوله
105الهه رضايي121404مشهد5961300360000608700091141400/12/24رهگیری مرسوله
106نسيم لايق121405شهریار5961300360001258203351141400/12/24رهگیری مرسوله
107فرزانه عبادي121407تهران5961300360001541200001141400/12/24رهگیری مرسوله
108سيده زهرا خطيب شهيدي121408ميانه5961300360002125500531141400/12/24رهگیری مرسوله
109عاطفه صبري121409تکاب5961300360001034205991141400/12/24رهگیری مرسوله
110الهام نجفيان121410يزد5961300360001552000891141400/12/24رهگیری مرسوله
111اسماملک زاده121411بندرگناوه5961300360000956207531141400/12/24رهگیری مرسوله
112سميرااحمدي منش121412شيراز-فارس5961300360001877200071141400/12/24رهگیری مرسوله
113مرضيه محمد نيا121413اصفهان5961300360000482200081141400/12/24رهگیری مرسوله
114سحريارمحمدي121415يزد5961300360001055700891141400/12/24رهگیری مرسوله
115شيدا شميمي121416گرگان5961300360001562700491141400/12/24رهگیری مرسوله
116فاطمه دا خواه121418تهران5961300360000518200001141400/12/24رهگیری مرسوله
117مريم احمد آبادي121420نيشابور5961300360000583500931141400/12/24رهگیری مرسوله
118مريم آقا جاني121421شيراز-فارس5961300360000652500071141400/12/24رهگیری مرسوله
119فهيمه نوري121422اصفهان5961300360000822700081141400/12/24رهگیری مرسوله
120مطهره تقوايي121423مشهد5961300360002216000091141400/12/24رهگیری مرسوله
121مليکا صادقيان121425کرج5961300360000594200031141400/12/24رهگیری مرسوله
122ليلا بهادر121427رشت5961300360000674000041141400/12/24رهگیری مرسوله
123معصومه عبدي121429کرج5961300360001472200031141400/12/24رهگیری مرسوله
124زهرا صحرانورد121430مشهد5961300360000620200091141400/12/24رهگیری مرسوله
125عاطفه کوه پري121431قزوين5961300360001291200341141400/12/24رهگیری مرسوله
126انسيه صالحي121432قزوين5961300360001392500341141400/12/24رهگیری مرسوله
127نگين گودرزي121433نهاوند5961300360000631006591141400/12/24رهگیری مرسوله
128فرشته صالحي121434هيدج5961300360000529045731141400/12/24رهگیری مرسوله
129شيما صدر نژاد121435تهران5961300360000619500001141400/12/24رهگیری مرسوله
130خاتون خالقي زاده121436کرمان5961300360000572700761141400/12/24رهگیری مرسوله
131منير محمود پور121437نجف آباد5961300360001114000851141400/12/24رهگیری مرسوله
132بيتاموسوي121438اندیشه5961300360002361031686111400/12/24رهگیری مرسوله
133سمانه مويدي پور121439تهران5961300360000999200001141400/12/24رهگیری مرسوله
134سميه فلاح121440شازند5961300360001002003861141400/12/24رهگیری مرسوله
135سامره خطيبي121442تنکابن5961300360001236704681141400/12/24رهگیری مرسوله
136هما ملکوتي خواه121443تهران5961300360001348700001141400/12/24رهگیری مرسوله
137مهتاب افشاري121445همدان5961300360000507500651141400/12/24رهگیری مرسوله
138آذين حسيني زاده121446تهران5961300360000977700001141400/12/24رهگیری مرسوله
139رعنا لطف اله زاده121447مياندوآب5961300360001167705971141400/12/24رهگیری مرسوله
140فرخنده رستمي121448تهران5961300360001584200001141400/12/24رهگیری مرسوله
141الهام مرادي121449مشهد5961300360001450700091141400/12/24رهگیری مرسوله
142فريبا جورقانيان121451تهران5961300360001595000001141400/12/24رهگیری مرسوله
143رقيه ايزدي121452شهریار5961300360001407003351141400/12/24رهگیری مرسوله
144متين عرب121453قزوين5961300360001573500341141400/12/24رهگیری مرسوله
145ضحا آهنگر121454بندر گز5961300360001247504871141400/12/24رهگیری مرسوله
146مينا فرجي121455اراک5961300360002350200381141400/12/24رهگیری مرسوله
147ازاده رکن اديني121456يزد5961300360000753700891141400/12/24رهگیری مرسوله
148فاطمه انصاري121457تهران5961300360002147000001141400/12/24رهگیری مرسوله
149غزل نيک ائين121458شيراز-فارس5961300360001519000071141400/12/24رهگیری مرسوله
150سولماز نيکوان121459تهران5961300360001012700001141400/12/24رهگیری مرسوله
151علي وکيلي121460تهران5961300360000700000001141400/12/24رهگیری مرسوله
152هانيه زردکوهي121461تهران5961300360001508200001141400/12/24رهگیری مرسوله
153صوناشعباني121464تهران5961300360001381700001141400/12/24رهگیری مرسوله
154پريا گرجيان121466تهران5961300360001023500001141400/12/24رهگیری مرسوله
155مژگان قاسمي121467نائين5961300360000988508391141400/12/24رهگیری مرسوله
156فاطمه عزيزي121468تهران5961300360001529700001141400/12/24رهگیری مرسوله
157فاطمه سازگار121469گلوگاه-مازندران5961300360001359504861141400/12/24رهگیری مرسوله
158سحرلواساني121470تهران5961300360000833500001141400/12/24رهگیری مرسوله
159زهرا راستي121471شيراز-فارس5961300360001967700071141400/12/24رهگیری مرسوله
160زهرا روستا121472کمالشهر5961300360001098731991141400/12/24رهگیری مرسوله
161مرضيه باقري121477بوشهر5961300360002024200751141400/12/24رهگیری مرسوله
162مهديه تهراني121478تهران5961300360000764500001141400/12/24رهگیری مرسوله
163حديث بن بن121479کرج5961300360000663200031141400/12/24رهگیری مرسوله
164رومنامجتهدي121480رشت5961300360000786000041141400/12/24رهگیری مرسوله
165فائزه سبحانيان121484تهران5961300360001653200001141400/12/24رهگیری مرسوله
166اکرم قاسميان121485مشهد5961300360001609500091141400/12/24رهگیری مرسوله
167آتوسا مشهدي121489تهران5961300360001700700001141400/12/24رهگیری مرسوله
168مهديه احمدي121491تهران5961300360001924700001141400/12/24رهگیری مرسوله
169هانيه نيک زاده121492تهران5961300360001914000001141400/12/24رهگیری مرسوله
170عسل خسروي121493هشتپر (توالش گیلان)5961300360000641704371141400/12/24رهگیری مرسوله
171فرزانه قرباني121495شوشتر5961300360001786706451141400/12/24رهگیری مرسوله
172ستاره کريمي121496تهران5961300360000887200001141400/12/24رهگیری مرسوله
173سميرا فلاح121497نور5961300360000695504641141400/12/24رهگیری مرسوله
174راضيه طاهرپور121498ياسوج5961300360001439207591141400/12/24رهگیری مرسوله
175فريبامحمديان121499اسلام شهر5961300360000898000331141400/12/24رهگیری مرسوله
176ريحانه پامزاري121500مشهد5961300360001417700091141400/12/24رهگیری مرسوله
177نازنين نسابه121501شيراز-فارس5961300360001978500071141400/12/24رهگیری مرسوله
178نفيسه وطن چي121512تهران5961300360000684700001141400/12/24رهگیری مرسوله
179هستي رضاپور121513چالوس5961300360000924004661141400/12/24رهگیری مرسوله
180پروارحمتي121514تهران5961300360001946200001141400/12/24رهگیری مرسوله
181مرضيه رضايي121515ارسنجان5961300360001483073761141400/12/24رهگیری مرسوله
182فاطمه عليزاده121516فومن5961300360001088004351141400/12/24رهگیری مرسوله
183زينب شربتي121519تهران5961300360000732200001141400/12/24رهگیری مرسوله
184نگارظهيري121520شيراز-فارس5961300360000902500071141400/12/24رهگیری مرسوله
185آزاده بهنيا121521اهواز5961300360001189200061141400/12/24رهگیری مرسوله
186ندااعلمي121524تهران5961300360000865700001141400/12/24رهگیری مرسوله
187تينابذرافشان121525ساري5961300360000855000481141400/12/24رهگیری مرسوله
188مطهره صالحي121526چالوس5961300360001845004661141400/12/24رهگیری مرسوله
189ستاره باقري121650قم5961300360001610200371141400/12/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید