لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 16 بهمن 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1بهروز اميني108541تهران5963700322001072200001121400/11/16رهگیری مرسوله
2مريم اياره108544تهران5963700322001691200001121400/11/16رهگیری مرسوله
3فرناز فروغي108545تهران5963700322001039200001121400/11/16رهگیری مرسوله
4اسماعيلي108546تهران5963700322001679700001121400/11/16رهگیری مرسوله
5مهديه صدري108547قم5963700322000918200371121400/11/16رهگیری مرسوله
6سمانه اسکندري108548تهران5963700322001040000001121400/11/16رهگیری مرسوله
7سميه همداني108550آمل5963700322000871500461121400/11/16رهگیری مرسوله
8مهتاب مجيدي108552رشت5963700322000951200041121400/11/16رهگیری مرسوله
9مريم نيازي108561پردیس5963700322001119016581121400/11/16رهگیری مرسوله
10انسيه معلومات108563زنجان5963700322000940500451121400/11/16رهگیری مرسوله
11شيوا مرعشي108584زاهدان5963700322000838500981121400/11/16رهگیری مرسوله
12زهرا فلاحي108585ساري5963700322000860700481121400/11/16رهگیری مرسوله
13انيتا صادقي108586تهران5963700322001093700001121400/11/16رهگیری مرسوله
14مينا سليمي108587تهران5963700322001477200001191400/11/16رهگیری مرسوله
15نرگس احمدي108589بهبهان5963700322000882206361121400/11/16رهگیری مرسوله
16جلوه زرين قلم108591تهران5963700322001402000001141400/11/16رهگیری مرسوله
17فاطمه استوار108592رشت5963700322000929000041121400/11/16رهگیری مرسوله
18ندا الياد راني108594اندیشه5963700322001083031686121400/11/16رهگیری مرسوله
19فاطيما فرهاني108596خرمشهر5963700322000962000641121400/11/16رهگیری مرسوله
20نيلوفر ملک108597اصفهان5963700322000849200081121400/11/16رهگیری مرسوله
21فاطمه احمدزاده108600ابرکوه5963700322001017708931121400/11/16رهگیری مرسوله
22ساناز عليزاده108602مشهد5963700322000939700091121400/11/16رهگیری مرسوله
23زهرا مهظونيان108605تهران5963700322001028500001121400/11/16رهگیری مرسوله
24شهره راد108606تهران5963700322001108200001121400/11/16رهگیری مرسوله
25منا تيموري108607خرم آباد-لرستان5963700322001716500681111400/11/16رهگیری مرسوله
26افسانه پيشقدم108608مشهد5963700322000983500091121400/11/16رهگیری مرسوله
27صنم کشف نما108610رشت5963700322000705000041141400/11/16رهگیری مرسوله
28سحر قليزادگان108612تهران5963700322001061500001121400/11/16رهگیری مرسوله
29سارا ارشادي108614مشهد5963700322001007000091121400/11/16رهگیری مرسوله
30منصوره محمودزاده108615اصفهان5963700322000972700081121400/11/16رهگیری مرسوله
31بيتا احمدي108616تهران5963700322001807000001111400/11/16رهگیری مرسوله
32زهره شاد108618تهران5963700322000715700001141400/11/16رهگیری مرسوله
33منا خير خواه108620تهران5963700322001466500001271400/11/16رهگیری مرسوله
34فاطمه مهدوي108622تهران5963700322001423500001141400/11/16رهگیری مرسوله
35مژگان مقبولي108626ميانه5963700322000893000531121400/11/16رهگیری مرسوله
36سونور جعفري108627اشنويه5963700322000827705771121400/11/16رهگیری مرسوله
37بهناز شيرسوار108628قزوين5963700322000907500341121400/11/16رهگیری مرسوله
38پروين امري108630اراک5963700322000994200381121400/11/16رهگیری مرسوله
39فرناز افشار108631تهران5963700322001781700001111400/11/16رهگیری مرسوله
40فرشته نوروزي108632تهران5963700322001050700001121400/11/16رهگیری مرسوله
41سپيده قاسمنزاد108634رامسر5963700322001738004691111400/11/16رهگیری مرسوله
42سيما سليماني108635گلپايگان5963700322000603708771141400/11/16رهگیری مرسوله
43سودابه ساداتي108637تهران5963700322001817700001111400/11/16رهگیری مرسوله
44منصوره فقيهان108645ساري5963700322000646700481141400/11/16رهگیری مرسوله
45الهام پيراسته108650تهران5963700322000737200001141400/11/16رهگیری مرسوله
46مهديس محمدي108651ساري5963700322001498700481271400/11/16رهگیری مرسوله
47راضيه ابدال وند108653ورامین5963700322001760203371111400/11/16رهگیری مرسوله
48نسيم مجرد108654رشت5963700322000545500041141400/11/16رهگیری مرسوله
49سپيده وهابي108656همدان5963700322000850000651121400/11/16رهگیری مرسوله
50نرگس اردشير108664چالوس5963700322001727204661111400/11/16رهگیری مرسوله
51فهيمه دباغ108665شيراز-فارس5963700322001264000071141400/11/16رهگیری مرسوله
52طاهره توکلي108666تهران5963700322001771000001111400/11/16رهگیری مرسوله
53مريم کافي108667لاهيجان-گيلان5963700322001567700441121400/11/16رهگیری مرسوله
54منافزاده108676اردبيل5963700322000636000561141400/11/16رهگیری مرسوله
55سارا ايراني108677لواسان5963700322000758703341141400/11/16رهگیری مرسوله
56خديجه البندي108678فولادشهر5963700322000556208491141400/11/16رهگیری مرسوله
57شکوفه قاسم پور108679تهران5963700322001365200001141400/11/16رهگیری مرسوله
58نگين نيککار108681تهران5963700322000770200001141400/11/16رهگیری مرسوله
59سارا کمال پور108682تهران5963700322000726500001141400/11/16رهگیری مرسوله
60نوال خلفي108683اهواز5963700322000588500061141400/11/16رهگیری مرسوله
61عارفه کلانتر108684يزد5963700322000657500891141400/11/16رهگیری مرسوله
62مريم مملوکي108685اردبيل5963700322000679000561141400/11/16رهگیری مرسوله
63بهتا مختاري108687اردبيل5963700322000668200561141400/11/16رهگیری مرسوله
64منا دوير جاوي108688بندرماهشهر5963700322000614506351141400/11/16رهگیری مرسوله
65ليلا رهبر108697تهران5963700322000769500001141400/11/16رهگیری مرسوله
66بهناز ابراهيم زاده108698تهران5963700322000781000001141400/11/16رهگیری مرسوله
67غزال رحيم زاده108700شاهرود5963700322000689700361141400/11/16رهگیری مرسوله
68سعيد سلمان زاده108701فسا5963700322000513207461141400/11/16رهگیری مرسوله
69مهشيد خسروي108702کرج5963700322001514000031121400/11/16رهگیری مرسوله
70صفورا مناهي108709تهران5963700322000791700001141400/11/16رهگیری مرسوله
71ميترا گلکاريان108713مشهد5963700322001333000091141400/11/16رهگیری مرسوله
72اوين علي108714کرمانشاه5963700322001535500671121400/11/16رهگیری مرسوله
73فرحناز سروري108715بهبهان5963700322001546206361121400/11/16رهگیری مرسوله
74نسيم شهبازي108717تهران5963700322001658200001121400/11/16رهگیری مرسوله
75رزيتا سليماني108719تهران5963700322000806200001141400/11/16رهگیری مرسوله
76اذين طولابي108720خرم آباد-لرستان5963700322000599200681141400/11/16رهگیری مرسوله
77پوريا جمهري108721کرج5963700322000567000031141400/11/16رهگیری مرسوله
78مليحه ملا شاهي108722زابل5963700322001759509861111400/11/16رهگیری مرسوله
79معصومه يوسفي108723ساري5963700322001300700481141400/11/16رهگیری مرسوله
80شيرين شهابي108727نوشهر5963700322001590004651121400/11/16رهگیری مرسوله
81فائزه محمديان108728کرج5963700322001524700031121400/11/16رهگیری مرسوله
82فاطمه افلاکي108729مشهد5963700322001210200091141400/11/16رهگیری مرسوله
83فهيمه ايرواني108733مشهد5963700322000625200091141400/11/16رهگیری مرسوله
84تارا نور نزاد108734آمل5963700322001231700461141400/11/16رهگیری مرسوله
85مينا نورنيا108735بندرعباس5963700322000690500791141400/11/16رهگیری مرسوله
86نورااحمدي108736شاهين شهر5963700322000534700831141400/11/16رهگیری مرسوله
87فرزانه تاجري108737شيراز-فارس5963700322000577700071141400/11/16رهگیری مرسوله
88سحر مولازاده108739کرج5963700322001503200031121400/11/16رهگیری مرسوله
89فاطمه کوهي108744بندردير5963700322001589275541121400/11/16رهگیری مرسوله
90مهسا جلالي108745تهران5963700322001604500001121400/11/16رهگیری مرسوله
91خرامان قهرمان پور108746خمارلو5963700322001557054641121400/11/16رهگیری مرسوله
92حامد رحمت زاده108747مشهد5963700322001748700091111400/11/16رهگیری مرسوله
93نفسيه طاهري108748تهران5963700322001669000001121400/11/16رهگیری مرسوله
94مهدي صفري108749لاهيجان-گيلان5963700322001578500441121400/11/16رهگیری مرسوله
95عاطفه مقدسي108750تهران5963700322000524000001141400/11/16رهگیری مرسوله
96رويا وکيلي108751تهران5963700322001354500001141400/11/16رهگیری مرسوله
97مريم قيدي108752تهران5963700322001412700001141400/11/16رهگیری مرسوله
98فرزانه رضامند108753تهران5963700322001615200001121400/11/16رهگیری مرسوله
99ورگينه ميرزاخان108754تهران5963700322001647500001121400/11/16رهگیری مرسوله
100ارمين طالبيان108755نوشهر5963700322001322204651141400/11/16رهگیری مرسوله
101جعفر دوستي108757اردبيل5963700322001296200561141400/11/16رهگیری مرسوله
102مجيد شکيبايي108758دوگنبدان5963700322001242507581141400/11/16رهگیری مرسوله
103مينا صيادي108759قشم5963700322001173507951141400/11/16رهگیری مرسوله
104نسرين تبريزيان108760تهران5963700322001343700001141400/11/16رهگیری مرسوله
105نازنين صفاي108762تهران5963700322001397500001141400/11/16رهگیری مرسوله
106اذري108764سلمانشهر5963700322001311504671141400/11/16رهگیری مرسوله
107منا سلطاني108769کرج5963700322001488000031271400/11/16رهگیری مرسوله
108پرند صنيعي108770سقز5963700322001253206681141400/11/16رهگیری مرسوله
109مهديه شفيعي108772تهران5963700322001636700001121400/11/16رهگیری مرسوله
110مژده حسني108774تهران5963700322001705700001121400/11/16رهگیری مرسوله
111فاطمه مير بها108775زنجان5963700322001195000451141400/11/16رهگیری مرسوله
112زهرا کريمي108776بيارجمند5963700322001285503661141400/11/16رهگیری مرسوله
113منصوره بگيان108778تهران5963700322001680500001121400/11/16رهگیری مرسوله
114زيلا بابايي108780ممقان5963700322001152053751141400/11/16رهگیری مرسوله
115نازگل طبيعي108781کرج5963700322001274700031141400/11/16رهگیری مرسوله
116فرض الهي108783تهران5963700322001386700001141400/11/16رهگیری مرسوله
117نهاله عجمي108784اصفهان5963700322001209500081141400/11/16رهگیری مرسوله
118نسرين عسکري108785رزن5963700322001141265681141400/11/16رهگیری مرسوله
119هانيه رستمي108786خرم آباد-لرستان5963700322001221000681141400/11/16رهگیری مرسوله
120مريم صابر108787همدان5963700322001130500651141400/11/16رهگیری مرسوله
121زهرا علوي108788تهران5963700322001376000001141400/11/16رهگیری مرسوله
122محمد الوندي108790کرمانشاه5963700322001184200671141400/11/16رهگیری مرسوله
123زهرا ره پيک108793تهران5963700322001626000001121400/11/16رهگیری مرسوله
124بهاره کرباسيان108794تهران5963700322001792500001111400/11/16رهگیری مرسوله
125احمدي108796خميني شهر5963700322001162700841141400/11/16رهگیری مرسوله
126مهتاب منصوري108807تهران5963700322000748000001141400/11/16رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید