لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 26 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1جعفريان36801تهران5963799362000680700001111399/12/26رهگیری مرسوله
2صف ارا36803اهواز5963799362000670000061111399/12/26رهگیری مرسوله
3عباسنزاد36812بندرعباس5963799362000669200791111399/12/26رهگیری مرسوله
4روشن36794مشهد5963799362000658500091111399/12/26رهگیری مرسوله
5شاهين36788رشت5963799362000647700041111399/12/26رهگیری مرسوله
6سخاوت36783تهران5963799362000637000001111399/12/26رهگیری مرسوله
7جلالي36806تهران5963799362000604700001111399/12/26رهگیری مرسوله
8ودودي36799تهران5963799362000590200001111399/12/26رهگیری مرسوله
9رجبي36797تهران5963799362000589500001111399/12/26رهگیری مرسوله
10کريمي36810تهران5963799362000578700001111399/12/26رهگیری مرسوله
11ساعدي فر36809تهران5963799362000568000001111399/12/26رهگیری مرسوله
12خاني36807کرمانشاه5963799362000557200671111399/12/26رهگیری مرسوله
13رحيمي36779کرج5963799362000546500031111399/12/26رهگیری مرسوله
14حبيبي36844رودسر5963799362000535704481111399/12/26رهگیری مرسوله
15متقيان36815قم5963799362000525000371111399/12/26رهگیری مرسوله
16حسن وند36800الشتر5963799362000514206891111399/12/26رهگیری مرسوله
17محمدي36795شيراز-فارس5963799362000503500071111399/12/26رهگیری مرسوله
18سليماني36787کرمان5963799362000499000761111399/12/26رهگیری مرسوله
19ايزدي36796رشت5963799362000488200041111399/12/26رهگیری مرسوله
20فاضل36785بوشهر5963799362000477500751111399/12/26رهگیری مرسوله
21کوشکي36791اصفهان5963799362000466700081111399/12/26رهگیری مرسوله
22حبيبي36786قم5963799362000456000371111399/12/26رهگیری مرسوله
23بهنام فرد36782کاشان5963799362000445200871111399/12/26رهگیری مرسوله
24نوري36814بجنورد5963799362000434500941111399/12/26رهگیری مرسوله
25شيني کرم36811مسجدسليمان5963799362000423706491111399/12/26رهگیری مرسوله
26مددي36834اراک5963799362000413000381111399/12/26رهگیری مرسوله
27مهتر36808تهران5963799362000376200001111399/12/26رهگیری مرسوله
28گشتاسبيان36830تهران5963799362000365500001111399/12/26رهگیری مرسوله
29مظلوميان36837تهران5963799362000354700001111399/12/26رهگیری مرسوله
30حبيب زاده36837تهران5963799362000344000001111399/12/26رهگیری مرسوله
31معيري36832تهران5963799362000333200001111399/12/26رهگیری مرسوله
32فلاح36825رضوانشهر-گيلان5963799362000322543841111399/12/26رهگیری مرسوله
33دارايي36829اسلام آبادغرب5963799362000311706761111399/12/26رهگیری مرسوله
34ناصريان36827آبادان5963799362000301000631111399/12/26رهگیری مرسوله
35نيک نفس36826کرمان5963799362000296500761111399/12/26رهگیری مرسوله
36علوي36846يزد5963799362000285700891111399/12/26رهگیری مرسوله
37باقرزاده36849شيراز-فارس5963799362000275000071111399/12/26رهگیری مرسوله
38شفيعي36790نور آباد5963799362000264207351111399/12/26رهگیری مرسوله
39انحصاري36823کرمان5963799362000253500761111399/12/26رهگیری مرسوله
40مطلق36817مشهد5963799362000242700091111399/12/26رهگیری مرسوله
41کيماسي36820قزوين5963799362000232000341111399/12/26رهگیری مرسوله
42محمدپور36840قائم شهر5963799362000221204761111399/12/26رهگیری مرسوله
43حسن زاده36841ساري5963799362000210500481111399/12/26رهگیری مرسوله
44اسدپور36835خورموج5963799362000209707541111399/12/26رهگیری مرسوله
45طاهريان36816اصفهان5963799362000195200081111399/12/26رهگیری مرسوله
46پاکدامن36822تهران5963799362000184500001111399/12/26رهگیری مرسوله
47مظفر عرب عامري36888ميامي-سمنان5961399362001237203631111399/12/26رهگیری مرسوله
48فاطمه فلاحي36881تبريز5961399362001226500051111399/12/26رهگیری مرسوله
49طيبه حبيبي36882قم5961399362001215700371111399/12/26رهگیری مرسوله
50معصومه ابراهيمي36867خرم آباد-لرستان5961399362001205000681111399/12/26رهگیری مرسوله
51زهره جلاليان36886ايلام5961399362001190506931111399/12/26رهگیری مرسوله
52پوريا شکوهي36893ميناب5961399362001189707981111399/12/26رهگیری مرسوله
53مونا محروقي36890نيشابور5961399362001179000931111399/12/26رهگیری مرسوله
54مهديه نعمت زاده36880مياندوآب5961399362001168205971111399/12/26رهگیری مرسوله
55محدثه حسني36883رودسر5961399362001157504481111399/12/26رهگیری مرسوله
56ليلا فلاحت36884بابل5961399362001146700471111399/12/26رهگیری مرسوله
57ژينا درويش36869نوشهر5961399362001136004651111399/12/26رهگیری مرسوله
58منا رستميان36877تهران5961399362001125200001111399/12/26رهگیری مرسوله
59مهديه علوي36864اراک5961399362001114500381111399/12/26رهگیری مرسوله
60فرانک صباحي36862جيرفت5961399362001103707861111399/12/26رهگیری مرسوله
61بهناز محمدي36891تهران5961399362001099200001111399/12/26رهگیری مرسوله
62منا امين زاده36885تهران5961399362001088500001111399/12/26رهگیری مرسوله
63مژگان يزدانپناه36870تهران5961399362001077700001111399/12/26رهگیری مرسوله
64سحر رسا طلب36889رشت5961399362001067000041111399/12/26رهگیری مرسوله
65زهرا يادگاري36868تهران5961399362001056200001111399/12/26رهگیری مرسوله
66فاطمه لطفي36887تهران5961399362001045500001111399/12/26رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید