لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 25 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1درويشي36618تهران5963799361001296000001111399/12/25رهگیری مرسوله
2چوپان کاره36622تهران5963799361001285200001111399/12/25رهگیری مرسوله
3چتهران5963799361001274500001111399/12/25رهگیری مرسوله
4جابری36602تهران5963799361001263700001111399/12/25رهگیری مرسوله
5زهتاب ور36627تهران5963799361001253000001111399/12/25رهگیری مرسوله
6علايي36614تهران5963799361001242200001111399/12/25رهگیری مرسوله
7نميرانيان36605تهران5963799361001231500001111399/12/25رهگیری مرسوله
8ميران36603تهران5963799361001220700001111399/12/25رهگیری مرسوله
9نيري36601اهواز5963799361001210000061111399/12/25رهگیری مرسوله
10شکري36604ماکو5963799361001209205861111399/12/25رهگیری مرسوله
11حيدري36616کرمانشاه5963799361001194700671111399/12/25رهگیری مرسوله
12خسروي36615اراک5963799361001184000381111399/12/25رهگیری مرسوله
13محسن فر36648آبادان5963799361001173200631111399/12/25رهگیری مرسوله
14درخشنده36610جهرم5963799361001162500741111399/12/25رهگیری مرسوله
15پور مردان36670مشهد5963799361001151700091111399/12/25رهگیری مرسوله
16مروجي36645نيشابور5963799361001118700931111399/12/25رهگیری مرسوله
17رحيمي36646قدس5963799361001108003751111399/12/25رهگیری مرسوله
18زهتاب36619تهران5963799361001093500001111399/12/25رهگیری مرسوله
19خاني36662تهران5963799361001082700001111399/12/25رهگیری مرسوله
20جاويد36632تهران5963799361001072000001111399/12/25رهگیری مرسوله
21مينايي36639تهران5963799361001061200001111399/12/25رهگیری مرسوله
22حسيني36634شيروان5963799361001050509461111399/12/25رهگیری مرسوله
23پاک نفس36640هشتجين5963799361001049756871111399/12/25رهگیری مرسوله
24عمادي36628کنگاور-كرمانشاه5963799361001039006741111399/12/25رهگیری مرسوله
25لاله ابادي36607نوشهر5963799361001028204651111399/12/25رهگیری مرسوله
26شمس36598چالوس5963799361001017504661111399/12/25رهگیری مرسوله
27ميرزاده36599يزد5963799361001006700891111399/12/25رهگیری مرسوله
28وقاري36621ايلام5963799361000994006931111399/12/25رهگیری مرسوله
29حسيني36635کرج5963799361000983200031111399/12/25رهگیری مرسوله
30فروزش36648اصفهان5963799361000972500081111399/12/25رهگیری مرسوله
31ايماني36617جم5963799361000961775581111399/12/25رهگیری مرسوله
32غلامي36669بابل5963799361000951000471111399/12/25رهگیری مرسوله
33صراف36642قزوين5963799361000940200341111399/12/25رهگیری مرسوله
34موحديان36649گرمسار5963799361000939503581111399/12/25رهگیری مرسوله
35رستمي36653تهران5963799361000928700001111399/12/25رهگیری مرسوله
36پيراسته36651تهران5963799361000747700001111399/12/25رهگیری مرسوله
37صفرپور36630بندرماهشهر5963799361000737006351111399/12/25رهگیری مرسوله
38صلحي36626ورامین5963799361000726203371111399/12/25رهگیری مرسوله
39حدادي36623قزوين5963799361000715500341111399/12/25رهگیری مرسوله
40اسراري36658تهران5963799361000704700001111399/12/25رهگیری مرسوله
41بصيرت36671تهران5963799361000690200001111399/12/25رهگیری مرسوله
42نوروزي36650تهران5963799361000689500001111399/12/25رهگیری مرسوله
43حسيني36641تهران5963799361000678700001111399/12/25رهگیری مرسوله
44فائزي36684اروميه5963799361000668000571111399/12/25رهگیری مرسوله
45نيک پي36663اهواز5963799361000657200061111399/12/25رهگیری مرسوله
46جباري36665بستک5963799361000646507961111399/12/25رهگیری مرسوله
47منصوري36652چالوس5963799361000635704661111399/12/25رهگیری مرسوله
48رفعتي36654اروميه5963799361000625000571111399/12/25رهگیری مرسوله
49حسين جاني36655بندرانزلي5963799361000614200431111399/12/25رهگیری مرسوله
50شاهچراغ36647خرم آباد-لرستان5963799361000603500681111399/12/25رهگیری مرسوله
51فرجي36644اراک5963799361000599000381111399/12/25رهگیری مرسوله
52قاليزدار36674هشتگرد5963799361000588203361111399/12/25رهگیری مرسوله
53مهرفر36643کرج5963799361000577500031111399/12/25رهگیری مرسوله
54رضازاده36637کرج5963799361000566700031111399/12/25رهگیری مرسوله
55انصاريان36595بندرعباس5963799361000556000791111399/12/25رهگیری مرسوله
56کريمي36685بندرانزلي5963799361000411700431111399/12/25رهگیری مرسوله
57انيزاده36682خرم آباد-لرستان5963799361000401000681111399/12/25رهگیری مرسوله
58قلي بيگي36687مشهد5963799361000396500091111399/12/25رهگیری مرسوله
59فکري36703تهران5963799361000385700001111399/12/25رهگیری مرسوله
60پارسايي36611تهران5963799361000375000001111399/12/25رهگیری مرسوله
61سارا36656تهران5963799361000364200001111399/12/25رهگیری مرسوله
62شاه حسيني36689تهران5963799361000353500001111399/12/25رهگیری مرسوله
63دانشجو36679تهران5963799361000342700001111399/12/25رهگیری مرسوله
64رادمند36704مشهد5963799361000332000091111399/12/25رهگیری مرسوله
65قاسمي36681اسکو5963799361000321205351111399/12/25رهگیری مرسوله
66عبدي36680ساري5963799361000310500481111399/12/25رهگیری مرسوله
67مهدوي36677زرند5963799361000309707761111399/12/25رهگیری مرسوله
68کاظمي36676بهشهر5963799361000295204851111399/12/25رهگیری مرسوله
69فتوت36686همدان5963799361000284500651111399/12/25رهگیری مرسوله
70باقي پور36678بندرانزلي5963799361000273700431111399/12/25رهگیری مرسوله
71يوسفي36683صومعه سرا5963799361000263004361111399/12/25رهگیری مرسوله
72سارمي36661آبادان5963799361000252200631111399/12/25رهگیری مرسوله
73عباس زاده36675بابل5963799361000241500471111399/12/25رهگیری مرسوله
74عبداله زاده36701چابکسر5963799361000230744871111399/12/25رهگیری مرسوله
75ازادي36688جويبار5963799361000220004771111399/12/25رهگیری مرسوله
76محمدي36777تهران5961399361001988500001111399/12/25رهگیری مرسوله
77شاکر36767شاهرود5961399361001977700361111399/12/25رهگیری مرسوله
78علي پور36741تهران5961399361001967000001111399/12/25رهگیری مرسوله
79ميزري36771اهواز5961399361001956200061111399/12/25رهگیری مرسوله
80يحيي پور36748تهران5961399361001945500001111399/12/25رهگیری مرسوله
81نوري36739تهران5961399361001934700001111399/12/25رهگیری مرسوله
82فرهادي36749اهواز5961399361001924000061111399/12/25رهگیری مرسوله
83ذوالفقاري36776بم5961399361001913207661111399/12/25رهگیری مرسوله
84راهدار36757اراک5961399361001902500381111399/12/25رهگیری مرسوله
85خليلي36775اهواز5961399361001898000061111399/12/25رهگیری مرسوله
86عرفاني36743مشهد5961399361001887200091111399/12/25رهگیری مرسوله
87قربانعلي36745تهران5961399361001876500001111399/12/25رهگیری مرسوله
88ميرزايي36765تهران5961399361001865700001111399/12/25رهگیری مرسوله
89معافي36750تهران5961399361001855000001111399/12/25رهگیری مرسوله
90کشاورزي36760رامسر5961399361001844204691111399/12/25رهگیری مرسوله
91بصيرت36762تهران5961399361001833500001111399/12/25رهگیری مرسوله
92عدالت36778تهران5961399361001822700001111399/12/25رهگیری مرسوله
93رضايي36769اروميه5961399361001812000571111399/12/25رهگیری مرسوله
94جامعي36740شاهرود5961399361001801200361111399/12/25رهگیری مرسوله
95نيوشان36744لنگرود5961399361001796704471111399/12/25رهگیری مرسوله
96سلطاني36773تهران5961399361001786000001111399/12/25رهگیری مرسوله
97فرهت36698مشهد5961399361001775200091111399/12/25رهگیری مرسوله
98محمدي36726بابلسر5961399361001764504741111399/12/25رهگیری مرسوله
99اسدي36700بابل5961399361001753700471111399/12/25رهگیری مرسوله
100عصاره36723دزفول5961399361001743006461111399/12/25رهگیری مرسوله
101فروغي راد36692بندرماهشهر5961399361001732206351111399/12/25رهگیری مرسوله
102رمضاني36770رامسر5961399361001721504691111399/12/25رهگیری مرسوله
103خطيبي36707ری5961399361001710701813111399/12/25رهگیری مرسوله
104شريف36763تهران5961399361001700000001111399/12/25رهگیری مرسوله
105پاکدامن36691تهران5961399361001695500001111399/12/25رهگیری مرسوله
106فلاحي36734قائم شهر5961399361001684704761111399/12/25رهگیری مرسوله
107محسن فر36738آبادان5961399361001674000631111399/12/25رهگیری مرسوله
108حسن زاده36706مراغه-آذربايجان شرقي5961399361001663200551111399/12/25رهگیری مرسوله
109مظفري36774کرمان5961399361001652500761111399/12/25رهگیری مرسوله
110موسوي36708شيراز-فارس5961399361001641700071111399/12/25رهگیری مرسوله
111رضايي36697داراب-فارس5961399361001631007481111399/12/25رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید