لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مروسلهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1کلهر36549کرمانشاه5961399360002517700671111399/12/24رهگیری مرسوله
2مومني36548تهران5961399360002507000001111399/12/24رهگیری مرسوله
3عطاري36545قم5961399360002492500371111399/12/24رهگیری مرسوله
4نياکاني36581تهران5961399360002481700001111399/12/24رهگیری مرسوله
5اطمينان36583سبزوار5961399360002471000961111399/12/24رهگیری مرسوله
6اميريان36589کرمانشاه5961399360002460200671111399/12/24رهگیری مرسوله
7توني36585نور5961399360002459504641111399/12/24رهگیری مرسوله
8حسيني پور36550يزد5961399360002448700891111399/12/24رهگیری مرسوله
9اقايي36570تهران5961399360002438000001111399/12/24رهگیری مرسوله
10سهرابي36426بناب5961399360002427205551111399/12/24رهگیری مرسوله
11صادقي36577اصفهان5961399360002416500081111399/12/24رهگیری مرسوله
12قلي زاده36544مرند5961399360002405700541111399/12/24رهگیری مرسوله
13عليخاني36564کرج5961399360002391200031111399/12/24رهگیری مرسوله
14رجبي36571قائم شهر5961399360002380504761111399/12/24رهگیری مرسوله
15خسروي36567شيراز-فارس5961399360002379700071111399/12/24رهگیری مرسوله
16ملکي36563اصفهان5961399360002369000081111399/12/24رهگیری مرسوله
17جعفري36580شيراز-فارس5961399360002358200071111399/12/24رهگیری مرسوله
18ساياني36584همدان5961399360002347500651111399/12/24رهگیری مرسوله
19بکا36582رشت5961399360002336700041111399/12/24رهگیری مرسوله
20داداش36588اصفهان5961399360002326000081111399/12/24رهگیری مرسوله
21شهرستاني36549تهران5961399360002315200001111399/12/24رهگیری مرسوله
22احمدي36569دزفول5961399360002304506461111399/12/24رهگیری مرسوله
23اجلال36560تهران5961399360002290000001111399/12/24رهگیری مرسوله
24لياژ36590بندرعباس5961399360002289200791111399/12/24رهگیری مرسوله
25شرکتي36568جلفا5961399360002278505441111399/12/24رهگیری مرسوله
26تورجي36575تهران5961399360002267700001111399/12/24رهگیری مرسوله
27مصباح36540نجف آباد5961399360002257000851111399/12/24رهگیری مرسوله
28خدايار36546ملارد5961399360002246231691111399/12/24رهگیری مرسوله
29شفيعي36561ملارد5961399360002235531691111399/12/24رهگیری مرسوله
30باقري36578آبادان5961399360002224700631111399/12/24رهگیری مرسوله
31بردبار36565تهران5961399360002214000001111399/12/24رهگیری مرسوله
32فواکهي36547تهران5961399360002203200001111399/12/24رهگیری مرسوله
33ازادي36576شيراز-فارس5961399360002198700071111399/12/24رهگیری مرسوله
34عليجاني36587قزوين5961399360002188000341111399/12/24رهگیری مرسوله
35بهادري36573درگز5961399360002177209491111399/12/24رهگیری مرسوله
36ازاد36591اصفهان5961399360002166500081111399/12/24رهگیری مرسوله
37ساحلي36523تهران5961399360002155700001111399/12/24رهگیری مرسوله
38فرج اللهي36411شهریار5961399360002145003351111399/12/24رهگیری مرسوله
39قبادي36367تهران5961399360002134200001111399/12/24رهگیری مرسوله
40بستان اباد36407بستان آباد5961399360002123505491111399/12/24رهگیری مرسوله
41برزگري36393بندرعباس5961399360002112700791111399/12/24رهگیری مرسوله
42ناظمي36372اصفهان5961399360002102000081111399/12/24رهگیری مرسوله
43رستگار36387تهران5961399360002097500001111399/12/24رهگیری مرسوله
44حبيبي36391قم5961399360002086700371111399/12/24رهگیری مرسوله
45روان بخش35522تهران5961399360002076000001111399/12/24رهگیری مرسوله
46کرمي36390تهران5961399360002065200001111399/12/24رهگیری مرسوله
47مرادي36404تهران5961399360002054500001111399/12/24رهگیری مرسوله
48سجادي36410لاهيجان-گيلان5961399360002043700441111399/12/24رهگیری مرسوله
49ميرحيدري36413تهران5961399360002033000001111399/12/24رهگیری مرسوله
50صديقي36419مهاباد-آذربايجان غربي5961399360002022200591111399/12/24رهگیری مرسوله
51رضائي36370قائم شهر5961399360002011504761111399/12/24رهگیری مرسوله
52ماله مير36417ملاير5961399360002000706571111399/12/24رهگیری مرسوله
53حسيني36394تهران5961399360001998000001111399/12/24رهگیری مرسوله
54بيات36420زنجان5961399360001987200451111399/12/24رهگیری مرسوله
55بنايي36408بندرماهشهر5961399360001976506351111399/12/24رهگیری مرسوله
56يکتا36476تهران5961399360001955000001111399/12/24رهگیری مرسوله
57وحيدي36501تهران5961399360001944200001111399/12/24رهگیری مرسوله
58مظلومي36507رشت5961399360001933500041111399/12/24رهگیری مرسوله
59شيرخاني36568نکا5961399360001922704841111399/12/24رهگیری مرسوله
60رحماني36499تهران5961399360001912000001111399/12/24رهگیری مرسوله
61هادي پور36504تهران5961399360001901200001111399/12/24رهگیری مرسوله
62بهروان36481اصفهان5961399360001896700081111399/12/24رهگیری مرسوله
63رجبيان36494تهران5961399360001886000001111399/12/24رهگیری مرسوله
64شاهي36541قدس5961399360001875203751111399/12/24رهگیری مرسوله
65مظاهري36525اصفهان5961399360001864500081111399/12/24رهگیری مرسوله
66عبدالهي36483کرج5961399360001853700031111399/12/24رهگیری مرسوله
67اميري36524سوسنگرد5961399360001843006441111399/12/24رهگیری مرسوله
68سالخورده36490گرگان5961399360001832200491111399/12/24رهگیری مرسوله
69شجاعي36456بندرعباس5961399360001821500791111399/12/24رهگیری مرسوله
70کرمي36459يزد5961399360001810700891111399/12/24رهگیری مرسوله
71بني اسدي36438کرمان5961399360001800000761111399/12/24رهگیری مرسوله
72زينالي36461شبستر5961399360001795505381111399/12/24رهگیری مرسوله
73دولخاني36421ماکو5961399360001784705861111399/12/24رهگیری مرسوله
74يازرلو36454راميان5961399360001774004951111399/12/24رهگیری مرسوله
75رحيم زاده36453تنکابن5961399360001763204681111399/12/24رهگیری مرسوله
76احمدزاده36465ماکو5961399360001752505861111399/12/24رهگیری مرسوله
77قلم ارا36466رشت5961399360001741700041111399/12/24رهگیری مرسوله
78زرگرام36457اهواز5961399360001731000061111399/12/24رهگیری مرسوله
79ارکي36455تهران5961399360001720200001111399/12/24رهگیری مرسوله
80نصيرپور34597زاهدان5961399360001719500981111399/12/24رهگیری مرسوله
81پندش36425اهواز5961399360001708700061111399/12/24رهگیری مرسوله
82رازي36441جهرم5961399360001694200741111399/12/24رهگیری مرسوله
83مشتي زاده36440قم5961399360001683500371111399/12/24رهگیری مرسوله
84جاويد36448کرج5961399360001672700031111399/12/24رهگیری مرسوله
85فهيم36446اصفهان5961399360001662000081111399/12/24رهگیری مرسوله
86سراني36471مشهد5961399360001651200091111399/12/24رهگیری مرسوله
87پازري36482تهران5961399360001640500001111399/12/24رهگیری مرسوله
88فرهنگ36447قم5961399360001639700371111399/12/24رهگیری مرسوله
89جالبوتي36472برازجان5961399360001629007561111399/12/24رهگیری مرسوله
90لطفي خلف36449دزفول5961399360001618206461111399/12/24رهگیری مرسوله
91خداداد36401تهران5961399360001607500001111399/12/24رهگیری مرسوله
92تيموري36437نيشابور5961399360001593000931111399/12/24رهگیری مرسوله
93عبدي36422کرج5961399360001582200031111399/12/24رهگیری مرسوله
94اسلامي36451تهران5961399360001571500001111399/12/24رهگیری مرسوله
95علي نسب36424بابلسر5961399360001560704741111399/12/24رهگیری مرسوله
96احمدي36484اصفهان5961399360001550000081111399/12/24رهگیری مرسوله
97شفيعي36486ملارد5961399360001549231691111399/12/24رهگیری مرسوله
98تيموري36495اصفهان5961399360001538500081111399/12/24رهگیری مرسوله
99جعفري36479قم5961399360001527700371111399/12/24رهگیری مرسوله
100تورجي36496تهران5961399360001517000001111399/12/24رهگیری مرسوله
101رايني36491کرمان5961399360001506200761111399/12/24رهگیری مرسوله
102بابايي36479ورامین5961399360001491703371111399/12/24رهگیری مرسوله
103آناهيد36488کرج5961399360001481000031111399/12/24رهگیری مرسوله
104اتحاديه36480مشهد5961399360001470200091111399/12/24رهگیری مرسوله
105مفيدي36489قائم شهر5961399360001469504761111399/12/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید