لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نزاديان35341تهران5963799355001022500001111399/12/19رهگیری مرسوله
2جهان تيغ35354تهران5963799355001011700001111399/12/19رهگیری مرسوله
3نصيريان34734مشهد5963799355001001000091111399/12/19رهگیری مرسوله
4جاويد35348شيراز-فارس5963799355000998200071111399/12/19رهگیری مرسوله
5کلانتري35423دامغان5963799355000987503671111399/12/19رهگیری مرسوله
6شيخ35328تهران5963799355000976700001111399/12/19رهگیری مرسوله
7جلالت35412فسا5963799355000966007461111399/12/19رهگیری مرسوله
8زهره گل35413داراب-فارس5963799355000955207481111399/12/19رهگیری مرسوله
9محمد نزاد35490بهشهر5963799355000944504851111399/12/19رهگیری مرسوله
10اصغري35408تهران5963799355000933700001111399/12/19رهگیری مرسوله
11کريميان35421تهران5963799355000923000001111399/12/19رهگیری مرسوله
12قرايي35437رفسنجان5963799355000912200771111399/12/19رهگیری مرسوله
13مرادي35409ايلام5963799355000901506931111399/12/19رهگیری مرسوله
14اقاکاشي35486قزوين5963799355000897000341111399/12/19رهگیری مرسوله
15جعفري35416کرج5963799355000886200031111399/12/19رهگیری مرسوله
16قاضي زاده35420جغتاي5963799355000875509641111399/12/19رهگیری مرسوله
17بهارلو35434شيراز-فارس5963799355000864700071111399/12/19رهگیری مرسوله
18مجدم35418اهواز5963799355000854000061111399/12/19رهگیری مرسوله
19ادينه35414آشخانه5963799355000843209451111399/12/19رهگیری مرسوله
20عالش زاده35488اردبيل5963799355000832500561111399/12/19رهگیری مرسوله
21راد35424اراک5963799355000821700381111399/12/19رهگیری مرسوله
22محجوب35411اصفهان5963799355000811000081111399/12/19رهگیری مرسوله
23کلاه کج35462اهواز5963799355000800200061111399/12/19رهگیری مرسوله
24ابراهيمي35410سنقر5963799355000795706751111399/12/19رهگیری مرسوله
25جاهد35465تهران5963799355000785000001111399/12/19رهگیری مرسوله
26دادخواهي35464اردبيل5963799355000774200561111399/12/19رهگیری مرسوله
27اميرزاده35419داراب-فارس5963799355000763507481111399/12/19رهگیری مرسوله
28نظام الديني35482تهران5963799355000752700001111399/12/19رهگیری مرسوله
29صالحي35491تهران5963799355000742000001111399/12/19رهگیری مرسوله
30اتيوک زاده35407بهبهان5963799355000731206361111399/12/19رهگیری مرسوله
31حسيني35444کرج5963799355000720500031111399/12/19رهگیری مرسوله
32علي نزاد35479بابل5963799355000719700471111399/12/19رهگیری مرسوله
33رزاقي35481تهران5963799355000709000001111399/12/19رهگیری مرسوله
34الهي35443مشهد5963799355000694500091111399/12/19رهگیری مرسوله
35پارسا35480اصفهان5963799355000683700081111399/12/19رهگیری مرسوله
36ابهمي35441آمل5963799355000673000461111399/12/19رهگیری مرسوله
37تاجيک35484تهران5963799355000662200001111399/12/19رهگیری مرسوله
38پور امير35445واجارگاه5963799355000651544891111399/12/19رهگیری مرسوله
39حسن پور35477کنگاور-كرمانشاه5963799355000640706741111399/12/19رهگیری مرسوله
40رضايي35447شيراز-فارس5963799355000630000071111399/12/19رهگیری مرسوله
41بشپول35461تهران5963799355000629200001111399/12/19رهگیری مرسوله
42فلاح35459تهران5963799355000618500001111399/12/19رهگیری مرسوله
43احمدزاده35463مشهد5963799355000607700091111399/12/19رهگیری مرسوله
44رضوي35478جهرم5963799355000593200741111399/12/19رهگیری مرسوله
4535483 محموديرشت5963799355000582500041111399/12/19رهگیری مرسوله
46نادري35353کوهدشت5963799355000571706841111399/12/19رهگیری مرسوله
47خداداي35314اهواز5963799355000550200061111399/12/19رهگیری مرسوله
48حلاجي زاده35301انار5963799355000549507741111399/12/19رهگیری مرسوله
49گرگين35338بندرکنگان5963799355000538775571111399/12/19رهگیری مرسوله
50طاهري نيا35324اهواز5963799355000528000061111399/12/19رهگیری مرسوله
51حسن پور35374بوئين زهرا5963799355000517203451111399/12/19رهگیری مرسوله
52عليپور35351تهران5963799355000506500001111399/12/19رهگیری مرسوله
53ارزومند35318شاهين شهر5963799355000492000831111399/12/19رهگیری مرسوله
54مهدي قلي35325تهران5963799355000481200001111399/12/19رهگیری مرسوله
55رضايي35322اليگودرز5963799355000470506861111399/12/19رهگیری مرسوله
56فرجي35376تهران5963799355000469700001111399/12/19رهگیری مرسوله
57بهروز35360تهران5963799355000459000001111399/12/19رهگیری مرسوله
58پهلواني35358آبيک5963799355000448203441111399/12/19رهگیری مرسوله
59هاشمي35317کرج5963799355000437500031111399/12/19رهگیری مرسوله
60احمدي35359تهران5963799355000426700001111399/12/19رهگیری مرسوله
61خشنودي35362رشت5963799355000416000041111399/12/19رهگیری مرسوله
62خليلي35357قائم شهر5963799355000405204761111399/12/19رهگیری مرسوله
63حق شناس35372پاوه5963799355000390706791111399/12/19رهگیری مرسوله
64رحماني35363تهران5963799355000380000001111399/12/19رهگیری مرسوله
65پرهيز35344بيرجند5963799355000379200971111399/12/19رهگیری مرسوله
66موسي35380تهران5963799355000368500001111399/12/19رهگیری مرسوله
67صادقي35369کرمان5963799355000357700761111399/12/19رهگیری مرسوله
68حسين پور35371پارسيان5963799355000347079771111399/12/19رهگیری مرسوله
69وکيلي35381اصفهان5963799355000336200081111399/12/19رهگیری مرسوله
70محبوبي35367گنبد کاووس5963799355000325504971111399/12/19رهگیری مرسوله
71بلدي35385تهران5963799355000314700001111399/12/19رهگیری مرسوله
72ايماني35384تهران5963799355000299500001111399/12/19رهگیری مرسوله
73منصوري35394تهران5963799355000288700001111399/12/19رهگیری مرسوله
74لک35387دورود5963799355000278006881111399/12/19رهگیری مرسوله
75فربد34698بيرجند5963799355000267200971111399/12/19رهگیری مرسوله
76نظريان35368طبس5963799355000256509791111399/12/19رهگیری مرسوله
77کرد35393مشهد5963799355000245700091111399/12/19رهگیری مرسوله
78قناعت پيشه35395شيراز-فارس5963799355000235000071111399/12/19رهگیری مرسوله
79محمديان35401شيراز-فارس5963799355000224200071111399/12/19رهگیری مرسوله
80نجفيان35366شيراز-فارس5963799355000213500071111399/12/19رهگیری مرسوله
81صفا35405بافت5963799355000202707851111399/12/19رهگیری مرسوله
82فيروزه35398بجنورد5963799355000198200941111399/12/19رهگیری مرسوله
83ملک35397شيراز-فارس5963799355000187500071111399/12/19رهگیری مرسوله
84موسوي33964اهواز5963799355000176700061111399/12/19رهگیری مرسوله
85هاشمي35389کازرون5963799355000166000731111399/12/19رهگیری مرسوله
86سلماني35396مشهد5963799355000155200091111399/12/19رهگیری مرسوله
87ساعت ساز35399کرج5963799355000144500031111399/12/19رهگیری مرسوله
88کارگر35388ميبد5963799355000133708961111399/12/19رهگیری مرسوله
89رحيمي35402شيراز-فارس5963799355000123000071111399/12/19رهگیری مرسوله
90نصر ابادي35375بيرجند5963799355000112200971111399/12/19رهگیری مرسوله
91جعفري35378گتوند5963799355000101564551111399/12/19رهگیری مرسوله
92ايتي35404کرج5963799355000097000031111399/12/19رهگیری مرسوله
93خراسانيان35386بجنورد5963799355000086200941111399/12/19رهگیری مرسوله
94کلانتريهديهساري5963799355000075500481111399/12/19رهگیری مرسوله
95مظاهريهديهشبستر5963799355000064705381111399/12/19رهگیری مرسوله
96ارامهديهساوه5963799355000054000391111399/12/19رهگیری مرسوله
97فرنوش فرهادي35525اهواز5961399355001635200061111399/12/19رهگیری مرسوله
98روح اله چنگي35562نهاوند5961399355001624506591111399/12/19رهگیری مرسوله
99آرزو دلربا35542بندرعباس5961399355001613700791111399/12/19رهگیری مرسوله
100فاطمه شاهدي35535مشهد5961399355001603000091111399/12/19رهگیری مرسوله
101ميترا قرباني35524شاهين شهر5961399355001598500831111399/12/19رهگیری مرسوله
102فرشته سرلک35521اليگودرز5961399355001587706861111399/12/19رهگیری مرسوله
103نرگس اسلامي35554تهران5961399355001577000001111399/12/19رهگیری مرسوله
104ازاده بيژنپور35523تهران5961399355001555500001111399/12/19رهگیری مرسوله
105فينا نصيريان35513تهران5961399355001544700001111399/12/19رهگیری مرسوله
106سارا منو چهري35518کرج5961399355001534000031111399/12/19رهگیری مرسوله
107شکوفه درخشنده35533شيراز-فارس5961399355001523200071111399/12/19رهگیری مرسوله
108فاطمه ادبي35514تهران5961399355001512500001111399/12/19رهگیری مرسوله
109فاطمه صفري35499باب انار5961399355001501774171111399/12/19رهگیری مرسوله
110ليلا هاشمي35493بن5961399355001497288581111399/12/19رهگیری مرسوله
111سميرا احمدي35536شيراز-فارس5961399355001486500071111399/12/19رهگیری مرسوله
112فاطمه يوسف زاده35494تهران5961399355001475700001111399/12/19رهگیری مرسوله
113مصر غلامي35496خنج5961399355001465074431111399/12/19رهگیری مرسوله
114فاطمه موسوي35529تهران5961399355001422000001111399/12/19رهگیری مرسوله
115فاطمه شهبازي35517همدان5961399355001411200651111399/12/19رهگیری مرسوله
116فرزانه اندرز35520بندردير5961399355001400575541111399/12/19رهگیری مرسوله
117اسما کرمشايي35495دره شهر5961399355001396006961111399/12/19رهگیری مرسوله
118ستاره يزداني35498تهران5961399355001385200001111399/12/19رهگیری مرسوله
119الناز احمدي35526رامهرمز5961399355001374506381111399/12/19رهگیری مرسوله
120مينا حسين زاده35492اهواز5961399355001363700061111399/12/19رهگیری مرسوله
121نرگس ديمه35571بيرجند5961399355001353000971111399/12/19رهگیری مرسوله
122سحر احمدزاده35515هنديجان5961399355001342263591111399/12/19رهگیری مرسوله
123طرفه ميرميران35528تهران5961399355001331500001111399/12/19رهگیری مرسوله
124فرانک شريعت35555تهران5961399355001262500001111399/12/19رهگیری مرسوله
125سارا کياني35559قير5961399355001251774760111399/12/19رهگیری مرسوله
126زهرا سلماني35573رشت5961399355001241000041111399/12/19رهگیری مرسوله
127فاطمه محمودي35548ورامین5961399355001230203371111399/12/19رهگیری مرسوله
128طاهره غفاري35560سمنان5961399355001229500351111399/12/19رهگیری مرسوله
129اله شاهرخي35572خرم آباد-لرستان5961399355001218700681111399/12/19رهگیری مرسوله
130راتا اسکندري35531تهران5961399355001208000001111399/12/19رهگیری مرسوله
131سارا نصيري35567اصفهان5961399355001193500081111399/12/19رهگیری مرسوله
132سحرلامعي35540تهران5961399355001182700001111399/12/19رهگیری مرسوله
133ساناز نجاتي35541تهران5961399355001172000001111399/12/19رهگیری مرسوله
134زهرامعماريان35547تهران5961399355001161200001111399/12/19رهگیری مرسوله
135الميرا رضايي35544تهران5961399355001150500001111399/12/19رهگیری مرسوله
136ميترا فاضلي35551تهران5961399355001149700001111399/12/19رهگیری مرسوله
137فاطمه صادقي35553مشهد5961399355001139000091111399/12/19رهگیری مرسوله
138هدي فرجي35532تهران5961399355001128200001111399/12/19رهگیری مرسوله
139علي نصيري35523يزد5961399355001117500891111399/12/19رهگیری مرسوله
140مهري ابيلي35558زنجان5961399355001106700451111399/12/19رهگیری مرسوله
141زهرا قاريزاده35568مراغه-آذربايجان شرقي5961399355001092200551111399/12/19رهگیری مرسوله
142فريبا نجفيان35563تهران5961399355001081500001111399/12/19رهگیری مرسوله
143شبنم طاهري35552کرج5961399355001070700031111399/12/19رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید