لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 18 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1زينعلي35177تهران5963799354000921700001111399/12/18رهگیری مرسوله
2جناب35261تهران5963799354000911000001111399/12/18رهگیری مرسوله
3سياري35281تهران5963799354000900200001111399/12/18رهگیری مرسوله
4زاجکاني35233قزوين5963799354000895700341111399/12/18رهگیری مرسوله
5ايراني35277شيراز-فارس5963799354000885000071111399/12/18رهگیری مرسوله
6حامي35283بيرجند5963799354000874200971111399/12/18رهگیری مرسوله
7مقدم35273اهواز5963799354000863500061111399/12/18رهگیری مرسوله
8باقري35245تهران5963799354000852700001111399/12/18رهگیری مرسوله
9سفيدي35279تهران5963799354000842000001111399/12/18رهگیری مرسوله
10دارستاني35272تهران5963799354000831200001111399/12/18رهگیری مرسوله
11خدري35280اميديه5963799354000794563731111399/12/18رهگیری مرسوله
12حمزوي35287سنقر5963799354000783706751111399/12/18رهگیری مرسوله
13پرهوده35290اميديه5963799354000773063731111399/12/18رهگیری مرسوله
14جعفري35296کرمان5963799354000762200761111399/12/18رهگیری مرسوله
15رضوي35276بوشهر5963799354000751500751111399/12/18رهگیری مرسوله
16مست علي35298تهران5963799354000740700001111399/12/18رهگیری مرسوله
17بوغيري35293تهران5963799354000730000001111399/12/18رهگیری مرسوله
18باقري35278تهران5963799354000729200001111399/12/18رهگیری مرسوله
19اعتماذي35291اصفهان5963799354000718500081111399/12/18رهگیری مرسوله
20کاميابي35275شيراز-فارس5963799354000707700071111399/12/18رهگیری مرسوله
21همتي35135سمنان5963799354000693200351111399/12/18رهگیری مرسوله
22مختاري35289قم5963799354000682500371111399/12/18رهگیری مرسوله
23خاروان35295شيراز-فارس5963799354000671700071111399/12/18رهگیری مرسوله
24عرفاني35292مشهد5963799354000661000091111399/12/18رهگیری مرسوله
25اقايي35249اهواز5963799354000650200061111399/12/18رهگیری مرسوله
26محمودي35252ساري5963799354000649500481111399/12/18رهگیری مرسوله
27اقايي35240رشت5963799354000638700041111399/12/18رهگیری مرسوله
28محمد پور35184بابل5963799354000628000471111399/12/18رهگیری مرسوله
29رضايي35310قائم شهر5963799354000617204761111399/12/18رهگیری مرسوله
30طالبي35141قائم شهر5963799354000606504761111399/12/18رهگیری مرسوله
31اريان35125تهران5963799354000581200001111399/12/18رهگیری مرسوله
32مهدي نيا35253اردبيل5963799354000570500561111399/12/18رهگیری مرسوله
33نوري35243کلاچاي5963799354000569704491111399/12/18رهگیری مرسوله
34دلاوري35150اهواز5963799354000559000061111399/12/18رهگیری مرسوله
35اکبرزاده35236اردبيل5963799354000548200561111399/12/18رهگیری مرسوله
36جهانگيريان35162نهاوند5963799354000537506591111399/12/18رهگیری مرسوله
37فخرزارعي35237بجنورد5963799354000526700941111399/12/18رهگیری مرسوله
38فتحي35247اصفهان5963799354000516000081111399/12/18رهگیری مرسوله
39کامل35119مشهد5963799354000505200091111399/12/18رهگیری مرسوله
40يوسفي35225کرج5963799354000490700031111399/12/18رهگیری مرسوله
41جهان فر35170اروميه5963799354000480000571111399/12/18رهگیری مرسوله
42طلاوري35251بندرماهشهر5963799354000479206351111399/12/18رهگیری مرسوله
43دبيريان35230تهران5963799354000468500001111399/12/18رهگیری مرسوله
44افشار35187تهران5963799354000457700001111399/12/18رهگیری مرسوله
45سلطاني35267زنجان5963799354000447000451111399/12/18رهگیری مرسوله
46سروري35229بهبهان5963799354000436206361111399/12/18رهگیری مرسوله
47طاعتي35263رشت5963799354000425500041111399/12/18رهگیری مرسوله
48فلاخ35266اردبيل5963799354000414700561111399/12/18رهگیری مرسوله
49مرتاز35299اروميه5963799354000404000571111399/12/18رهگیری مرسوله
50صمدايي35257تهران5963799354000399500001111399/12/18رهگیری مرسوله
51تيموري35176نيشابور5963799354000378000931111399/12/18رهگیری مرسوله
52سخاوت35232تهران5963799354000367200001111399/12/18رهگیری مرسوله
53محمدي35270قمصر-اصفهان5963799354000356508751111399/12/18رهگیری مرسوله
54حاجي نزاد35178درگز5963799354000345709491111399/12/18رهگیری مرسوله
55رحيم زاده35245اصفهان5963799354000335000081111399/12/18رهگیری مرسوله
56سيدي پور35254سوق5963799354000324275731111399/12/18رهگیری مرسوله
57بني رضي35169قم5963799354000313500371111399/12/18رهگیری مرسوله
58حسن ابادي35268فيروز آباد-فارس5963799354000302707471111399/12/18رهگیری مرسوله
59داداش زاده35255اروميه5963799354000298200571111399/12/18رهگیری مرسوله
60صيانت35256داراب-فارس5963799354000287507481111399/12/18رهگیری مرسوله
61شفيع نيا35241تهران5963799354000276700001111399/12/18رهگیری مرسوله
62ايرواني35306تهران5963799354000266000001111399/12/18رهگیری مرسوله
63مهتر35146تهران5963799354000255200001111399/12/18رهگیری مرسوله
64زراعت پيشه35266شيراز-فارس5963799354000244500071111399/12/18رهگیری مرسوله
65بخشي35262ميناب5963799354000233707981111399/12/18رهگیری مرسوله
66پور اسديان35265شهربابک5963799354000223007751111399/12/18رهگیری مرسوله
67محمودي35161رشت5963799354000212200041111399/12/18رهگیری مرسوله
68صياحيان35231اصفهان5963799354000201500081111399/12/18رهگیری مرسوله
69سرشاريان35147آستارا5963799354000197004391111399/12/18رهگیری مرسوله
70پزگان35271سرچشمه5963799354000186207731111399/12/18رهگیری مرسوله
71ساساني34877کاشان5961399354001586500871111399/12/18رهگیری مرسوله
72مختاري35355تهران5961399354001575700001111399/12/18رهگیری مرسوله
73بنويدي35337قم5961399354001565000371111399/12/18رهگیری مرسوله
74باباخاني35330تهران5961399354001554200001111399/12/18رهگیری مرسوله
75سعادتمند35315ايج5961399354001543574481111399/12/18رهگیری مرسوله
76اميني35316مراغه-آذربايجان شرقي5961399354001532700551111399/12/18رهگیری مرسوله
77حسيني35321نور آباد5961399354001522007351111399/12/18رهگیری مرسوله
78امامي35335شهر صنعتی پرند5961399354001511237614111399/12/18رهگیری مرسوله
79کريمي پور35259شهر کرد5961399354001500500881111399/12/18رهگیری مرسوله
80فدايي34334دليجان5961399354001496003791111399/12/18رهگیری مرسوله
81قهرماني35417شهرجديدسهند5961399354001485205331111399/12/18رهگیری مرسوله
82معمارزاده35312مشهد5961399354001474500091111399/12/18رهگیری مرسوله
83مطلبي35311تهران5961399354001463700001111399/12/18رهگیری مرسوله
84مرادي35332کرج5961399354001453000031111399/12/18رهگیری مرسوله
85طولابي35352تهران5961399354001442200001111399/12/18رهگیری مرسوله
86نقيبي35307تهران5961399354001431500001111399/12/18رهگیری مرسوله
87مريم قاسمي35308شيراز-فارس5961399354001420700071111399/12/18رهگیری مرسوله
88سمانه زارع زاده35300کرج5961399354001410000031111399/12/18رهگیری مرسوله
89الهه ابراهيمي35336شاهين شهر5961399354001409200831111399/12/18رهگیری مرسوله
90يگانه رحيم پور35062کازرون5961399354001394700731111399/12/18رهگیری مرسوله
91مريم رحيمي35333پارسيان5961399354001384079771111399/12/18رهگیری مرسوله
92سارا عزيزي روشن35327کرمانشاه5961399354001373200671111399/12/18رهگیری مرسوله
93آزاده بهنيا35309اهواز5961399354001362500061111399/12/18رهگیری مرسوله
94بهاره رضايي35269تهران5961399354001351700001111399/12/18رهگیری مرسوله
95سارا اقدمي35319اسلام شهر5961399354001341000331111399/12/18رهگیری مرسوله
96عطيه صيفي35339تهران5961399354001330200001111399/12/18رهگیری مرسوله
97شقايق کندي35304اراک5961399354000441500381111399/12/18رهگیری مرسوله
98سميرا داودي35302کرج5961399354000430700031111399/12/18رهگیری مرسوله
99سپيده پورسينا35151ملاير5961399354000420006571111399/12/18رهگیری مرسوله
100منا موسوي35168شيراز-فارس5961399354000419200071111399/12/18رهگیری مرسوله
101مريم نامي35234تهران5961399354000408500001111399/12/18رهگیری مرسوله
102آفروغ امام35155تهران5961399354000394000001111399/12/18رهگیری مرسوله
103آرزو حسيني35172تهران5961399354000383200001111399/12/18رهگیری مرسوله
104آزاده قرباني35180کرمان5961399354000372500761111399/12/18رهگیری مرسوله
105راحي بهادري35137درگز5961399354000361709491111399/12/18رهگیری مرسوله
106فرنوش شاهرخي35163اهواز5961399354000351000061111399/12/18رهگیری مرسوله
107فرناز گشتاسبي35239تهران5961399354000340200001111399/12/18رهگیری مرسوله
108ليلا موسوي35242تهران5961399354000339500001111399/12/18رهگیری مرسوله
109فرناز شريعتي35154تهران5961399354000328700001111399/12/18رهگیری مرسوله
110خديجه مقدم35139بندرانزلي5961399354000318000431111399/12/18رهگیری مرسوله
111شادي ساري35131تهران5961399354000292700001111399/12/18رهگیری مرسوله
112عباس محمدي35130بندرکنگان5961399354000282075571111399/12/18رهگیری مرسوله
113مهسا ايتي احمدي35183اهواز5961399354000271200061111399/12/18رهگیری مرسوله
114نهال مظاهري35165اصفهان5961399354000260500081111399/12/18رهگیری مرسوله
115نسرين کاظمي35179شوشتر5961399354000259706451111399/12/18رهگیری مرسوله
116سعيده مصظفوي35173رامسر5961399354000249004691111399/12/18رهگیری مرسوله
117حورا بيگي35133تهران5961399354000238200001111399/12/18رهگیری مرسوله
118عاصمه محمودي35159تهران5961399354000227500001111399/12/18رهگیری مرسوله
119مريم مقصودي35164تهران5961399354000216700001111399/12/18رهگیری مرسوله
120تينا عرفانيان35238تهران5961399354000206000001111399/12/18رهگیری مرسوله
121عليرضا جوادي35136همدان5961399354000191500651111399/12/18رهگیری مرسوله
122سعود آجيلي35157سنندج5961399354000180700661111399/12/18رهگیری مرسوله
123آذر نوروزي35120اردبيل5961399354000170000561111399/12/18رهگیری مرسوله
124صالحه حسيني35113قم5961399354000169200371111399/12/18رهگیری مرسوله
125حسام پور35123بوانات5961399354000158573941111399/12/18رهگیری مرسوله
126سارا محمد جغفري35171دماوند5961399354000147703971111399/12/18رهگیری مرسوله
127مرضيه شفيعي35235جيرفت5961399354000137007861111399/12/18رهگیری مرسوله
128صديقه غزنوي35112رامهرمز5961399354000126206381111399/12/18رهگیری مرسوله
129رويا ابهري35115تهران5961399354000115500001111399/12/18رهگیری مرسوله
130مريم داودي35116کرج5961399354000104700031111399/12/18رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید