لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 16 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1خاموشي34740تهران5963799352000994500001111399/12/16رهگیری مرسوله
2رضاييان34762رودسر5963799352000983704481111399/12/16رهگیری مرسوله
3قاسمي34834تهران5963799352000973000001111399/12/16رهگیری مرسوله
4ثابت34826شيراز-فارس5963799352000962200071111399/12/16رهگیری مرسوله
5بابايي34724ری5963799352000951501813111399/12/16رهگیری مرسوله
6عدالت خواه34690تهران5963799352000940700001111399/12/16رهگیری مرسوله
7ابهري34755تهران5963799352000930000001111399/12/16رهگیری مرسوله
8نعمتي34766تهران5963799352000929200001111399/12/16رهگیری مرسوله
9جواشي34780تهران5963799352000918500001111399/12/16رهگیری مرسوله
10احمدي34787تهران5963799352000907700001111399/12/16رهگیری مرسوله
11مهجوري34763تهران5963799352000893200001111399/12/16رهگیری مرسوله
12جلفايي34822تهران5963799352000882500001111399/12/16رهگیری مرسوله
13تاجيک34770پیشوا5963799352000871703381111399/12/16رهگیری مرسوله
14نصرتي34775تهران5963799352000861000001111399/12/16رهگیری مرسوله
15کاشيان34783اصفهان5963799352000850200081111399/12/16رهگیری مرسوله
16مددکار34776کرج5963799352000849500031111399/12/16رهگیری مرسوله
17ردايي34669کرج5963799352000828000031111399/12/16رهگیری مرسوله
18شاهعلي34768اردبيل5963799352000817200561111399/12/16رهگیری مرسوله
19مسيحا34786رشت5963799352000806500041111399/12/16رهگیری مرسوله
20فتاحي34747يزد5963799352000792000891111399/12/16رهگیری مرسوله
21خدري34772اهواز5963799352000781200061111399/12/16رهگیری مرسوله
22فرساد34778کرمان5963799352000770500761111399/12/16رهگیری مرسوله
23اسماعيلي34739آمل5963799352000769700461111399/12/16رهگیری مرسوله
24حبيبي34744مشهد5963799352000759000091111399/12/16رهگیری مرسوله
25اميني34769مراغه-آذربايجان شرقي5963799352000748200551111399/12/16رهگیری مرسوله
26دوشابي34781قزوين5963799352000737500341111399/12/16رهگیری مرسوله
27اعتصام34785اهواز5963799352000726700061111399/12/16رهگیری مرسوله
28نظري34829اهواز5963799352000716000061111399/12/16رهگیری مرسوله
29رمضانپوز34779ساري5963799352000705200481111399/12/16رهگیری مرسوله
30دليري34767تهران5963799352000690700001111399/12/16رهگیری مرسوله
31عقيلي34784رشت5963799352000680000041111399/12/16رهگیری مرسوله
32روحاني34782تهران5963799352000679200001111399/12/16رهگیری مرسوله
33امراللهي34765يزد5963799352000668500891111399/12/16رهگیری مرسوله
34نادري34743جوانرود5963799352000657767981111399/12/16رهگیری مرسوله
35نياکان34773شيراز-فارس5963799352000647000071111399/12/16رهگیری مرسوله
36افتخاري34788تهران5963799352000636200001111399/12/16رهگیری مرسوله
37محمدي34715تهران5963799352000502700001111399/12/16رهگیری مرسوله
38زارعي34731تهران5963799352000498200001111399/12/16رهگیری مرسوله
39چراغي34714تهران5963799352000487500001111399/12/16رهگیری مرسوله
40سنگاري34708تهران5963799352000476700001111399/12/16رهگیری مرسوله
41تاجيک34686ورامین5963799352000466003371111399/12/16رهگیری مرسوله
42بهادري34830اسلام شهر5963799352000455200331111399/12/16رهگیری مرسوله
43امير نقشي34732تهران5963799352000444500001111399/12/16رهگیری مرسوله
44ابدال34725تهران5963799352000433700001111399/12/16رهگیری مرسوله
45نظري34700تهران5963799352000423000001111399/12/16رهگیری مرسوله
46حسنزاده34695تهران5963799352000412200001111399/12/16رهگیری مرسوله
47جهانشاهي34712تهران5963799352000401500001111399/12/16رهگیری مرسوله
48مفيدي34728تهران5963799352000397000001111399/12/16رهگیری مرسوله
49شريفي34738شهریار5963799352000386203351111399/12/16رهگیری مرسوله
50جعفريان34849نور5963799352000375504641111399/12/16رهگیری مرسوله
51دادگر34847سنندج5963799352000364700661111399/12/16رهگیری مرسوله
52رضايي34832لاهيجان-گيلان5963799352000354000441111399/12/16رهگیری مرسوله
53احمدي34726لاهيجان-گيلان5963799352000343200441111399/12/16رهگیری مرسوله
54سالاري34831شهربابک5963799352000332507751111399/12/16رهگیری مرسوله
55دوستي34843کرج5963799352000321700031111399/12/16رهگیری مرسوله
56جعفري34846زنجان5963799352000311000451111399/12/16رهگیری مرسوله
57قاسمي34842شهرضا5963799352000300200861111399/12/16رهگیری مرسوله
58اشکبوس34833جهرم5963799352000295700741111399/12/16رهگیری مرسوله
59ساکن34848تهران5963799352000285000001111399/12/16رهگیری مرسوله
60بهادري34719درگز5963799352000274209491111399/12/16رهگیری مرسوله
61يوسفي34718شيراز-فارس5963799352000263500071111399/12/16رهگیری مرسوله
62شجاعي34559حاجي آباد-فارس5963799352000252774861111399/12/16رهگیری مرسوله
63حيدري34692شيراز-فارس5963799352000242000071111399/12/16رهگیری مرسوله
64زالپور34697شيراز-فارس5963799352000231200071111399/12/16رهگیری مرسوله
65احمالي34729شيراز-فارس5963799352000220500071111399/12/16رهگیری مرسوله
66خميسي زاده34705اهواز5963799352000219700061111399/12/16رهگیری مرسوله
67مجلسي34709اصفهان5963799352000209000081111399/12/16رهگیری مرسوله
68مرادي34722مشهد5963799352000194500091111399/12/16رهگیری مرسوله
69شيباني34701مشهد5963799352000183700091111399/12/16رهگیری مرسوله
70اقوامي34716سمنان5963799352000173000351111399/12/16رهگیری مرسوله
71سليماني34687ساري5963799352000162200481111399/12/16رهگیری مرسوله
72جورين سر34733ساري5963799352000151500481111399/12/16رهگیری مرسوله
73فرسوي34710بابل5963799352000140700471111399/12/16رهگیری مرسوله
74زينالپور34689نقده5963799352000130005761111399/12/16رهگیری مرسوله
75نوروزي34702محمودآباد-مازندران5963799352000129204631111399/12/16رهگیری مرسوله
76مروج34713دامغان5963799352000118503671111399/12/16رهگیری مرسوله
77اسماعيل پور34723بوشهر5963799352000107700751111399/12/16رهگیری مرسوله
78خير خواه34703اصفهان5963799352000093200081111399/12/16رهگیری مرسوله
79نوري زاده34720زنجان5963799352000082500451111399/12/16رهگیری مرسوله
80اذري34730سمنان5963799352000071700351111399/12/16رهگیری مرسوله
81قروغ بخش34994نيشابور5961399352001786500931111399/12/16رهگیری مرسوله
82منتظري34954تهران5961399352001775700001111399/12/16رهگیری مرسوله
83جويني34969گرمسار5961399352001765003581111399/12/16رهگیری مرسوله
84کشاورز34989پردیس5961399352001754216581111399/12/16رهگیری مرسوله
85کحققي34981تهران5961399352001743500001111399/12/16رهگیری مرسوله
86خانقلي34958تهران5961399352001732700001111399/12/16رهگیری مرسوله
87يوسف زاده34955بندرماهشهر5961399352001722006351111399/12/16رهگیری مرسوله
88دارستاني34974تهران5961399352001711200001111399/12/16رهگیری مرسوله
89مرادي34972تهران5961399352001700500001111399/12/16رهگیری مرسوله
90انصاري34968بندرعباس5961399352001696000791111399/12/16رهگیری مرسوله
91اسماعيلي34988تهران5961399352001685200001111399/12/16رهگیری مرسوله
92کاووسي34979اسفراين5961399352001674509661111399/12/16رهگیری مرسوله
93محمدي34970تهران5961399352001663700001111399/12/16رهگیری مرسوله
94سخني34991بهارستان5961399352001653081431141399/12/16رهگیری مرسوله
95عالي35008کرج5961399352001642200031141399/12/16رهگیری مرسوله
96فيروز نيا35005رامسر5961399352001631504691141399/12/16رهگیری مرسوله
97سالاري34960کرج5961399352001620700031141399/12/16رهگیری مرسوله
98جمشيدي کيا34995اهواز5961399352001610000061141399/12/16رهگیری مرسوله
99جمالي34992دره شهر5961399352001609206961141399/12/16رهگیری مرسوله
100صفايي34987لار5961399352001594707431141399/12/16رهگیری مرسوله
101عبداله زاده35000مشهد5961399352001584000091141399/12/16رهگیری مرسوله
102داداش فام34999تهران5961399352001573200001141399/12/16رهگیری مرسوله
103جمالي34998تهران5961399352001562500001141399/12/16رهگیری مرسوله
104مظلومي35010بهشهر5961399352001551704851141399/12/16رهگیری مرسوله
105قربانزاده35003کرج5961399352001541000031141399/12/16رهگیری مرسوله
106ستار34977ميبد5961399352001530208961141399/12/16رهگیری مرسوله
107جمشيدي34961کرمانشاه5961399352001529500671141399/12/16رهگیری مرسوله
108يحيي پور34993تهران5961399352001518700001141399/12/16رهگیری مرسوله
109قاسمي35009دهلران5961399352001508006981141399/12/16رهگیری مرسوله
110رستگار34978تهران5961399352001493500001141399/12/16رهگیری مرسوله
111عليپور35006گتوند5961399352001482764551141399/12/16رهگیری مرسوله
112مدني34990تهران5961399352001472000001141399/12/16رهگیری مرسوله
113فضلي34957تهران5961399352001461200001141399/12/16رهگیری مرسوله
114نکويي35013بوشهر5961399352001450500751141399/12/16رهگیری مرسوله
115بشکار34980کرج5961399352001449700031141399/12/16رهگیری مرسوله
116ارجايي35002شيراز-فارس5961399352001439000071141399/12/16رهگیری مرسوله
117اميني34964زنجان5961399352001428200451141399/12/16رهگیری مرسوله
118کاشي34982درچه پياز5961399352001417508431141399/12/16رهگیری مرسوله
119صنعتي34864کيش5961399352001327007941111399/12/16رهگیری مرسوله
120پدري34897تهران5961399352001316200001111399/12/16رهگیری مرسوله
121شعباني34861رشت5961399352001305500041111399/12/16رهگیری مرسوله
122نجفي34865ابهر5961399352001291004561111399/12/16رهگیری مرسوله
123رضايي32929شيراز-فارس5961399352001280200071111399/12/16رهگیری مرسوله
124مودي34876بيرجند5961399352001279500971111399/12/16رهگیری مرسوله
125ميرعزيزي34791ری5961399352001268701813111399/12/16رهگیری مرسوله
126جوانشير34872تهران5961399352001258000001111399/12/16رهگیری مرسوله
127دريس34795بندرعباس5961399352001247200791111399/12/16رهگیری مرسوله
128محمدزاده34867رشت5961399352001236500041111399/12/16رهگیری مرسوله
129يزدان دوست34855اصفهان5961399352001225700081111399/12/16رهگیری مرسوله
130فقهي34858اصفهان5961399352001215000081111399/12/16رهگیری مرسوله
131بنداني34860مشهد5961399352001204200091111399/12/16رهگیری مرسوله
132قاريزاده34856مراغه-آذربايجان شرقي5961399352001199700551111399/12/16رهگیری مرسوله
133باقري34924قم5961399352001189000371111399/12/16رهگیری مرسوله
134بزرگمهر34862اصفهان5961399352001178200081111399/12/16رهگیری مرسوله
135عليپور34873شيراز-فارس5961399352001167500071111399/12/16رهگیری مرسوله
136غبيشي34878اهواز5961399352001156700061111399/12/16رهگیری مرسوله
137اناري34792تهران5961399352001146000001111399/12/16رهگیری مرسوله
138کرمي34853اشکذر5961399352001135289416111399/12/16رهگیری مرسوله
139حجازي34901تهران5961399352001012500001141399/12/16رهگیری مرسوله
140سرلک34927کرج5961399352001001700031141399/12/16رهگیری مرسوله
141شعباني34898تهران5961399352000999000001141399/12/16رهگیری مرسوله
142ريزي34891زرين شهر5961399352000988208471141399/12/16رهگیری مرسوله
143خانمحمدي34903تهران5961399352000977500001141399/12/16رهگیری مرسوله
144مرادي34904کرج5961399352000966700031141399/12/16رهگیری مرسوله
145پاسيار34894شيراز-فارس5961399352000956000071141399/12/16رهگیری مرسوله
146امامي34951تهران5961399352000945200001141399/12/16رهگیری مرسوله
147کفايتي34928ری5961399352000934501813141399/12/16رهگیری مرسوله
148غيورانه34895تهران5961399352000923700001141399/12/16رهگیری مرسوله
149شعبان زاده34902لاهيجان-گيلان5961399352000913000441141399/12/16رهگیری مرسوله
150زماني34899تهران5961399352000902200001141399/12/16رهگیری مرسوله
151صمدي34952پارسيان5961399352000897779771141399/12/16رهگیری مرسوله
152سالاريان34900دامغان5961399352000887003671141399/12/16رهگیری مرسوله
153ميرزايي34921فراشبند5961399352000876274771141399/12/16رهگیری مرسوله
154کلانتري34893تهران5961399352000865500001141399/12/16رهگیری مرسوله
155کلانتري34893دامغان5961399352000854703671141399/12/16رهگیری مرسوله
156سياح پور34923بهبهان5961399352000844006361141399/12/16رهگیری مرسوله
157شالبافان34851تهران5961399352000833200001141399/12/16رهگیری مرسوله
158فرجيان34793اهواز5961399352000822500061141399/12/16رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا