لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 14 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ذوالفقاري34504تهران5963799350000788700001111399/12/14رهگیری مرسوله
2اديب34526تهران5963799350000778000001111399/12/14رهگیری مرسوله
3سلطاني34486تهران5963799350000767200001111399/12/14رهگیری مرسوله
4عظيمي34479تهران5963799350000756500001111399/12/14رهگیری مرسوله
5اخلاقي34440تهران5963799350000745700001111399/12/14رهگیری مرسوله
6حياتي34454بندرماهشهر5963799350000735006351111399/12/14رهگیری مرسوله
7کرباسي34446تهران5963799350000724200001111399/12/14رهگیری مرسوله
8ساري34422تهران5963799350000713500001111399/12/14رهگیری مرسوله
9شاهچراغپاکدشت5963799350000702703391111399/12/14رهگیری مرسوله
10ربيعي34456تهران5963799350000698200001111399/12/14رهگیری مرسوله
11سلطاني34515تهران5963799350000687500001111399/12/14رهگیری مرسوله
12جوادي34485تهران5963799350000676700001111399/12/14رهگیری مرسوله
13زمردي34467تهران5963799350000666000001111399/12/14رهگیری مرسوله
14يسلياني34480تهران5963799350000655200001111399/12/14رهگیری مرسوله
15نعمتي34407تهران5963799350000644500001111399/12/14رهگیری مرسوله
16شيرواني34444تهران5963799350000633700001111399/12/14رهگیری مرسوله
17نامداري34509اصفهان5963799350000623000081111399/12/14رهگیری مرسوله
18نصيري34461شاهيندژ5963799350000612205981111399/12/14رهگیری مرسوله
19کريمي32531اروميه5963799350000601500571111399/12/14رهگیری مرسوله
20مقدري34435بابل5963799350000597000471111399/12/14رهگیری مرسوله
21محمدي34412کرج5963799350000586200031111399/12/14رهگیری مرسوله
22محمودي34468کرمان5963799350000575500761111399/12/14رهگیری مرسوله
23پور ليما34490رشت5963799350000564700041111399/12/14رهگیری مرسوله
24ابراهيمي34522فريدونکنار5963799350000521704751111399/12/14رهگیری مرسوله
25پور حميدي34459خميني شهر5963799350000511000841111399/12/14رهگیری مرسوله
26محمدي34489اصفهان5963799350000500200081111399/12/14رهگیری مرسوله
27ارباب34445مشهد5963799350000495700091111399/12/14رهگیری مرسوله
28يوسفي34413مرند5963799350000485000541111399/12/14رهگیری مرسوله
29مرزبان34417مشهد5963799350000474200091111399/12/14رهگیری مرسوله
30تختي34447بندرعباس5963799350000463500791111399/12/14رهگیری مرسوله
31قاسمپور34436اروميه5963799350000452700571111399/12/14رهگیری مرسوله
32دهقاندار34437کرج5963799350000442000031111399/12/14رهگیری مرسوله
33زيبايي34451مشهد5963799350000431200091111399/12/14رهگیری مرسوله
34ظاهري34434شهر کرد5963799350000420500881111399/12/14رهگیری مرسوله
35حسن پور34415قائميه5963799350000419707331111399/12/14رهگیری مرسوله
36شکيبا34441بندرانزلي5963799350000409000431111399/12/14رهگیری مرسوله
37صفري34442اهواز5963799350000394500061111399/12/14رهگیری مرسوله
38جليلي3443رشت5963799350000383700041111399/12/14رهگیری مرسوله
39زارعي34425مشهد5963799350000373000091111399/12/14رهگیری مرسوله
40نيري34488اهواز5963799350000362200061111399/12/14رهگیری مرسوله
41خردمند34472اروميه5963799350000351500571111399/12/14رهگیری مرسوله
42دهقاني34469تهران5963799350000340700001111399/12/14رهگیری مرسوله
43کمالي34419پارس آباد5963799350000330005691111399/12/14رهگیری مرسوله
44ارباب34495مشهد5963799350000307700091111399/12/14رهگیری مرسوله
45ابراهيمي34500بافق5963799350000293208971111399/12/14رهگیری مرسوله
46تنهايي34474شاهرود5963799350000282500361111399/12/14رهگیری مرسوله
47رضايي34475نجف آباد5963799350000271700851111399/12/14رهگیری مرسوله
48شمس علي34483گلپايگان5963799350000261008771111399/12/14رهگیری مرسوله
49هنرور34484داراب-فارس5963799350000250207481111399/12/14رهگیری مرسوله
50دين دوست34512مهاباد-آذربايجان غربي5963799350000249500591111399/12/14رهگیری مرسوله
51راد34470يزد5963799350000238700891111399/12/14رهگیری مرسوله
52شريعتي34511اهواز5963799350000228000061111399/12/14رهگیری مرسوله
53الاسلامي34498شيراز-فارس5963799350000217200071111399/12/14رهگیری مرسوله
54بهوندي34494اصفهان5963799350000206500081111399/12/14رهگیری مرسوله
55اکبري34460تربت جام5963799350000192009571111399/12/14رهگیری مرسوله
56فتحي34525انديمشک5963799350000181206481111399/12/14رهگیری مرسوله
57فرح بد34508شيراز-فارس5963799350000170500071111399/12/14رهگیری مرسوله
58پاکدامن34462تهران5963799350000169700001111399/12/14رهگیری مرسوله
59اسلامي34507مياندوآب5963799350000159005971111399/12/14رهگیری مرسوله
60الهي34464دوگنبدان5963799350000148207581111399/12/14رهگیری مرسوله
61طباطبايي34502تهران5963799350000137500001111399/12/14رهگیری مرسوله
62حاتم پور34463تهران5963799350000126700001111399/12/14رهگیری مرسوله
63عبدالملکي34492کرج5963799350000116000031111399/12/14رهگیری مرسوله
64شيدا34664اهواز5961399350001863700061141399/12/14رهگیری مرسوله
65ثقفيان34633تهران5961399350001853000001111399/12/14رهگیری مرسوله
66ظهوري34637اصفهان5961399350001842200081111399/12/14رهگیری مرسوله
67محمودي34685رشت5961399350001831500041111399/12/14رهگیری مرسوله
68خدامي34662تهران5961399350001820700001111399/12/14رهگیری مرسوله
69حاج بابائي34648قم5961399350001810000371111399/12/14رهگیری مرسوله
70سيمائي34643رشت5961399350001809200041111399/12/14رهگیری مرسوله
71زماني34638نيمور5961399350001794737841111399/12/14رهگیری مرسوله
72بزرگمهر34651اصفهان5961399350001784000081111399/12/14رهگیری مرسوله
73صالحي34654قشم5961399350001773207951111399/12/14رهگیری مرسوله
74فتحي34639کرمان5961399350001762500761111399/12/14رهگیری مرسوله
75عابديني34641يزد5961399350001751700891111399/12/14رهگیری مرسوله
76اخوان34635زنجان5961399350001741000451111399/12/14رهگیری مرسوله
77عامري34649خور-اصفهان5961399350001730208361111399/12/14رهگیری مرسوله
78نيلي34634نوشهر5961399350001729504651111399/12/14رهگیری مرسوله
79جريراحمدي34646تربت جام5961399350001718709571111399/12/14رهگیری مرسوله
80عباسي34636ايلام5961399350001708006931111399/12/14رهگیری مرسوله
81فيضي34653تهران5961399350001693500001111399/12/14رهگیری مرسوله
82سهرابوندي34681کرمانشاه5961399350001682700671111399/12/14رهگیری مرسوله
83نيکپناهي34647تهران5961399350001672000001111399/12/14رهگیری مرسوله
84اسماعيلي34631تهران5961399350001661200001111399/12/14رهگیری مرسوله
85هاشم زاده34678شهر صنعتی پرند5961399350001650537614111399/12/14رهگیری مرسوله
86قربان زاده34663تهران5961399350001649700001111399/12/14رهگیری مرسوله
87طالبيان34680نوشهر5961399350001639004651111399/12/14رهگیری مرسوله
88کوهساري34655ماسال5961399350001628204381111399/12/14رهگیری مرسوله
89مشايخي34667اصفهان5961399350001617500081111399/12/14رهگیری مرسوله
90نوري34671تهران5961399350001606700001111399/12/14رهگیری مرسوله
91نجاتي34660رشت5961399350001592200041111399/12/14رهگیری مرسوله
92کاظمي نيا34658تهران5961399350001581500001111399/12/14رهگیری مرسوله
93شفيعي34677نظرآباد5961399350001570703331111399/12/14رهگیری مرسوله
94منشدي34659آبادان5961399350001560000631111399/12/14رهگیری مرسوله
95عبدالرحيمي34672اهواز5961399350001559200061111399/12/14رهگیری مرسوله
96ازاد34668اهواز5961399350001548500061111399/12/14رهگیری مرسوله
97ابارشي34676تهران5961399350001537700001111399/12/14رهگیری مرسوله
98جهانبخش34683کرج5961399350001527000031111399/12/14رهگیری مرسوله
99محمدي34665اصفهان5961399350001516200081111399/12/14رهگیری مرسوله
100غزنيني34673قدس5961399350001505503751111399/12/14رهگیری مرسوله
101غلامپور34630تهران5961399350001491000001111399/12/14رهگیری مرسوله
102خرسند34609تهران5961399350001266200001141399/12/14رهگیری مرسوله
103خرسند34609تهران5961399350001255500001111399/12/14رهگیری مرسوله
104غياثي34599سيرجان5961399350001244700781111399/12/14رهگیری مرسوله
105وقاري34608ايلام5961399350001234006931111399/12/14رهگیری مرسوله
106جوادي34611تهران5961399350001223200001111399/12/14رهگیری مرسوله
107ضعفا34616تهران5961399350001212500001111399/12/14رهگیری مرسوله
108الهامي34623شهرجديدسهند5961399350001201705331111399/12/14رهگیری مرسوله
109ضبا پور34593بابلسر5961399350001197204741111399/12/14رهگیری مرسوله
110عبادي34605اميديه5961399350001186563731111399/12/14رهگیری مرسوله
111طايفه34596رشت5961399350001175700041111399/12/14رهگیری مرسوله
112حسيني34625آبادان5961399350001165000631111399/12/14رهگیری مرسوله
113اسلامي34594آمل5961399350001154200461111399/12/14رهگیری مرسوله
114غفراني3492تهران5961399350001143500001111399/12/14رهگیری مرسوله
115قنواتي34591بندرماهشهر5961399350001132706351111399/12/14رهگیری مرسوله
116يونسي34590سنندج5961399350001122000661111399/12/14رهگیری مرسوله
117نياکاني34620تهران5961399350001053000001141399/12/14رهگیری مرسوله
118طاري بخش34628تهران5961399350001042200001141399/12/14رهگیری مرسوله
119حسيني34615سبزوار5961399350001031500961141399/12/14رهگیری مرسوله
120مرداني3432دامغان5961399350001020703671141399/12/14رهگیری مرسوله
121غلامي34533تهران5961399350001010000001141399/12/14رهگیری مرسوله
122غلامي34533تهران5961399350001009200001141399/12/14رهگیری مرسوله
123خدايي34552بهبهان5961399350000996506361141399/12/14رهگیری مرسوله
124شريفي34538مشهد5961399350000985700091141399/12/14رهگیری مرسوله
125پورقاسم34544رودسر5961399350000975004481141399/12/14رهگیری مرسوله
126نجاري34546اصفهان5961399350000964200081141399/12/14رهگیری مرسوله
127اميري34554فیروزکوه5961399350000953503981141399/12/14رهگیری مرسوله
128سليماني34534تهران5961399350000942700001141399/12/14رهگیری مرسوله
129صبائي34618بناب5961399350000932005551141399/12/14رهگیری مرسوله
130فصيحي34627تهران5961399350000921200001141399/12/14رهگیری مرسوله
131نياززاده34610اهواز5961399350000910500061141399/12/14رهگیری مرسوله
132منصور34600رشت5961399350000909700041141399/12/14رهگیری مرسوله
133محمودي34613هشتگرد5961399350000895203361141399/12/14رهگیری مرسوله
134اسحقي34629تهران5961399350000884500001141399/12/14رهگیری مرسوله
135نوچمني34527گرگان5961399350000873700491141399/12/14رهگیری مرسوله
136حاتمي34604تهران5961399350000863000001141399/12/14رهگیری مرسوله
137غبداللهي34569کرج5961399350000820000031111399/12/14رهگیری مرسوله
138زماني34542تهران5961399350000819200001111399/12/14رهگیری مرسوله
139داداش34543اصفهان5961399350000808500081111399/12/14رهگیری مرسوله
140فياض3463کاشمر5961399350000794009671111399/12/14رهگیری مرسوله
141صبوري3462تهران5961399350000783200001111399/12/14رهگیری مرسوله
142يزدي34558کرج5961399350000772500031111399/12/14رهگیری مرسوله
143رفيعي نژاد3466شيراز-فارس5961399350000761700071111399/12/14رهگیری مرسوله
144جليلي3461تهران5961399350000751000001111399/12/14رهگیری مرسوله
145ضيائي34571کاشمر5961399350000740209671111399/12/14رهگیری مرسوله
146زوار34568مشهد5961399350000739500091111399/12/14رهگیری مرسوله
147مهرجو34575لاهيجان-گيلان5961399350000728700441111399/12/14رهگیری مرسوله
148رحيمي34550قدس5961399350000718003751111399/12/14رهگیری مرسوله
149شهبازي34581تهران5961399350000707200001111399/12/14رهگیری مرسوله
150عباسي34585زنجان5961399350000692700451111399/12/14رهگیری مرسوله
151غباري34584تهران5961399350000682000001111399/12/14رهگیری مرسوله
152خاتمي34586زنجان5961399350000671200451111399/12/14رهگیری مرسوله
153نجفي3460اسلام آبادغرب5961399350000660506761111399/12/14رهگیری مرسوله
154فتحي34583تهران5961399350000659700001111399/12/14رهگیری مرسوله
155همداني34588تهران5961399350000649000001111399/12/14رهگیری مرسوله
156ضرغامي3467تهران5961399350000638200001111399/12/14رهگیری مرسوله
157صفائي34582تهران5961399350000627500001111399/12/14رهگیری مرسوله
158مشايخي34573تهران5961399350000616700001111399/12/14رهگیری مرسوله
159شاهسون34580تهران5961399350000606000001111399/12/14رهگیری مرسوله
160موسالو34556تهران5961399350000591500001111399/12/14رهگیری مرسوله
161بينا34545اصفهان5961399350000580700081111399/12/14رهگیری مرسوله
162فريدپناه34587جم5961399350000570075581111399/12/14رهگیری مرسوله
163نوروزي34570کيش5961399350000569207941111399/12/14رهگیری مرسوله
164سجاديان34548شيراز-فارس5961399350000558500071111399/12/14رهگیری مرسوله
165عزيزي34589شيراز-فارس5961399350000547700071111399/12/14رهگیری مرسوله
166شريفي34557تهران5961399350000537000001111399/12/14رهگیری مرسوله
167محب علي نزاد34579تهران5961399350000526200001111399/12/14رهگیری مرسوله
168خورده بين34564بوشهر5961399350000515500751111399/12/14رهگیری مرسوله
169اطمينان34565سبزوار5961399350000504700961111399/12/14رهگیری مرسوله
170اسحاقي34579ری5961399350000490201813111399/12/14رهگیری مرسوله
171عربشاهي34577قم5961399350000489500371111399/12/14رهگیری مرسوله
172بهشتي34574مشهد5961399350000478700091111399/12/14رهگیری مرسوله
173ضيايي34536مشهد5961399350000468000091111399/12/14رهگیری مرسوله
174قاسمي34551مشهد5961399350000457200091111399/12/14رهگیری مرسوله
175راد34541اروميه5961399350000446500571111399/12/14رهگیری مرسوله
176صادقي34539مبارکه-اصفهان5961399350000435708481111399/12/14رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید