لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 22 و 23 شهریور 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1حميد محمدي163586شيراز-فارس5961301177000762200071111401/06/22رهگیری مرسوله
2سمانه بيدرنگ165398مشهد5961301177000457700091111401/06/22رهگیری مرسوله
3فرنوش مشک سايان170976شيراز-فارس5963701178001017200071141401/06/23رهگیری مرسوله
4هانيه حبيبيان170980کرج5961301177000581200031111401/06/22رهگیری مرسوله
5رويا سوراني171053مشهد5961301177000628000091111401/06/22رهگیری مرسوله
6نازنين ميرزائيان171057بروجن5961301177000943208871141401/06/22رهگیری مرسوله
7ياسمين مظلومي171099تهران5961301177000356500001111401/06/22رهگیری مرسوله
8الهه سبيلي171125گلستان (تهران)5961301177000592037571111401/06/22رهگیری مرسوله
9طاهره اسدي171137هنديجان5961301177000986263591141401/06/22رهگیری مرسوله
10آذري171145سلمانشهر5961301177001075004671111401/06/22رهگیری مرسوله
11محمود حسني171158تهران5961301177000975500001141401/06/22رهگیری مرسوله
12زهرا اخباري171181کاشان5961301177000570500871111401/06/22رهگیری مرسوله
13فريبا فصيحي171183رفسنجان5961301177000490700771111401/06/22رهگیری مرسوله
14زهرا شيخي171235اصفهان5963701178001049500081141401/06/23رهگیری مرسوله
15ريحانه غلامعلي171303رفسنجان5963701178000892500771141401/06/23رهگیری مرسوله
16سميه خويي171323رودهن5963701178000715239731191401/06/23رهگیری مرسوله
17نجمه سرحدي171345جيرفت5963701178000871007861141401/06/23رهگیری مرسوله
18زينب حيدري171347تهران5963701178001242000001141401/06/23رهگیری مرسوله
19زهرا باقري171371تهران5963701178001220500001141401/06/23رهگیری مرسوله
20سحر شريعتي171518سنندج5961301177000751500661141401/06/22رهگیری مرسوله
21رويا حبيبي171785اروميه5963701178000907000571141401/06/23رهگیری مرسوله
22هانيه قره باغي172232کرمانشاه5961301177001053500671111401/06/22رهگیری مرسوله
23سراج172389بوشهر5961301178000144500751221401/06/23رهگیری مرسوله
24لاله توحيدي172676مشهد5961301177000794500091111401/06/22رهگیری مرسوله
25صباهمتي172713رشت5961301177000863500041111401/06/22رهگیری مرسوله
26نسيم سهرابي172805تهران5961301177000505200001111401/06/22رهگیری مرسوله
27مبينا احمدي172827رشت5961301177000425500041111401/06/22رهگیری مرسوله
28سامره خطيبي172834تنکابن5961301177000693204681141401/06/22رهگیری مرسوله
29فاطمه کبيري172849تهران5961301177000480000001111401/06/22رهگیری مرسوله
30محمد خدابخشي172850تهران5961301177001021200001111401/06/22رهگیری مرسوله
31مريم کاوسي172865تهران5961301177000606500001111401/06/22رهگیری مرسوله
32شيما حيدرپور172866نقده5961301177000885005761111401/06/22رهگیری مرسوله
33مري سام172945تهران5961301177000468500001111401/06/22رهگیری مرسوله
34سميه دهقان172960تهران5961301177000842000001111401/06/22رهگیری مرسوله
35ياسمن زيارتي172969بوشهر5961301177000932500751111401/06/22رهگیری مرسوله
36عذرارضايي172970اروميه5961301177000900200571111401/06/22رهگیری مرسوله
37شيدا نماينده172971پردیس5961301177000479216581111401/06/22رهگیری مرسوله
38نورا عزيزي172973تهران5961301178000198200001301401/06/23رهگیری مرسوله
39شيرين شهسوار173003تهران5961301177000537500001111401/06/22رهگیری مرسوله
40زهرا سادات رياضي173005کرمان5961301178000155200761221401/06/23رهگیری مرسوله
41مريم تقي خان173007تهران5961301177000638700001111401/06/22رهگیری مرسوله
42فائزه لطفي173008آبدانان5961301177000516006971111401/06/22رهگیری مرسوله
43خطيبي173009مشهد5961301177000874200091111401/06/22رهگیری مرسوله
44ياسمن پارسايي173013اصفهان5961301178000166000081221401/06/23رهگیری مرسوله
45مريم يوسفي173015مشکين دشت5961301177000399531776111401/06/22رهگیری مرسوله
46هدي اصدقي173017گلبهار5961301177000388793651111401/06/22رهگیری مرسوله
47طيبه خياطان173018تهران5963701178001252700001141401/06/23رهگیری مرسوله
48بهارمظفري173019بهشهر5961301178000176704851221401/06/23رهگیری مرسوله
49معصومه فلاح173021تهران5961301177000831200001111401/06/22رهگیری مرسوله
50سميرا کدخدازاده173024تهران5961301177000617200001111401/06/22رهگیری مرسوله
51نسيم علي اصغرزاده173044ملکان5961301177000436205561111401/06/22رهگیری مرسوله
52شيوا غلامي173052تهران5963701178001604000001141401/06/23رهگیری مرسوله
53اعظم فلاح173053شيروان5961301177000526709461111401/06/22رهگیری مرسوله
54نوشين ابشوري173054تهران5961301177000921700001111401/06/22رهگیری مرسوله
55مينا خالصي173055تهران5961301177000911000001111401/06/22رهگیری مرسوله
56رويا دين پرور173056مرند5963701178000779700541141401/06/23رهگیری مرسوله
57سميه اکبري173058تهران5961301177000367200001111401/06/22رهگیری مرسوله
58روح اله جوانمرد173059تهران5963701178001173000001141401/06/23رهگیری مرسوله
59زهره اخلاص173060يزد5961301177000820500891111401/06/22رهگیری مرسوله
60نسرين اميني173061سيرجان5961301177000548200781111401/06/22رهگیری مرسوله
61پريسا نصيري173062يزد5961301177000447000891111401/06/22رهگیری مرسوله
62بهانز خواجويي173063بندرعباس5961301177000378000791111401/06/22رهگیری مرسوله
63ناهيد غيورآذر173064تهران5961301177000895700001111401/06/22رهگیری مرسوله
64فريال اوجي173065تهران5961301178000097000001141401/06/23رهگیری مرسوله
65نگارعطاران173066مشهد5961301178000054000091141401/06/23رهگیری مرسوله
66مريم نقدي173067کرج5961301177000819700031111401/06/22رهگیری مرسوله
67مليکا لطيفي173070تهران5961301178000086200001141401/06/23رهگیری مرسوله
68بنفشه شريفي173072تهران5961301177000783700001111401/06/22رهگیری مرسوله
69محدثه هاشم زاده173073کرج5961301177000809000031111401/06/22رهگیری مرسوله
70ناهيد رامين173074جوانرود5961301177000404067981111401/06/22رهگیری مرسوله
71طلا ردايي173075تهران5961301177000707700001141401/06/22رهگیری مرسوله
72بهاره احمدي173076تهران5961301177000414700001111401/06/22رهگیری مرسوله
73پريسا نجاتي173078پرند5961301177000345737611111401/06/22رهگیری مرسوله
74سميه گل عنبر173079کرمانشاه5961301177000730000671141401/06/22رهگیری مرسوله
75بهاره دجله173080تهران5961301177000559000001111401/06/22رهگیری مرسوله
76نرگس لاجوردي173083اراک5961301177000997000381111401/06/22رهگیری مرسوله
77نسيم احمدي173085سنندج5961301177000852700661111401/06/22رهگیری مرسوله
78زهرا عبدي173086تهران5961301177000740700001141401/06/22رهگیری مرسوله
79زينب مهدوي نيا173089محمدشهر-البرز5961301177000569731778111401/06/22رهگیری مرسوله
80اتنا محمدي173091تهران5961301177000773000001111401/06/22رهگیری مرسوله
81شيما ابراهيمي173092کرمان5961301178000133700761141401/06/23رهگیری مرسوله
82فائزه فخرايي173093مشهد5961301178000187500091301401/06/23رهگیری مرسوله
83سبارئيسي173094شهر کرد5961301178000021700881141401/06/23رهگیری مرسوله
84مليحه علي173095پاکدشت5961301177000729203391141401/06/22رهگیری مرسوله
85معصومه خشمنان173096تهران5961301177000718500001141401/06/22رهگیری مرسوله
86فروزان افشاري173098اصفهان5961301178000064700081141401/06/23رهگیری مرسوله
87صديقه برزويي173099تهران5961301177001133200001111401/06/22رهگیری مرسوله
88مژگان جباري173101تهران5961301177001064200001111401/06/22رهگیری مرسوله
89پريسا يکه زارع173105هشتگرد5961301177001096503361111401/06/22رهگیری مرسوله
90آمينداامان الههي173106تهران5961301177000954000001141401/06/22رهگیری مرسوله
91آمينداامان الههي173106کرج5961301177000964700031141401/06/22رهگیری مرسوله
92عاطفه سالک173107اصفهان5961301177001042700081111401/06/22رهگیری مرسوله
93الهام حصاري173108بجنورد5961301177001032000941111401/06/22رهگیری مرسوله
94فهيمه حسيني173109تهران5961301177001122500001111401/06/22رهگیری مرسوله
95زهرا اقبال173110بهاباد5961301177001085789761111401/06/22رهگیری مرسوله
96ندا فرهادي173113شيراز-فارس5961301177001010500071111401/06/22رهگیری مرسوله
97نسرين صمدي173114مشهد5961301178000123000091141401/06/23رهگیری مرسوله
98رضايي173117شيراز-فارس5961301177001176200071111401/06/22رهگیری مرسوله
99مريم بيرانوند173119خرم آباد-لرستان5961301177001009700681111401/06/22رهگیری مرسوله
100درفام رستگار173120تهران5961301177001101000001111401/06/22رهگیری مرسوله
101فرح باباميري173122بانه5961301178000043206691141401/06/23رهگیری مرسوله
102صفورا قاسمي173123تهران5961301177001165500001111401/06/22رهگیری مرسوله
103مقدم173125رشت5961301178000101500041141401/06/23رهگیری مرسوله
104نازگل اعزاري173126مشهد5961301178000112200091141401/06/23رهگیری مرسوله
105زهرا بيات173127شهریار5961301177001187003351111401/06/22رهگیری مرسوله
106وحيد ميرزاحسيني173128کرج5961301178000075500031141401/06/23رهگیری مرسوله
107نگين صلاحي فر173129کرج5961301177001111700031111401/06/22رهگیری مرسوله
108نرگس رسولي173130تهران5961301177001144000001111401/06/22رهگیری مرسوله
109مريم رنگي173131کرمان5961301178000032500761141401/06/23رهگیری مرسوله
110فهيمه رضايي173132شنبه5961301177001154775441111401/06/22رهگیری مرسوله
111ليلا پور ادم173133يزد5963701178000769000891141401/06/23رهگیری مرسوله
112طاهره عرب173134تهران5963701178001140700001141401/06/23رهگیری مرسوله
113نرگس هاديان173135اصفهان5963701178001071700081141401/06/23رهگیری مرسوله
114ياس دهقان173136مشهد5963701178000791200091141401/06/23رهگیری مرسوله
115رقيه خداداد173137اردبيل5963701178001412200561141401/06/23رهگیری مرسوله
116ازاده عباس پناه173138کرج5963701178000838000031141401/06/23رهگیری مرسوله
117پريا موسوي173141کرمان5963701178000928500761141401/06/23رهگیری مرسوله
118ارتا رمضاني173160تهران5963701178001151500001141401/06/23رهگیری مرسوله
119مريم زاهدنيا173161اهر5963701178000972205451141401/06/23رهگیری مرسوله
120منيزه نيک نزاد173162گرگان5963701178000939200491141401/06/23رهگیری مرسوله
121الميرا قدرتي173163بندرعباس5963701178001401500791141401/06/23رهگیری مرسوله
122نورا عزيزي173167تهران5963701178001545700001141401/06/23رهگیری مرسوله
123فاطمه اميري173168تهران5963701178001498200001141401/06/23رهگیری مرسوله
124سميرا دواني173170بوشهر5963701178001006500751141401/06/23رهگیری مرسوله
125زهرا خدابخش173171اصفهان5963701178001343200081141401/06/23رهگیری مرسوله
126سعيده طاهري173173مراغه-آذربايجان شرقي5963701178001321700551141401/06/23رهگیری مرسوله
127منا زند مهر173174تهران5963701178001535000001141401/06/23رهگیری مرسوله
128هدي چيني ساز173177دزفول5963701178000736706461271401/06/23رهگیری مرسوله
129نيکي تقوي173178تهران5963701178001502700001141401/06/23رهگیری مرسوله
130زهرا شمسي173182تهران5963701178000726000001191401/06/23رهگیری مرسوله
131مريم حجازي173183تهران5963701178001423000001141401/06/23رهگیری مرسوله
132سحر راضي173185کرج5963701178000805700031141401/06/23رهگیری مرسوله
133عارفه جعفري173186تهران5963701178001455200001141401/06/23رهگیری مرسوله
134ليلا مهرگاني173188تهران5963701178001444500001141401/06/23رهگیری مرسوله
135فاطمه ياسري173189تهران5963701178001487500001141401/06/23رهگیری مرسوله
136شميلا عزتي173193تهران5963701178001433700001141401/06/23رهگیری مرسوله
137مريم تدين173194تهران5963701178001588700001141401/06/23رهگیری مرسوله
138کلواني173195آمل5963701178001332500461141401/06/23رهگیری مرسوله
139ليلا سلطاني173196تهران5963701178001556500001141401/06/23رهگیری مرسوله
140فهيمه اخرتي173197گناباد5963701178001354009691141401/06/23رهگیری مرسوله
141ساناز فرهپور173198تهران5963701178001524200001141401/06/23رهگیری مرسوله
142سوين رفعيان173199کرج5963701178001274200031141401/06/23رهگیری مرسوله
143محبوبه شرفي173202نيشابور5963701178001375500931141401/06/23رهگیری مرسوله
144فائزه بابايي173203ساوه5963701178000848700391141401/06/23رهگیری مرسوله
145تکتم معتمدي173204مشهد5963701178001263500091141401/06/23رهگیری مرسوله
146سوما کاظمي173209بوکان5963701178000950705951141401/06/23رهگیری مرسوله
147مهتاب شهاب173210تهران5963701178001476700001141401/06/23رهگیری مرسوله
148نسرين منوري173211تهران5963701178001625500001141401/06/23رهگیری مرسوله
149فاطمه مهرباني173213مهربان5963701178000940054761141401/06/23رهگیری مرسوله
150فهيمه منظوري173217تهران5963701178001466000001141401/06/23رهگیری مرسوله
151زهرا محمدي173219خمام5963701178001107704341141401/06/23رهگیری مرسوله
152صدف پور علي173221تنکابن5963701178000859504681141401/06/23رهگیری مرسوله
153امير حسين اکبري173224تهران5963701178001219700001141401/06/23رهگیری مرسوله
154منا ستوبادي173225آذر شهر5963701178000827205371141401/06/23رهگیری مرسوله
155شکوفه درخشنده173226شيراز-فارس5963701178001397000071141401/06/23رهگیری مرسوله
156حانيه مولايي173227قم5963701178000993700371141401/06/23رهگیری مرسوله
157زهرا کريمي173228پیشوا5963701178001636203381141401/06/23رهگیری مرسوله
158فاطمه رستمي173229فیروزکوه5963701178001231203981141401/06/23رهگیری مرسوله
159زهرا وحدي173232کرج5963701178000881700031141401/06/23رهگیری مرسوله
160اسما بهرامي173233تهران5963701178001162200001141401/06/23رهگیری مرسوله
161بهناز محمد پور173236تهران5963701178001194500001141401/06/23رهگیری مرسوله
162مريم خاک بازي173239تهران5963701178001130000001141401/06/23رهگیری مرسوله
163رايا رضاييان173241اهواز5963701178001285000061141401/06/23رهگیری مرسوله
164زهره زادگان173242شيراز-فارس5963701178000983000071141401/06/23رهگیری مرسوله
165شقايق رضازاده173244رباطکریم5963701178001038703761141401/06/23رهگیری مرسوله
166مريم نجفي173247آبادان5963701178001050200631141401/06/23رهگیری مرسوله
167مريم موسوي173248اصفهان6082201178000279500081221401/06/23رهگیری مرسوله
168زهرا زارع173253شهربابک5963701178001386207751141401/06/23رهگیری مرسوله
169مريم فروتن173254تهران5963701178001599500001141401/06/23رهگیری مرسوله
170معصومه حسين جاني173255آبادان5963701178001295700631141401/06/23رهگیری مرسوله
171لعيا جعفري173257اروميه5963701178001311000571141401/06/23رهگیری مرسوله
172الهام قاسمي173258تهران6082201178000348500001111401/06/23رهگیری مرسوله
173ناديا وحيد173259کترا5963701178000860246761141401/06/23رهگیری مرسوله
174مزگان کياني173260شاهين شهر5963701178000816500831141401/06/23رهگیری مرسوله
175ليلا خدري173261اميديه5963701178001118563731141401/06/23رهگیری مرسوله
176مرضيه رفيع173262قزوين5963701178001028000341141401/06/23رهگیری مرسوله
177ارزو لطفي173263تهران5963701178001129200001141401/06/23رهگیری مرسوله
178سارا جهانديده173267شيراز-فارس5963701178000961500071141401/06/23رهگیری مرسوله
179بهناز جميلان173268مياندوآب5963701178000917705971141401/06/23رهگیری مرسوله
180مريم ع173270اصفهان6082201178000472000081141401/06/23رهگیری مرسوله
181برديا نراقي173281تهران6082201178000291000001111401/06/23رهگیری مرسوله
182مهسا سخن سنج173293مشهد6082201178000508000091141401/06/23رهگیری مرسوله
183فريماه ميرزايي173294سنندج6082201178000610000661141401/06/23رهگیری مرسوله
184ندا صفايي173302قم5963701178001300200371141401/06/23رهگیری مرسوله
185سارا نادري نسب173303کاشمر6082201178000584009671141401/06/23رهگیری مرسوله
186حميده روستا173327هشتگرد6082201178000493503361141401/06/23رهگیری مرسوله
187مهرنوش احمدي173328شاهين شهر5963701178001061000831141401/06/23رهگیری مرسوله
188فائضه مظفري173330گنبد کاووس6082201178000685204971141401/06/23رهگیری مرسوله
189بهاره اسدي173334بهبهان5963701178001364706361141401/06/23رهگیری مرسوله
190صهبا شوقي173335مشهد5963701178001082500091141401/06/23رهگیری مرسوله
191مهر سام سليماني173336اروميه5963701178000780500571141401/06/23رهگیری مرسوله
192فهيمه فرج زاده173337تهران6082201178000370700001111401/06/23رهگیری مرسوله
193رضا خشنود فر173338تهران6082201178000360000001111401/06/23رهگیری مرسوله
194فروزان ضيا173339دره شهر5963701178001093206961141401/06/23رهگیری مرسوله
195فريبا محمدي173341تهران5963701178001209000001141401/06/23رهگیری مرسوله
196فهيمه فرجي173342تهران6082201178000381500001111401/06/23رهگیری مرسوله
197صفورا رجب173343تهران5963701178001567200001141401/06/23رهگیری مرسوله
198فاطمه عباسي173344تهران5963701178001578000001141401/06/23رهگیری مرسوله
199زهرا مجيدي173345کرمان6082201178000663700761141401/06/23رهگیری مرسوله
200سهيلا بوئيني173348تهران5963701178001614700001141401/06/23رهگیری مرسوله
201نيلوفر زندي173350تهران5963701178001513500001141401/06/23رهگیری مرسوله
202شهناز جعفرزاده173352کرج6082201178000482700031141401/06/23رهگیری مرسوله
203مرضيه منصوري173353تهران6082201178000327000001111401/06/23رهگیری مرسوله
204مائده عمادي173354تهران5963701178001183700001141401/06/23رهگیری مرسوله
205کلثوم جعفري نژاد173355بندرماهشهر6082201178000268706351221401/06/23رهگیری مرسوله
206مريم آکار173356تهران6082201178000359200001111401/06/23رهگیری مرسوله
207مريم پورآصف173357دزفول6082201178000594706461141401/06/23رهگیری مرسوله
208نسرين فکري173360مشهد6082201178000518700091141401/06/23رهگیری مرسوله
209تيبا زارع173361تهران6082201178000305500001111401/06/23رهگیری مرسوله
210زهرا هاشمي173364بجنورد6082201178000573200941141401/06/23رهگیری مرسوله
211مريم نادري173366تهران6082201178000337700001111401/06/23رهگیری مرسوله
212شادي توکلي173367مشهد6082201178000529500091141401/06/23رهگیری مرسوله
213سهيلا ناصري173370بروجن6082201178000530208871141401/06/23رهگیری مرسوله
214ياسمن جليلي173372اصفهان6082201178000461200081141401/06/23رهگیری مرسوله
215صدف عسگري نيا173373ايلام6082201178000642206931141401/06/23رهگیری مرسوله
216بهاره حصارکي173374تهران6082201178000392200001111401/06/23رهگیری مرسوله
217مريم شعباني173376اردبيل6082201178000551700561141401/06/23رهگیری مرسوله
218شکيبا نوري173377بروجن6082201178000280208871221401/06/23رهگیری مرسوله
219خشنودي173379بندرعباس6082201178000541000791141401/06/23رهگیری مرسوله
220سميه حامدي173381سقز6082201178000439006681141401/06/23رهگیری مرسوله
221ندا نيلي173383تهران6082201178000406700001111401/06/23رهگیری مرسوله
222لطافت ابراهيمي173386ارسنجان6082201178000562573761141401/06/23رهگیری مرسوله
223بهناز طالب173388تهران6082201178000316200001111401/06/23رهگیری مرسوله
224فاطمه انصاري173390لاهيجان-گيلان6082201178000609200441141401/06/23رهگیری مرسوله
225آرپي آرگون173391اصفهان6082201178000450500081141401/06/23رهگیری مرسوله
226فاطمه طالبي173392تهران6082201178000258000001221401/06/23رهگیری مرسوله
227حوريه فخر پور173394اهر6082201178000449705451141401/06/23رهگیری مرسوله
228شيوا حيدر پور173395نقده6082201178000674505761141401/06/23رهگیری مرسوله
229هانيه شفيع نيا173398يزد6082201178000653000891141401/06/23رهگیری مرسوله
230منيره فرجي173404تهران6082201178000417500001111401/06/23رهگیری مرسوله
231معصومه اسماعيلي173406شاهرود6082201178000631500361141401/06/23رهگیری مرسوله
232رقيه پوربابا173408عجب شير6082201178000620705541141401/06/23رهگیری مرسوله
233فاطمه کبيريان173409تهران6082201178000428200001111401/06/23رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا