لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 شهریور 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مليحه ذاکري169007تهران6082201174001398000001141401/06/19رهگیری مرسوله
2هانيه خاني169857همدان5963701174000912700651141401/06/19رهگیری مرسوله
3پديده رجبي169867اصفهان6082201174001557500081111401/06/19رهگیری مرسوله
4مريم برخور169870کرج5963701174001066000031141401/06/19رهگیری مرسوله
5سحر قرباني169878رشت5963701174000945000041141401/06/19رهگیری مرسوله
6شيوا حراتي169889تهران5963701174000695000001141401/06/19رهگیری مرسوله
7فهيمه محبي169892تهران5963701174000710200001141401/06/19رهگیری مرسوله
8نيکا رنجبر169896تهران5963701174000550700001141401/06/19رهگیری مرسوله
9نگين نسيمي169906رشت5963701174000785500041141401/06/19رهگیری مرسوله
10مهتاب شعباني169917چالوس5963701174000800704661141401/06/19رهگیری مرسوله
11زهرا توکلي169954شيراز-فارس5963701174000753200071141401/06/19رهگیری مرسوله
12مريم نياوران169961تهران5963701174000561500001141401/06/19رهگیری مرسوله
13شيرين احمدي169967خوي5963701174001012200581141401/06/19رهگیری مرسوله
14فاطمه قهرماني169984هشتپر (توالش گیلان)5963701174000955704371141401/06/19رهگیری مرسوله
15شکوفه پور حسن169985شهریار5963701174000684203351141401/06/19رهگیری مرسوله
16باران سعيدي170002تهران5963701174001076700001141401/06/19رهگیری مرسوله
17مرضيه اسلامي170009تهران6082201174000930200001301401/06/19رهگیری مرسوله
18غزاله خيري170023اصفهان5963701174000988000081141401/06/19رهگیری مرسوله
19اذين شفيعي170038اروميه5963701174000764000571141401/06/19رهگیری مرسوله
20بهار مازوجي170039سنندج5963701174000923500661141401/06/19رهگیری مرسوله
21نسا خدا پرست170052رشت5963701174000796200041141401/06/19رهگیری مرسوله
22مهرين محبوبي170078سنندج5963701174001033700661141401/06/19رهگیری مرسوله
23الهام ذگردي170171تهران6082201174001301200001141401/06/19رهگیری مرسوله
24ويدا وفا170190شيراز-فارس5963701174000460200071141401/06/19رهگیری مرسوله
25فريبا قهرمان پور170197ساوه5963701174000833000391141401/06/19رهگیری مرسوله
26شيرين سينکي170199کرج5963701174000416500031141401/06/19رهگیری مرسوله
27مريم عليزاده170249مشهد5963701174001055200091141401/06/19رهگیری مرسوله
28رويا پناهي170273بندرماهشهر5963701174000854506351141401/06/19رهگیری مرسوله
29بيتا احمدزاده170282تهران5963701174000731700001141401/06/19رهگیری مرسوله
30مرجان نظري171642تهران6082201174000984000001221401/06/19رهگیری مرسوله
31سوين امنعلي171771آستارا5963701174000347504391141401/06/19رهگیری مرسوله
32نوشين نجفي171783شيراز-فارس5963701174000471000071141401/06/19رهگیری مرسوله
33پريسا فرزانه171786تهران6082201174000973200001221401/06/19رهگیری مرسوله
34ناهيد پاليز171792کرج6082201174000994700031301401/06/19رهگیری مرسوله
35سحر ابادي171824کرمان5963701174000380500761141401/06/19رهگیری مرسوله
36گل اندام برزگر171826تهران5963701174000641200001141401/06/19رهگیری مرسوله
37علي حيدري171827بوشهر5963701174000290000751141401/06/19رهگیری مرسوله
38مريم چگيني171830نظرآباد5963701174000448703331141401/06/19رهگیری مرسوله
39نگين بينايي171833اهواز5963701174000315200061141401/06/19رهگیری مرسوله
40مرجان عيالوار171834کلاچاي5963701174000336704491141401/06/19رهگیری مرسوله
41اذر اقايي171838تهران5963701174000583000001141401/06/19رهگیری مرسوله
42علي داود171839تهران5963701174000572200001141401/06/19رهگیری مرسوله
43ارتميس بندري171840بندرماهشهر5963701174000304506351141401/06/19رهگیری مرسوله
44الهام شاهچراغي171841شيراز-فارس5963701174000492500071141401/06/19رهگیری مرسوله
45ليلا ضيا171843تهران5963701174000619000001141401/06/19رهگیری مرسوله
46پگاه فولادي171849تهران5963701174000630500001141401/06/19رهگیری مرسوله
47هانيه هادي پور171868اصفهان5963701174000517700081141401/06/19رهگیری مرسوله
48نگار بياتي171878اراک5963701174000278500381141401/06/19رهگیری مرسوله
49ازاده قرباني171893کرمان5963701174000391200761141401/06/19رهگیری مرسوله
50اکبرزاده171896خوي5963701174000267700581141401/06/19رهگیری مرسوله
51عاطفه منسومي171898تهران5963701174000608200001141401/06/19رهگیری مرسوله
52فهيمه روحي171900يزد5963701174000246200891141401/06/19رهگیری مرسوله
53سپيده موسوي171901چمستان5963701174000369046431141401/06/19رهگیری مرسوله
54فاطمه خالدان171902اصفهان5963701174000966500081141401/06/19رهگیری مرسوله
55نيلوفر اسدي171903تهران5963701174000540000001141401/06/19رهگیری مرسوله
56ساراکاوه171906اصفهان6082201174001568200081111401/06/19رهگیری مرسوله
57مبينا سيف171907کرج5963701174000427200031141401/06/19رهگیری مرسوله
58سودا ميکاييلي171908اردبيل6082201174001007500561221401/06/19رهگیری مرسوله
59پارميدا غفاري171929تهران6082201174000941000001301401/06/19رهگیری مرسوله
60رومينا ميهمي171932تهران5963701174000593700001141401/06/19رهگیری مرسوله
61شادي نکو خوي171934اصفهان5963701174000528500081141401/06/19رهگیری مرسوله
62اسما حسني171936ملاير5963701174000257006571141401/06/19رهگیری مرسوله
63زهرا مدبر171939کاشان5963701174000902000871141401/06/19رهگیری مرسوله
64نسرين شاهرخي171940تهران5963701174000652000001141401/06/19رهگیری مرسوله
65سوناز171943تهران5963701174000629700001141401/06/19رهگیری مرسوله
66سمانه فراهاني171946کرج5963701174000438000031141401/06/19رهگیری مرسوله
67سونيا بديع171947آستانه اشرفيه5963701174000358204441141401/06/19رهگیری مرسوله
68تهمينه رمياد171949تهران5963701174000673500001141401/06/19رهگیری مرسوله
69فاطمه فتحي171964شيراز-فارس5963701174000481700071141401/06/19رهگیری مرسوله
70ياسمن بي غم171973بندرانزلي5963701174000326000431141401/06/19رهگیری مرسوله
71حميدروستا171975هشتگرد5963701174000459503361141401/06/19رهگیری مرسوله
72سودا حسيني171977نور5963701174000379704641141401/06/19رهگیری مرسوله
73هانيه اکبري171978تهران5963701174000662700001141401/06/19رهگیری مرسوله
74عليان171979تهران5963701174000539200001141401/06/19رهگیری مرسوله
75اعظم الياس پور171980بوشهر5963701174000289200751141401/06/19رهگیری مرسوله
76پگاه يزدان171981اصفهان5963701174000507000081141401/06/19رهگیری مرسوله
77سحر سليمي171983کرج5963701174000405700031141401/06/19رهگیری مرسوله
78مريم شاهسوندي171984اصفهان5963701174000811500081141401/06/19رهگیری مرسوله
79پريناز پاليز171987تهران5963701174001124200001141401/06/19رهگیری مرسوله
80زينب حقيقي171988نورآباد (لرستان)6082201174001727706831141401/06/19رهگیری مرسوله
81ستاره قريشي171989قائم شهر5963701174000742504761141401/06/19رهگیری مرسوله
82شقايق علوي موسوي171991تهران6082201174001344200001141401/06/19رهگیری مرسوله
83رجب نوروزي171992ميامي-سمنان5963701174000998703631141401/06/19رهگیری مرسوله
84جواد رشيدي171993اهر5963701174000774705451141401/06/19رهگیری مرسوله
85مهري براتي171995پردیس5963701174000721016581141401/06/19رهگیری مرسوله
86ساجده معصوم171996کرج5963701174000977200031141401/06/19رهگیری مرسوله
87شراره قماشي171999اهواز6082201174001749200061141401/06/19رهگیری مرسوله
88سرور آزادگان172000شيراز-فارس6082201174001424000071111401/06/19رهگیری مرسوله
89سوده اسدي172001تهران5963701174000709500001141401/06/19رهگیری مرسوله
90فائزه فرخنده172002بابلسر5963701174001023004741141401/06/19رهگیری مرسوله
91شيوا نامدار172003تهران5963701174001098200001141401/06/19رهگیری مرسوله
92ازاده يزداني172004شيراز-فارس5963701174000822200071141401/06/19رهگیری مرسوله
93بهاره طالشي172005ديواندره5963701174001001506641141401/06/19رهگیری مرسوله
94ستايش رضايي172006اهواز5963701174001044500061141401/06/19رهگیری مرسوله
95پريسا قزلباش172008زنجان5963701174000934200451141401/06/19رهگیری مرسوله
96ازاده بهنيا172010اهواز5963701174000897500061141401/06/19رهگیری مرسوله
97محدثه نجفي172011گرمسار5963701174000886703581141401/06/19رهگیری مرسوله
98محمود حيدر پور172012کاشان5963701174000865200871141401/06/19رهگیری مرسوله
99ناهيد غيور172013تهران5963701174001113500001141401/06/19رهگیری مرسوله
100ريحانه محمدي172014تهران5963701174001087500001141401/06/19رهگیری مرسوله
101منا رجاعي172018تهران5963701174001102700001141401/06/19رهگیری مرسوله
102نسيم رزق جو172020اردبيل6082201174001807500561141401/06/19رهگیری مرسوله
103فاطمه نوذري172022تهران6082201174001333500001141401/06/19رهگیری مرسوله
104ماندانا قيام دوست172027قشم6082201174001862007951141401/06/19رهگیری مرسوله
105مريم عزيزي172034سمنان5963701174000876000351141401/06/19رهگیری مرسوله
106مينا موذني172036تهران6082201174001253700001141401/06/19رهگیری مرسوله
107مهسان هشمتي172038نوشهر6082201174001670204651141401/06/19رهگیری مرسوله
108حسين خضرلوي اقدم172039هاديشهر6082201174001883505431141401/06/19رهگیری مرسوله
109فتانه فلاح پور172040لنگرود6082201174001456204471111401/06/19رهگیری مرسوله
110سعيده اقايي172041زنجان6082201174001691700451141401/06/19رهگیری مرسوله
111محدثه رستمي172043رشت6082201174001669500041141401/06/19رهگیری مرسوله
112سيده رقيه سيده حاتمي172044اردبيل6082201174001793000561141401/06/19رهگیری مرسوله
113شيرين زهکني172045شاهين شهر5963701174000843700831141401/06/19رهگیری مرسوله
114سوگنداميرکلانتري172046اسالم6082201174001840543891141401/06/19رهگیری مرسوله
115الهام قاسمي172050کرمانشاه6082201174001467000671111401/06/19رهگیری مرسوله
116فاطمه بدري172053بجنورد6082201174001919500941141401/06/19رهگیری مرسوله
117زهره بهادري172055تهران6082201174001355000001141401/06/19رهگیری مرسوله
118نورا عزيزي172056تهران6082201174001376500001141401/06/19رهگیری مرسوله
119ازاده عباسي172058بيرجند6082201174001658700971141401/06/19رهگیری مرسوله
120منا خاکفرجي172061کرج6082201174001503700031111401/06/19رهگیری مرسوله
121ناديا صديقي172063تهران6082201174000951700001221401/06/19رهگیری مرسوله
122مليسا امامعلي پور172064مرند6082201174001637200541141401/06/19رهگیری مرسوله
123مهسا سيمين پر172065تهران6082201174001152500001141401/06/19رهگیری مرسوله
124فاطمه نقي زاده172066شاهرود6082201174001648000361141401/06/19رهگیری مرسوله
125بهار عليي172070تهران6082201174001264500001141401/06/19رهگیری مرسوله
126زينب سليمان نژاد172071آمل6082201174001750000461141401/06/19رهگیری مرسوله
127مختاري172074کرج6082201174001514500031111401/06/19رهگیری مرسوله
128مهناز سويزي172075سبزوار6082201174001851200961141401/06/19رهگیری مرسوله
129فائضه درزي172077تهران6082201174001141700001141401/06/19رهگیری مرسوله
130پريسا غفوري172078قير6082201174001782274760141401/06/19رهگیری مرسوله
131هليا قمشه اي172083کرمانشاه6082201174001477700671111401/06/19رهگیری مرسوله
132فاطمه سزاوران172085تهران6082201174001232200001141401/06/19رهگیری مرسوله
133رحيم مجيدزاده172086مشهد6082201174001488500091111401/06/19رهگیری مرسوله
134زهرا رئوفي172087تهران6082201174001195500001141401/06/19رهگیری مرسوله
135مهستي کمالي172088مشهد6082201174001499200091111401/06/19رهگیری مرسوله
136مينا رجبي172089تهران6082201174001174000001141401/06/19رهگیری مرسوله
137منصوره بيگدلي172090کرج6082201174001536000031111401/06/19رهگیری مرسوله
138سوده غرابي172091لنگرود6082201174001445504471111401/06/19رهگیری مرسوله
139رومينا ضيافتي172094همدان6082201174001818200651141401/06/19رهگیری مرسوله
140مژده مرتضايي172095يزد6082201174001738500891141401/06/19رهگیری مرسوله
141محسن توبيها172104نجف آباد6082201174001872700851141401/06/19رهگیری مرسوله
142رويا ابهري172108تهران6082201174001120200001141401/06/19رهگیری مرسوله
143مريم نورالدينيان172111تهران6082201174001221500001141401/06/19رهگیری مرسوله
144سمانه رضا پور172114تهران6082201174000962500001221401/06/19رهگیری مرسوله
145فاطمه خاري172116بندر گز6082201174001760704871141401/06/19رهگیری مرسوله
146نرگس ف172117تهران6082201174001210700001141401/06/19رهگیری مرسوله
147افسانه شيرازي172119تهران6082201174001200000001141401/06/19رهگیری مرسوله
148بهنوش کلواني172120محمودآباد-مازندران6082201174001829004631141401/06/19رهگیری مرسوله
149صدف عبدوالوند172122تهران6082201174001275200001141401/06/19رهگیری مرسوله
150سپيده پاليز دار172124تهران6082201174001163200001141401/06/19رهگیری مرسوله
151معصومه عابديني172127تهران6082201174001286000001141401/06/19رهگیری مرسوله
152سحر پايدار172128تهران6082201174001296700001141401/06/19رهگیری مرسوله
153مائده اقابکي172130کرج6082201174001546700031111401/06/19رهگیری مرسوله
154معصومه خالقي172131خلخال6082201174001908705681141401/06/19رهگیری مرسوله
155فاطمه شريفي172133خمين6082201174001681003881141401/06/19رهگیری مرسوله
156کاوه علي اکبرنژاد172135رودسر6082201174001931004481141401/06/19رهگیری مرسوله
157نسرين تاج بخش172138تهران6082201174001322700001141401/06/19رهگیری مرسوله
158محبوبه نور بخش172140شيراز-فارس6082201174001434700071111401/06/19رهگیری مرسوله
159نسيم اناري172145تهران6082201174001312000001141401/06/19رهگیری مرسوله
160نازي سرباز وطن172147تهران6082201174001402500001141401/06/19رهگیری مرسوله
161عهديه مرادي172148نور آباد (فارس)6082201174001839707351141401/06/19رهگیری مرسوله
162مهسا قادري172151بابلسر6082201174001771504741141401/06/19رهگیری مرسوله
163زهرا خانزاده172159کرج6082201174001525200031111401/06/19رهگیری مرسوله
164عادل حمدي172161مياندوآب6082201174001920205971141401/06/19رهگیری مرسوله
165شميلا عزتي172162تهران6082201174001365700001141401/06/19رهگیری مرسوله
166بيتا بيات172163تهران6082201174001387200001141401/06/19رهگیری مرسوله
167ندا اسماعيلي172164تهران6082201174001131000001141401/06/19رهگیری مرسوله
168فرشته ظهيري172165اقليد6082201174001894207381141401/06/19رهگیری مرسوله
169اذين نظريان172169زنجان6082201174001706200451141401/06/19رهگیری مرسوله
170مريم نوربخش172171تهران6082201174001243000001141401/06/19رهگیری مرسوله
171فراهاني172173تهران6082201174001184700001141401/06/19رهگیری مرسوله
172ارسطو ايراني172174زنجان6082201174001717000451141401/06/19رهگیری مرسوله
173مريم بانشي172176شيراز-فارس6082201174001413200071111401/06/19رهگیری مرسوله
174فاطمه قزويني172182اصفهان6082201174001589700081111401/06/19رهگیری مرسوله
175فرزانه روزبه172183اصفهان6082201174001579000081111401/06/19رهگیری مرسوله
176ايسان واعظي172607مرند6082201174001626500541141401/06/19رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید