لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 16 شهریور 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1الهه خردمند169116شيراز-فارس5963701171000242500071141401/06/16رهگیری مرسوله
2ناهيد صميمي169257تهران6082201171000494700001301401/06/16رهگیری مرسوله
3ناديا کريمي169258اروميه5963701171000445000571141401/06/16رهگیری مرسوله
4تراز ترار169263تهران6082201171000542200001221401/06/16رهگیری مرسوله
5زينب حسين زاده169293مشهد5963701171000434200091141401/06/16رهگیری مرسوله
6گلباغ اسدي169299سنندج5963701171000354500661141401/06/16رهگیری مرسوله
7مريم نورالديني169363يزد5963701171000231700891141401/06/16رهگیری مرسوله
8طنين تباران170046سنندج5963701171000466500661141401/06/16رهگیری مرسوله
9نرگس امين پور170276سقز5963701171000557006681141401/06/16رهگیری مرسوله
10آويشن طاهر خانچي170322تهران6082201171000574500001141401/06/16رهگیری مرسوله
11زينب حيدري170326تهران5963701171001062200001141401/06/16رهگیری مرسوله
12الناز علوي170397شيراز-فارس5963701171000477200071141401/06/16رهگیری مرسوله
13فائزه طالمي170748رشت5963701171000455700041141401/06/16رهگیری مرسوله
14فاطمه ياسري171132تهران5963701171001007700001141401/06/16رهگیری مرسوله
15ليلا وکيلي171146تهران6082201171000509200001301401/06/16رهگیری مرسوله
16غزاله احمدي171151ورزنه5963701171000503283751141401/06/16رهگیری مرسوله
17طاهره فخرآور171162تهران6082201171000563700001301401/06/16رهگیری مرسوله
18فاطمه مير سميعي171180اراک6082201171000958000381111401/06/16رهگیری مرسوله
19سميه چمن171182کلمه-بوشهر5963701171000792575691141401/06/16رهگیری مرسوله
20نرگس ايزدي171186سپاهان شهر(اصفهان)5963701171000311581799141401/06/16رهگیری مرسوله
21ارزو محبي171192کرج5963701171000962700031141401/06/16رهگیری مرسوله
22زهرا ترمي171205کرمانشاه5963701171000850700671141401/06/16رهگیری مرسوله
23نسترن زارعي171223دماوند5963701171000546203971141401/06/16رهگیری مرسوله
24مينا يوسفي171238شهربابک5963701171000839207751141401/06/16رهگیری مرسوله
25کوثر احمدي171242اهواز5963701171000781700061141401/06/16رهگیری مرسوله
26حکيمه رضايي171259تهران5963701171000929700001141401/06/16رهگیری مرسوله
27سارا کوزگر171264رامسر5963701171000759504691141401/06/16رهگیری مرسوله
28محمد نوروزي171265کرمان5963701171000840000761141401/06/16رهگیری مرسوله
29طناز غم خوار171266تهران6082201171000531500001301401/06/16رهگیری مرسوله
30سارااحمدي171267تهران5963701171000908200001141401/06/16رهگیری مرسوله
31ماهرخ نصيري171269شاهيندژ6082201171000520705981221401/06/16رهگیری مرسوله
32نجمه محمدزاده171270تهران5963701171000941200001141401/06/16رهگیری مرسوله
33مهناز کرامتي171271تهران5963701171000872200001141401/06/16رهگیری مرسوله
34مليحه قليزاده171273بيرجند5963701171000669000971141401/06/16رهگیری مرسوله
35سولماز حيدري زاد171276اروميه6082201171000777000571111401/06/16رهگیری مرسوله
36بيتا مختاري171277تهران5963701171000861500001141401/06/16رهگیری مرسوله
37سيمين علي دوست171283بانه5963701171000626006691141401/06/16رهگیری مرسوله
38نازنين ميرزاده171289سيرجان5963701171000807000781141401/06/16رهگیری مرسوله
39شيوا عياري171290تهران5963701171000930500001141401/06/16رهگیری مرسوله
40صفا خاري171291بابل5963701171000748700471141401/06/16رهگیری مرسوله
41مجتبي هدايت171292عباس آباد5963701171000738046741141401/06/16رهگیری مرسوله
42زهرا عابدي171293شيراز-فارس5963701171000760200071141401/06/16رهگیری مرسوله
43سهيلا زنکنه171295بوئين زهرا5963701171000952003451141401/06/16رهگیری مرسوله
44مجيد توکلي171299تهران5963701171000883000001141401/06/16رهگیری مرسوله
45فاطمه اميد171300قدس5963701171000973503751141401/06/16رهگیری مرسوله
46نگين ابراهيميان171302اصفهان6082201171000734000081141401/06/16رهگیری مرسوله
47ريحانه عبدي171304بندرماهشهر5963701171000727206351141401/06/16رهگیری مرسوله
48پونه شاهمير171305تهران5963701171000604500001141401/06/16رهگیری مرسوله
49زهرا ابوطالبي171308قم6082201171000824500371111401/06/16رهگیری مرسوله
50مريم برچلو171309بوئين زهرا6082201171000787703451111401/06/16رهگیری مرسوله
51شيدا نعمت171310شيراز-فارس6082201171000553000071221401/06/16رهگیری مرسوله
52علي مجيدي171315محمدشهر-البرز6082201171000915031778111401/06/16رهگیری مرسوله
53ساناز بابايي171316اصفهان6082201171000755500081141401/06/16رهگیری مرسوله
54نجمه الماسي171319اهواز6082201171000878200061111401/06/16رهگیری مرسوله
55مهتاب دهگان پور171320کرج6082201171000936500031111401/06/16رهگیری مرسوله
56شبنم گنجي171321زنجان6082201171000899700451111401/06/16رهگیری مرسوله
57شادن باژن171324تهران6082201171000697200001141401/06/16رهگیری مرسوله
58سيما ظفري171326نهاوند6082201171000968706591111401/06/16رهگیری مرسوله
59زهرا مداح171327آرادان5963701171000386735861141401/06/16رهگیری مرسوله
60فاطمه قهرمان171329شهرجديدسهند5963701171000333005331141401/06/16رهگیری مرسوله
61فاطمه اقاجاني171330گرگان5963701171000514000491141401/06/16رهگیری مرسوله
62مينا افضلي171332آبيک5963701171000209503441141401/06/16رهگیری مرسوله
63مريم محموديان171333تهران6082201171000686500001141401/06/16رهگیری مرسوله
64طلوع توکلي نيا171334کرج5963701171000264000031141401/06/16رهگیری مرسوله
65عسل فتحي171335تهران6082201171000643500001141401/06/16رهگیری مرسوله
66زهرا علي محمدي171336خمام6082201171000798504341111401/06/16رهگیری مرسوله
67فاطمه مراد خاني171338قيدار5963701171000397504581141401/06/16رهگیری مرسوله
68ليلا مخبري171340قروه درجزين5963701171000296265691141401/06/16رهگیری مرسوله
69نگين زندي171342تهران5963701171001040700001141401/06/16رهگیری مرسوله
70سيمين شريعتي171343تهران5963701171001119700001141401/06/16رهگیری مرسوله
71فائزه سلمان فر171344تهران5963701171001073000001141401/06/16رهگیری مرسوله
72مريم پناهي171346اصفهان6082201171000766200081141401/06/16رهگیری مرسوله
73مهشيددرويشي171348دزفول5963701171000647506461141401/06/16رهگیری مرسوله
74رها عليزاده171350بهار5963701171000636706531141401/06/16رهگیری مرسوله
75مهري ا طاهريان171351تنکابن5963701171000691204681141401/06/16رهگیری مرسوله
76اذين رحيمي171355سنندج5963701171000771000661141401/06/16رهگیری مرسوله
77عطيه سوهاني171356کرمانشاه5963701171000590000671141401/06/16رهگیری مرسوله
78فاطمه شيخي171357ساري5963701171000680500481141401/06/16رهگیری مرسوله
79شادي ناظمي171358اصفهان6082201171000712500081141401/06/16رهگیری مرسوله
80عاطفه فولادي171359بوشهر5963701171000658200751141401/06/16رهگیری مرسوله
81توشين يار احمدي171360کرج5963701171000828500031141401/06/16رهگیری مرسوله
82مژگان تقي پور171361اصفهان6082201171000744700081141401/06/16رهگیری مرسوله
83شقايق پور اقا171362اصفهان5963701171000221000081141401/06/16رهگیری مرسوله
84ياسمن دلخوش171363تهران6082201171000622000001141401/06/16رهگیری مرسوله
85رضوان خيراتي171364حاجي آباد-هرمزگان5963701171000423579391141401/06/16رهگیری مرسوله
86صادق فاخري171366تنکابن5963701171000705704681141401/06/16رهگیری مرسوله
87فاطمه حيدري171372اسلام شهر5963701171000995000331141401/06/16رهگیری مرسوله
88احسانه تحريري171373بندرانزلي5963701171000817700431141401/06/16رهگیری مرسوله
89بهاره نوروزي171374شيراز-فارس5963701171000679700071141401/06/16رهگیری مرسوله
90الهام سجادي171375طبس6082201171000510009791221401/06/16رهگیری مرسوله
91ياسم اصغر پور171377خشکبيجار5963701171000343743391141401/06/16رهگیری مرسوله
92نگار دور انديش171387اصفهان5963701171000615200081141401/06/16رهگیری مرسوله
93فاطمه رضايي171388کرج5963701171000716500031141401/06/16رهگیری مرسوله
94منا نظام171389تهران5963701171001142000001141401/06/16رهگیری مرسوله
95مهديه جعفري171400ملارد5963701171000984231691141401/06/16رهگیری مرسوله
96فاطمه صبح شاد171401تهران5963701171001083700001141401/06/16رهگیری مرسوله
97کوثر بابايي171403قائم شهر5963701171000195004761141401/06/16رهگیری مرسوله
98مليحه اشياني171404گرگان5963701171000253200491141401/06/16رهگیری مرسوله
99سودابه ابراهيمي171405اهواز5963701171000488000061141401/06/16رهگیری مرسوله
100مهدي قدرتي171406شيراز-فارس5963701171000589200071141401/06/16رهگیری مرسوله
101فاطمه ساجدي171407تهران5963701171000893700001141401/06/16رهگیری مرسوله
102ياسمن زماني171437تهران6082201171000665000001141401/06/16رهگیری مرسوله
103فاطمه قناطير171488بهبهان5963701171000210206361141401/06/16رهگیری مرسوله
104ارينا بابايي171489همدان5963701171000285500651141401/06/16رهگیری مرسوله
105هليا رشيد فرد171490بندرلنگه5963701171000412707971141401/06/16رهگیری مرسوله
106مائده عمادي171491تهران5963701171001051500001141401/06/16رهگیری مرسوله
107رضوان نادري171497جيرفت6082201171000867507861111401/06/16رهگیری مرسوله
108مهتاب حسن زاده171498مراغه-آذربايجان شرقي5963701171000365200551141401/06/16رهگیری مرسوله
109شميلا عزتي171499تهران5963701171001030000001141401/06/16رهگیری مرسوله
110سحر مختار171501اروميه5963701171000376000571141401/06/16رهگیری مرسوله
111مريم ناصري171502تهران5963701171001120500001141401/06/16رهگیری مرسوله
112اسما بيگي171504ايلام5963701171000524706931141401/06/16رهگیری مرسوله
113رخساره خراساني171505مشهد5963701171000162700091141401/06/16رهگیری مرسوله
114مريم کاظمي171507اهواز5963701171000322200061141401/06/16رهگیری مرسوله
115ساناز ليتکوهي171512تهران5963701171001029200001141401/06/16رهگیری مرسوله
116ليلي فياضي171514تهران5963701171000919000001141401/06/16رهگیری مرسوله
117مخهديه کريمي171515ساري5963701171000184200481141401/06/16رهگیری مرسوله
118مريم بدري171519رشت5963701171000402000041141401/06/16رهگیری مرسوله
119سحر کريمي171521مشهد5963701171000498700091141401/06/16رهگیری مرسوله
120احمد جعفرنيا171522بابل5963701171000535500471141401/06/16رهگیری مرسوله
121عاطفه مهرابيان171524تهران5963701171001109000001141401/06/16رهگیری مرسوله
122بهاره نويدزاده171525اصفهان5963701171000300700081141401/06/16رهگیری مرسوله
123سميرا چراغي171527کرمانشاه6082201171000835200671111401/06/16رهگیری مرسوله
124کريمي171528قزوين6082201171000856700341111401/06/16رهگیری مرسوله
125شريفه حکيم171529تهران6082201171000701700001141401/06/16رهگیری مرسوله
126سيما شهاب171532تهران5963701171000173500001141401/06/16رهگیری مرسوله
127مهسا صمد نزاد171533تهران5963701171001094500001141401/06/16رهگیری مرسوله
128بهناز برکتين171534اصفهان6082201171000723200081141401/06/16رهگیری مرسوله
129الهام صادقي171535تهران6082201171000596000001141401/06/16رهگیری مرسوله
130فرزانه برزو171537تهران6082201171000654200001141401/06/16رهگیری مرسوله
131بهار ميرزاده171538تهران5963701171001018500001141401/06/16رهگیری مرسوله
132ماندانا ناظم زاده171540تهران6082201171000585200001141401/06/16رهگیری مرسوله
133پريسا قزل باش171541زنجان6082201171000904200451111401/06/16رهگیری مرسوله
134احمدي171542بانه5963701171000274706691141401/06/16رهگیری مرسوله
135فاطمه شهد کار171543مشهد6082201171000889000091111401/06/16رهگیری مرسوله
136مريم غريب نژاد171544تهران6082201171000611200001141401/06/16رهگیری مرسوله
137نرگس رحيمي171548تهران6082201171000600500001141401/06/16رهگیری مرسوله
138فوزيه شافعي171556اشنويه6082201171000846005771111401/06/16رهگیری مرسوله
139متين ارجمندي171557تهران6082201171000632700001141401/06/16رهگیری مرسوله
140الناز افشار171560تهران5963701171001131200001141401/06/16رهگیری مرسوله
141سارا احمدي171564مياندوآب6082201171000813705971111401/06/16رهگیری مرسوله
142سحر علائي زاده171566کرج6082201171000925700031111401/06/16رهگیری مرسوله
143خديجه خاتون مروج171567بوشهر6082201171000947200751111401/06/16رهگیری مرسوله
144سوده ملکي171569تهران6082201171000675700001141401/06/16رهگیری مرسوله
145سميه سليماني171570کاشمر6082201171000803009671111401/06/16رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید