لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 20 مرداد 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1جليلي141387اصفهان5963701144000682000081141401/05/20رهگیری مرسوله
2الهه حيدري159779تهران5963701144001592200001141401/05/20رهگیری مرسوله
3مريم کشاورز159952اسفراين5963701144000414209661141401/05/20رهگیری مرسوله
4مينا رضايي159959تهران5963701144001063700001141401/05/20رهگیری مرسوله
5فاطمه صدر159962تهران5963701144000975000001141401/05/20رهگیری مرسوله
6سحر جيريايي160045شهریار5963701144001570703351141401/05/20رهگیری مرسوله
7هانيه خاني160067همدان5963701144000783200651141401/05/20رهگیری مرسوله
8بهار رحيمي160074شهریار5961301144000936503351301401/05/20رهگیری مرسوله
9ويدا شعبان160256کرج5963701144000323700031141401/05/20رهگیری مرسوله
10حديثه فلاح160276ميبد5963701144000489508961141401/05/20رهگیری مرسوله
11نفيسه استادي160283ری5963701144001201701813141401/05/20رهگیری مرسوله
12حاله مسعودي160292رامسر5963701144000751004691141401/05/20رهگیری مرسوله
13مرضيه باقري160453بوشهر5963701144000830700751141401/05/20رهگیری مرسوله
14مهرناز افشار160498تهران5963701144000356000001141401/05/20رهگیری مرسوله
15فرهاد رنجبر160556ساوه5963701144000526200391141401/05/20رهگیری مرسوله
16مرضيه موسوي160558اهواز5963701144000808500061141401/05/20رهگیری مرسوله
17فهيمه مهديان160567مشهد5963701144000570000091141401/05/20رهگیری مرسوله
18سارا صدوق160570اصفهان5963701144000692700081141401/05/20رهگیری مرسوله
19مهري نظريان160597قزوين5963701144000478700341141401/05/20رهگیری مرسوله
20آلاء بنکدار160612تهران5961301144000125700001141401/05/20رهگیری مرسوله
21منصور هدايتي160807تهران5963701144000996500001141401/05/20رهگیری مرسوله
22فرزانه قريشي160815تهران5963701144001031500001141401/05/20رهگیری مرسوله
23زهرا عبدلي160826ملاير5963701144000772506571141401/05/20رهگیری مرسوله
24هدا حسيني160831اصفهان5963701144001234000081141401/05/20رهگیری مرسوله
25فاطمه احمدي161019مشهد5963701144001378200091141401/05/20رهگیری مرسوله
26گلاره حاجيپور161027اهواز5961301144000878200061141401/05/20رهگیری مرسوله
27مايده ميريوسفي161132تهران5961301144000925700001141401/05/20رهگیری مرسوله
28نرگس امامي161147تهران5963701144000366700001141401/05/20رهگیری مرسوله
29اعظم اذر کيش161152دزفول5963701144000820006461141401/05/20رهگیری مرسوله
30شهلا خالدي161154اهواز5961301144000227000061141401/05/20رهگیری مرسوله
31منصوره هوشمند161156گناباد5963701144000558509691141401/05/20رهگیری مرسوله
32بهاره احمدي161171تهران5961301144000393500001141401/05/20رهگیری مرسوله
33الهام پيراسته161189تهران5963701144000377500001141401/05/20رهگیری مرسوله
34هما هادياني161198يزد5963701144000490200891141401/05/20رهگیری مرسوله
35محديث شهنازي161199بندرانزلي5963701144000616700431141401/05/20رهگیری مرسوله
36سميرا مريخي161201تهران5963701144001053000001141401/05/20رهگیری مرسوله
37فائزه حسيني161205تهران5961301144000531500001141401/05/20رهگیری مرسوله
38نرگس اشرفي161214تهران5961301144000180200001141401/05/20رهگیری مرسوله
39نازنين فراهاني161218ملاير5961301144000260006571141401/05/20رهگیری مرسوله
40ماهرخ کدخدايي161222شاهرود5961301144000115000361141401/05/20رهگیری مرسوله
41مهديه سبحاني161239ياسوج5961301144000904207591141401/05/20رهگیری مرسوله
42فاطمه غلامي161256تهران5961301144000494700001141401/05/20رهگیری مرسوله
43گودرزي161266تهران5961301144000078200001141401/05/20رهگیری مرسوله
44سميرا همايوني161271تهران5961301144000089000001141401/05/20رهگیری مرسوله
45مريم عظيمي161276دماوند5961301144000216203971141401/05/20رهگیری مرسوله
46مائده ذلقي161277ازنا5961301144000237706871141401/05/20رهگیری مرسوله
47الهام بلوچي161280اصفهان5961301144000099700081141401/05/20رهگیری مرسوله
48رويا دين پرور161282مرند5961301144000947200541301401/05/20رهگیری مرسوله
49پرتو ممقاني161283آستارا5961301144000270704391141401/05/20رهگیری مرسوله
50سميه رصايي161290شهرضا5961301144000136500861141401/05/20رهگیری مرسوله
51ليلا سادات حجازي161292قاين5961301144000429509761141401/05/20رهگیری مرسوله
52فائزه حاج اسماعيلي161294کرمان5961301144000510000761141401/05/20رهگیری مرسوله
53سميه سادات حسيني161295تهران5961301144000147200001141401/05/20رهگیری مرسوله
54مريم ناصري161296تهران5961301144000067500001141401/05/20رهگیری مرسوله
55آيدا محمدزاده161298تهران5961301144000462500001141401/05/20رهگیری مرسوله
56مهناز توکلي161300تهران5961301144000563700001141401/05/20رهگیری مرسوله
57الناز شريف161301تهران5961301144000292200001141401/05/20رهگیری مرسوله
58بهزاد بهزادي مقدم161302اردکان-يزد5961301144000350508951141401/05/20رهگیری مرسوله
59الهه قليزاده161305کرمان5963701144001389000761141401/05/20رهگیری مرسوله
60صونا خالصي161306تهران5961301144000259200001141401/05/20رهگیری مرسوله
61اسحق شيخانلو161307هشتپر (توالش گیلان)5961301144000179504371141401/05/20رهگیری مرسوله
62هديه نجيب161310تهران5961301144000168700001141401/05/20رهگیری مرسوله
63شکوفه ساعد161312کرج5961301144000158000031141401/05/20رهگیری مرسوله
64مرجان خداجويي161313پاکدشت5961301144000339003391141401/05/20رهگیری مرسوله
65رخشاد قره چلو161315کرج5961301144000813700031141401/05/20رهگیری مرسوله
66زينب نصيرخواني161318اهواز5961301144000205500061141401/05/20رهگیری مرسوله
67زهرا کاوه161319لار5961301144000349707431141401/05/20رهگیری مرسوله
68فاطمه قاسمي161322تهران5961301144000306700001141401/05/20رهگیری مرسوله
69زهرا رئوفي161326اندیشه5963701144001197231686141401/05/20رهگیری مرسوله
70مريم بهاري161327تهران5963701144000388200001141401/05/20رهگیری مرسوله
71علي تيموري161329بوشهر5961301144000281500751141401/05/20رهگیری مرسوله
72زهرا رفيعي161330اصفهان5961301144000473200081141401/05/20رهگیری مرسوله
73سمانه اسلامي ثمرين161332تهران5961301144000328200001141401/05/20رهگیری مرسوله
74مريم برزگر161333يزد5963701144000884500891141401/05/20رهگیری مرسوله
75فاطمه حبيبيان161334تهران5961301144000542200001141401/05/20رهگیری مرسوله
76صبا رهبري161336تهران5961301144000248500001141401/05/20رهگیری مرسوله
77فريبا نکوفر161340اهواز5961301144000317500061141401/05/20رهگیری مرسوله
78کيميا تخت سنگي161341همدان5961301144000520700651141401/05/20رهگیری مرسوله
79نجمه اباده161341سيرجان5963701144000895200781141401/05/20رهگیری مرسوله
80فرزانه عباسي161342تهران5961301144000611200001141401/05/20رهگیری مرسوله
81نظري161343رشت5961301144000191000041141401/05/20رهگیری مرسوله
82علي تترا161344تهران5961301144000574500001141401/05/20رهگیری مرسوله
83افسي بابائي161346تهران5961301144000744700001141401/05/20رهگیری مرسوله
84مهشيد نظري161348تهران5963701144001009200001141401/05/20رهگیری مرسوله
85مينو بديع نيا161349انديمشک5961301144000712506481141401/05/20رهگیری مرسوله
86فرزانه اسکندري161352تهران5961301144000766200001141401/05/20رهگیری مرسوله
87هنگامه اميري161356آمل5963701144001639000461141401/05/20رهگیری مرسوله
88نغمه بقايي161357تهران5963701144001650500001141401/05/20رهگیری مرسوله
89فاطمه اسپهبدي161360ساري5961301144000665000481141401/05/20رهگیری مرسوله
90مينا عظيمي161361تهران5961301144000104200001141401/05/20رهگیری مرسوله
91مژده شرفخواه161362تهران5961301144000600500001141401/05/20رهگیری مرسوله
92مرضيه يادگاري161364تهران5961301144000798500001141401/05/20رهگیری مرسوله
93مهناز ذوقي161365مشهد5961301144000701700091141401/05/20رهگیری مرسوله
94الي کاشاني161368تهران5961301144000632700001141401/05/20رهگیری مرسوله
95زينب سليمان نژاد161371آمل5961301144000889000461141401/05/20رهگیری مرسوله
96مهپاره طاهري161372تاکستان5961301144000846003481141401/05/20رهگیری مرسوله
97مهتا اعتمادي161373رفسنجان5961301144000787700771141401/05/20رهگیری مرسوله
98فرشته خليلي161374رفسنجان5963701144001399700771141401/05/20رهگیری مرسوله
99مبينا چافي161375لنگرود5963701144001335204471141401/05/20رهگیری مرسوله
100الهه نظام161376رشت5961301144000867500041141401/05/20رهگیری مرسوله
101مهديه لطفي161379تهران5963701144001074500001141401/05/20رهگیری مرسوله
102ارزو اقايي161381کرج5963701144001356700031141401/05/20رهگیری مرسوله
103مهران غلامي161386اراک5961301144000675700381141401/05/20رهگیری مرسوله
104مهرنوش رضايي161390تهران5961301144000686500001141401/05/20رهگیری مرسوله
105مريم رضائي161392تهران5961301144000622000001141401/05/20رهگیری مرسوله
106مهسا اسماعيلي161395تهران5961301144000408000001141401/05/20رهگیری مرسوله
107حورا موسوي زاده161396تهران5961301144000585200001141401/05/20رهگیری مرسوله
108عاطفه نوروزي161401سبزوار5961301144000824500961141401/05/20رهگیری مرسوله
109پرنيان شيخ محمدزاده161403بندرانزلي5961301144000777000431141401/05/20رهگیری مرسوله
110ريحانه بني يعقوب161407لاهيجان-گيلان5961301144000803000441141401/05/20رهگیری مرسوله
111مهين کلانتري161411تفرش5961301144000835203951141401/05/20رهگیری مرسوله
112عبدوس161412سمنان5961301144000734000351141401/05/20رهگیری مرسوله
113مولود جبراييلي پور161413تهران5961301144000958000001301401/05/20رهگیری مرسوله
114حانيه عبدلي161414تهران5961301144000654200001141401/05/20رهگیری مرسوله
115فاطمه خيرمندي161415تهران5963701144001559200001141401/05/20رهگیری مرسوله
116الهه ناصري161416تهران5961301144000755500001141401/05/20رهگیری مرسوله
117مريم اميدزاده161417رحيم آباد(گیلان)5961301144000596044931141401/05/20رهگیری مرسوله
118ياسمن خلج161418تهران5963701144001581500001141401/05/20رهگیری مرسوله
119مريم روشن161419زاهدان5963701144001313700981141401/05/20رهگیری مرسوله
120حورا وکيلي161420تهران5961301144000915000001141401/05/20رهگیری مرسوله
121شيوا روشن راد161423شيراز-فارس5961301144000382700071141401/05/20رهگیری مرسوله
122شهره احساني161424رودهن5961301144000553039731141401/05/20رهگیری مرسوله
123پروين لاله آبادي161425آمل5961301144000856700461141401/05/20رهگیری مرسوله
124شکوفه پارسا161426جيرفت5961301144000484007861141401/05/20رهگیری مرسوله
125هانيه کاظمي صوفي161429لنگرود5961301144000451704471141401/05/20رهگیری مرسوله
126الهام بردبار161430شيراز-فارس5961301144000723200071141401/05/20رهگیری مرسوله
127بهاره مشاري161431تهران5961301144000697200001141401/05/20رهگیری مرسوله
128خاطره وهابي161432تهران5961301144000643500001141401/05/20رهگیری مرسوله
129ساناز جعفري161433بابل5963701144001479500471141401/05/20رهگیری مرسوله
130مهسابنابي161434تهران5961301144000372000001141401/05/20رهگیری مرسوله
131ماريا عرفان161435کاشان5961301144000441000871141401/05/20رهگیری مرسوله
132زهره کرماني161437سيرجان5963701144000334500781141401/05/20رهگیری مرسوله
133صابر قليزاده161438تهران5961301144000430200001141401/05/20رهگیری مرسوله
134وحيده رنجبري161439اروميه5961301144000509200571141401/05/20رهگیری مرسوله
135مرضيه منصوري161440نور آباد (فارس)5963701144001277007351141401/05/20رهگیری مرسوله
136پريسا نويد بخش161443اصفهان5963701144001425700081141401/05/20رهگیری مرسوله
137پريس يوسفي161444تهران5961301144000418700001141401/05/20رهگیری مرسوله
138مهزاد غلامي161447شيراز-فارس5963701144000345200071141401/05/20رهگیری مرسوله
139ماندانا انجم161448همدان5963701144001415000651141401/05/20رهگیری مرسوله
140پروين عباس پور161449اروميه5963701144001458000571141401/05/20رهگیری مرسوله
141ماريا سليمي161453سنندج5963701144001436500661141401/05/20رهگیری مرسوله
142مهتاب مهاجرين161454نوشهر5963701144001480204651141401/05/20رهگیری مرسوله
143ندا کاظمي161455تهران5963701144001548500001141401/05/20رهگیری مرسوله
144وحيده محمدي161456تهران5963701144001649700001141401/05/20رهگیری مرسوله
145سحر موسوي161457تهران5963701144001085200001141401/05/20رهگیری مرسوله
146زهرا پور عواد161458آبادان5963701144001491000631141401/05/20رهگیری مرسوله
147فاطمه فلاحتي161462کيش5963701144001324507941141401/05/20رهگیری مرسوله
148زهرا حسين زاده161463جم5963701144001447275581141401/05/20رهگیری مرسوله
149زهرا افشار161466کرج5963701144000873700031141401/05/20رهگیری مرسوله
150مليکا مخبري161467تهران5963701144001020700001141401/05/20رهگیری مرسوله
151دنيا نجاتي161472رشت5963701144001505500041141401/05/20رهگیری مرسوله
152نيلوفر زندي161473تهران5963701144001143500001141401/05/20رهگیری مرسوله
153سارا مرتضي161474تهران5963701144001560000001141401/05/20رهگیری مرسوله
154ياسمن نخعي161475کرمان5963701144001404200761141401/05/20رهگیری مرسوله
155پور اندخت بنايي زاده161476تهران5963701144001628200001141401/05/20رهگیری مرسوله
156محبوبه رخشاني161477زاهدان5963701144001516200981141401/05/20رهگیری مرسوله
157پريسا فتحي161485رشت5963701144000909700041141401/05/20رهگیری مرسوله
158مهناز عصمت161487تهران5963701144001122000001141401/05/20رهگیری مرسوله
159شکرانه رهبري161488کرج5963701144001527000031141401/05/20رهگیری مرسوله
160حميد کريمي161489ری5963701144001537701813141401/05/20رهگیری مرسوله
161ليلا بلارکي161490شيراز-فارس5963701144001266200071141401/05/20رهگیری مرسوله
162اناهيتا صفوي161492تهران5963701144001606700001141401/05/20رهگیری مرسوله
163مليکا فرداد161493تهران5963701144001132700001141401/05/20رهگیری مرسوله
164سپيده نمازي161494شيراز-فارس5963701144001244700071141401/05/20رهگیری مرسوله
165فاطمه جباري161496مشهد5963701144001367500091141401/05/20رهگیری مرسوله
166سارا فيروزه161497بجنورد5963701144001468700941141401/05/20رهگیری مرسوله
167افرا مهر دل161500تهران5963701144001617500001141401/05/20رهگیری مرسوله
168وحيد طهراني161502تهران5963701144000399000001141401/05/20رهگیری مرسوله
169فاطمه حاصلي161503بدره5963701144001298569671141401/05/20رهگیری مرسوله
170فضيلت ابشت161506لار5963701144001255507431141401/05/20رهگیری مرسوله
171مهسا کهنسال161507واجارگاه5963701144000606044891141401/05/20رهگیری مرسوله
172گلناز ستاري161510اصفهان5963701144000718000081141401/05/20رهگیری مرسوله
173الميرا عاقل161510مشهد5963701144000569200091141401/05/20رهگیری مرسوله
174شيما سيرداني161511کرج5963701144001346000031141401/05/20رهگیری مرسوله
175صبا کاردان161512رشت5963701144000591500041141401/05/20رهگیری مرسوله
176وحيد161513سامان-چهارمحال و بختياري5963701144001303008851141401/05/20رهگیری مرسوله
177زهرا زتبلي161514لاهيجان-گيلان5963701144000580700441141401/05/20رهگیری مرسوله
178معصومه کريکمي161515تهران5963701144000932000001141401/05/20رهگیری مرسوله
179ثنا خشتي161516اروميه5963701144000515500571141401/05/20رهگیری مرسوله
180شيوا عزيزي161520بندرماهشهر5963701144001287706351141401/05/20رهگیری مرسوله
181ريحانه حاجي161522باقر شهر5963701144001186518131141401/05/20رهگیری مرسوله
182اوين جلالي161523سنندج5963701144000863000661141401/05/20رهگیری مرسوله
183نازنين برادران161526تهران5963701144000910500001141401/05/20رهگیری مرسوله
184سارا کمالي161529تهران5963701144000953500001141401/05/20رهگیری مرسوله
185الهام مهدوي161530بيرجند5963701144000547700971141401/05/20رهگیری مرسوله
186بهنام رستمي161531کرمانشاه5963701144000819200671141401/05/20رهگیری مرسوله
187زهرا هادي161532محمديه5963701144000852203491141401/05/20رهگیری مرسوله
188پريناز صالحي161533بافت5963701144000649007851141401/05/20رهگیری مرسوله
189پونه حايريان161534تهران5963701144000942700001141401/05/20رهگیری مرسوله
190هانيه بيگي161535تهران5963701144001096000001141401/05/20رهگیری مرسوله
191سمان زارعي161536بوشهر5963701144000435700751141401/05/20رهگیری مرسوله
192سعيده غلامي161537رشت5963701144000627500041141401/05/20رهگیری مرسوله
193شيما عباسي161538تهران5963701144000964200001141401/05/20رهگیری مرسوله
194سارا جوهري161539شيراز-فارس5963701144000660500071141401/05/20رهگیری مرسوله
195زهرا قهرماني161548شيراز-فارس5963701144000671200071141401/05/20رهگیری مرسوله
196محمد ساماني161549نظرآباد5963701144000457203331141401/05/20رهگیری مرسوله
197رستا بيگي161550اصفهان5963701144000707200081141401/05/20رهگیری مرسوله
198سمانه پرهيزکار161552تهران5963701144001154200001141401/05/20رهگیری مرسوله
199روياباقري161554تهران5963701144001042200001141401/05/20رهگیری مرسوله
200نرگس دهقان161560تهران5963701144000921200001141401/05/20رهگیری مرسوله
201الهام چالوش161563شهر کرد5963701144000425000881141401/05/20رهگیری مرسوله
202مهديه جوادي161570تهران5963701144000985700001141401/05/20رهگیری مرسوله
203مهري حسني161571قزوين5963701144000468000341141401/05/20رهگیری مرسوله
204عطيه ال علي161572تهران5963701144001010000001141401/05/20رهگیری مرسوله
205محيا لطفي161573اصفهان5963701144000740200081141401/05/20رهگیری مرسوله
206سپيده سينايي161576تهران5963701144001111200001141401/05/20رهگیری مرسوله
207سحر متصدي161577زرند5963701144000638207761141401/05/20رهگیری مرسوله
208شيما عبدالهي161578اهر5963701144000504705451141401/05/20رهگیری مرسوله
209ازاده جعفري161579تهران5963701144001175700001141401/05/20رهگیری مرسوله
210فاطمه انصاري161580شيراز-فارس5963701144000659700071141401/05/20رهگیری مرسوله
211فاطمه نجم161583تهران5963701144001100500001141401/05/20رهگیری مرسوله
212فاطمه شاه چراغ161585سمنان5963701144000446500351141401/05/20رهگیری مرسوله
213اذر احمد زاده161588اهواز5963701144000794000061141401/05/20رهگیری مرسوله
214سارا عبدي161590تهران5963701144001165000001141401/05/20رهگیری مرسوله
215کوهسان احسن161591سنندج5963701144000841500661141401/05/20رهگیری مرسوله
216فرناز اعتباريان161594اصفهان5963701144000739500081141401/05/20رهگیری مرسوله
217رضايي161600زاوله عليا5963701144000537067631141401/05/20رهگیری مرسوله
218طاهره عزيزي161604اصفهان5963701144000728700081141401/05/20رهگیری مرسوله
219بهنوش کلواني162527محمودآباد-مازندران5963701144000761704631141401/05/20رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید