لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 2 تیر 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبت
1فاطمه کسري142326تهران5961301095000300500001141401/04/02رهگیری مرسوله
2رويا عصاره144344دزفول5961301095002515206461141401/04/02رهگیری مرسوله
3انديشه صباغ144890تهران5961301095002286700001141401/04/02رهگیری مرسوله
4مهسا محمدزاده144934قزوين5961301095001829000341141401/04/02رهگیری مرسوله
5سارا زينالي144953تهران5961301095001862000001141401/04/02رهگیری مرسوله
6منير مولوي144961لنگرود5961301095001615704471141401/04/02رهگیری مرسوله
7پيوستگان فرهي144969بندرماهشهر5961301095001818206351141401/04/02رهگیری مرسوله
8راحله الهي144983تهران5961301095002084200001141401/04/02رهگیری مرسوله
9امينه ابراهيمي145023اصفهان5961301095001681000081141401/04/02رهگیری مرسوله
10اذري145031سلمانشهر5961301095002185504671141401/04/02رهگیری مرسوله
11اعظم بيگ لو145037اصفهان5961301095001883500081141401/04/02رهگیری مرسوله
12فروغ سيرتي145054کرج5961301095001546700031141401/04/02رهگیری مرسوله
13الهام آزاد145088تهران5961301095002121000001141401/04/02رهگیری مرسوله
14مرضيه موسوي145259اهواز5961301095002414000061141401/04/02رهگیری مرسوله
15نازنين رضايي145264تهران5961301095002377200001141401/04/02رهگیری مرسوله
16پريم فروزان145265بيرجند5961301095001467000971141401/04/02رهگیری مرسوله
17عاطفه نصري145293همدان5961301095002109500651141401/04/02رهگیری مرسوله
18نسترن فتاح145363کلاردشت5961301095002355746661141401/04/02رهگیری مرسوله
19زهره چنگيزيان145372خرم آباد-لرستان5961301095002211500681141401/04/02رهگیری مرسوله
20سميرا حسيني145393تهران5961301095002398700001141401/04/02رهگیری مرسوله
21سولمازحيدري145413شيراز-فارس5961301095002323500071141401/04/02رهگیری مرسوله
22مريم فرزين145461شوش5961301095002243706471141401/04/02رهگیری مرسوله
23صدف شاهوار145476تهران5961301095002222200001141401/04/02رهگیری مرسوله
24ازغوان145512بهشهر5961301095001398004851141401/04/02رهگیری مرسوله
25فدايي145613تهران5961301095001264500001111401/04/02رهگیری مرسوله
26زهرا خاکپور145671محمديه5961301095002819003491221401/04/02رهگیری مرسوله
27لعيا دياني146156اصفهان5961301095001590500081141401/04/02رهگیری مرسوله
28سمانه بنائيان146361تهران5961301095001807500001141401/04/02رهگیری مرسوله
29اکرم دامغانيان146369چابکسر5961301095002579744871301401/04/02رهگیری مرسوله
30اکرم دامغانيان146369تهران5961301095002569000001221401/04/02رهگیری مرسوله
31ادينه عبدي146497کوچصفهان5961301095000296043461141401/04/02رهگیری مرسوله
32نيلوفر شامي146499اسلام شهر5961301095000412500331141401/04/02رهگیری مرسوله
33آرزو صمدزاده146518کاشان5961301095002616500871221401/04/02رهگیری مرسوله
34فريدون زمانه146519اردبيل5961301095001174000561141401/04/02رهگیری مرسوله
35هاشم بابايي فرد146528قزوين5961301095000444700341141401/04/02رهگیری مرسوله
36فرخنده کاوه146530مشهد5961301095001184700091141401/04/02رهگیری مرسوله
37آوا اسدي146533کرمان5961301095000397200761141401/04/02رهگیری مرسوله
38هدي يازرلو146534راميان5961301095001083504951141401/04/02رهگیری مرسوله
39مريم شجاعي146535اروميه5961301095001131000571141401/04/02رهگیری مرسوله
40مريم حسني146536گرمسار5961301095000423203581141401/04/02رهگیری مرسوله
41فاطمه ياراحمدي146539دورود5961301095000332706881141401/04/02رهگیری مرسوله
42شيرين شاه بيک146540تهران5961301095001119500001141401/04/02رهگیری مرسوله
43نسيم پيش دار146541بندرعباس5961301095001141700791141401/04/02رهگیری مرسوله
44افسون سعيدي146544شاهرود5961301095001062000361141401/04/02رهگیری مرسوله
45علي عليزاده146546محمودآباد-مازندران5961301095000162504631141401/04/02رهگیری مرسوله
46نرگس قادري146548کرج5961301095000129500031141401/04/02رهگیری مرسوله
47عرفانه کريمي146552کهریزک5961301095001152518161141401/04/02رهگیری مرسوله
48نگين هاشمي146553تهران5961301095001094200001141401/04/02رهگیری مرسوله
49آسيه حسيني146554بجنورد5961301095000365000941141401/04/02رهگیری مرسوله
50شيوا قهرمان خاني146556تهران5961301095000503000001141401/04/02رهگیری مرسوله
51شادي ناظري146561تهران5961301095002580500001221401/04/02رهگیری مرسوله
52نگار شاهين فر146562تهران5961301095001163200001141401/04/02رهگیری مرسوله
53طناز جلالي146563تهران5961301095001039700001141401/04/02رهگیری مرسوله
54سلماز طهماسب زاده146565تهران5961301095000210000001141401/04/02رهگیری مرسوله
55مهسا منصوري146567سيرجان5961301095001029000781141401/04/02رهگیری مرسوله
56هانيه مفرحيان146569تهران5961301095000434000001141401/04/02رهگیری مرسوله
57سارا يحيي زاده146570کرمان5961301095000130200761141401/04/02رهگیری مرسوله
58محدثه يوسف زاده146583مشهد5961301095000513700091141401/04/02رهگیری مرسوله
59فاطمه رضايي146584اندیشه5961301095000498531686141401/04/02رهگیری مرسوله
60سميرا گنجويان146585تهران5961301095001120200001141401/04/02رهگیری مرسوله
61عطيه شيخ زاده146592تهران5961301095000151700001141401/04/02رهگیری مرسوله
62الهه نصر آبادي146596شيراز-فارس5961301095000173200071141401/04/02رهگیری مرسوله
63مهشيد داب146601تهران5961301095002605700001221401/04/02رهگیری مرسوله
64مريم ناديا146602تهران5961301095000231500001141401/04/02رهگیری مرسوله
65آيلر افراز146603مشهد5961301095001108700091141401/04/02رهگیری مرسوله
66سميه امامي146606تهران5961301095000455500001141401/04/02رهگیری مرسوله
67اميري146607بوشهر5961301095000194700751141401/04/02رهگیری مرسوله
68مريم موحد146610تهران5961301095000487700001141401/04/02رهگیری مرسوله
69نيلوفر ميرزا146614شيراز-فارس5961301095000274500071141401/04/02رهگیری مرسوله
70تارا ايازي146619تهران5961301095001051200001141401/04/02رهگیری مرسوله
71آرزو صمدي146620تهران5961301095001072700001141401/04/02رهگیری مرسوله
72سميرا عليخاني146621کرج5961301095000375700031141401/04/02رهگیری مرسوله
73فائزه فراهاني146622تهران5961301095000477000001141401/04/02رهگیری مرسوله
74مهرو شعبان پور146626آمل5961301095000386500461141401/04/02رهگیری مرسوله
75بهناز نوزن146627رشت5961301095001286000041111401/04/02رهگیری مرسوله
76فرشته ملک زاده146635قائم شهر5961301095001040504761141401/04/02رهگیری مرسوله
77مهسا مستشاري146636اصفهان5961301095000184000081141401/04/02رهگیری مرسوله
78فرزانه بوالحسني146638تهران5961301095000322000001141401/04/02رهگیری مرسوله
79ياسمن نيازي146660تهران5961301095000466200001141401/04/02رهگیری مرسوله
80آمنه تدريس146662کرج5961301095001232200031111401/04/02رهگیری مرسوله
81ناديا عرب پور146663کرمان5961301095000343500761141401/04/02رهگیری مرسوله
82ندا عربشاهي146669يزد5961301095000354200891141401/04/02رهگیری مرسوله
83الهام توتونچي146670نور5961301095000285204641141401/04/02رهگیری مرسوله
84شايسته پورسلطان146684گرگان5961301095000311200491141401/04/02رهگیری مرسوله
85مهسا قلعه نوئي146690اراک5961301095002591200381221401/04/02رهگیری مرسوله
86عاطفه حبيبي146707لاهيجان-گيلان5961301095000141000441141401/04/02رهگیری مرسوله
87راضيه يادگاري146719تهران5961301095000263700001141401/04/02رهگیری مرسوله
88ندا گنجي146742فلاورجان5961301095000209208451141401/04/02رهگیری مرسوله
89طيبه اسلامي146743مرودشت5961301095000242207371141401/04/02رهگیری مرسوله
90ثريا سلمانيان146745تهران5961301095000253000001141401/04/02رهگیری مرسوله
91فاطمه فرديس146746تهران5961301095000220700001141401/04/02رهگیری مرسوله
92زينب بدخشان146747تهران5961301095000401700001141401/04/02رهگیری مرسوله
93ليلي قهاري146813اردبيل5961301095001952500561141401/04/02رهگیری مرسوله
94مژگان شرافت146825اصفهان5961301095001195500081111401/04/02رهگیری مرسوله
95رويا اميني146866تهران5961301095001355000001111401/04/02رهگیری مرسوله
96هاله راحمي146867تهران5961301095001941700001141401/04/02رهگیری مرسوله
97مرجان146870تهران5961301095001275200001111401/04/02رهگیری مرسوله
98ادينه ارشاديان146873لاهيجان-گيلان5961301095001322700441111401/04/02رهگیری مرسوله
99فاطره حبيبي نوزري146896ساري5961301095001872700481141401/04/02رهگیری مرسوله
100رکسانا کرمي146897اروميه5961301095002196200571141401/04/02رهگیری مرسوله
101سمانه يوسف پور146898اندیشه5961301095001312031686111401/04/02رهگیری مرسوله
102نسترن بصيرت146902تهران5961301095001333500001111401/04/02رهگیری مرسوله
103خداداد146904تهران5961301095001626500001141401/04/02رهگیری مرسوله
104خدادادي146904تهران5961301095001605000001141401/04/02رهگیری مرسوله
105غزاله آقازماني146906تهران5961301095001579000001141401/04/02رهگیری مرسوله
106مهشيد يزداني146911تهران5961301095002164000001141401/04/02رهگیری مرسوله
107نسيم قربان زاده146913زنجان5961301095002457000451141401/04/02رهگیری مرسوله
108صفاخاري146914بابل5961301095001253700471111401/04/02رهگیری مرسوله
109زهرا آمويي146915زنجان5961301095001908700451141401/04/02رهگیری مرسوله
110الهه متولي زاده146916يزد5961301095000994700891141401/04/02رهگیری مرسوله
111سيما نارويي146918بندرعباس5961301095002200700791141401/04/02رهگیری مرسوله
112النازجعفرپور146919تهران5961301095002489200001141401/04/02رهگیری مرسوله
113ريحانه حشمتي146922زاهدان5961301095001782200981141401/04/02رهگیری مرسوله
114نگاراعتمادي146923اصفهان5961301095002424700081141401/04/02رهگیری مرسوله
115ايران بانو ريحان زاده146924ياسوج5961301095001920207591141401/04/02رهگیری مرسوله
116مرضيه ميرزايي146925تهران5961301095002142500001141401/04/02رهگیری مرسوله
117ملينا پورجبيان146927تهران5961301095001514500001141401/04/02رهگیری مرسوله
118زهرا اميري146928شيراز-فارس5961301095001296700071111401/04/02رهگیری مرسوله
119اسما طهماسبي146931اصفهان5961301095001018200081141401/04/02رهگیری مرسوله
120شيلا رزاقي146934تهران5961301095002062700001141401/04/02رهگیری مرسوله
121فاطمه چايچي146935تهران5961301095001851200001141401/04/02رهگیری مرسوله
122شکوفه146936تهران5961301095001200000001111401/04/02رهگیری مرسوله
123مجيد معوميان146937ری5961301095001007501813141401/04/02رهگیری مرسوله
124سونيادلاويز146938تهران5961301095001387200001111401/04/02رهگیری مرسوله
125مريم محمد طائمه146939همدان5961301095001670200651141401/04/02رهگیری مرسوله
126الهام اسماعيلي146940تهران5961301095001424000001141401/04/02رهگیری مرسوله
127حميد خرمپور146941نائين5961301095002019008391141401/04/02رهگیری مرسوله
128شيرين ذوقي146944تهران5961301095001243000001111401/04/02رهگیری مرسوله
129آرام پيراسته146945تهران5961301095001974000001141401/04/02رهگیری مرسوله
130اعظم بهروز146946تهران5961301095002467700001141401/04/02رهگیری مرسوله
131زهره شريف146947بوشهر5961301095002446200751141401/04/02رهگیری مرسوله
132نگين حقوقي146948اهواز5961301095001434700061141401/04/02رهگیری مرسوله
133ماريا انشائي146958ساري5961301095002526000481141401/04/02رهگیری مرسوله
134فاطمه امامي146961شيراز-فارس5961301095002254500071141401/04/02رهگیری مرسوله
135الهام بهنام146966تربت حيدريه5961301095001839700951141401/04/02رهگیری مرسوله
136پروانه ميرزايي147001تهران5961301095001221500001111401/04/02رهگیری مرسوله
137مهشيد راجي زاده147037تهران5961301095001919500001141401/04/02رهگیری مرسوله
138مژگان ياوري147038تهران5961301095001413200001141401/04/02رهگیری مرسوله
139فاطمه موسوي147040تهران5961301095002829700001221401/04/02رهگیری مرسوله
140ايلونت شهبازي147041تهران5961301095001894200001141401/04/02رهگیری مرسوله
141شيدا اکبري147043تهران5961301095001963200001141401/04/02رهگیری مرسوله
142مهسا ترابي147044کليبر5961301095001365705461111401/04/02رهگیری مرسوله
143نسيبه موسوي147045تهران5961301095001376500001111401/04/02رهگیری مرسوله
144مرجان تقي پور147046مشهد5961301095001301200091111401/04/02رهگیری مرسوله
145سارا صفاران147048تهران5961301095001499200001141401/04/02رهگیری مرسوله
146سميرا شهرياري147049شيراز-فارس5961301095002808200071221401/04/02رهگیری مرسوله
147زهرا خواجوند147054تهران5961301095001793000001141401/04/02رهگیری مرسوله
148ليلا همتي147055تهران5961301095002029700001141401/04/02رهگیری مرسوله
149مهناز توکلي147057مرودشت5961301095001210707371111401/04/02رهگیری مرسوله
150شيوا ساماني147060شهر کرد5961301095001931000881141401/04/02رهگیری مرسوله
151فرزين مدارافر147062رشت5961301095002783000041221401/04/02رهگیری مرسوله
152طاهره نيکوسخن147063قم5961301095001344200371111401/04/02رهگیری مرسوله
153صدف حسيني147064تهران5961301095002174700001141401/04/02رهگیری مرسوله
154نسرين تبريزيان147065تهران5961301095002095000001141401/04/02رهگیری مرسوله
155مهسا صالحپور147066تهران5961301095002265200001141401/04/02رهگیری مرسوله
156هانيه ستار فرد147069طرقبه5961301095001503709351141401/04/02رهگیری مرسوله
157سولماز راشدي147072تهران5961301095001477700001141401/04/02رهگیری مرسوله
158ليلا نوروزي147073تهران5961301095002403200001141401/04/02رهگیری مرسوله
159سولماز بناوي147074آبادان5961301095002478500631141401/04/02رهگیری مرسوله
160مريم خجسته147075تهران5961301095001536000001141401/04/02رهگیری مرسوله
161آزاده کردزاده147076کرج5961301095002131700031141401/04/02رهگیری مرسوله
162فرزانه مبيني147077شهر کرد5961301095002153200881141401/04/02رهگیری مرسوله
163رعنا حيدري147078تهران5961301095002793700001221401/04/02رهگیری مرسوله
164زهره قاسمي147079تهران5961301095001637200001141401/04/02رهگیری مرسوله
165فيروزه ويسي147080کرمانشاه5961301095001648000671141401/04/02رهگیری مرسوله
166زهرا انصاري منش147081زابل5961301095001840509861141401/04/02رهگیری مرسوله
167کيميا جم147086کرمان5961301095001669500761141401/04/02رهگیری مرسوله
168سميه اقازاده147087مياندوآب5961301095002366505971141401/04/02رهگیری مرسوله
169مريم منجزي147088اهواز5961301095001456200061141401/04/02رهگیری مرسوله
170الهام نجفي147090کرج5961301095002041200031141401/04/02رهگیری مرسوله
171ابوالفتح شهابي147091کرمان5961301095002052000761141401/04/02رهگیری مرسوله
172آفاق آذري147092تهران5961301095002435500001141401/04/02رهگیری مرسوله
173هانيه حيدر آبادي147095بندرعباس5961301095001525200791141401/04/02رهگیری مرسوله
174پريسا شيوا فرد147101تهران5961301095001658700001141401/04/02رهگیری مرسوله
175آزاده جعفري147104تهران5961301095001402500001141401/04/02رهگیری مرسوله
176زينب شريفي147106اهواز5961301095002276000061141401/04/02رهگیری مرسوله
177ليلا محمدي147107دزفول5961301095002110206461141401/04/02رهگیری مرسوله
178زهرا جوکار147108شيراز-فارس5961301095001589700071141401/04/02رهگیری مرسوله
179محبوبه رجبي147109شازند5961301095001568203861141401/04/02رهگیری مرسوله
180ترنج فهيما147110تهران5961301095001445500001141401/04/02رهگیری مرسوله
181کيميا رحيمي147111شيراز-فارس5961301095002302000071141401/04/02رهگیری مرسوله
182زهرا حسين زاده147112کاشان5961301095002297500871141401/04/02رهگیری مرسوله
183شبنم آقاشيري147113تهران5961301095001557500001141401/04/02رهگیری مرسوله
184نيرانصاري147115تهران5961301095001488500001141401/04/02رهگیری مرسوله
185سميرا جعفري147154ازنا5961301095002490006871141401/04/02رهگیری مرسوله
186صدري147155تهران5961301095002233000001141401/04/02رهگیری مرسوله
187فرشته سليماني147157تهران5961301095002334200001141401/04/02رهگیری مرسوله
188ناهيد ادريسي147158تهران5961301095002030500001141401/04/02رهگیری مرسوله
189رويا رجب پور147160مشهد5961301095002388000091141401/04/02رهگیری مرسوله
190شبنم بختياري147166تهران5961301095002504500001141401/04/02رهگیری مرسوله
191کيانا رهباني147167تهران5961301095002073500001141401/04/02رهگیری مرسوله
192سيده پروين147168فومن5961301095002312704351141401/04/02رهگیری مرسوله
193موسوي147177تهران5961301095002345000001141401/04/02رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا