ادامه لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 13 تیر 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نسيم اکبري149991تهران5963701106000942200001141401/04/13رهگیری مرسوله
2سيمين بابايي147889تهران5963701106000782700001141401/04/13رهگیری مرسوله
3فاطمه اسماعيلي147935کردکوي5963701106000301704881141401/04/13رهگیری مرسوله
4مريم جهاني147989بندرعباس5963701106000467500791141401/04/13رهگیری مرسوله
5مريم نجم الدين147997تهران5963701106000920700001141401/04/13رهگیری مرسوله
6حسين صلواتي148057اصفهان5963701106000681500081141401/04/13رهگیری مرسوله
7فاطمه بهوندي148059اهواز5963701106000515000061141401/04/13رهگیری مرسوله
8فاطمه هاشمي148072تهران5963701106001008700001141401/04/13رهگیری مرسوله
9رقيه قلاوند148076انديمشک5963701106000323206481141401/04/13رهگیری مرسوله
10ساميار دولتي148090تهران5963701106001041700001141401/04/13رهگیری مرسوله
11سمانه محبي149331تهران5963701106001095500001141401/04/13رهگیری مرسوله
12نازنين نسابه149965شيراز-فارس5963701106000605500071141401/04/13رهگیری مرسوله
13زهرا علي مراد149967تهران5963701106000974500001141401/04/13رهگیری مرسوله
14راحله طلوعي149968اصفهان5963701106000728200081141401/04/13رهگیری مرسوله
15راضيه اميري149969سميرم5963701106000829508661141401/04/13رهگیری مرسوله
16سارا جوهري149970شيراز-فارس5963701106000627000071141401/04/13رهگیری مرسوله
17مريم قطبي149971تهران5963701106000884000001141401/04/13رهگیری مرسوله
18سحر محمدزاده149972اروميه5963701106000504200571141401/04/13رهگیری مرسوله
19ندا مسعوديان149973کرج5963701106000312500031141401/04/13رهگیری مرسوله
20رويا سوراني149974مشهد5963701106000568700091141401/04/13رهگیری مرسوله
21مريم مددي149975تهران5963701106001031000001141401/04/13رهگیری مرسوله
22مهسا خيامي149980تهران5963701106000931500001141401/04/13رهگیری مرسوله
23سحر صفري149981تهران5963701106001020200001141401/04/13رهگیری مرسوله
24بهناز صلح149983مشهد5963701106000579500091141401/04/13رهگیری مرسوله
25نسرين عبداله149984قزوين5963701106000536500341141401/04/13رهگیری مرسوله
26ياسمن رويگر149985کرج5963701106000591000031141401/04/13رهگیری مرسوله
27فاطمه شيخي149988ساري5963701106000547200481141401/04/13رهگیری مرسوله
28سجادي149989پرند5963701106000818737611141401/04/13رهگیری مرسوله
29پريا رضادوست149990زنجان5963701106000265000451141401/04/13رهگیری مرسوله
30عادله تنباکو149992اصفهان5963701106000692200081141401/04/13رهگیری مرسوله
31نسترن راغب149993تهران5963701106000851700001141401/04/13رهگیری مرسوله
32زهره صبايي149996تهران5963701106000909200001141401/04/13رهگیری مرسوله
33هستي اشتادي149998تهران5963701106001019500001141401/04/13رهگیری مرسوله
34فاطمه شوکتي150000کرمانشاه5963701106000297200671141401/04/13رهگیری مرسوله
35بهاره جارودي150003تهران5963701106000830200001141401/04/13رهگیری مرسوله
36عارفه متاني150004تهران5963701106001063200001141401/04/13رهگیری مرسوله
37همازارع150008مشهد5963701106000435200091141401/04/13رهگیری مرسوله
38شادي بختياري150009اهواز5963701106000334000061141401/04/13رهگیری مرسوله
39نرگس صدوقي150010اصفهان5963701106000706700081141401/04/13رهگیری مرسوله
40شيوا دارابي150012کرمانشاه5963701106000580200671141401/04/13رهگیری مرسوله
41فائزه کيشايي150013اراک5963701106000499700381141401/04/13رهگیری مرسوله
42فاطمه نيک خواه150014مشهد5963701106000424500091141401/04/13رهگیری مرسوله
43مريم والي150015تهران5963701106000910000001141401/04/13رهگیری مرسوله
44ناديا سهند150016تهران5963701106001074000001141401/04/13رهگیری مرسوله
45ايدا دانش150018شيراز-فارس5963701106000648500071141401/04/13رهگیری مرسوله
46مريم عظيما150019تهران5963701106000953000001141401/04/13رهگیری مرسوله
47زينب حيدري150020تهران5963701106001100000001141401/04/13رهگیری مرسوله
48ناديا مرادي150022شيراز-فارس5963701106000637700071141401/04/13رهگیری مرسوله
49هانيه ابراهيمي150023پردیس5963701106000894716581141401/04/13رهگیری مرسوله
50افتخار فرد150024تهران5963701106000761200001141401/04/13رهگیری مرسوله
51الهام رضازاده150025تهران5963701106000985200001141401/04/13رهگیری مرسوله
52سمانه شعباني150027تهران5963701106000963700001141401/04/13رهگیری مرسوله
53مهتاب خسروي150029برازجان5963701106000286507561141401/04/13رهگیری مرسوله
54ساناز قلمزن150030اصفهان5963701106000739000081141401/04/13رهگیری مرسوله
55سعيده سميعي150032تهران5963701106000996000001141401/04/13رهگیری مرسوله
56نرگس اشوري150033رشت5963701106000558000041141401/04/13رهگیری مرسوله
57منا عالي پور150034دشتي5963701106000456779761141401/04/13رهگیری مرسوله
58دنيا بخشعلي نزاد150035ساري5963701106000344700481141401/04/13رهگیری مرسوله
59مهتاب بيات150036تهران5963701106001121500001141401/04/13رهگیری مرسوله
60سحر نوريه150037تهران5963701106001084700001141401/04/13رهگیری مرسوله
61شيرين لطفي150038قائم شهر5963701106000355504761141401/04/13رهگیری مرسوله
62هيوا سلطاني150039اراک5963701106000413700381141401/04/13رهگیری مرسوله
63سارا رشيدزاده150040تهران5963701106001052500001141401/04/13رهگیری مرسوله
64مهسا اميني150041کليبر5963701106000525705461141401/04/13رهگیری مرسوله
65امير سپهربند150044تهران5963701106000841000001141401/04/13رهگیری مرسوله
66مهيا جعفري150047شهرجديدمهاجران5963701106000403003991141401/04/13رهگیری مرسوله
67مرضيه کريمزاده150048اصفهان5963701106000717500081141401/04/13رهگیری مرسوله
68عاطفه سنگ تراشان150049قزوين5963701106000489000341141401/04/13رهگیری مرسوله
69رويا حسيني150052تهران5963701106001110700001141401/04/13رهگیری مرسوله
70فرزانه دلدار150053صومعه سرا5963701106000387704361141401/04/13رهگیری مرسوله
71فاطمه فتوحي150057قزوين5963701106000478200341141401/04/13رهگیری مرسوله
72ليلا معرفت150058شاهين شهر5963701106000749700831141401/04/13رهگیری مرسوله
73رضيه مهنام150059يزد5963701106000398500891141401/04/13رهگیری مرسوله
74پريسا اصلاني150060تهران5963701106000772000001141401/04/13رهگیری مرسوله
75نگار شادمان150063شيراز-فارس5963701106000616200071141401/04/13رهگیری مرسوله
76زهرا صبور150065شيراز-فارس5963701106000659200071141401/04/13رهگیری مرسوله
77حانيه رجبي150070تهران5963701106000793500001141401/04/13رهگیری مرسوله
78رخساره خسروي150072شيراز-فارس5963701106000660000071141401/04/13رهگیری مرسوله
79حسن رضايي150075قم5963701106000275700371141401/04/13رهگیری مرسوله
80ندا قرهي150077تهران5963701106000873200001141401/04/13رهگیری مرسوله
81فرزانه يوسفوند150078خرم آباد-لرستان5963701106000366200681141401/04/13رهگیری مرسوله
82فريبا اسکندري150081زنجان5963701106000254200451141401/04/13رهگیری مرسوله
83افسانه مراديان150083تهران5963701106000808000001141401/04/13رهگیری مرسوله
84مسعود سالاري150084مشهد5963701106000446000091141401/04/13رهگیری مرسوله
85زهره عابديني150085اليگودرز5963701106000377006861141401/04/13رهگیری مرسوله
86الينا هاشمي150087تهران5963701106001132200001141401/04/13رهگیری مرسوله
87شهره تواضعي150089تهران5963701106000862500001141401/04/13رهگیری مرسوله
88غزل بيات150092شيراز-فارس5963701106000670700071141401/04/13رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید