لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 26 خرداد 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ميعاد شادکام142218بوشهر5963701088000598200751141401/03/26رهگیری مرسوله
2هومن مسافري142249ساري5963701088001364200481141401/03/26رهگیری مرسوله
3فيروزه رحيمي142254زرين شهر5963701088000635008471141401/03/26رهگیری مرسوله
4هدا کاوه142255فسا5963701088001161707461141401/03/26رهگیری مرسوله
5مرجان محمدي142267يزد5963701088000486200891141401/03/26رهگیری مرسوله
6محبوبه مرتضوي142272رفسنجان5963701088000993200771141401/03/26رهگیری مرسوله
7نگين کوه142275گناباد5963701088001092709691141401/03/26رهگیری مرسوله
8نجمه مقدم142280تهران5963701088001353500001141401/03/26رهگیری مرسوله
9الهام عياني142288مشهد5963701088001140200091141401/03/26رهگیری مرسوله
10ستار ه قريشي142308جويبار5963701088001059704771141401/03/26رهگیری مرسوله
11ايدا ابراهيمي142329مشهد5963701088001139500091141401/03/26رهگیری مرسوله
12راضيه احتشامي142331شيراز-فارس5963701088001172500071141401/03/26رهگیری مرسوله
13عاطفه مشايخ142364تهران5963701088000790700001141401/03/26رهگیری مرسوله
14بهنوش مروي142407مشهد5963701088000602700091141401/03/26رهگیری مرسوله
15ريحان جراح142420تهران5963701088000768500001141401/03/26رهگیری مرسوله
16پرديس کايد142423تهران5963701088000869700001141401/03/26رهگیری مرسوله
17مرضيه زنعلي142457اهواز5963701088001118000061141401/03/26رهگیری مرسوله
18ايدا قاسمي142528کرمانشاه5963701088001151000671141401/03/26رهگیری مرسوله
19مرجان معصومي143006تهران5963701088000150200001221401/03/26رهگیری مرسوله
20هاله عليزاده143162يزد5963701088000497000891141401/03/26رهگیری مرسوله
21ندا اليار143225تهران5963701088001342700001141401/03/26رهگیری مرسوله
22زهرا خزعلي143784اصفهان5963701088000149500081221401/03/26رهگیری مرسوله
23کيهاني143799قزوين5963701088000443200341141401/03/26رهگیری مرسوله
24مريم خدابنده143822قم5963701088000533700371141401/03/26رهگیری مرسوله
25نرگس عبدالملکي143958کبودرآهنگ5963701088000395706551141401/03/26رهگیری مرسوله
26فيروزه رضاي144129بندرانزلي5963701088000374200431141401/03/26رهگیری مرسوله
27مهديه دهقاني144237يزد5963701088000971700891141401/03/26رهگیری مرسوله
28سحر متصدي144326زرند5963701088001006007761141401/03/26رهگیری مرسوله
29ستايش عليرضايي144327خسرو شهر5963701088000182553551221401/03/26رهگیری مرسوله
30مريم رحماني144328تهران5963701088000757700001141401/03/26رهگیری مرسوله
31بهار ادابي144331تهران5963701088001273700001141401/03/26رهگیری مرسوله
32پريسا دهقاني144337بندرکنگان5963701088000587575571141401/03/26رهگیری مرسوله
33سپيده هاشمي144338تهران5963701088000747000001141401/03/26رهگیری مرسوله
34زهرا پور عواد144340اهواز5963701088001128700061141401/03/26رهگیری مرسوله
35سپيده اسباک144341تهران5963701088001263000001141401/03/26رهگیری مرسوله
36سادات علوي144342تهران5963701088001219200001141401/03/26رهگیری مرسوله
37انا صباغي144346سيرجان5963701088001071200781141401/03/26رهگیری مرسوله
38سمانه مير محمد144347تهران5963701088000859000001141401/03/26رهگیری مرسوله
39ازاده موتن144352تهران5963701088001295200001141401/03/26رهگیری مرسوله
40امير سپهر144353تهران5963701088000805200001141401/03/26رهگیری مرسوله
41رزيتا جلالي144356تهران5963701088000667200001141401/03/26رهگیری مرسوله
42کريمي144357تهران5963701088000229200001221401/03/26رهگیری مرسوله
43سميه باوي144359اهواز5963701088001107200061141401/03/26رهگیری مرسوله
44راحله نوبخت144361شيراز-فارس5963701088001183200071141401/03/26رهگیری مرسوله
45شيلا وليزاده144362تهران5963701088000837500001141401/03/26رهگیری مرسوله
46منا هدايتي144375تهران5963701088001310500001141401/03/26رهگیری مرسوله
47فرشته فراهاني144515قزوين5963701088000421700341141401/03/26رهگیری مرسوله
48فاطمه احمدي144816بندرماهشهر5963701088000454006351141401/03/26رهگیری مرسوله
49مهتاب کرمي144849بوشهر5963701088001194000751141401/03/26رهگیری مرسوله
50ندا شکوري144856مرند5963701088000262200541301401/03/26رهگیری مرسوله
51اسما مير بماني144857مشهد5963701088001082000091141401/03/26رهگیری مرسوله
52ندا دلنواز144859تهران5963701088001241500001141401/03/26رهگیری مرسوله
53شجاعي144862تهران5963701088001230700001141401/03/26رهگیری مرسوله
54نازنين محمدي144863تهران5963701088001252200001141401/03/26رهگیری مرسوله
55مهسا خيامي144864تهران5963701088000848200001141401/03/26رهگیری مرسوله
56فهيمه بي تر144865تهران5963701088000826700001141401/03/26رهگیری مرسوله
57بهناز جعفر144866تهران5963701088000779200001141401/03/26رهگیری مرسوله
58شکوفه اذر پور144867اهواز5963701088000171700061221401/03/26رهگیری مرسوله
59الهه خورشت144868اصفهان5963701088000656500081141401/03/26رهگیری مرسوله
60شيوا پارس بار144869مياندوآب5963701088000283705971141401/03/26رهگیری مرسوله
61عادل سر مست144870اهواز5963701088000475500061141401/03/26رهگیری مرسوله
62مريم شفيق144872آمل5963701088000501500461141401/03/26رهگیری مرسوله
63معصومه حمزه144873بهشهر5963701088001049004851141401/03/26رهگیری مرسوله
64شيده خبازي144875تهران5963701088000816000001141401/03/26رهگیری مرسوله
65هيوا صراف144876تهران5963701088000714700001141401/03/26رهگیری مرسوله
66يلدا نجف144888مشهد5963701088000613500091141401/03/26رهگیری مرسوله
67ليلا جام144889تهران5963701088001332000001141401/03/26رهگیری مرسوله
68حميده جلالي144891دليجان5963701088000251503791301401/03/26رهگیری مرسوله
69کيميا کوثري144892تهران5963701088000870500001141401/03/26رهگیری مرسوله
70فاطمه ناظري144894آمل5963701088001060500461141401/03/26رهگیری مرسوله
71سپيده صدر144896تهران5963701088001220000001141401/03/26رهگیری مرسوله
72نسرين صابري144899شيراز-فارس5963701088000331200071141401/03/26رهگیری مرسوله
73فاطمه مراد144900سراب5963701088000320505471141401/03/26رهگیری مرسوله
74زهرا طاهري144902اصفهان5963701088000624200081141401/03/26رهگیری مرسوله
75بهناز اذر144904تهران5963701088000961000001141401/03/26رهگیری مرسوله
76حليمه پرويززاده144905اصفهان5963701088000161000081221401/03/26رهگیری مرسوله
77منصوره غلامي144906تهران5963701088000240700001221401/03/26رهگیری مرسوله
78ليلا عسگري144907کرمان5963701088000576700761141401/03/26رهگیری مرسوله
79پگاه طاهري144909تهران5963701088000950200001141401/03/26رهگیری مرسوله
80سمانه قاسمي144910يزد5963701088000982500891141401/03/26رهگیری مرسوله
81مهديه حاتمي144912کرمان5963701088000555200761141401/03/26رهگیری مرسوله
82شفيع144915ملاير5963701088000400206571141401/03/26رهگیری مرسوله
83ميثم اسماعيلي144917هوراند5963701088000309054491141401/03/26رهگیری مرسوله
84زيور دلشاد144919هشتپر (توالش گیلان)5963701088000363504371141401/03/26رهگیری مرسوله
85رباب پروانه144920عجب شير5963701088000319705541141401/03/26رهگیری مرسوله
86الهه ساساني144921پاکدشت5963701088000688703391141401/03/26رهگیری مرسوله
87بهار محمدي144922تهران5963701088000678000001141401/03/26رهگیری مرسوله
88فريبا زادهدي144923تهران5963701088001284500001141401/03/26رهگیری مرسوله
89فاطمه کرمانشاهي144924پاکدشت5963701088000699503391141401/03/26رهگیری مرسوله
90ناهيد فرجي144925تهران5963701088000780000001141401/03/26رهگیری مرسوله
91هدي چيني ساز144926دزفول5963701088000207706461221401/03/26رهگیری مرسوله
92مائده واثق144929تهران5963701088000230000001221401/03/26رهگیری مرسوله
93حميد کرد144930اصفهان5963701088001038200081141401/03/26رهگیری مرسوله
94نيلوفر هاشمي144931تهران5963701088000725500001141401/03/26رهگیری مرسوله
95هنگامه فرحي144932شيراز-فارس5963701088000352700071141401/03/26رهگیری مرسوله
96هاشم بابايي144933قزوين5963701088000432500341141401/03/26رهگیری مرسوله
97فرنوش مومن144935شاهين شهر5963701088000645700831141401/03/26رهگیری مرسوله
98بيتا بابايي144938تهران5963701088000704000001141401/03/26رهگیری مرسوله
99سورنا پناه144939تهران5963701088000949500001141401/03/26رهگیری مرسوله
100رضي ايتي144940اصفهان5963701088000128000081221401/03/26رهگیری مرسوله
101سوما کاظمي144942تهران5963701088001321200001141401/03/26رهگیری مرسوله
102فائزه مهدي زاده144948کرمان5963701088000566000761141401/03/26رهگیری مرسوله
103فرانک دهقانيان144952بوشهر5963701088001208500751141401/03/26رهگیری مرسوله
104سما هدايت144954تهران5963701088000917200001141401/03/26رهگیری مرسوله
105مريم رجب پور144955آستانه اشرفيه5963701088001016704441141401/03/26رهگیری مرسوله
106مزگان زارع144959اصفهان5963701088000138700081221401/03/26رهگیری مرسوله
107حميد نيايش144960دزفول5963701088000464706461141401/03/26رهگیری مرسوله
108مهديه ذکريا144963رشت5963701088000385000041141401/03/26رهگیری مرسوله
109شيوا حبيبي144965همدان5963701088000411000651141401/03/26رهگیری مرسوله
110سميه جوادي144967هشتگرد5963701088001027503361141401/03/26رهگیری مرسوله
111پريس يوسفي144971تهران5963701088000881200001141401/03/26رهگیری مرسوله
112منا تبريزي144974تهران5963701088000892000001141401/03/26رهگیری مرسوله
113گيتي خضري144976تهران5963701088000736200001141401/03/26رهگیری مرسوله
114ارزو صمدزاده144977کاشان5963701088000218500871221401/03/26رهگیری مرسوله
115ويدا عبدلي144978تهران5963701088001309700001141401/03/26رهگیری مرسوله
116الاله پور کرم144986ياسوج5963701088000544507591141401/03/26رهگیری مرسوله
117مينا شفيعي144987تکاب5963701088000294505991141401/03/26رهگیری مرسوله
118ازاده فلاح144988آمل5963701088000512200461141401/03/26رهگیری مرسوله
119روح اله محمدي144990تهران5963701088000938700001141401/03/26رهگیری مرسوله
120فاطمه سيفي144991مصيري5963701088000342073571141401/03/26رهگیری مرسوله
121زهرا اسدي144992تهران5963701088000906500001141401/03/26رهگیری مرسوله
122مليکا هنرمند144993تهران5963701088000928000001141401/03/26رهگیری مرسوله
123فريدون زمانه145004اردبيل5963701088000523000561141401/03/26رهگیری مرسوله
124مليکا سجادي145007تهران5963701088000193200001221401/03/26رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید