لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 12 خرداد 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1فريبا تقوي139291بوشهر5963701074000581700751141401/03/12رهگیری مرسوله
2منا سادات139294تهران5963701074000853200001141401/03/12رهگیری مرسوله
3کاترين ملکيان139441تهران5963701074000111500001301401/03/12رهگیری مرسوله
4نرجس رئوف139468اصفهان5963701074000096200081221401/03/12رهگیری مرسوله
5سعيده سگري139470عسلويه5963701074001187575391141401/03/12رهگیری مرسوله
6فهيمه حسنوي139475نور5963701074000559504641141401/03/12رهگیری مرسوله
7ياسمن نيازي139490تهران5963701074001011000001141401/03/12رهگیری مرسوله
8فاطمه خدايي139619مشهد5963701074000810200091141401/03/12رهگیری مرسوله
9يلدا عيسوي139644تهران5963701074001000200001141401/03/12رهگیری مرسوله
10معصومه شعباني139675بابل5963701074000527200471141401/03/12رهگیری مرسوله
11راحله باقر139703تهران5963701074001097000001141401/03/12رهگیری مرسوله
12سپيده اقا خاني139755تهران5963701074001101500001141401/03/12رهگیری مرسوله
13هانيه نخبه139769مشهد5963701074000821000091141401/03/12رهگیری مرسوله
14مريم خليلي139778تهران5963701074001021700001141401/03/12رهگیری مرسوله
15سحر محمدي140679کرج5963701074000617700031141401/03/12رهگیری مرسوله
16نفيسه حصارکي140745تهران5963701074000911500001141401/03/12رهگیری مرسوله
17فاطمه فروتن140820نسیم شهر5963701074001054037651141401/03/12رهگیری مرسوله
18مجتبي عبدلهي140831اصفهان5963701074000324700081141401/03/12رهگیری مرسوله
19مهناز مولاي140832بابل5963701074000186700471141401/03/12رهگیری مرسوله
20نگار وحيد140833ساري5963701074000773500481141401/03/12رهگیری مرسوله
21مريم تدين140834تهران5963701074001133700001141401/03/12رهگیری مرسوله
22امير اويسي140835تهران5963701074001379200001141401/03/12رهگیری مرسوله
23حميده روحاني140836مشهد5963701074000255700091141401/03/12رهگیری مرسوله
24نيکتا کمالي140837زرند5963701074000516507761141401/03/12رهگیری مرسوله
25مسعود قرباني140839اردبيل5963701074000480500561141401/03/12رهگیری مرسوله
26مجتبي منصور140840کرج5963701074000491200031141401/03/12رهگیری مرسوله
27شيرين لقمان140842شاهين شهر5963701074000479700831141401/03/12رهگیری مرسوله
28ليلي سميعي140845کرج5963701074001245700031141401/03/12رهگیری مرسوله
29ناهيد اقايي140848يزد5963701074000277200891141401/03/12رهگیری مرسوله
30نيره بابا خاني140849لنگرود5963701074000202004471141401/03/12رهگیری مرسوله
31ندا جباري140850اروميه5963701074000548700571141401/03/12رهگیری مرسوله
32تينا سپهر140856تهران5963701074000933000001141401/03/12رهگیری مرسوله
33ناز فر مکي140865تهران5963701074001347000001141401/03/12رهگیری مرسوله
34مينا صيادي140866اصفهان5963701074000367700081141401/03/12رهگیری مرسوله
35انا دشتي140867کلاردشت5963701074000538046661141401/03/12رهگیری مرسوله
36پرستو ياري140869دهاقان5963701074001176708641141401/03/12رهگیری مرسوله
37نيره بابا خاني140870لنگرود5963701074000197504471141401/03/12رهگیری مرسوله
38سمين بسارت140871رشت5963701074000212700041141401/03/12رهگیری مرسوله
39علي حق گو140872تهران5963701074001304000001141401/03/12رهگیری مرسوله
40غزال عشوري140877اصفهان5963701074000335500081141401/03/12رهگیری مرسوله
41فرخنده کاوه140885مشهد5963701074000143700091141401/03/12رهگیری مرسوله
42مزگان کشاورزي140901اصفهان5963701074000404500081141401/03/12رهگیری مرسوله
43مهيا فراهاني140902تهران5963701074001064700001141401/03/12رهگیری مرسوله
44منصوره احمدي140904خورموج5963701074000298707541141401/03/12رهگیری مرسوله
45زهرا افتاحي140905تهران5963701074001336200001141401/03/12رهگیری مرسوله
46ساناز سلطاني140906تهران5963701074001043200001141401/03/12رهگیری مرسوله
47افسانه درخشنده140907ايلام5963701074000730506931141401/03/12رهگیری مرسوله
48الهام محمدي140908مشهد5963701074000154500091141401/03/12رهگیری مرسوله
49الناز جعفر پور140909تهران5963701074001123000001141401/03/12رهگیری مرسوله
50مائده عليزاده140911ساري5963701074000176000481141401/03/12رهگیری مرسوله
51شادي مختاري140912اصفهان5963701074000346200081141401/03/12رهگیری مرسوله
52فرزانه نصراله140914تهران5963701074000842500001141401/03/12رهگیری مرسوله
53الهام پور نجف140915ايلام5963701074000288006931141401/03/12رهگیری مرسوله
54مريم فروزان140916شيراز-فارس5963701074000378500071141401/03/12رهگیری مرسوله
55فاطمه محمدي140919بندرانزلي5963701074000693700431141401/03/12رهگیری مرسوله
56نوشين حسيني140922اصفهان5963701074000357000081141401/03/12رهگیری مرسوله
57حسين حسيني140923مشهد5963701074001267200091141401/03/12رهگیری مرسوله
58مريم حسام پور140924قزوين5963701074001256500341141401/03/12رهگیری مرسوله
59زهرا نورذي140925پلدشت5963701074000223558771141401/03/12رهگیری مرسوله
60نسرين خالديان140927سنندج5963701074000245000661141401/03/12رهگیری مرسوله
61الهام رمضاني140929مشهد5963701074000165200091141401/03/12رهگیری مرسوله
62فرزانه نعمت140931شيراز-فارس5963701074000752000071141401/03/12رهگیری مرسوله
63زهره مقيمي140932تهران5963701074001112200001141401/03/12رهگیری مرسوله
64فاطمه ابادي140933شيراز-فارس5963701074000390000071141401/03/12رهگیری مرسوله
65معصومه کريم پور140934شيراز-فارس5963701074000389200071141401/03/12رهگیری مرسوله
66ازاده جان بابازاده140936بابل5963701074001202700471141401/03/12رهگیری مرسوله
67فاطمه پناهي140937زنجان5963701074000266500451141401/03/12رهگیری مرسوله
68مزگان ترکاشوند140939کرج5963701074000122200031141401/03/12رهگیری مرسوله
69نگار ميرزايي140940جوانرود5963701074001235067981141401/03/12رهگیری مرسوله
70زهرا نوري140941شهرجديدسهند5963701074000314005331141401/03/12رهگیری مرسوله
71منا اسماعيل140943تهران5963701074000900700001141401/03/12رهگیری مرسوله
72ياسمين احمدي140945کرمان5963701074001405200761141401/03/12رهگیری مرسوله
73معصومه صابر140946تهران5963701074001144500001141401/03/12رهگیری مرسوله
74شيما مقدم140947نيشابور5963701074000809500931141401/03/12رهگیری مرسوله
75سمين نيک خواه140949بندرعباس5963701074000607000791141401/03/12رهگیری مرسوله
76الميرا گرشاسوي140951تهران5963701074001288700001141401/03/12رهگیری مرسوله
77فاطمه اسکندر پور140952تهران5963701074001299500001141401/03/12رهگیری مرسوله
78محمد شعبانپور140954سلمانشهر5963701074000762704671141401/03/12رهگیری مرسوله
79مريم عباسي140955کرمانشاه5963701074000303200671141401/03/12رهگیری مرسوله
80سارا بهرامي140957کرج5963701074000784200031141401/03/12رهگیری مرسوله
81فرزانه علي جاني140958اصفهان5963701074000560200081141401/03/12رهگیری مرسوله
82مريم کريمي140960برازجان5963701074000571007561141401/03/12رهگیری مرسوله
83فائزه يونسي140961همدان5963701074000708200651141401/03/12رهگیری مرسوله
84شراره عظيمي140962ابرکوه5963701074000672208931141401/03/12رهگیری مرسوله
85پريسا محمدي140963خمين5963701074001224203881141401/03/12رهگیری مرسوله
86محبوبه مفيدي140964سيرجان5963701074000719000781141401/03/12رهگیری مرسوله
87نسترن شفقتي140968بندرانزلي5963701074000592500431141401/03/12رهگیری مرسوله
88موسوي140969تهران5963701074001086200001141401/03/12رهگیری مرسوله
89شيوا حشمتي140970سنقر5963701074000741206751141401/03/12رهگیری مرسوله
90ليلا امامي140978شاهين شهر5963701074000729700831141401/03/12رهگیری مرسوله
91سحر فاضلي140981نظرآباد5963701074000415203331141401/03/12رهگیری مرسوله
92محمد جواد حجت پور140982زنجان5963701074000085500451221401/03/12رهگیری مرسوله
93علي داوطلب140987تهران5963701074000997500001141401/03/12رهگیری مرسوله
94فرزانه خار کن140988تهران5963701074000922200001141401/03/12رهگیری مرسوله
95زهرا محمدي140989رشت5963701074001213500041141401/03/12رهگیری مرسوله
96فاطمه کبقانيان140990تهران5963701074000896200001141401/03/12رهگیری مرسوله
97منصور غلامي140992تهران5963701074001390700001141401/03/12رهگیری مرسوله
98نيره عطايي140993تهران5963701074000943700001141401/03/12رهگیری مرسوله
99محسن رشيدي140994مشهد5963701074001166000091141401/03/12رهگیری مرسوله
100معصومه بابايي140996زنجان5963701074000505700451141401/03/12رهگیری مرسوله
101فاطمه پاک نزاد140998تهران5963701074001368500001141401/03/12رهگیری مرسوله
102ارزو حسني141002تهران5963701074000885500001141401/03/12رهگیری مرسوله
103سارا راستي141003کمالشهر5963701074000795031991141401/03/12رهگیری مرسوله
104نسيم طباطبايي141004مشهد5963701074000133000091141401/03/12رهگیری مرسوله
105نگين عابدين141005تهران5963701074000986700001141401/03/12رهگیری مرسوله
106نيلوفر لولا اور141006تهران5963701074001357700001141401/03/12رهگیری مرسوله
107نيک پي141007تهران5963701074001075500001141401/03/12رهگیری مرسوله
108سپيده احدي141010تهران5963701074000965200001141401/03/12رهگیری مرسوله
109مريم محمدي141014تهران5963701074000100700001221401/03/12رهگیری مرسوله
110ليلا پهلواني141016تهران5963701074000831700001141401/03/12رهگیری مرسوله
111علي شمسي141018شهر کرد5963701074000426000881141401/03/12رهگیری مرسوله
112فاطمه صادقي141023تهران5963701074000874700001141401/03/12رهگیری مرسوله
113نگين نيک نزاد141025تهران5963701074001380000001141401/03/12رهگیری مرسوله
114علي فلاحي141026تهران5963701074001325500001141401/03/12رهگیری مرسوله
115سميه بريحي141027اهواز5963701074000436700061141401/03/12رهگیری مرسوله
116محدثه سارمي141028تهران5963701074000954500001141401/03/12رهگیری مرسوله
117زهره اليکايي141029ری5963701074001155201813141401/03/12رهگیری مرسوله
118سما شاهرخ141031گرگان5963701074000447500491141401/03/12رهگیری مرسوله
119نوشين لطيفي141032اروميه5963701074000469000571141401/03/12رهگیری مرسوله
120نيکي تقوي141033تهران5963701074000864000001141401/03/12رهگیری مرسوله
121شکوه جهانيان141034اهواز5963701074000683000061141401/03/12رهگیری مرسوله
122فاطمه ابراهيمي141036شيراز-فارس5963701074001278000071141401/03/12رهگیری مرسوله
123فاطمه نيک خواه141037مشهد5963701074000234200091141401/03/12رهگیری مرسوله
124زاله بابادي141038اهواز5963701074000458200061141401/03/12رهگیری مرسوله
125هانيه مالکي141039سلماس5963701074001198205881141401/03/12رهگیری مرسوله
126مريم صباحي141041تهران5963701074000976000001141401/03/12رهگیری مرسوله
127زهرا مودب141042تهران5963701074001314700001141401/03/12رهگیری مرسوله
128مريم نيک مرام141045تهران5963701074001032500001141401/03/12رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید