لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 6 اردیبهشت 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1پارميدا ثاني121355تهران5961301037000496500001141401/02/06رهگیری مرسوله
2زهره خرمي129844فرخ شهر5961301037000373708831141401/02/06رهگیری مرسوله
3فرشته خليلي129862آستانه اشرفيه5963701037000998204441141401/02/06رهگیری مرسوله
4نيوشا هدايتي129936تهران5963701037001492700001141401/02/06رهگیری مرسوله
5فريباپناهي129956ياسوج5961301037000735707591141401/02/06رهگیری مرسوله
6مهرنوش سهرابي129959بروجن5961301037000363008871141401/02/06رهگیری مرسوله
7محمدحسين هدايت فرد129960شيراز-فارس5961301037000949000071141401/02/06رهگیری مرسوله
8نازنين صالحي پور129968اروميه5961301037000826200571141401/02/06رهگیری مرسوله
9آناهيتاکولاييان129975ساري5961301037000971200481141401/02/06رهگیری مرسوله
10فاطمه موسويان129982دهدشت5961301037000421207571141401/02/06رهگیری مرسوله
11سراج130009بوشهر5961301037000409700751141401/02/06رهگیری مرسوله
12رقيه پناهي130012هاديشهر5961301037000880705431141401/02/06رهگیری مرسوله
13نرگس پورابراهيمي130029تهران5961301037000804700001141401/02/06رهگیری مرسوله
14طاهره بابري130034ني ريز5961301037000746507491141401/02/06رهگیری مرسوله
15هانيه توقعي130042رشت5961301037000837000041141401/02/06رهگیری مرسوله
16فريبا نصرت پور130046ايلام5961301037000395206931141401/02/06رهگیری مرسوله
17شيماشاهي130062تهران5961301037000927500001141401/02/06رهگیری مرسوله
18معصومه انوري130086زنجان5961301037000677500451141401/02/06رهگیری مرسوله
19سميه جوانمرد130116اهواز5963701037001123700061141401/02/06رهگیری مرسوله
20فيروزه عبدالهي130124بوکان5961301037000587005951141401/02/06رهگیری مرسوله
21مرضيه اميدي130126شهر کرد5961301037000869200881141401/02/06رهگیری مرسوله
22عرفانه پندشنو130173شيراز-فارس5961301037001309200071141401/02/06رهگیری مرسوله
23نوشين اسدي130196شهر کرد5961301037000916700881141401/02/06رهگیری مرسوله
24ساجده سياوشيان130230ساري5961301037001613700481191401/02/06رهگیری مرسوله
25سميه شيرزاد130244تهران5961301037000634500001141401/02/06رهگیری مرسوله
26واحدي130281رشت5961301037000725000041141401/02/06رهگیری مرسوله
27سمي رستمي130308شيراز-فارس5961301037000847700071141401/02/06رهگیری مرسوله
28هانيه رستمي130503سمنان5963701037000752700351141401/02/06رهگیری مرسوله
29هاله الفتي130504کرج5963701037000390700031141401/02/06رهگیری مرسوله
30غزاله مسعودي130508شاهرود5963701037000470500361141401/02/06رهگیری مرسوله
31نفسيه ميرزايي130511مشهد5963701037000368500091141401/02/06رهگیری مرسوله
32زارع130513تهران5963701037001518000001141401/02/06رهگیری مرسوله
33نيلوفر افراز130517گرگان5963701037000437500491141401/02/06رهگیری مرسوله
34مريم ارمند130523آبيک5963701037000528003441141401/02/06رهگیری مرسوله
35ساناز عباسپور130525بجنورد5963701037000582500941141401/02/06رهگیری مرسوله
36زهرا رجبلو130526راميان5963701037000550204951141401/02/06رهگیری مرسوله
37سارا قشقايي130529تهران5963701037001315500001141401/02/06رهگیری مرسوله
38هامنيه مختاري130530اصفهان5963701037000347000081141401/02/06رهگیری مرسوله
39فلاح130533مشهد5963701037000517200091141401/02/06رهگیری مرسوله
40زينب جعفري130534تهران5963701037001304700001141401/02/06رهگیری مرسوله
41زهرا باستي130540تهران5963701037001370000001141401/02/06رهگیری مرسوله
42افسانه احمديان130544رفسنجان5963701037000651500771141401/02/06رهگیری مرسوله
43هاجر شريفي نيا130547تهران5963701037001561700001141401/02/06رهگیری مرسوله
44مهناز رفيعي130549بندرماهشهر5963701037000469706351141401/02/06رهگیری مرسوله
45امينه نامدار130552تهران5963701037001203500001141401/02/06رهگیری مرسوله
46معصومه فرحمند130554بافت5963701037000640707851141401/02/06رهگیری مرسوله
47تهمينه امين زاده130555تهران5963701037001214200001141401/02/06رهگیری مرسوله
48فرزانه حيدري130557بندرعباس5963701037000492000791141401/02/06رهگیری مرسوله
49سمانه گلي130559مشهد5963701037000618500091141401/02/06رهگیری مرسوله
50مريم عرب130560تهران5963701037001460500001141401/02/06رهگیری مرسوله
51فرانک بابايي130561املش5963701037000694544951141401/02/06رهگیری مرسوله
52عاطفه شاکر130562شاهرود5963701037000459000361141401/02/06رهگیری مرسوله
53شيما شريف130563جيرفت5963701037000662207861141401/02/06رهگیری مرسوله
54نگين صالحي130566کرج5963701037000561000031141401/02/06رهگیری مرسوله
55مجيد محمدزاده130567مشهد5963701037000506500091141401/02/06رهگیری مرسوله
56طيبه اخوندي130568کاشان5963701037000380000871141401/02/06رهگیری مرسوله
57لاله مظفري130569کرمانشاه5963701037000379200671141401/02/06رهگیری مرسوله
58ازاده رحيمي130570تهران5963701037001326200001141401/02/06رهگیری مرسوله
59هدي مولايي130571تهران5963701037001337000001141401/02/06رهگیری مرسوله
60فرناز احمدي130572تهران5963701037001438200001141401/02/06رهگیری مرسوله
61بيتا رضايي130574تهران5963701037001290200001141401/02/06رهگیری مرسوله
62الهام حيدري130580تهران5963701037001551000001141401/02/06رهگیری مرسوله
63شيرين محمدي130581تهران5963701037001225000001141401/02/06رهگیری مرسوله
64نجما پاسيار130584شيراز-فارس5963701037000607700071141401/02/06رهگیری مرسوله
65نيلوفر موسوي130586اهر5963701037000538705451141401/02/06رهگیری مرسوله
66ريحانه جاويدي130587تهران5963701037001358500001141401/02/06رهگیری مرسوله
67نازنين فراهاني130589ملاير5963701037000673006571141401/02/06رهگیری مرسوله
68سجاد هدايتي130590رضوانشهر-گيلان5963701037000549543841141401/02/06رهگیری مرسوله
69فريناز بياباني130591تهران5963701037001406000001141401/02/06رهگیری مرسوله
70غزل بهاري130592ايلخچي5963701037000405253581141401/02/06رهگیری مرسوله
71مصطفي حسيني130593بستک5963701037000325507961141401/02/06رهگیری مرسوله
72زينب نيک رنجبر130596کرج5963701037000416000031141401/02/06رهگیری مرسوله
73سارا علايي130606خرم آباد-لرستان5963701037000481200681141401/02/06رهگیری مرسوله
74مريم سمسامي130611اهواز5963701037000336200061141401/02/06رهگیری مرسوله
75ارمغان چهار لنگ130612خرم آباد-لرستان5963701037000426700681141401/02/06رهگیری مرسوله
76سهيلا کار جو130613شاهين شهر5963701037000593200831141401/02/06رهگیری مرسوله
77مارال مرد فرد130614تهران5963701037001471200001141401/02/06رهگیری مرسوله
78الهام دشتي130615بردسکن5963701037000683709681141401/02/06رهگیری مرسوله
79مزگان کندواني130617پردیس5963701037001347716581141401/02/06رهگیری مرسوله
80ازاده کياني130618مشهد5963701037000278000091141401/02/06رهگیری مرسوله
81برديا امير لو130619خرمدره5963701037000288704571141401/02/06رهگیری مرسوله
82خديجه هميوني130620تهران5963701037001268000001141401/02/06رهگیری مرسوله
83شکوفه ميلاني130621خرم آباد-لرستان5963701037001022500681141401/02/06رهگیری مرسوله
84الهام شير نگي130623گرگان5963701037001113000491141401/02/06رهگیری مرسوله
85مرجان شاهسوار130625تهران5963701037001380700001141401/02/06رهگیری مرسوله
86فرومدي130628شاهرود5963701037000630000361141401/02/06رهگیری مرسوله
87مريم احمدي130629قروه5963701037000299506661141401/02/06رهگیری مرسوله
88مريم رمضاني130632کاشان5963701037000448200871141401/02/06رهگیری مرسوله
89مقصودي پور130634ری5963701037001572501813141401/02/06رهگیری مرسوله
90زانت الهوردي130635تهران5963701037001278700001141401/02/06رهگیری مرسوله
91مهران صادقيه130636مشهد5963701037000357700091141401/02/06رهگیری مرسوله
92دکتر تنها130637تهران5963701037001177500001141401/02/06رهگیری مرسوله
93زهرا زيرک130638بندرماهشهر5963701037000304006351141401/02/06رهگیری مرسوله
94طيبه جهاني130639کاشان5963701037001076200871141401/02/06رهگیری مرسوله
95حميدرضا فرخي130642تهران5963701037001289500001141401/02/06رهگیری مرسوله
96نيلوفر هاشمي130645تهران5963701037001369200001141401/02/06رهگیری مرسوله
97زهرااسدي130646تهران5963701037001156000001141401/02/06رهگیری مرسوله
98رباب باباجاني130647بابل5963701037001011700471141401/02/06رهگیری مرسوله
99سحر عقلي130648مشهد5963701037001033200091141401/02/06رهگیری مرسوله
100مهديه اقاخاني130649تهران5963701037001540200001141401/02/06رهگیری مرسوله
101شکاري130650تهران5963701037001539500001141401/02/06رهگیری مرسوله
102سبا شبيري130651اراک5963701037000314700381141401/02/06رهگیری مرسوله
103معصومه بهروان130652بيرجند5961301037000960500971141401/02/06رهگیری مرسوله
104فهيمه مظفرق130655بيرجند5963701037001044000971141401/02/06رهگیری مرسوله
105الا علوي130656کرمان5963701037001087000761141401/02/06رهگیری مرسوله
106شيوا حشمتي130657سنقر5963701037000987506751141401/02/06رهگیری مرسوله
107مهديه امير خاني130658کرج5963701037000966000031141401/02/06رهگیری مرسوله
108شيما واقعي130659کرمان5963701037001134500761141401/02/06رهگیری مرسوله
109مهري کواري130661کرج5963701037000875500031141401/02/06رهگیری مرسوله
110محيا بابايي130662تهران5963701037001507200001141401/02/06رهگیری مرسوله
111صنم حسن لو130664بندرعباس5963701037000629200791141401/02/06رهگیری مرسوله
112زينب روشن130667صوفيان5963701037001102253861141401/02/06رهگیری مرسوله
113فروزان کريمزاده130668بندرعباس5963701037001097700791141401/02/06رهگیری مرسوله
114هاجر فتحي130669اصفهان5963701037000763500081141401/02/06رهگیری مرسوله
115فريده ورديان130670قم5963701037000742000371141401/02/06رهگیری مرسوله
116نسترن قاري130671تهران5963701037001145200001141401/02/06رهگیری مرسوله
117الهام حسيني130672لامرد5963701037000795774341141401/02/06رهگیری مرسوله
118مريم جلالي130673آستانه اشرفيه5963701037000864704441141401/02/06رهگیری مرسوله
119نسيم فرزانه130674تهران5963701037001166700001141401/02/06رهگیری مرسوله
120سپيده توراني130677تهران5963701037001257200001141401/02/06رهگیری مرسوله
121زيور دلشاد130679هشتپر (توالش گیلان)5963701037000933704371141401/02/06رهگیری مرسوله
122ايدا محمدي130680اصفهان5963701037000821700081141401/02/06رهگیری مرسوله
123مينا خواجه130681آبادان5963701037001054700631141401/02/06رهگیری مرسوله
124مريم حسيني130682آبادان5963701037000923000631141401/02/06رهگیری مرسوله
125عباس شيرازي130684تهران5963701037001528700001141401/02/06رهگیری مرسوله
126ارزو دنکوب130686گرگان5963701037000955200491141401/02/06رهگیری مرسوله
127غزال قدرت130687شيراز-فارس5963701037000267200071221401/02/06رهگیری مرسوله
128خاطره شريعتي130693مشهد5963701037000774200091141401/02/06رهگیری مرسوله
129سودابه ساداتي130710تهران5963701037000245700001221401/02/06رهگیری مرسوله
130پريسا گلکار130715تهران5963701037001391500001141401/02/06رهگیری مرسوله
131متين پويا130729رشت5963701037000901500041141401/02/06رهگیری مرسوله
132مريم عادلاني130743بم5963701037000800207661141401/02/06رهگیری مرسوله
133مريم اقايي130744تهران5963701037001482000001141401/02/06رهگیری مرسوله
134فرزانه صديق130745تهران5963701037001416700001141401/02/06رهگیری مرسوله
135رئوفه يازرلو130746راميان5963701037000843204951141401/02/06رهگیری مرسوله
136مرجان مريدي130748اهواز5963701037000854000061141401/02/06رهگیری مرسوله
137مزده نظامي130750تهران5963701037001459700001141401/02/06رهگیری مرسوله
138پروانه شفاعتي130751تهران5963701037001246500001141401/02/06رهگیری مرسوله
139مريم پاک نيت130753مامونيه5963701037000785003941141401/02/06رهگیری مرسوله
140بيتا حسين زاده130754مشهد5963701037000709000091141401/02/06رهگیری مرسوله
141اتوسا بهمني130757تهران5963701037001427500001141401/02/06رهگیری مرسوله
142نرگس جليلي130758اصفهان5963701037000731200081141401/02/06رهگیری مرسوله
143زيلا فردي130774سراب5963701037000719705471141401/02/06رهگیری مرسوله
144باقر نصيري130775صوفيان5963701037000811053861141401/02/06رهگیری مرسوله
145فرزانه محمدي130776ايذه5963701037000256506391221401/02/06رهگیری مرسوله
146نرگس زرگر130777اصفهان5963701037001065500081141401/02/06رهگیری مرسوله
147الهام حيات داودي130787شاهين شهر5961301037000768000831141401/02/06رهگیری مرسوله
148سهيلا پاسباني130796کرج5963701037000912200031141401/02/06رهگیری مرسوله
149ايمان کهنسال130812آبپخش5963701037000976775651141401/02/06رهگیری مرسوله
150شهلا توسلي130813کرج5963701037000720500031141401/02/06رهگیری مرسوله
151ناهيد افصلي130814اصفهان5963701037000944500081141401/02/06رهگیری مرسوله
152رويا اکبري130815دماوند5963701037001235703971141401/02/06رهگیری مرسوله
153هانيه نوين130816اروميه5963701037000832500571141401/02/06رهگیری مرسوله
154ملينا جهانباني130817تهران5963701037001449000001141401/02/06رهگیری مرسوله
155منيره مصدق130818آق قلا5963701037000897004931141401/02/06رهگیری مرسوله
156الهام پيراسته130819تهران5963701037001188200001141401/02/06رهگیری مرسوله
157زيلا دهقاني130820شيراز-فارس5963701037001001000071141401/02/06رهگیری مرسوله
158مژده زارع130822يزد5961301037000789500891141401/02/06رهگیری مرسوله
159کيميافرماني فرد130824بيجار5961301037000906006651141401/02/06رهگیری مرسوله
160بهار ايري130825ساري5961301037000475000481141401/02/06رهگیری مرسوله
161مريم توسلي زاده130827کرمانشاه5961301037000688200671141401/02/06رهگیری مرسوله
162نجمه حسيني130830شيراز-فارس5961301037000891500071141401/02/06رهگیری مرسوله
163زينب کتابي130832اهواز5961301037001005500061141401/02/06رهگیری مرسوله
164نازنين صمدي130833محلات5961301037000959703781141401/02/06رهگیری مرسوله
165نسرين ريزي130835ريز5961301037000576275561141401/02/06رهگیری مرسوله
166فريده دهقان130837مشهد5961301037000870000091141401/02/06رهگیری مرسوله
167زهره زادگان130838شيراز-فارس5961301037000992700071141401/02/06رهگیری مرسوله
168نغمه نشاط130839تهران5961301037000703500001141401/02/06رهگیری مرسوله
169نيلوفرخزائي130841چالوس5961301037000757204661141401/02/06رهگیری مرسوله
170حسين عزيزي130844تهران5961301037000623700001141401/02/06رهگیری مرسوله
171شروين رحماني130847اهواز5961301037000522500061141401/02/06رهگیری مرسوله
172رابعه اميرشاهي130848تهران5961301037000666700001141401/02/06رهگیری مرسوله
173آمنه مقدم130849پردیس5961301037000645216581141401/02/06رهگیری مرسوله
174سحرشرقي پور130868تهران5961301037000699000001141401/02/06رهگیری مرسوله
175فاطمه ورمزياري130871اراک5961301037000613000381141401/02/06رهگیری مرسوله
176مهديه دلاوري130872تهران5961301037000511700001141401/02/06رهگیری مرسوله
177الميرا کمالي130873ساوه5961301037000384500391141401/02/06رهگیری مرسوله
178ناديا بستوني130874اهواز5961301037000656000061141401/02/06رهگیری مرسوله
179بهنازسرابي130875مشهد5961301037000938200091141401/02/06رهگیری مرسوله
180گلنوش هاشمي130879نور آباد (فارس)5961301037000432007351141401/02/06رهگیری مرسوله
181جواد علي نقي130880کرمان5961301037000464200761141401/02/06رهگیری مرسوله
182فاطمه سازگار130881بهشهر5961301037000533204851141401/02/06رهگیری مرسوله
183فاطمه130882مشهد5961301037000453500091141401/02/06رهگیری مرسوله
184کريم ولي نژاد130884دهلران5961301037000858506981141401/02/06رهگیری مرسوله
185راحله کريمي130886گرگان5961301037000790200491141401/02/06رهگیری مرسوله
186نگين اصغري130887همدان5961301037000544000651141401/02/06رهگیری مرسوله
187عتي معبودي130889زنجان5961301037000554700451141401/02/06رهگیری مرسوله
188پريسا معصوميان130890همدان5961301037000602200651141401/02/06رهگیری مرسوله
189نوشين عباسي130891کازرون5961301037000501000731141401/02/06رهگیری مرسوله
190ياسمن فهيمي130892تهران5961301037000714200001141401/02/06رهگیری مرسوله
191سعيده صفري130894لاهيجان-گيلان5961301037000597700441141401/02/06رهگیری مرسوله
192مارال مردفرد130923تهران5961301037000982000001141401/02/06رهگیری مرسوله
193عاطفه صالح زهي130925مشهد5961301037000442700091141401/02/06رهگیری مرسوله
194سميه عليجاني130929قزوين5961301037000485700341141401/02/06رهگیری مرسوله
195مريم پور کريم130930قزوين5961301037000410500341141401/02/06رهگیری مرسوله
196ف احمدي130931ايزدشهر5961301037000565546411141401/02/06رهگیری مرسوله
197مائه سميعاني فرد130933کرج5961301037001624500031191401/02/06رهگیری مرسوله
198سمانه رهبرنيا130934مشهد5961301037000778700091141401/02/06رهگیری مرسوله
199عاطفه گنجلو130944مشهد5961301037000815500091141401/02/06رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید