لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 21 اردیبهشت 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1سعيده قاليبافي131845کرج5963701052001049200031141401/02/21رهگیری مرسوله
2عاطفه شريعت133642تهران5963701052001284700001141401/02/21رهگیری مرسوله
3روشن توکلي133663تهران5963701052001295500001141401/02/21رهگیری مرسوله
4فرشته ديلمي133671پردیس5963701052001220216581141401/02/21رهگیری مرسوله
5منصوره ذبيحي133678ساري5963701052000982700481141401/02/21رهگیری مرسوله
6راضيه شادور133726قزوين5963701052000837700341141401/02/21رهگیری مرسوله
7کاظم پور133728ملاير5963701052000860006571141401/02/21رهگیری مرسوله
8غزال کاشاني133741اهواز5963701052000385200061141401/02/21رهگیری مرسوله
9فاطمه توکلي133751شيراز-فارس5963701052000928200071141401/02/21رهگیری مرسوله
10منا هدايتي133910تهران5963701052000149700001221401/02/21رهگیری مرسوله
11فهيمه قاسمي133916اراک5963701052000870700381141401/02/21رهگیری مرسوله
12سارا تسبيحي133937شيراز-فارس5963701052000939000071141401/02/21رهگیری مرسوله
13حامد دزاباد134035اروميه5963701052000363700571141401/02/21رهگیری مرسوله
14ريحانه طاهريان134168تهران5963701052001465700001141401/02/21رهگیری مرسوله
15افسانه فتح اله زاده134423اصفهان5963701052000656700081141401/02/21رهگیری مرسوله
16ليلا ميرزا134460تهران5963701052001252500001141401/02/21رهگیری مرسوله
17فهيمه جعفري134471تهران5963701052000544700001141401/02/21رهگیری مرسوله
18مريم موسوي134574اردبيل5963701052000331500561141401/02/21رهگیری مرسوله
19سميرا زعفراني134650شيراز-فارس5963701052000218700071141401/02/21رهگیری مرسوله
20عارفه رضايي134652تهران5963701052000534000001141401/02/21رهگیری مرسوله
21فاطمه محتشمي134653تهران5963701052001194200001141401/02/21رهگیری مرسوله
22الهام تصديقي134655آباده5963701052000917507391141401/02/21رهگیری مرسوله
23فاطمه کسايي134657تهران5963701052001412000001141401/02/21رهگیری مرسوله
24سمانه حمزه134658لواسان5963701052001353703341141401/02/21رهگیری مرسوله
25راضيه صادقي134661بندرعباس5963701052001274000791141401/02/21رهگیری مرسوله
26مائدهکاظم زاده134663تهران5963701052001321500001141401/02/21رهگیری مرسوله
27ليلا علي قلي134665تهران5963701052001332200001141401/02/21رهگیری مرسوله
28سارا جلالي134668تهران5963701052001396700001141401/02/21رهگیری مرسوله
29شيما اميري134696تربت جام5963701052001017009571141401/02/21رهگیری مرسوله
30حکيمه قرباني134707اروميه5963701052000780200571141401/02/21رهگیری مرسوله
31فرشته صمدي134708کاشان5963701052000859200871141401/02/21رهگیری مرسوله
32غزال جلالي134709خرم آباد-لرستان5963701052000816200681141401/02/21رهگیری مرسوله
33گلناز اشتياني134713شيراز-فارس5963701052000229500071141401/02/21رهگیری مرسوله
34شيوا ريسمانچيان134714اصفهان5963701052000262500081141401/02/21رهگیری مرسوله
35ميترا حسيني134715تهران5963701052000598500001141401/02/21رهگیری مرسوله
36زاله صديق134718تهران5963701052000475700001141401/02/21رهگیری مرسوله
37فرناز قائدي134719کيش5963701052000396007941141401/02/21رهگیری مرسوله
38اذر اسلامي134720تهران5963701052000587700001141401/02/21رهگیری مرسوله
39زهرا رحيمي134721تهران5963701052000512500001141401/02/21رهگیری مرسوله
40شادي ستايشي134722کرمانشاه5963701052000353000671141401/02/21رهگیری مرسوله
41صهبا جلالي134724تهران5963701052000443500001141401/02/21رهگیری مرسوله
42شکوفه امامي134727کرج5963701052000422000031141401/02/21رهگیری مرسوله
43رزا صحراييان134728جهرم5963701052000193500741141401/02/21رهگیری مرسوله
44معصومه اباراهيم134732تهران5963701052000577000001141401/02/21رهگیری مرسوله
45فاطمه جوادزاده134733تهران5963701052000523200001141401/02/21رهگیری مرسوله
46صنم سبقت134734اصفهان5963701052000273200081141401/02/21رهگیری مرسوله
47نفيسه اصغري134736لواسان5963701052000465003341141401/02/21رهگیری مرسوله
48پريسا قرباني134737شهر کرد5963701052000400500881141401/02/21رهگیری مرسوله
49زهرا محزونيان134740تهران5963701052001172700001141401/02/21رهگیری مرسوله
50روناک ذوالفقاري134741سنندج5963701052000892200661141401/02/21رهگیری مرسوله
51زهرا نوروزي134742قائم شهر5963701052000241004761141401/02/21رهگیری مرسوله
52تارا عياضي134743تهران5963701052000613700001141401/02/21رهگیری مرسوله
53منا هموله134744تهران5963701052001183500001141401/02/21رهگیری مرسوله
54مائده قليچ134745تهران5963701052000566200001141401/02/21رهگیری مرسوله
55پري يوسفي134747شيراز-فارس5963701052000208000071141401/02/21رهگیری مرسوله
56نازنين معتضد134748تهران5963701052000603000001141401/02/21رهگیری مرسوله
57زهرا تير گر134749بابلسر5963701052000972004741141401/02/21رهگیری مرسوله
58شيدا دانش134750تهران5963701052000497200001141401/02/21رهگیری مرسوله
59صدف عباسي134753کرج5963701052000432700031141401/02/21رهگیری مرسوله
60ريحانه نصر134756تهران5963701052001162000001141401/02/21رهگیری مرسوله
61طلا کرون134758يزد5963701052000342200891141401/02/21رهگیری مرسوله
62منا سمياري134760کرج5963701052001050000031141401/02/21رهگیری مرسوله
63زهرا حقيقي134761تهران5963701052001208700001141401/02/21رهگیری مرسوله
64محمد محسني134763رشت5963701052000309200041141401/02/21رهگیری مرسوله
65سميرا همايوني134765تهران5963701052000150500001221401/02/21رهگیری مرسوله
66مريم پرتوي134766کرج5963701052000411200031141401/02/21رهگیری مرسوله
67سمانه جهانگشت134767ساري5963701052000230200481141401/02/21رهگیری مرسوله
68زهرا باتمان134770تهران5963701052000501700001141401/02/21رهگیری مرسوله
69شهره مرتضوي134772شيراز-فارس5963701052000906700071141401/02/21رهگیری مرسوله
70مهسا محمد پور134774ری5963701052000486501813141401/02/21رهگیری مرسوله
71شيرين اربابي134777مشهد5963701052001006200091141401/02/21رهگیری مرسوله
72رعنا نگاري134778رشت5963701052001118200041141401/02/21رهگیری مرسوله
73زهرا دشتي زاده134779تهران5963701052000139000001221401/02/21رهگیری مرسوله
74فروزان علاقه بند134780اصفهان5963701052000284000081141401/02/21رهگیری مرسوله
75هما حجازي134781کرمان5963701052000320700761141401/02/21رهگیری مرسوله
76افروز تقي زاده134782کرج5963701052001027700031141401/02/21رهگیری مرسوله
77زهره شاد134783تهران5963701052001219500001141401/02/21رهگیری مرسوله
78رضايي134785بجنورد5963701052001060700941141401/02/21رهگیری مرسوله
79بهجت برزگر134786مشهد5963701052000993500091141401/02/21رهگیری مرسوله
80ارغوان کشاورز134787رشت5963701052001129000041141401/02/21رهگیری مرسوله
81امير فتح اله134788تهران5963701052001364500001141401/02/21رهگیری مرسوله
82بهناز مازندراني134795اسلام شهر5963701052001300000331141401/02/21رهگیری مرسوله
83سحر ايماني134797تهران5963701052001343000001141401/02/21رهگیری مرسوله
84منا کاکاوند134798تهران5963701052001375200001141401/02/21رهگیری مرسوله
85فاطمه رجب علي134799تهران5963701052001263200001141401/02/21رهگیری مرسوله
86سارينا فلاح134800اصفهان5963701052000848500081141401/02/21رهگیری مرسوله
87افروز حنيفي134802رشت5963701052001093000041141401/02/21رهگیری مرسوله
88سميه امجدي134803خرم آباد-لرستان5963701052000374500681141401/02/21رهگیری مرسوله
89صبا همتي134805رشت5963701052000294700041141401/02/21رهگیری مرسوله
90سونيا دلاويز134807تهران5963701052001386000001141401/02/21رهگیری مرسوله
91شهرزاد نوجه134808تهران5963701052001433500001141401/02/21رهگیری مرسوله
92سميه حسيي134809مريوان5963701052000881506671141401/02/21رهگیری مرسوله
93ستاره زين الديني134811يزد5963701052000779500891141401/02/21رهگیری مرسوله
94اذري134814سلمانشهر5963701052000251704671141401/02/21رهگیری مرسوله
95زهرا مصرور134815تهران5963701052001231000001141401/02/21رهگیری مرسوله
96مائده پرستو134816تهران5963701052000555500001141401/02/21رهگیری مرسوله
97فاطمه سلطاني134818اهواز5963701052001140500061141401/02/21رهگیری مرسوله
98فائقه رحيمي134819تهران5963701052001310700001141401/02/21رهگیری مرسوله
99مهسا مقدم134821زنجان5963701052000182700451141401/02/21رهگیری مرسوله
100حبيبه سبزواري134822ايلام5963701052000805506931141401/02/21رهگیری مرسوله
101نيلوفر هوشمند134823شيروان5963701052001071509461141401/02/21رهگیری مرسوله
102زهرا برفي134823سنقر5963701052000961206751141401/02/21رهگیری مرسوله
103اعظم کوچکي134824رشت5963701052001107500041141401/02/21رهگیری مرسوله
104فاطمه شريفي134825شهریار5963701052000624503351141401/02/21رهگیری مرسوله
105رويا شير خدايي134826تهران5963701052000667500001141401/02/21رهگیری مرسوله
106سمانه احمدي134827اهواز5963701052001139700061141401/02/21رهگیری مرسوله
107فاطمه شفقت134828تهران5963701052001444200001141401/02/21رهگیری مرسوله
108ناهيد خدا کرمي134830کرمانشاه5963701052000950500671141401/02/21رهگیری مرسوله
109غزال ملا نظر134833تهران5963701052001241700001141401/02/21رهگیری مرسوله
110زهره اکبري134834تهران5963701052000678200001141401/02/21رهگیری مرسوله
111ندا جعفري134836منجيل5963701052001082204451141401/02/21رهگیری مرسوله
112مريم محمودي134836شيراز-فارس5963701052000949700071141401/02/21رهگیری مرسوله
113فلاوريا باور ساد134837مسجدسليمان5963701052001151206491141401/02/21رهگیری مرسوله
114مزده سارمي134840کرج5963701052001038500031141401/02/21رهگیری مرسوله
115يلدا اميني134843رفسنجان5963701052000310000771141401/02/21رهگیری مرسوله
116فائزه محمدي134844نسیم شهر5963701052000635237651141401/02/21رهگیری مرسوله
117صدف ترکمني134847تهران5963701052001401200001141401/02/21رهگیری مرسوله
118الهه فخاري134848قزوين5963701052000827000341141401/02/21رهگیری مرسوله
119سروناز کمالي134849تهران5963701052000646000001141401/02/21رهگیری مرسوله
120امير مروج134850شهریار5963701052000454203351141401/02/21رهگیری مرسوله
121فرنوس اويسي134854تهران5963701052001422700001141401/02/21رهگیری مرسوله
122رقيه توکلي134855تهران5963701052001455000001141401/02/21رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا