لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 21 خرداد 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مهتاب قليزاده141073تهران5961301083000282000001141401/03/21رهگیری مرسوله
2زهره چنگيزيان141074خرم آباد-لرستان5961301083000473700681141401/03/21رهگیری مرسوله
3زهرا فراهاني141081قدس5961301083000372503751141401/03/21رهگیری مرسوله
4فرشته اصغرزاده141088ميانه5961301083000430700531141401/03/21رهگیری مرسوله
5محيا امير افشاري141097کرمانشاه5961301083000206000671141401/03/21رهگیری مرسوله
6اناهيتا ضيايي141113تهران5961301083000958500001141401/03/21رهگیری مرسوله
7نوشين بهرامسري141117تهران5961301083000835700001141401/03/21رهگیری مرسوله
8مزضيه موسوي141128اهواز5961301083000292700061141401/03/21رهگیری مرسوله
9ويدا وفا141132شيراز-فارس5961301083001575700071271401/03/21رهگیری مرسوله
10نسترن بزرگمهر141154اصفهان5961301083000307200081141401/03/21رهگیری مرسوله
11اسما محمودي پناه141377بندرعباس5961301083000857200791141401/03/21رهگیری مرسوله
12سارا رحيمي141388قزوين5961301083000926200341141401/03/21رهگیری مرسوله
13زينب جعفري142276تهران5961301083000991500001141401/03/21رهگیری مرسوله
14فاطمه کاميار142349سمنان5961301083000351000351141401/03/21رهگیری مرسوله
15برجيس نگين142369اصفهان5961301083000803500081141401/03/21رهگیری مرسوله
16فروغ سعادت142418آباده5961301083000969207391141401/03/21رهگیری مرسوله
17ليلي حاتم زاده142487اصفهان5961301083000745200081141401/03/21رهگیری مرسوله
18مينو مهر کيا142543اروميه5961301083000799000571141401/03/21رهگیری مرسوله
19مهين پور مه142556تهران5961301083000394000001141401/03/21رهگیری مرسوله
20صفورا نديمي142604اصفهان5961301083000766700081141401/03/21رهگیری مرسوله
21ريحانه قاسمي142605تهران5961301083000463000001141401/03/21رهگیری مرسوله
22نازنين سوري142607تهران5961301083001341000001141401/03/21رهگیری مرسوله
23هدي اصدقي142613گلبهار5961301083000904793651141401/03/21رهگیری مرسوله
24روناک زارعي142614تهران5961301083000846500001141401/03/21رهگیری مرسوله
25زينت هندي142616تهران5961301083000484500001141401/03/21رهگیری مرسوله
26مينا بکراني142617اصفهان5961301083001330200081141401/03/21رهگیری مرسوله
27منصوره قليزاده142618تهران5961301083001217500001141401/03/21رهگیری مرسوله
28فاطمه موسوي142620تهران5961301083000734500001141401/03/21رهگیری مرسوله
29زهره نيکبخت142621تهران5961301083001511200001141401/03/21رهگیری مرسوله
30سارا جعفري142622ساري5961301083000825000481141401/03/21رهگیری مرسوله
31زهرا قبادي142644قزوين5961301083000238200341141401/03/21رهگیری مرسوله
32مهسا پيروزفر142645اصفهان5961301083000271200081141401/03/21رهگیری مرسوله
33مريم بيرانوند142651خرم آباد-لرستان5961301083000980700681141401/03/21رهگیری مرسوله
34سميه امامي142654مشهد5961301083000191500091141401/03/21رهگیری مرسوله
35الناز کاظمي142655تهران5961301083000868000001141401/03/21رهگیری مرسوله
36فاطمه يورد خاني142656کرج5961301083000915500031141401/03/21رهگیری مرسوله
37نگار يونس زاده142658تهران5961301083000249000001141401/03/21رهگیری مرسوله
38نديري142659ری5961301083000383201813141401/03/21رهگیری مرسوله
39پور اندخت قرباني142660همدان5961301083000328700651141401/03/21رهگیری مرسوله
40مريم سليمي142662تهران5961301083000937000001141401/03/21رهگیری مرسوله
41آزيتا امجد142663تهران5961301083000452200001141401/03/21رهگیری مرسوله
42اتنا سام خانيان142664تهران5961301083000361700001141401/03/21رهگیری مرسوله
43شيرين امامي142665تهران5961301083000419200001141401/03/21رهگیری مرسوله
44رويا هدايتي142666شيراز-فارس5961301083000947700071141401/03/21رهگیری مرسوله
45محدثه رهبران142667کرج5961301083000408500031141401/03/21رهگیری مرسوله
46مژده بداک142669عسلويه5961301083000889575391141401/03/21رهگیری مرسوله
47کامور142671لنگرود5961301083001282704471141401/03/21رهگیری مرسوله
48منيرهد عروجي142672تهران5961301083000318000001141401/03/21رهگیری مرسوله
49باهره کردرستمي142673ساري5961301083000777500481141401/03/21رهگیری مرسوله
50طناز صميمي142675تهران5961301083000788200001141401/03/21رهگیری مرسوله
51شيما کمالپور142676کرج5961301083000260500031141401/03/21رهگیری مرسوله
52شيرين لطفي142678قائم شهر5961301083000259704761141401/03/21رهگیری مرسوله
53ليلا جنگجو142679تهران5961301083000339500001141401/03/21رهگیری مرسوله
54سميه عباسي142680لاهيجان-گيلان5961301083001420700441141401/03/21رهگیری مرسوله
55پرنيا صادقي142681پردیس5961301083000340216581141401/03/21رهگیری مرسوله
56مريم قاسمي142684اصفهان5961301083000441500081141401/03/21رهگیری مرسوله
57ويدا هنرمندي142686تهران5961301083001586500001191401/03/21رهگیری مرسوله
58مهنوش حبيبي142687تهران5961301083000814200001141401/03/21رهگیری مرسوله
59نغمه زرگر صالح142688کرج5961301083000756000031141401/03/21رهگیری مرسوله
60صبا طوبايي142689کرج5961301083000420000031141401/03/21رهگیری مرسوله
61مونا رضايي142691بندرانزلي5961301083000890200431141401/03/21رهگیری مرسوله
62مريم جعفري142694مسجدسليمان5961301083001249706491141401/03/21رهگیری مرسوله
63پري ناز برازنده142695تهران5961301083000216700001141401/03/21رهگیری مرسوله
64الهه آقازاده142698آذر شهر5961301083001351705371141401/03/21رهگیری مرسوله
65ويدا پاکدل142705پردیس5961301083001384016581141401/03/21رهگیری مرسوله
66مهري صادقي142706مبارکه-اصفهان5961301083000878708481141401/03/21رهگیری مرسوله
67زهرا صدايي142707اردبيل5961301083000227500561141401/03/21رهگیری مرسوله
68سميرا ولينژادا142708ساري5961301083001308000481141401/03/21رهگیری مرسوله
69زهرا شعبانپور142712آمل5961301083000723700461141401/03/21رهگیری مرسوله
70بهنام غفاري142713اروميه5961301083001496000571141401/03/21رهگیری مرسوله
71سميه يار احمدي142714کرج5961301083001293500031141401/03/21رهگیری مرسوله
72نرگس دشتي نژاد142716بوشهر5961301083001105500751141401/03/21رهگیری مرسوله
73هدا رشيد دل142718اراک5961301083001047200381141401/03/21رهگیری مرسوله
74نازنين نوروزي142719تهران5961301083001565000001271401/03/21رهگیری مرسوله
75ايسا اقا محمدي142721هشتگرد5961301083001500503361141401/03/21رهگیری مرسوله
76فرجام تونه142722نوشهر5961301083001373204651141401/03/21رهگیری مرسوله
77سمانه هاشمي142732تهران5961301083001431500001141401/03/21رهگیری مرسوله
78فاطمه علمداري142755کرمان5961301083001409200761141401/03/21رهگیری مرسوله
79مژده اصولي142758تهران5961301083001079500001141401/03/21رهگیری مرسوله
80مهديه دهقان142764مشهد5961301083001137700091141401/03/21رهگیری مرسوله
81حببيه مرادي142786دليجان5961301083001148503791141401/03/21رهگیری مرسوله
82پوپک خالصي142809سمنان5961301083001116200351141401/03/21رهگیری مرسوله
83نيکي تقوي142810تهران5961301083001025700001141401/03/21رهگیری مرسوله
84سحر رحمتي142813رودسر5961301083001453004481141401/03/21رهگیری مرسوله
85نسرين اميني142814سيرجان5961301083001318700781141401/03/21رهگیری مرسوله
86انديشه اروجعليان142815اصفهان5961301083001206700081141401/03/21رهگیری مرسوله
87عهديه باقري مفيدي142817گرگان5961301083001250500491141401/03/21رهگیری مرسوله
88فاطمه محمدي142818تهران5961301083001127000001141401/03/21رهگیری مرسوله
89ازاده ذوقي142819تهران5961301083001442200001141401/03/21رهگیری مرسوله
90نسيم معاني142820تهران5961301083001004200001141401/03/21رهگیری مرسوله
91بهناز نوين142821تهران5961301083001522000001141401/03/21رهگیری مرسوله
92لادن يزداني142822شيراز-فارس5961301083001261200071141401/03/21رهگیری مرسوله
93رعنا عليزاده142823اروميه5961301083001362500571141401/03/21رهگیری مرسوله
94رزا صفاريان142831اهواز5961301083001485200061141401/03/21رهگیری مرسوله
95هستي داغاني142832مشهد5961301083001160000091141401/03/21رهگیری مرسوله
96مونا هدايتي142835کرج5961301083001091000031141401/03/21رهگیری مرسوله
97موسوي142836تهران5961301083001068700001141401/03/21رهگیری مرسوله
98زهرا قزلي142838مهاباد-آذربايجان غربي5961301083000970000591141401/03/21رهگیری مرسوله
99حميده جليلي142839همدان5961301083001474500651141401/03/21رهگیری مرسوله
100مرضيه ميرزايي142840تهران5961301083001080200001141401/03/21رهگیری مرسوله
101اکرم اسمعيلي142841پل سفيد5961301083001272004791141401/03/21رهگیری مرسوله
102امانه افشار142842اسلام شهر5961301083000713000331141401/03/21رهگیری مرسوله
103آناهيتا عسگري142844کرج5961301083001329500031141401/03/21رهگیری مرسوله
104آذين رضايي لعل142846تهران5961301083001239000001141401/03/21رهگیری مرسوله
105لاله مجاهد142847بجنورد5961301083001036500941141401/03/21رهگیری مرسوله
106فرناز احمدي142848تهران5961301083001463700001141401/03/21رهگیری مرسوله
107ناهيد مير فخرائي142849يزد5961301083001410000891141401/03/21رهگیری مرسوله
108مهشيد پور صفري142850رشت5961301083001394700041141401/03/21رهگیری مرسوله
109نگين سعيدي142851کرج5961301083001159200031141401/03/21رهگیری مرسوله
110حميده احمدي142852تهران5961301083001228200001141401/03/21رهگیری مرسوله
111سودابه گلزاري142853تهران5961301083001170700001141401/03/21رهگیری مرسوله
112پرستو بختيار142854تهران5961301083000702200001141401/03/21رهگیری مرسوله
113سبا فلاح142868آمل5961301083001015000461141401/03/21رهگیری مرسوله
114رويا اماني142869بوئين زهرا5961301083001058003451141401/03/21رهگیری مرسوله
115زهرا مرادي142871بجنورد5961301083001192200941141401/03/21رهگیری مرسوله
116سارا انتظاري142875بناب5961301083001181505551141401/03/21رهگیری مرسوله
117فاطمه افشار142895ياسوج5961301083001597207591271401/03/21رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید