لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 8 آذر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدبارکدتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مرضيه پاشايي90028اشنويه5963700254000773705771121400/09/08رهگیری مرسوله
2مريم حميديان90051شيراز-فارس5963700254000809700071121400/09/08رهگیری مرسوله
3سحررنجبر90244ياسوج5963700254000491507591141400/09/08رهگیری مرسوله
4الهام صدري90246کرج5963700254000795200031121400/09/08رهگیری مرسوله
5مريم شهبازي90247اصفهان5963700254000784500081121400/09/08رهگیری مرسوله
6زيبا جعفري90248تهران5963700254000549000001141400/09/08رهگیری مرسوله
7فائزه جامعي90250تهران5963700254001075700001141400/09/08رهگیری مرسوله
8مريم مرندي90251ساوه5963700254000954700391141400/09/08رهگیری مرسوله
9شراره شروين90258تهران5963700254000864200001121400/09/08رهگیری مرسوله
10فائزه مهدي90261اسلام شهر5963700254001101700331141400/09/08رهگیری مرسوله
11نوروزي90262زاهدان5963700254000965500981141400/09/08رهگیری مرسوله
12پونه صاعدي90264بندرعباس5963700254000741500791121400/09/08رهگیری مرسوله
13فاطمه موسويان90265اصفهان5963700254000730700081121400/09/08رهگیری مرسوله
14نفيسه يازرلو90268تهران5963700254000853500001121400/09/08رهگیری مرسوله
15رويا خادمي90274تهران5963700254000559700001141400/09/08رهگیری مرسوله
16ناهيد ستمي90276همدان5963700254001224500651111400/09/08رهگیری مرسوله
17انادشتي90277کلاردشت5963700254001000546661141400/09/08رهگیری مرسوله
18الهام اسدي90278تهران5963700254000875000001121400/09/08رهگیری مرسوله
19زهرا حسنزاده90279تهران5963700254001097200001141400/09/08رهگیری مرسوله
20حديث خسروي90280شيراز-فارس5963700254000976200071141400/09/08رهگیری مرسوله
21راضيه حسامي90285اهواز5963700254000752200061121400/09/08رهگیری مرسوله
22انيس سرهنگي90287خرم آباد-لرستان5963700254000987000681141400/09/08رهگیری مرسوله
23فرنوش دريان90288تهران5963700254001065000001141400/09/08رهگیری مرسوله
24سودا ساجدي90289سلماس5963700254000944005881141400/09/08رهگیری مرسوله
25مريم صفاريان90291تهران5963700254000538200001141400/09/08رهگیری مرسوله
26اعظم يزديان90292تهران5963700254000885700001121400/09/08رهگیری مرسوله
27زهرا محزوميان90293تهران5963700254000842700001121400/09/08رهگیری مرسوله
28ايليار افشار90294گرگان5963700254000480700491141400/09/08رهگیری مرسوله
29عليرضا ترابي90297کرج5963700254000720000031121400/09/08رهگیری مرسوله
30شعله عباسي90299سنندج5963700254000901000661121400/09/08رهگیری مرسوله
31فاطمه سروري90300چالوس5963700254000763004661121400/09/08رهگیری مرسوله
32مريم عزيزي90302شيراز-فارس5963700254001235200071111400/09/08رهگیری مرسوله
33فاطمه اميني90303دوگنبدان5963700254000719207581121400/09/08رهگیری مرسوله
34زهره نوري90304صفاشهر5963700254001299773951111400/09/08رهگیری مرسوله
35نسرين حلاجي90309نيشابور5963700254001144700931111400/09/08رهگیری مرسوله
36بهاره احمدي90317تهران5963700254001054200001141400/09/08رهگیری مرسوله
37رضوان گلستان90318تهران5963700254001289000001111400/09/08رهگیری مرسوله
38سپيده اسباک90319تهران5963700254000592700001141400/09/08رهگیری مرسوله
39سپيده حسيني90320تهران5963700254000582000001141400/09/08رهگیری مرسوله
40مينا وفايي90324تهران5963700254000639500001141400/09/08رهگیری مرسوله
41مژده بابايي90325هشتپر5963700254000266704371121400/09/08رهگیری مرسوله
42ليلا لطفي90326تهران5963700254001256700001111400/09/08رهگیری مرسوله
43زهرا امرادي90327ساري5963700254000368000481121400/09/08رهگیری مرسوله
44شقايق قاضياني90329سياهکل5963700254001203004431111400/09/08رهگیری مرسوله
45فاطمه ازوجي90332کلاردشت5963700254001011246661141400/09/08رهگیری مرسوله
46روشنک محمدي90333تهران5963700254000560500001141400/09/08رهگیری مرسوله
47شيلا رزاقي90335تهران5963700254001246000001111400/09/08رهگیری مرسوله
48جواد جلالزاده90336تهران5963700254001267500001111400/09/08رهگیری مرسوله
49امنه خير خواه90338رشت5963700254000389500041121400/09/08رهگیری مرسوله
50طاهره ديرباز90342نظرآباد5963700254000458503331141400/09/08رهگیری مرسوله
51فرزانه فقري90343اصفهان5963700254001134000081111400/09/08رهگیری مرسوله
52سميه حيدري90346تهران5963700254000832000001121400/09/08رهگیری مرسوله
53گلنازروا90348تهران5963700254000628700001141400/09/08رهگیری مرسوله
54ازاده حيدري90351تهران5963700254000571200001141400/09/08رهگیری مرسوله
55مائده عليجان90352شاهرود5963700254001032700361141400/09/08رهگیری مرسوله
56هاجر جعفري90352رشت5963700254000469200041141400/09/08رهگیری مرسوله
57سارا ولي زاده90355ياسوج5963700254001198507591111400/09/08رهگیری مرسوله
58معصومه جمشيدي90356نوشهر5963700254000810504651121400/09/08رهگیری مرسوله
59فاطمه فزويني90359اصفهان5963700254000821200081121400/09/08رهگیری مرسوله
60مهديه نعمت زاده90361مياندوآب5963700254001213705971111400/09/08رهگیری مرسوله
61نگار شاهين فر90362تهران5963700254000607200001141400/09/08رهگیری مرسوله
62افسانه دباغ90364بندرعباس5963700254000378700791121400/09/08رهگیری مرسوله
63الهام جواديان90365کرج5963700254001304200031111400/09/08رهگیری مرسوله
64مرجان سبزه پرور90368کرج5963700254000390200031121400/09/08رهگیری مرسوله
65ازاده حسني90370شاهرود5963700254001022000361141400/09/08رهگیری مرسوله
66راحله روحي90374تهران5963700254001278200001111400/09/08رهگیری مرسوله
67شکيبا سلطاني90375اهواز5963700254000911700061141400/09/08رهگیری مرسوله
68اعظم نيمروزي90380کرج5963700254000404700031121400/09/08رهگیری مرسوله
69سولماز عزيزي90381بنارويه5963700254000933274361141400/09/08رهگیری مرسوله
70اميررضا محمدي90413ايلام5963700254000426206931121400/09/08رهگیری مرسوله
71راما بکعلي90414کرج5963700254001177000031111400/09/08رهگیری مرسوله
72انا موسوي90416ساري5963700254000527500481141400/09/08رهگیری مرسوله
73خاتون کرمانشاهي90417ساري5963700254001112500481111400/09/08رهگیری مرسوله
74غزال ابوالحسني90452دورود5963700254001123206881111400/09/08رهگیری مرسوله
75سحر اسماعيلي90453تهران5963700254001043500001141400/09/08رهگیری مرسوله
76ندا عديم90454بهبهان5963700254000922506361141400/09/08رهگیری مرسوله
77انوشه هوشيار90455مشهد5963700254000997700091141400/09/08رهگیری مرسوله
78زهرا هادي پور90456قزوين5963700254000506000341141400/09/08رهگیری مرسوله
79زينب دشتي90457تهران5963700254001086500001141400/09/08رهگیری مرسوله
80افسون غفاري90459اصفهان5963700254000516700081141400/09/08رهگیری مرسوله
81رضوان يار احمدي90460خرم آباد-لرستان5963700254000470000681141400/09/08رهگیری مرسوله
82زهره ملتمسي90461شيراز-فارس5963700254000447700071121400/09/08رهگیری مرسوله
83نفيسه مسايلي90462اصفهان5963700254001368700081271400/09/08رهگیری مرسوله
84ليلا سعيد90463کرمان5963700254000415500761121400/09/08رهگیری مرسوله
85ارغوان صرافنزاد90465بهشهر5963700254000437004851121400/09/08رهگیری مرسوله
86فاطمه زارع90466قم5963700254000299000371121400/09/08رهگیری مرسوله
87ليلا وکيلي90470تهران5963700254000896500001121400/09/08رهگیری مرسوله
88نفيسه موسوي90473اصفهان5963700254000325000081121400/09/08رهگیری مرسوله
89نسيم نصرابادي90476بيرجند5963700254001166200971111400/09/08رهگیری مرسوله
90احمدبان90480کرج5963700254001187700031111400/09/08رهگیری مرسوله
91سارا انضباطي90481مشهد5963700254000314200091121400/09/08رهگیری مرسوله
92حمود خسرجي90482اهواز5963700254000346500061121400/09/08رهگیری مرسوله
93مريم کلبعلي90483اصفهان5963700254001155500081111400/09/08رهگیری مرسوله
94سارا نوروزي90484شيراز-فارس5963700254000303500071121400/09/08رهگیری مرسوله
95نيلوفر نيري90485اهواز5963700254000256000061121400/09/08رهگیری مرسوله
96نرگس باقرزاده90486اصفهان5963700254000277500081121400/09/08رهگیری مرسوله
97شکيبا مراديان90491کرج5963700254000357200031121400/09/08رهگیری مرسوله
98مهديه مالکي90499تهران5963700254001358000001111400/09/08رهگیری مرسوله
99ايدا منصوري90500کرمانشاه5963700254000288200671121400/09/08رهگیری مرسوله
100سميرا پاکروان90502شاهيندژ5963700254000335705981121400/09/08رهگیری مرسوله
101نيلوفر لولااور90508تهران5963700254000618000001141400/09/08رهگیری مرسوله
102شهرزاد حمدي90509تهران5963700254000640200001141400/09/08رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید