لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 مهر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدبارکدتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1زراني78310تهران5963700210001291700001141400/07/24رهگیری مرسوله
2عليمحمدي78320تهران5963700210001281000001141400/07/24رهگیری مرسوله
3عدالت78229تهران5963700210001270200001141400/07/24رهگیری مرسوله
4فراهاني78340تهران5963700210001269500001141400/07/24رهگیری مرسوله
5يونسي78315تهران5963700210001258700001141400/07/24رهگیری مرسوله
6ذاکري78339تهران5963700210001248000001141400/07/24رهگیری مرسوله
7کدخدازاده78416تهران5963700210001237200001141400/07/24رهگیری مرسوله
8سعيدي زاده78400تهران5963700210001226500001141400/07/24رهگیری مرسوله
9ناصري78397اسلام شهر5963700210001215700331141400/07/24رهگیری مرسوله
10ساعي78408تهران5963700210001205000001141400/07/24رهگیری مرسوله
11ترابي78399کرج5963700210001190500031141400/07/24رهگیری مرسوله
12احساني78419کرج5963700210001189700031141400/07/24رهگیری مرسوله
13صلحي78415اروميه5963700210001179000571141400/07/24رهگیری مرسوله
14زمانزاده78202مشهد5963700210001168200091141400/07/24رهگیری مرسوله
15صمدي78414اصفهان5963700210001157500081141400/07/24رهگیری مرسوله
16نصر78450رشت5963700210001146700041141400/07/24رهگیری مرسوله
17سلماني78311شادگان5963700210001136006431141400/07/24رهگیری مرسوله
18بصير78418فردوس5963700210001125209771141400/07/24رهگیری مرسوله
19دادخواهي78402اردبيل5963700210001114500561141400/07/24رهگیری مرسوله
20خالقي78354تهران5963700210001099200001121400/07/24رهگیری مرسوله
21شريعت زاده78309تهران5963700210001088500001121400/07/24رهگیری مرسوله
22خاني78341تهران5963700210001077700001121400/07/24رهگیری مرسوله
23خمسي78308رشت5963700210001067000041121400/07/24رهگیری مرسوله
24اميريان78312شيراز-فارس5963700210001056200071121400/07/24رهگیری مرسوله
25بهرامي78317اصفهان5963700210001045500081121400/07/24رهگیری مرسوله
26مهدي زاده78230محلات5963700210001034703781121400/07/24رهگیری مرسوله
27ياري78324بوشهر5963700210001024000751121400/07/24رهگیری مرسوله
28حيدري78323اروميه5963700210001013200571121400/07/24رهگیری مرسوله
29اشوري78305شيراز-فارس5963700210001002500071121400/07/24رهگیری مرسوله
30موسوي78302قم5963700210000999700371121400/07/24رهگیری مرسوله
31رضاخاني78322قزوين5963700210000989000341121400/07/24رهگیری مرسوله
32گور معزي78314بهارستان(اصفهان)5963700210000978281431121400/07/24رهگیری مرسوله
33براري78316قزوين5963700210000967500341121400/07/24رهگیری مرسوله
34نوروزي78233شند آباد5963700210000956753871121400/07/24رهگیری مرسوله
35عسگري78304رفسنجان5963700210000946000771121400/07/24رهگیری مرسوله
36اسلامي78303مياندوآب5963700210000935205971121400/07/24رهگیری مرسوله
37فاطمي78301شهر کرد5963700210000924500881121400/07/24رهگیری مرسوله
38ترکزاده78228اصفهان5963700210000913700081121400/07/24رهگیری مرسوله
39دبيري78251کرج5963700210000903000031121400/07/24رهگیری مرسوله
40عزيزي78243تهران5963700210000663700001131400/07/24رهگیری مرسوله
41غلامي78248تهران5963700210000653000001131400/07/24رهگیری مرسوله
42کربلايي78247تهران5963700210000642200001131400/07/24رهگیری مرسوله
43نجفي78306تهران5963700210000631500001131400/07/24رهگیری مرسوله
44ارامي78244تهران5963700210000620700001131400/07/24رهگیری مرسوله
45اکبرزاده78348تهران5963700210000610000001131400/07/24رهگیری مرسوله
46همداني78249آمل5963700210000609200461131400/07/24رهگیری مرسوله
47جهان ميري78379شيراز-فارس5963700210000594700071131400/07/24رهگیری مرسوله
48يار حميدي78232مشهد5963700210000584000091131400/07/24رهگیری مرسوله
49جاني پور78366خرم آباد-لرستان5963700210000573200681131400/07/24رهگیری مرسوله
50روشندل78224ايلام5963700210000562506931131400/07/24رهگیری مرسوله
51محمودي78226اصفهان5963700210000551700081131400/07/24رهگیری مرسوله
52پور مشکور78225شاهين شهر5963700210000541000831131400/07/24رهگیری مرسوله
53حاجي رستم78245اصفهان5963700210000530200081131400/07/24رهگیری مرسوله
54اکبري78227بندرماهشهر5963700210000529506351131400/07/24رهگیری مرسوله
55مقدم78307شيراز-فارس5963700210000518700071131400/07/24رهگیری مرسوله
56کاشي قرا78246قائم شهر5963700210000508004761131400/07/24رهگیری مرسوله
57حبيب پور78313بهشهر5963700210000493504851131400/07/24رهگیری مرسوله
58ميري پور78378ساري5963700210000482700481131400/07/24رهگیری مرسوله
59کاظمي78319همدان5963700210000472000651131400/07/24رهگیری مرسوله
60جعفري فر78374خرم آباد-لرستان5963700210000327000681131400/07/24رهگیری مرسوله
61ابراهيمي78359فريدونکنار5963700210000316204751131400/07/24رهگیری مرسوله
62تيموري78372تهران5963700210000305500001131400/07/24رهگیری مرسوله
63جعفري پور78365رباطکریم5963700210000291003761131400/07/24رهگیری مرسوله
64نوري78387تهران5963700210000280200001131400/07/24رهگیری مرسوله
65ابراهيمي78357تهران5963700210000279500001131400/07/24رهگیری مرسوله
66معماري78347تهران5963700210000268700001131400/07/24رهگیری مرسوله
67ترابي78394شهریار5963700210000258003351131400/07/24رهگیری مرسوله
68مهرباني78396شيراز-فارس5963700210000247200071131400/07/24رهگیری مرسوله
69ملکيان78351اصفهان5963700210000236500081131400/07/24رهگیری مرسوله
70مهراب78393بندرانزلي5963700210000225700431131400/07/24رهگیری مرسوله
71هاشميان78349زنجان5963700210000215000451131400/07/24رهگیری مرسوله
72خان بابلو78370قم5963700210000204200371131400/07/24رهگیری مرسوله
73دلخوش78382کرج5963700210000199700031131400/07/24رهگیری مرسوله
74عباس پور78384بجنورد5963700210000189000941131400/07/24رهگیری مرسوله
75ضيايي78390مشهد5963700210000178200091131400/07/24رهگیری مرسوله
76متين راد78353زنجان5963700210000167500451131400/07/24رهگیری مرسوله
77کياني78344ايذه5963700210000156706391131400/07/24رهگیری مرسوله
78فلاحت78385قاين5963700210000146009761131400/07/24رهگیری مرسوله
79اکبري78356کرمانشاه5963700210000135200671131400/07/24رهگیری مرسوله
80رضوان گلستان پرست78274تهران5961300210000657500001111400/07/24رهگیری مرسوله
81سودابه ملت دوست78295فومن5961300210000646704351111400/07/24رهگیری مرسوله
82مريم جعفري78283آمل5961300210000636000461111400/07/24رهگیری مرسوله
83سميه عارفي78287پل سفيد5961300210000625204791111400/07/24رهگیری مرسوله
84رحانه قاضي زاده78213بيرجند5961300210000614500971111400/07/24رهگیری مرسوله
85دلارام مظاهري78222اصفهان5961300210000603700081111400/07/24رهگیری مرسوله
86سارا خوبرو78200لاهيجان-گيلان5961300210000599200441111400/07/24رهگیری مرسوله
87راحله بقايي پور78212شيراز-فارس5961300210000588500071111400/07/24رهگیری مرسوله
88شهلا توسلي78215کرج5961300210000577700031111400/07/24رهگیری مرسوله
89پريچهر مجدي78211تنکابن5961300210000567004681111400/07/24رهگیری مرسوله
90نگار فرهنگيان نيا78188کرمانشاه5961300210000556200671111400/07/24رهگیری مرسوله
91نگار بهمني78196پاوه5961300210000545506791111400/07/24رهگیری مرسوله
92سحر شه بخش78219مشهد5961300210000534700091111400/07/24رهگیری مرسوله
93کيانا اصفهاني78252تهران5961300210000524000001111400/07/24رهگیری مرسوله
94شيرين وطن خواه78206تهران5961300210000513200001111400/07/24رهگیری مرسوله
95ايفان شناوه78205تهران5961300210000502500001111400/07/24رهگیری مرسوله
96محدثه بهمن ابادي78220تهران5961300210000498000001111400/07/24رهگیری مرسوله
97رضا موسوي78187تهران5961300210000487200001111400/07/24رهگیری مرسوله
98اکرم کريمي78265تهران5961300210000476500001111400/07/24رهگیری مرسوله
99بهناز ايزدپناهي78280تربت حيدريه5961300210000465700951111400/07/24رهگیری مرسوله
100حميده دقيق78269کرج5961300210000455000031111400/07/24رهگیری مرسوله
101شيوا متولي78299کياشهر5961300210000444244471111400/07/24رهگیری مرسوله
102افسانه صادق زاده78291بيرجند5961300210000433500971111400/07/24رهگیری مرسوله
103زهره ندافي78282سپاهان شهر(اصفهان)5961300210000422781799111400/07/24رهگیری مرسوله
104رحيمه حاجي عباسي78270شهرجديدسهند5961300210000412005331111400/07/24رهگیری مرسوله
105مارال رحمتي78286رودسر5961300210000401204481111400/07/24رهگیری مرسوله
106مهسا پاکنژاد78163تهران5961300210000396700001111400/07/24رهگیری مرسوله
107دل ارام سلطاني78156تهران5961300210000386000001111400/07/24رهگیری مرسوله
108شقايق محمدزاده78281کرج5961300210000375200031111400/07/24رهگیری مرسوله
109ايسان فغفوري78293تهران5961300210000364500001111400/07/24رهگیری مرسوله
110پريناز ابراهيمي78276ری5961300210000353701813111400/07/24رهگیری مرسوله
111مريم قرني78264تهران5961300210000343000001111400/07/24رهگیری مرسوله
112سمر سعيدي78277تهران5961300210000332200001111400/07/24رهگیری مرسوله
113ندا ال ياسين78297تهران5961300210000321500001111400/07/24رهگیری مرسوله
114الهام بازدار78298تهران5961300210000310700001111400/07/24رهگیری مرسوله
115مريم دهقانيان78214تهران5961300210000300000001111400/07/24رهگیری مرسوله
116ملين صالحاني78191تهران5961300210000295500001111400/07/24رهگیری مرسوله
117سايه محسني78266تهران5961300210000284700001111400/07/24رهگیری مرسوله
118الي کاشاني78289تهران5961300210000274000001111400/07/24رهگیری مرسوله
119کتايون تهراني78267تهران5961300210000263200001111400/07/24رهگیری مرسوله
120اتوسا بحيراني78300تهران5961300210000252500001111400/07/24رهگیری مرسوله
121مريم کريمي78275تهران5961300210000241700001111400/07/24رهگیری مرسوله
122مهسا سلطاني78279تهران5961300210000231000001111400/07/24رهگیری مرسوله
123بهار شمس78217تهران5961300210000220200001111400/07/24رهگیری مرسوله
124هستي فلاح78254تربت جام5961300210000219509571111400/07/24رهگیری مرسوله
125مريم قرباني78189قزوين5961300210000208700341111400/07/24رهگیری مرسوله
126نسيم جوانپرست78159رشت5961300210000194200041111400/07/24رهگیری مرسوله
127سميرا خاورميرزايي78263همدان5961300210000183500651111400/07/24رهگیری مرسوله
128انسيه سادات موسوي مجد78218قم5961300210000172700371111400/07/24رهگیری مرسوله
129فاطمه تقي نژاد78161زرند5961300210000162007761111400/07/24رهگیری مرسوله
130غزال پيرمرادي78256شيراز-فارس5961300210000151200071111400/07/24رهگیری مرسوله
131فاطمه رييسي78257شيراز-فارس5961300210000140500071111400/07/24رهگیری مرسوله
132مريم باقرزاده78198شيراز-فارس5961300210000139700071111400/07/24رهگیری مرسوله
133مهتاب اکبري78208شاهين شهر5961300210000129000831111400/07/24رهگیری مرسوله
134مريم السادات فقهي78185اصفهان5961300210000118200081111400/07/24رهگیری مرسوله
135پگاه رحماني78197کرمانشاه5961300210000107500671111400/07/24رهگیری مرسوله
136هانيه اماني78158صالح آباد-تهران5961300210000093033171111400/07/24رهگیری مرسوله
137هانيه هاشمي78177ری5961300210000082201813111400/07/24رهگیری مرسوله
138پروانه نمايي78223تهران5961300210000071500001111400/07/24رهگیری مرسوله
139شيلا دهقاني78201تهران5961300210000060700001111400/07/24رهگیری مرسوله
140رقيه الماسي78262تهران5961300210000050000001111400/07/24رهگیری مرسوله
141سارا شريعتي78167تهران5961300210000049200001111400/07/24رهگیری مرسوله
142شيما عباسي78190تهران5961300210000038500001111400/07/24رهگیری مرسوله
143محبوبه رحيمي78210تهران5961300210000027700001111400/07/24رهگیری مرسوله
144مرجان خرسندي78125ساوه6097700210000740200391111400/07/24رهگیری مرسوله
145سميه موسوي78041دوگنبدان6097700210000739507581111400/07/24رهگیری مرسوله
146نگار فرامرزپور78020يزد6097700210000728700891111400/07/24رهگیری مرسوله
147فاطمه شريفيان78071مشهد6097700210000718000091111400/07/24رهگیری مرسوله
148موسوي78134قم6097700210000707200371111400/07/24رهگیری مرسوله
149سوگند طريقتي77957بندرانزلي6097700210000692700431111400/07/24رهگیری مرسوله
150ريحانه شکاري78168هشتپر6097700210000682004371111400/07/24رهگیری مرسوله
151اتنا عارف78070لنگرود6097700210000671204471111400/07/24رهگیری مرسوله
152طهورا طايفه78043رشت6097700210000660500041111400/07/24رهگیری مرسوله
153مهشيد زرکامي78141رشت6097700210000659700041111400/07/24رهگیری مرسوله
154فائزه ميرطالمي78046رشت6097700210000649000041111400/07/24رهگیری مرسوله
155طلا قسيمي78144اروميه6097700210000638200571111400/07/24رهگیری مرسوله
156شيلان شريفي78093مهاباد-آذربايجان غربي6097700210000627500591111400/07/24رهگیری مرسوله
157فاطمه قاسمي77980بابل6097700210000616700471111400/07/24رهگیری مرسوله
158مليکا اسدالهي78137پل سفيد6097700210000606004791111400/07/24رهگیری مرسوله
159نسيم کمرودي77981نور6097700210000591504641111400/07/24رهگیری مرسوله
160مائده رياضي78059تنکابن6097700210000580704681111400/07/24رهگیری مرسوله
161مريم شيخ محمدي78128کرج6097700210000570000031111400/07/24رهگیری مرسوله
162مينو مشايخي78181کرج6097700210000569200031111400/07/24رهگیری مرسوله
163فاطمه بادپا78139کرمان6097700210000558500761111400/07/24رهگیری مرسوله
164محمدرضا مهاجري77988کرمان6097700210000547700761111400/07/24رهگیری مرسوله
165سميرا خدادادي78151کرمان6097700210000537000761111400/07/24رهگیری مرسوله
166نونا مختاري78155کرمان6097700210000526200761111400/07/24رهگیری مرسوله
167فهيمه غزالي78174فسا6097700210000515507461111400/07/24رهگیری مرسوله
168ساناز قرائتي78040شيراز-فارس6097700210000504700071111400/07/24رهگیری مرسوله
169شيوا بهرهمند78024شيراز-فارس6097700210000490200071111400/07/24رهگیری مرسوله
170سولماز ايزدي78171شيراز-فارس6097700210000489500071111400/07/24رهگیری مرسوله
171نگين مبيني78145زنجان6097700210000478700451111400/07/24رهگیری مرسوله
172ايدا محمدي77982زنجان6097700210000468000451111400/07/24رهگیری مرسوله
173عفت سهرابي78172بناب6097700210000457205551111400/07/24رهگیری مرسوله
174محمود ميراقا78122بناب6097700210000446505551111400/07/24رهگیری مرسوله
175مهرناز قهاري78124مشهد6097700210000435700091111400/07/24رهگیری مرسوله
176الهام دادمحمدي78037مشهد6097700210000425000091111400/07/24رهگیری مرسوله
177مرضيه صانعي77975اصفهان6097700210000414200081111400/07/24رهگیری مرسوله
178ارزو مهديپور78124شاهين شهر6097700210000403500831111400/07/24رهگیری مرسوله
179پرنيا نکوگل78138اصفهان6097700210000399000081111400/07/24رهگیری مرسوله
180وجيهه نصر78132اصفهان6097700210000388200081111400/07/24رهگیری مرسوله
181پارسا شيشه گر78135اصفهان6097700210000377500081111400/07/24رهگیری مرسوله
182اکرم محمدي77983اصفهان6097700210000366700081111400/07/24رهگیری مرسوله
183ناهيد مسگري78148سقز6097700210000356006681111400/07/24رهگیری مرسوله
184موسوي78154تهران6097700210000345200001111400/07/24رهگیری مرسوله
185عاطفه هاشمي78146تهران6097700210000334500001111400/07/24رهگیری مرسوله
186فرزانه عباسي78180تهران6097700210000323700001111400/07/24رهگیری مرسوله
187زهرا سليماني78079تهران6097700210000313000001111400/07/24رهگیری مرسوله
188پريسا اسماعيلي77985تهران6097700210000302200001111400/07/24رهگیری مرسوله
189مهري زاده78179تهران6097700210000297700001111400/07/24رهگیری مرسوله
190فاطمه عبايي78045تهران6097700210000287000001111400/07/24رهگیری مرسوله
191مرجان قنواتي77986تهران6097700210000276200001111400/07/24رهگیری مرسوله
192شادي شاکري78436ورامین6097700210000265503371111400/07/24رهگیری مرسوله
193سمانه مهرزادي78183تهران6097700210000254700001111400/07/24رهگیری مرسوله
194ارزو سجادي78002ری6097700210000244001813111400/07/24رهگیری مرسوله
195نغمه خوانين زاده77974تهران6097700210000233200001111400/07/24رهگیری مرسوله
196اعظم عزيزي78038تهران6097700210000222500001111400/07/24رهگیری مرسوله
197نازنين تاجيک78091تهران6097700210000211700001111400/07/24رهگیری مرسوله
198سبا عظيمي78078تهران6097700210000201000001111400/07/24رهگیری مرسوله
199اتوسا ميرزايي78094تهران6097700210000196500001111400/07/24رهگیری مرسوله
200سيما شهاب78022تهران6097700210000185700001111400/07/24رهگیری مرسوله
201ياسمن نعيم ابادي78175تهران6097700210000175000001111400/07/24رهگیری مرسوله
202ندا گنجي78092تهران6097700210000164200001111400/07/24رهگیری مرسوله
203نازنين ساعدي78150تهران6097700210000153500001111400/07/24رهگیری مرسوله
204مرضيه حسيني78044تهران6097700210000142700001111400/07/24رهگیری مرسوله
205بهارک کريمي78136تهران6097700210000132000001111400/07/24رهگیری مرسوله
206بهاره احمدي78173تهران6097700210000121200001111400/07/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید