لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 14 مهر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1کيميا نجاتي76084دورود6097700200001121206881111400/07/14رهگیری مرسوله
2مهديه محبعلي76206تفرش6097700200001110503951111400/07/14رهگیری مرسوله
3کاني مولاني76236سردشت-آذربايجان غربي6097700200001109705961111400/07/14رهگیری مرسوله
4زهرا ميرزايي76243لالجين6097700200001095265331111400/07/14رهگیری مرسوله
5مريم مقدسي نيا76064کرمانشاه6097700200001084500671111400/07/14رهگیری مرسوله
6فاطمه خضري76297قزوين6097700200001073700341111400/07/14رهگیری مرسوله
7زهرا چگيني76204قزوين6097700200001063000341111400/07/14رهگیری مرسوله
8مهتا صرافها76228قزوين6097700200001052200341111400/07/14رهگیری مرسوله
9زينب حسيني76231آبپخش6097700200001041575651111400/07/14رهگیری مرسوله
10مريم حاجبي76073بندرکنگان6097700200001030775571111400/07/14رهگیری مرسوله
11فاطمه شهنيايي76251بوشهر6097700200001020000751111400/07/14رهگیری مرسوله
12بشرا بهرامي76227سنندج6097700200001019200661111400/07/14رهگیری مرسوله
13ساناز پيرهون76080سقز6097700200001008506681111400/07/14رهگیری مرسوله
14ستاره طاهري76263بندرعباس6097700200000995700791111400/07/14رهگیری مرسوله
15بهار جعفري76302بندرعباس6097700200000985000791111400/07/14رهگیری مرسوله
16هانيه نجمي زاده76245کرمان6097700200000974200761111400/07/14رهگیری مرسوله
17هديه وحيدي76241سيرجان6097700200000963500781111400/07/14رهگیری مرسوله
18فائقه زيدابادي نژاد76222سيرجان6097700200000952700781111400/07/14رهگیری مرسوله
19شقايق اشرفپور76246مسجدسليمان6097700200000942006491111400/07/14رهگیری مرسوله
20نسترن کردزنگنه76217رامهرمز6097700200000931206381111400/07/14رهگیری مرسوله
21مهتا کوچک پور76269دزفول6097700200000920506461111400/07/14رهگیری مرسوله
22مارال مهردل76044اهواز6097700200000919700061111400/07/14رهگیری مرسوله
23مرضيه نکوييام76266اهواز6097700200000909000061111400/07/14رهگیری مرسوله
24الهه شريفيان76247گز برخوار6097700200000894583441111400/07/14رهگیری مرسوله
25ايليا اميدي76296نجف آباد6097700200000883700851111400/07/14رهگیری مرسوله
26نرگس ساساني76065کاشان6097700200000873000871111400/07/14رهگیری مرسوله
27ارزو مهديپور76182شاهين شهر6097700200000862200831111400/07/14رهگیری مرسوله
28دنيا لطفي76298شاهين شهر6097700200000851500831111400/07/14رهگیری مرسوله
29کامران کربلايي76235اصفهان6097700200000840700081111400/07/14رهگیری مرسوله
30محمدجواد قاسمي76272اصفهان6097700200000830000081111400/07/14رهگیری مرسوله
31ليندا عجمي76072اصفهان6097700200000829200081111400/07/14رهگیری مرسوله
32شهرزاد ايزدپرست76255کازرون6097700200000818500731111400/07/14رهگیری مرسوله
33سارا باقري نژاد76258شيراز-فارس6097700200000807700071111400/07/14رهگیری مرسوله
34محمد معدلي76060شيراز-فارس6097700200000793200071111400/07/14رهگیری مرسوله
35ساجده صفرپور76244شيراز-فارس6097700200000782500071111400/07/14رهگیری مرسوله
36محبوبه مقدم76081شيراز-فارس6097700200000771700071111400/07/14رهگیری مرسوله
37سپيده جنتي76279شيراز-فارس6097700200000761000071111400/07/14رهگیری مرسوله
38نوشين زارعي76195شيراز-فارس6097700200000750200071111400/07/14رهگیری مرسوله
39نگار ناسوتي76229شيراز-فارس6097700200000749500071111400/07/14رهگیری مرسوله
40زينب بهرامي76083مشهد6097700200000738700091111400/07/14رهگیری مرسوله
41ريحانه کباري76181مشهد6097700200000728000091111400/07/14رهگیری مرسوله
42مهسا پارسازاده76267مشهد6097700200000717200091111400/07/14رهگیری مرسوله
43فرنوش چشمي76209سبزوار6097700200000706500961111400/07/14رهگیری مرسوله
44وحيده نورالديني76301يزد6097700200000692000891111400/07/14رهگیری مرسوله
45فاطمه رضوي76208يزد6097700200000681200891111400/07/14رهگیری مرسوله
46سهيلا شجاعي76294يزد6097700200000670500891111400/07/14رهگیری مرسوله
47فاطمه پاکدامن76264يزد6097700200000669700891111400/07/14رهگیری مرسوله
48مائده عليزاده76260ساري6097700200000659000481111400/07/14رهگیری مرسوله
49نيلوفر عابديني76207چالوس6097700200000648204661111400/07/14رهگیری مرسوله
50منصوره مددپور76232کلاردشت6097700200000637546661111400/07/14رهگیری مرسوله
51مائده فرهادپور76211زير آب6097700200000626704781111400/07/14رهگیری مرسوله
52زينب قناد76295عباس آباد6097700200000616046741111400/07/14رهگیری مرسوله
53زينب نياستي76213رامسر6097700200000605204691111400/07/14رهگیری مرسوله
54راضيه دلفاني76190آمل6097700200000590700461111400/07/14رهگیری مرسوله
55الناز کاظمي76225قائم شهر6097700200000580004761111400/07/14رهگیری مرسوله
56نفيسه محمدپور76051قائم شهر6097700200000579204761111400/07/14رهگیری مرسوله
57وادي76055بندرانزلي6097700200000568500431111400/07/14رهگیری مرسوله
58ساناز باقري76252رشت6097700200000557700041111400/07/14رهگیری مرسوله
59مريم قيصري76300رشت6097700200000547000041111400/07/14رهگیری مرسوله
60شيوا دروگر76183رشت6097700200000536200041111400/07/14رهگیری مرسوله
61مريم بهرامي76276قم6097700200000525500371111400/07/14رهگیری مرسوله
62سعيده نصيري76291شاهيندژ6097700200000514705981111400/07/14رهگیری مرسوله
63مريم داوودي76221کرج6097700200000504000031111400/07/14رهگیری مرسوله
64سارا صلاحي76265کرج6097700200000499500031111400/07/14رهگیری مرسوله
65محبوبه علي اکبري76061کرج6097700200000488700031111400/07/14رهگیری مرسوله
66ارزو ازادي76292کرج6097700200000478000031111400/07/14رهگیری مرسوله
67شيرين جمعه76203کرج6097700200000467200031111400/07/14رهگیری مرسوله
68سحر مولازاده76074کرج6097700200000456500031111400/07/14رهگیری مرسوله
69پريسا کنگرلو76077کرج6097700200000445700031111400/07/14رهگیری مرسوله
70شيرين باقري76212کرج6097700200000435000031111400/07/14رهگیری مرسوله
71صديقه گيتي پژوه76039کرج6097700200000424200031111400/07/14رهگیری مرسوله
72زينب صالحپور76271کرج6097700200000413500031111400/07/14رهگیری مرسوله
73مهتا غلامي76261کرج6097700200000402700031111400/07/14رهگیری مرسوله
74فاطمه فلاح76058تهران6097700200000398200001111400/07/14رهگیری مرسوله
75جعفر ابوترابيان76063تهران6097700200000387500001111400/07/14رهگیری مرسوله
76مريم جامي76070تهران6097700200000376700001111400/07/14رهگیری مرسوله
77مينا احمدي76248تهران6097700200000366000001111400/07/14رهگیری مرسوله
78مهدي قديمي76078تهران6097700200000355200001111400/07/14رهگیری مرسوله
79نسرين حداد76057تهران6097700200000344500001111400/07/14رهگیری مرسوله
80زهرا ملکزاده76066ری6097700200000333701813111400/07/14رهگیری مرسوله
81ندا جامي زاده76238ورامین6097700200000323003371111400/07/14رهگیری مرسوله
82سميه شبان کاري76250تهران6097700200000312200001111400/07/14رهگیری مرسوله
83تينا باقري76036تهران6097700200000301500001111400/07/14رهگیری مرسوله
84ياسمن معينيان76224تهران6097700200000297000001111400/07/14رهگیری مرسوله
85سحر حسيني76056تهران6097700200000286200001111400/07/14رهگیری مرسوله
86نسيم احمدي76067تهران6097700200000275500001111400/07/14رهگیری مرسوله
87فاطمه ميري76253تهران6097700200000264700001111400/07/14رهگیری مرسوله
88ندا خالقي76082تهران6097700200000254000001111400/07/14رهگیری مرسوله
89زينب اسمعيلي76038ملارد6097700200000243231691111400/07/14رهگیری مرسوله
90مهديه کشاورز76079ری6097700200000232501813111400/07/14رهگیری مرسوله
91گلناز رادپي76205تهران6097700200000221700001111400/07/14رهگیری مرسوله
92مژده خرم گل76226تهران6097700200000211000001111400/07/14رهگیری مرسوله
93نگار ميرحاج76242تهران6097700200000200200001111400/07/14رهگیری مرسوله
94مريم فريدوني فرد76254قرچک6097700200000195718686111400/07/14رهگیری مرسوله
95ليلا سلطاني76047تهران6097700200000185000001111400/07/14رهگیری مرسوله
96سلاله پايدار76218تهران6097700200000174200001111400/07/14رهگیری مرسوله
97ارزو ناظر76275تهران6097700200000163500001111400/07/14رهگیری مرسوله
98فاطمه ياسري76262تهران6097700200000152700001111400/07/14رهگیری مرسوله
99شيما محمدي76288تهران6097700200000142000001111400/07/14رهگیری مرسوله
100زهرا هادي زاده76274تهران6097700200000131200001111400/07/14رهگیری مرسوله
101مليحه دهقان76290تهران6097700200000120500001111400/07/14رهگیری مرسوله
102سارا جباري76234تهران6097700200000119700001111400/07/14رهگیری مرسوله
103راحيل خاکسار76278تهران6097700200000109000001111400/07/14رهگیری مرسوله
104الهام رنجبر76219اسلام شهر6097700200000094500331111400/07/14رهگیری مرسوله
105سارا غزنوي76237تهران6097700200000083700001111400/07/14رهگیری مرسوله
106مريم گلبادي76240باغستان6097700200000073033541111400/07/14رهگیری مرسوله
107ارزو زحمتکش76259تهران6097700200000062200001111400/07/14رهگیری مرسوله
108مژگان باباشاهي76215تهران6097700200000051500001111400/07/14رهگیری مرسوله
109نيلوفر راد76220تهران6097700200000040700001111400/07/14رهگیری مرسوله
110فاطمه مخدومي76277تهران6097700200000030000001111400/07/14رهگیری مرسوله
111سپيده گودرزي76270تهران6097700200000029200001111400/07/14رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید