لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 12 مهر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1برزگر75743يزد5963700198000983700891111400/07/12رهگیری مرسوله
2ايرانشاهي75418تهران5963700198000973000001111400/07/12رهگیری مرسوله
3سالاري75415اندیشه5963700198000962231686111400/07/12رهگیری مرسوله
4طيبي75843تهران5963700198000951500001111400/07/12رهگیری مرسوله
5محسني75826تهران5963700198000940700001111400/07/12رهگیری مرسوله
6کبيري75465تهران5963700198000930000001111400/07/12رهگیری مرسوله
7وحيد نيا75439تهران5963700198000929200001111400/07/12رهگیری مرسوله
8مرتضوي75612کرج5963700198000918500031111400/07/12رهگیری مرسوله
9محمدي75416ملاير5963700198000907706571111400/07/12رهگیری مرسوله
10غيبي75689اروميه5963700198000893200571111400/07/12رهگیری مرسوله
11خلج زاده75404کرج5963700198000882500031111400/07/12رهگیری مرسوله
12کاظم زاده75834بابل5963700198000871700471111400/07/12رهگیری مرسوله
13غضنفرپور75458کرمان5963700198000861000761111400/07/12رهگیری مرسوله
14کدخداقمصري75840کاشان5963700198000850200871111400/07/12رهگیری مرسوله
15مهدي دوست75423آستانه اشرفيه5963700198000849504441111400/07/12رهگیری مرسوله
16اقايي75405اصفهان5963700198000838700081111400/07/12رهگیری مرسوله
17عبودي75414شيراز-فارس5963700198000828000071111400/07/12رهگیری مرسوله
18سادات کاظمي75824گاليکش5963700198000817249831111400/07/12رهگیری مرسوله
19استوار75408بندرماهشهر5963700198000806506351111400/07/12رهگیری مرسوله
20عارف جو75518اصفهان5963700198000792000081111400/07/12رهگیری مرسوله
21بابايي75516اردبيل5963700198000781200561111400/07/12رهگیری مرسوله
22طهماسبي75839تهران5963700198000770500001111400/07/12رهگیری مرسوله
23بزرگمهر75422تهران5963700198000769700001111400/07/12رهگیری مرسوله
24راجي75515تهران5963700198000759000001111400/07/12رهگیری مرسوله
25گنجي75828تهران5963700198000748200001111400/07/12رهگیری مرسوله
26بهرامي75844ری5963700198000737501813111400/07/12رهگیری مرسوله
27رجبي75454تهران5963700198000726700001111400/07/12رهگیری مرسوله
28عنقايي75687تهران5963700198000716000001111400/07/12رهگیری مرسوله
29فرجي75448تهران5963700198000705200001111400/07/12رهگیری مرسوله
30پور ابراهيم75815تهران5963700198000690700001111400/07/12رهگیری مرسوله
31بردبار75587رشت5963700198000680000041111400/07/12رهگیری مرسوله
32کياني75589مشهد5963700198000679200091111400/07/12رهگیری مرسوله
33حسيني خواه75831کرج5963700198000668500031111400/07/12رهگیری مرسوله
34جواهري75472کرمانشاه5963700198000657700671111400/07/12رهگیری مرسوله
35ناصري75554کرج5963700198000647000031111400/07/12رهگیری مرسوله
36عابدي75438شيراز-فارس5963700198000636200071111400/07/12رهگیری مرسوله
37باقري75709ساري5963700198000625500481111400/07/12رهگیری مرسوله
38فاخري75761سلماس5963700198000614705881111400/07/12رهگیری مرسوله
39عزيزيان75420اصفهان5963700198000604000081111400/07/12رهگیری مرسوله
40مالکي پور75584رشت5963700198000599500041111400/07/12رهگیری مرسوله
41طالبي75501کرج5963700198000588700031111400/07/12رهگیری مرسوله
42مير بماني75525مشهد5963700198000578000091111400/07/12رهگیری مرسوله
43کاظمي75528اصفهان5963700198000567200081111400/07/12رهگیری مرسوله
44اسلامي75478شيراز-فارس5963700198000556500071111400/07/12رهگیری مرسوله
45محمدي75841زنجان5963700198000545700451111400/07/12رهگیری مرسوله
46ويلان75440گرمسار5963700198000535003581111400/07/12رهگیری مرسوله
47مشکوه75827يزد5963700198000524200891111400/07/12رهگیری مرسوله
48رضايي75479شيراز-فارس5963700198000513500071111400/07/12رهگیری مرسوله
49تيموري75842مشهد5963700198000502700091111400/07/12رهگیری مرسوله
50اسفنديارپور75435کرمان5963700198000498200761111400/07/12رهگیری مرسوله
51ايرامي75419ايلام5963700198000487506931111400/07/12رهگیری مرسوله
52خانزاده75638تهران5963700198000412200001111400/07/12رهگیری مرسوله
53پور يميني75667قدس5963700198000401503751111400/07/12رهگیری مرسوله
54عجمي75788اسلام شهر5963700198000397000331111400/07/12رهگیری مرسوله
55حسيني75768تهران5963700198000386200001111400/07/12رهگیری مرسوله
56اوليايي75646تهران5963700198000375500001111400/07/12رهگیری مرسوله
57فيضي75905تهران5963700198000364700001111400/07/12رهگیری مرسوله
58مجيد نيا75535تهران5963700198000354000001111400/07/12رهگیری مرسوله
59رستم ابادي75728تهران5963700198000343200001111400/07/12رهگیری مرسوله
60سليمان مهر75741تهران5963700198000332500001111400/07/12رهگیری مرسوله
61ممسني75559بوشهر5963700198000321700751111400/07/12رهگیری مرسوله
62جامي75731اصفهان5963700198000311000081111400/07/12رهگیری مرسوله
63صادقي75739بهبهان5963700198000300206361111400/07/12رهگیری مرسوله
64باباخاني75708زنجان5963700198000295700451111400/07/12رهگیری مرسوله
65شجاعي75853بندرعباس5963700198000285000791111400/07/12رهگیری مرسوله
66يوسفي75857کرج5963700198000274200031111400/07/12رهگیری مرسوله
67عباسزاده75566اردبيل5963700198000263500561111400/07/12رهگیری مرسوله
68ازاد75572اروميه5963700198000252700571111400/07/12رهگیری مرسوله
69نوراني75417خلخال5963700198000242005681111400/07/12رهگیری مرسوله
70رحماني75832سمنان5963700198000231200351111400/07/12رهگیری مرسوله
71حبيبي75561رشت5963700198000220500041111400/07/12رهگیری مرسوله
72يگانه75756زنجان5963700198000219700451111400/07/12رهگیری مرسوله
73دهقان75836کازرون5963700198000209000731111400/07/12رهگیری مرسوله
74رضايي75861رشت5963700198000194500041111400/07/12رهگیری مرسوله
75نجات75767شهر کرد5963700198000183700881111400/07/12رهگیری مرسوله
76مسگر75686آمل5963700198000173000461111400/07/12رهگیری مرسوله
77محرابي75855بابل5963700198000162200471111400/07/12رهگیری مرسوله
78شهبازي75573رشت5963700198000151500041111400/07/12رهگیری مرسوله
79خسرقي75763اسکو5963700198000140705351111400/07/12رهگیری مرسوله
80عباس75556قم5963700198000130000371111400/07/12رهگیری مرسوله
81پورزارع75848شيراز-فارس5963700198000129200071111400/07/12رهگیری مرسوله
82فاطمه نقي زاده76017شاهرود6097700198002384500361111400/07/12رهگیری مرسوله
83بهار مازوجي75988سنندج6097700198002373700661111400/07/12رهگیری مرسوله
84فائزه محياپور75715سيرجان6097700198002363000781111400/07/12رهگیری مرسوله
85سارا تنگستاني76020بوشهر6097700198002352200751111400/07/12رهگیری مرسوله
86رعنا حبيبي نيا75461اروميه6097700198002341500571111400/07/12رهگیری مرسوله
87ساره صميمي75972ايرانشهر6097700198002330700991111400/07/12رهگیری مرسوله
88سارا زارع76013شيراز-فارس6097700198002320000071111400/07/12رهگیری مرسوله
89ثمين نگارش75980شيراز-فارس6097700198002319200071111400/07/12رهگیری مرسوله
90سحر مظفري75973قشم6097700198002308507951111400/07/12رهگیری مرسوله
91عاطفه افسا75994بندرعباس6097700198002294000791111400/07/12رهگیری مرسوله
92فاطمه فرزانه76025ليسار6097700198002283243761111400/07/12رهگیری مرسوله
93الهام ستايش75504رشت6097700198002272500041111400/07/12رهگیری مرسوله
94هستي عبدلي76023ملاير6097700198002261706571111400/07/12رهگیری مرسوله
95محدثه اسدي مهام75835رزن6097700198002251065681111400/07/12رهگیری مرسوله
96زهره سهل ابادي75560اراک6097700198002240200381111400/07/12رهگیری مرسوله
97نگين يادگار75965اراک6097700198002239500381111400/07/12رهگیری مرسوله
98شقايق محمدي76035دليجان6097700198002228703791111400/07/12رهگیری مرسوله
99زهرا حسيني76028اصفهان6097700198002218000081111400/07/12رهگیری مرسوله
100مهرنوش برخشان76002اصفهان6097700198002207200081111400/07/12رهگیری مرسوله
101سهيلا باقري75567اصفهان6097700198002192700081111400/07/12رهگیری مرسوله
102فرزانه رنجبر75430قم6097700198002182000371111400/07/12رهگیری مرسوله
103موسوي75762قم6097700198002171200371111400/07/12رهگیری مرسوله
104زهرا کوهي زاده75825شهر کرد6097700198002160500881111400/07/12رهگیری مرسوله
105مهناز ميرشکار76046بروجن6097700198002159708871111400/07/12رهگیری مرسوله
106معصومه چابکي75982بناب6097700198002149005551111400/07/12رهگیری مرسوله
107ليلا ماورايي75823هاديشهر6097700198002138205431111400/07/12رهگیری مرسوله
108زيبا عزيزي76006ابهر6097700198002127504561111400/07/12رهگیری مرسوله
109الهه فضلي75938زنجان6097700198002116700451111400/07/12رهگیری مرسوله
110نگار فخار76003بجنورد6097700198002106000941111400/07/12رهگیری مرسوله
111هدي زنوزي75935بجنورد6097700198002091500941111400/07/12رهگیری مرسوله
112ميثم خوشدل76026آشخانه6097700198002080709451111400/07/12رهگیری مرسوله
113مصي بابايي76022کرج6097700198002070000031111400/07/12رهگیری مرسوله
114حسن خاکي75644کرج6097700198002069200031111400/07/12رهگیری مرسوله
115ليلا شوندي76005کرج6097700198002058500031111400/07/12رهگیری مرسوله
116سما صادقي75716کرج6097700198002047700031111400/07/12رهگیری مرسوله
117مينا گفتاري75607کرج6097700198002037000031111400/07/12رهگیری مرسوله
118علي خاکزادان76034نيشابور6097700198002026200931111400/07/12رهگیری مرسوله
119زينب احمدي76030مشهد6097700198002015500091111400/07/12رهگیری مرسوله
120عاطفه عمرانيان75449مشهد6097700198002004700091111400/07/12رهگیری مرسوله
121فاطمه عباسعلي75766تاکستان6097700198001992003481111400/07/12رهگیری مرسوله
122نگين ابراهيم زاده75446بابل6097700198001981200471111400/07/12رهگیری مرسوله
123معصومه معصومي76008نيشابور6097700198001970500931111400/07/12رهگیری مرسوله
124نازنين نخعي76048مشهد6097700198001969700091111400/07/12رهگیری مرسوله
125ريحانه حسيني75850مشهد6097700198001959000091111400/07/12رهگیری مرسوله
126زينب دانش75592مشهد6097700198001948200091111400/07/12رهگیری مرسوله
127طاهره شريفي75996مشهد6097700198001937500091111400/07/12رهگیری مرسوله
128مائده حمزه75886تهران6097700198001926700001111400/07/12رهگیری مرسوله
129غزال اسماعيل بيگي75984خرم آباد-لرستان6097700198001916000681111400/07/12رهگیری مرسوله
130نازنين فاطمه رمضاني76001ساري6097700198001905200481111400/07/12رهگیری مرسوله
131نرگس محمدزاده75811آمل6097700198001890700461111400/07/12رهگیری مرسوله
132فائزه باقري76000نکا6097700198001880004841111400/07/12رهگیری مرسوله
133الميرا اذرپيرا76009بابلسر6097700198001879204741111400/07/12رهگیری مرسوله
134فاطمه مهمانچيان76007ساري6097700198001868500481111400/07/12رهگیری مرسوله
135ستاره صادقيان75778آمل6097700198001857700461111400/07/12رهگیری مرسوله
136فاطمه قربانيان75447رامسر6097700198001847004691111400/07/12رهگیری مرسوله
137فاطمه دهرويه75852ساري6097700198001836200481111400/07/12رهگیری مرسوله
138زهرا امرادي75529ساري6097700198001825500481111400/07/12رهگیری مرسوله
139معصومه محمدي76045قائم شهر6097700198001814704761111400/07/12رهگیری مرسوله
140سحر شورميج75954تنکابن6097700198001804004681111400/07/12رهگیری مرسوله
141حميدرضا مرداني75503تهران6097700198001799500001111400/07/12رهگیری مرسوله
142شهرزاد نظري76043تهران6097700198001788700001111400/07/12رهگیری مرسوله
143مهسا يگانه75987تهران6097700198001778000001111400/07/12رهگیری مرسوله
144مهديه ولي محمدي76010شهریار6097700198001767203351111400/07/12رهگیری مرسوله
145مريم جعفرپور75462تهران6097700198001756500001111400/07/12رهگیری مرسوله
146فاطمه فهري75999تهران6097700198001745700001111400/07/12رهگیری مرسوله
147نجمه بسطامي75971تهران6097700198001735000001111400/07/12رهگیری مرسوله
148سارا بيستوني76027تهران6097700198001724200001111400/07/12رهگیری مرسوله
149بهار بني جمالي76024تهران6097700198001713500001111400/07/12رهگیری مرسوله
150سمانه حجه فروش75985تهران6097700198001702700001111400/07/12رهگیری مرسوله
151حانيه ذاکري75969تهران6097700198001698200001111400/07/12رهگیری مرسوله
152تينا ابوالقاسمي75995تهران6097700198001687500001111400/07/12رهگیری مرسوله
153هاله دلاوري76011تهران6097700198001676700001111400/07/12رهگیری مرسوله
154هستي پاسدار75411تهران6097700198001666000001111400/07/12رهگیری مرسوله
155الهام ابراهيمي76004تهران6097700198001655200001111400/07/12رهگیری مرسوله
156رعنا دهقاني75977تهران6097700198001644500001111400/07/12رهگیری مرسوله
157معصومه صابر76037تهران6097700198001633700001111400/07/12رهگیری مرسوله
158الناز شريکي75522تهران6097700198001623000001111400/07/12رهگیری مرسوله
159بهاره نعمت الهي75517تهران6097700198001612200001111400/07/12رهگیری مرسوله
160پريسا عباسي75978تهران6097700198001601500001111400/07/12رهگیری مرسوله
161زهرا کردبچه75992تهران6097700198001597000001111400/07/12رهگیری مرسوله
162مريم خليلي75675تهران6097700198001586200001111400/07/12رهگیری مرسوله
163پريسا بشارتي75473تهران6097700198001575500001111400/07/12رهگیری مرسوله
164مرجان سلطان محمدي75918تهران6097700198001564700001111400/07/12رهگیری مرسوله
165زهرا ذوالفقاري75986تهران6097700198001554000001111400/07/12رهگیری مرسوله
166رضيه اميري75998قیامدشت6097700198001543218661111400/07/12رهگیری مرسوله
167نرگس تقوي76031تهران6097700198001532500001111400/07/12رهگیری مرسوله
168مهشيد جعفري75805تهران6097700198001521700001111400/07/12رهگیری مرسوله
169هديه عسکريان76014تهران6097700198001511000001111400/07/12رهگیری مرسوله
170فرناز حليمي75455تهران6097700198001500200001111400/07/12رهگیری مرسوله
171جليله محبوبي75582تکاب5961300198000709705991111400/07/12رهگیری مرسوله
172ثمانه قيومي75944مشهد5961300198000695200091111400/07/12رهگیری مرسوله
173پونه بهبودي75897بندرانزلي5961300198000684500431111400/07/12رهگیری مرسوله
174راضيه پوراصف75889دزفول5961300198000673706461111400/07/12رهگیری مرسوله
175الهام لک75888دورود5961300198000663006881111400/07/12رهگیری مرسوله
176حنا فقيه75941شيراز-فارس5961300198000652200071111400/07/12رهگیری مرسوله
177فرزانه يزداني75909شيراز-فارس5961300198000641500071111400/07/12رهگیری مرسوله
178مليسا زرگري75867اصفهان5961300198000630700081111400/07/12رهگیری مرسوله
179فريده سلماني زادگان75914اصفهان5961300198000620000081111400/07/12رهگیری مرسوله
180تورج توراني75904اصفهان5961300198000619200081111400/07/12رهگیری مرسوله
181پروين برومند75874قائم شهر5961300198000608504761111400/07/12رهگیری مرسوله
182مريم حسيني75899نکا5961300198000594004841111400/07/12رهگیری مرسوله
183اسما نجفي75895تهران5961300198000583200001111400/07/12رهگیری مرسوله
184پروانه رضايي75896تهران5961300198000572500001111400/07/12رهگیری مرسوله
185فاطمه کمالي72460اردکان-يزد5961300198000561708951111400/07/12رهگیری مرسوله
186دنيا کامرانفر75787تهران5961300198000551000001111400/07/12رهگیری مرسوله
187رها پيام75876تهران5961300198000540200001111400/07/12رهگیری مرسوله
188مريم مشيري75911تهران5961300198000539500001111400/07/12رهگیری مرسوله
189سعيده نوروزي75873عجب شير5961300198000528705541111400/07/12رهگیری مرسوله
190نسترن بزرگمهر75894اصفهان5961300198000518000081111400/07/12رهگیری مرسوله
191مجيد قاسمي75892جويبار5961300198000507204771111400/07/12رهگیری مرسوله
192عادله قرباني75883بابل5961300198000492700471111400/07/12رهگیری مرسوله
193فيروزه شريعتي75912تهران5961300198000482000001111400/07/12رهگیری مرسوله
194فرنيا بيکي75865تهران5961300198000471200001111400/07/12رهگیری مرسوله
195نازيار عمراني75913تهران5961300198000460500001111400/07/12رهگیری مرسوله
196شبنم جوانمرد75860تهران5961300198000459700001111400/07/12رهگیری مرسوله
197سحر ابراهيمي75945لواسان5961300198000449003341111400/07/12رهگیری مرسوله
198فرنوش مشايخي75898تهران5961300198000438200001111400/07/12رهگیری مرسوله
199يلدا درياني75875تهران5961300198000427500001111400/07/12رهگیری مرسوله
200عاطفه احمدي75863تهران5961300198000416700001111400/07/12رهگیری مرسوله
201شيما جديدي75881تهران5961300198000406000001111400/07/12رهگیری مرسوله
202زهرا معيني75869مشهد5961300198000391500091111400/07/12رهگیری مرسوله
203شيما فرضي75916کلاردشت5961300198000380746661111400/07/12رهگیری مرسوله
204نصيبه فرامرز76019تبريز5961300198000370000051111400/07/12رهگیری مرسوله
205زهره مهرابي75915اسدآباد(همدان)5961300198000369206541111400/07/12رهگیری مرسوله
206زهرا افلاطونيان75882يزد5961300198000358500891111400/07/12رهگیری مرسوله
207زهرا احدي75956اردبيل5961300198000347700561111400/07/12رهگیری مرسوله
208ميترا الياسي75854اصفهان5961300198000337000081111400/07/12رهگیری مرسوله
209بهناز کياني76069شيراز-فارس5961300198000326200071111400/07/12رهگیری مرسوله
210گلناز قرائتي75949شيراز-فارس5961300198000315500071111400/07/12رهگیری مرسوله
211النازسلامي75943هشتپر5961300198000304704371111400/07/12رهگیری مرسوله
212سيده ساحره مرتضوي75921رشت5961300198000290200041111400/07/12رهگیری مرسوله
213الميرا موسوي75884رشت5961300198000289500041111400/07/12رهگیری مرسوله
214طاهره شفقي75864بندرانزلي5961300198000278700431111400/07/12رهگیری مرسوله
215الناز اسپهبدي75900گرگان5961300198000268000491111400/07/12رهگیری مرسوله
216زهرا حسين زاده75856آمل5961300198000257200461111400/07/12رهگیری مرسوله
217فاطمه رضايي75859اراک5961300198000246500381111400/07/12رهگیری مرسوله
218سعيد معتمدي75569اصفهان5961300198000235700081111400/07/12رهگیری مرسوله
219فرزانه خيام75862رفسنجان5961300198000225000771111400/07/12رهگیری مرسوله
220فاطمه ابراهيمي75966کرمان5961300198000214200761111400/07/12رهگیری مرسوله
221فهيمه ساجدي75948شيرگاه5961300198000203547871111400/07/12رهگیری مرسوله
222سيد علي خليل زاده75957هشتپر5961300198000199004371111400/07/12رهگیری مرسوله
223مسعود اکبري75940اصفهان5961300198000188200081111400/07/12رهگیری مرسوله
224فاطمه اسماعيل پور75953شيراز-فارس5961300198000177500071111400/07/12رهگیری مرسوله
225مريم سلگي75847خرم آباد-لرستان5961300198000166700681111400/07/12رهگیری مرسوله
226علي جعفريان75939گناباد5961300198000156009691111400/07/12رهگیری مرسوله
227ميترا دهناد75893تهران5961300198000145200001111400/07/12رهگیری مرسوله
228عائده علي شيروان75908تهران5961300198000134500001111400/07/12رهگیری مرسوله
229فاطمه يوسفي راد75872تهران5961300198000123700001111400/07/12رهگیری مرسوله
230مرضيه نظري75907تهران5961300198000113000001111400/07/12رهگیری مرسوله
231هانيه احمدي75902کرمانشاه5961300198000102200671111400/07/12رهگیری مرسوله
232مجيد محمدزاده75851مشهد5961300198000097700091111400/07/12رهگیری مرسوله
233مائده سليماني75887اصفهان5961300198000087000081111400/07/12رهگیری مرسوله
234حنا ثابت75878تهران5961300198000076200001111400/07/12رهگیری مرسوله
235ماندانا صدقي75765تهران5961300198000065500001111400/07/12رهگیری مرسوله
236پگاه سليمي75866رضوانشهر-گيلان5961300198000054743841111400/07/12رهگیری مرسوله
237ليلا خلقت پرور75906رشت5961300198000044000041111400/07/12رهگیری مرسوله
238بهاران قادري اذرنرزيوه75724اروميه5961300198000033200571111400/07/12رهگیری مرسوله
239مريم صفري75903اروميه5961300198000022500571111400/07/12رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید