لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 1 مهر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1عين افشار73457تهران5963700187000474700001131400/07/01رهگیری مرسوله
2حداد83446تهران5963700187000464000001131400/07/01رهگیری مرسوله
3رستمي73435تهران5963700187000453200001131400/07/01رهگیری مرسوله
4افضلي73470تهران5963700187000442500001131400/07/01رهگیری مرسوله
5محمدي73461تهران5963700187000431700001131400/07/01رهگیری مرسوله
6پيرداده73456تهران5963700187000421000001131400/07/01رهگیری مرسوله
7صادقي73465تهران5963700187000410200001131400/07/01رهگیری مرسوله
8مرادي73442تهران5963700187000409500001131400/07/01رهگیری مرسوله
9دولت ابادي73430تهران5963700187000395000001131400/07/01رهگیری مرسوله
10جلالي فر73396تهران5963700187000384200001131400/07/01رهگیری مرسوله
11روشن فکر73460رشت5963700187000362700041141400/07/01رهگیری مرسوله
12بشر73432اندیشه5963700187000352031686141400/07/01رهگیری مرسوله
13سلطاني73414تهران5963700187000341200001141400/07/01رهگیری مرسوله
14فکري73462تهران5963700187000330500001141400/07/01رهگیری مرسوله
15موسوي نزاد73415شيراز-فارس5963700187000329700071141400/07/01رهگیری مرسوله
16نيستاني73444بجنورد5963700187000319000941141400/07/01رهگیری مرسوله
17نوريان73445بندرعباس5963700187000308200791141400/07/01رهگیری مرسوله
18نصيري73454زنجان5963700187000293700451141400/07/01رهگیری مرسوله
19محمدي73467بهشهر5963700187000283004851141400/07/01رهگیری مرسوله
20اماني73447اصفهان5963700187000272200081141400/07/01رهگیری مرسوله
21سرمدي73426مامونيه5963700187000261503941141400/07/01رهگیری مرسوله
22شاکر73433اردکان-يزد5963700187000250708951141400/07/01رهگیری مرسوله
23عليزاده73428کرج5963700187000240000031141400/07/01رهگیری مرسوله
24ربيعي73459مشهد5963700187000239200091141400/07/01رهگیری مرسوله
25حسني73440کرمان5963700187000228500761141400/07/01رهگیری مرسوله
26پور قوام73469قم5963700187000217700371141400/07/01رهگیری مرسوله
27وحيدي نيا73412قرچک5963700187000207018686141400/07/01رهگیری مرسوله
28ميرزايي73449پیشوا5963700187000192503381141400/07/01رهگیری مرسوله
29نوري73458رضوانشهر-گيلان5963700187000181743841141400/07/01رهگیری مرسوله
30صديقي73464اروميه5963700187000171000571141400/07/01رهگیری مرسوله
31امنه هنديجاني73750کرج6097700187001381700031111400/07/01رهگیری مرسوله
32ليلا احمدزاده73711ماکو6097700187001371005861111400/07/01رهگیری مرسوله
33ليلي صلصال73626بوشهر6097700187001360200751111400/07/01رهگیری مرسوله
34زينب عطاري73710قم6097700187001359500371111400/07/01رهگیری مرسوله
35بهاره خنجري73751سنقر6097700187001348706751111400/07/01رهگیری مرسوله
36تکتم فنودي73596بيرجند6097700187001338000971111400/07/01رهگیری مرسوله
37فهيمه مرداني پور73595شهر کرد6097700187001327200881111400/07/01رهگیری مرسوله
38مريم همتي73615رشت6097700187001316500041111400/07/01رهگیری مرسوله
39زهرا رفيعيه73624شهربابک6097700187001305707751111400/07/01رهگیری مرسوله
40مريم محمودي73747اليگودرز6097700187001291206861111400/07/01رهگیری مرسوله
41پارميس صمدي73691دوگنبدان6097700187001280507581111400/07/01رهگیری مرسوله
42رقيه سپهر73698ياسوج6097700187001279707591111400/07/01رهگیری مرسوله
43محدثه کيخا73676زاهدان6097700187001269000981111400/07/01رهگیری مرسوله
44مهدي ناصري73604کنارک6097700187001258209981111400/07/01رهگیری مرسوله
45مريم زاهدي راد73707رشت6097700187001247500041111400/07/01رهگیری مرسوله
46صديقه رمضاني73593رشت6097700187001236700041111400/07/01رهگیری مرسوله
47پرنيان اکبري73719منجيل6097700187001226004451111400/07/01رهگیری مرسوله
48الناز مشوق73682يزد6097700187001215200891111400/07/01رهگیری مرسوله
49زهرا باغباني73881يزد6097700187001204500891111400/07/01رهگیری مرسوله
50مهسا حميدي73584اروميه6097700187001190000571111400/07/01رهگیری مرسوله
51شادي عباسپور73723اروميه6097700187001189200571111400/07/01رهگیری مرسوله
52سارا عباسي73761ايلام6097700187001178506931111400/07/01رهگیری مرسوله
53راحله مرادي73693ايلام6097700187001167706931111400/07/01رهگیری مرسوله
54غزاله مسعودي73600شاهرود6097700187001157000361111400/07/01رهگیری مرسوله
55مريم نورالهي73688شاهرود6097700187001146200361111400/07/01رهگیری مرسوله
56زهرا مداح73610آرادان6097700187001135535861111400/07/01رهگیری مرسوله
57الهه حصاري73788بجنورد6097700187001124700941111400/07/01رهگیری مرسوله
58مبينا گودرزي73792سمنان6097700187001114000351111400/07/01رهگیری مرسوله
59سپيده قاصدي73606زنجان6097700187001103200451111400/07/01رهگیری مرسوله
60زهرا پيري73716زنجان6097700187001098700451111400/07/01رهگیری مرسوله
61نگين قماشچي73771زنجان6097700187001088000451111400/07/01رهگیری مرسوله
62سولماز طالب پور73757جلفا6097700187001077205441111400/07/01رهگیری مرسوله
63شيما اشرفيان73722بناب6097700187001066505551111400/07/01رهگیری مرسوله
64سعيده نوروزي73731عجب شير6097700187001055705541111400/07/01رهگیری مرسوله
65محدثه رضايي73738آشتيان6097700187001045003961111400/07/01رهگیری مرسوله
66ريحانه احمدي73766اراک6097700187001034200381111400/07/01رهگیری مرسوله
67زهره جهانشاهي73714دليجان6097700187001023503791111400/07/01رهگیری مرسوله
68عارفه منيري73679بندرعباس6097700187001012700791111400/07/01رهگیری مرسوله
69ايناز عطايي73681پارسيان6097700187001002079771111400/07/01رهگیری مرسوله
70سارا طهماسبي73617بندرعباس6097700187000999200791111400/07/01رهگیری مرسوله
71مريم ميناب71960مشهد6097700187000988500091111400/07/01رهگیری مرسوله
72صديقه سودخواه73605مشهد6097700187000977700091111400/07/01رهگیری مرسوله
73اناهيتا حميدي73608مشهد6097700187000967000091111400/07/01رهگیری مرسوله
74نگين رضازاده73583مشهد6097700187000956200091111400/07/01رهگیری مرسوله
75فريده معتمد73784کرج6097700187000945500031111400/07/01رهگیری مرسوله
76مينو مشايخي73749کرج6097700187000934700031111400/07/01رهگیری مرسوله
77اذين طاهري73614کرج6097700187000924000031111400/07/01رهگیری مرسوله
78مهتاب اورمزدي73743هشتگرد6097700187000913203361111400/07/01رهگیری مرسوله
79نيلوفر جهاندار73787چالوس6097700187000902504661111400/07/01رهگیری مرسوله
80الهه رجبي73580بابل6097700187000898000471111400/07/01رهگیری مرسوله
81سما ارجمندي73592آمل6097700187000887200461111400/07/01رهگیری مرسوله
82شيرين لطفي73706قائم شهر6097700187000876504761111400/07/01رهگیری مرسوله
83نگين اميني73727همدان6097700187000865700651111400/07/01رهگیری مرسوله
84مينا حبيبي73703همدان6097700187000855000651111400/07/01رهگیری مرسوله
85سولماز احدي73715همدان6097700187000844200651111400/07/01رهگیری مرسوله
86الناز چدني73667همدان6097700187000833500651111400/07/01رهگیری مرسوله
87مائده دهقاني73760همدان6097700187000822700651111400/07/01رهگیری مرسوله
88فاطمه علاسوند73623اهواز6097700187000812000061111400/07/01رهگیری مرسوله
89معصومه حلوايي زاده73776دزفول6097700187000801206461111400/07/01رهگیری مرسوله
90هدي انبوب73770خرمشهر6097700187000796700641111400/07/01رهگیری مرسوله
91کيميا قاسمي73683آبادان6097700187000786000631111400/07/01رهگیری مرسوله
92مهتا کوچک پور73616دزفول6097700187000775206461111400/07/01رهگیری مرسوله
93مريم امامي فر73582اميديه6097700187000764563731111400/07/01رهگیری مرسوله
94مهدي کاظمي73791شادگان6097700187000753706431111400/07/01رهگیری مرسوله
95خدابنده73746اصفهان6097700187000743000081111400/07/01رهگیری مرسوله
96پريسا خان محمديان73753اصفهان6097700187000732200081111400/07/01رهگیری مرسوله
97مهسا سليماني73585اصفهان6097700187000721500081111400/07/01رهگیری مرسوله
98ميترا احمدي73734اصفهان6097700187000710700081111400/07/01رهگیری مرسوله
99مليکا معروفي73619اصفهان6097700187000700000081111400/07/01رهگیری مرسوله
100شيوا ريسمانچيان73733اصفهان6097700187000695500081111400/07/01رهگیری مرسوله
101اسيه الوان73773کاشان6097700187000684700871111400/07/01رهگیری مرسوله
102مينا اسدي73622شاهين شهر6097700187000674000831111400/07/01رهگیری مرسوله
103بهنوش طاهري73687نجف آباد6097700187000663200851111400/07/01رهگیری مرسوله
104ندا عباسي73769اصفهان6097700187000652500081111400/07/01رهگیری مرسوله
105رضا اسکندري73586شيراز-فارس6097700187000641700071111400/07/01رهگیری مرسوله
106فاطمه برزگر73728شيراز-فارس6097700187000631000071111400/07/01رهگیری مرسوله
107شبنم غريبي73730خنج6097700187000620274431111400/07/01رهگیری مرسوله
108زهرا بحراني73726شيراز-فارس6097700187000619500071111400/07/01رهگیری مرسوله
109شکوفه درخشنده73627شيراز-فارس6097700187000608700071111400/07/01رهگیری مرسوله
110ريحانه اتش باز73717شيراز-فارس6097700187000594200071111400/07/01رهگیری مرسوله
111فرزانه خاني73613تهران6097700187000583500001111400/07/01رهگیری مرسوله
112امنه اسلامي73713تهران6097700187000572700001111400/07/01رهگیری مرسوله
113سميرا سلطاني73725تهران6097700187000562000001111400/07/01رهگیری مرسوله
114مليحه مرادعلي73603تهران6097700187000551200001111400/07/01رهگیری مرسوله
115طناز غمخوار73718تهران6097700187000540500001111400/07/01رهگیری مرسوله
116جميله احمدي73732تهران6097700187000539700001111400/07/01رهگیری مرسوله
117محبوبه اميرفخريان73758تهران6097700187000529000001111400/07/01رهگیری مرسوله
118ادرينه هارطون73762تهران6097700187000518200001111400/07/01رهگیری مرسوله
119سايه صدقي73692تهران6097700187000507500001111400/07/01رهگیری مرسوله
120مهسا خليلي73629تهران6097700187000493000001111400/07/01رهگیری مرسوله
121اسدي73680تهران6097700187000482200001111400/07/01رهگیری مرسوله
122فرشته مهدياني73737تهران6097700187000471500001111400/07/01رهگیری مرسوله
123پريسا کياني73686تهران6097700187000460700001111400/07/01رهگیری مرسوله
124مرجان باقرنژاد73708تهران6097700187000450000001111400/07/01رهگیری مرسوله
125هانيه امامي73684تهران6097700187000449200001111400/07/01رهگیری مرسوله
126مريم دقاقي73705تهران6097700187000438500001111400/07/01رهگیری مرسوله
127صبا قدس73602تهران6097700187000427700001111400/07/01رهگیری مرسوله
128فاطمه زندي73697تهران6097700187000417000001111400/07/01رهگیری مرسوله
129ليلا شرفي73748تهران6097700187000406200001111400/07/01رهگیری مرسوله
130کريستينه باباخانلو73590تهران6097700187000391700001111400/07/01رهگیری مرسوله
131مهرنوش فتحي73630تهران6097700187000381000001111400/07/01رهگیری مرسوله
132تينا سپهر73736تهران6097700187000370200001111400/07/01رهگیری مرسوله
133اصلاني73752تهران6097700187000369500001111400/07/01رهگیری مرسوله
134زهره پرهيزکاري73724تهران6097700187000358700001111400/07/01رهگیری مرسوله
135حسين رحمتي73741تهران6097700187000348000001111400/07/01رهگیری مرسوله
136نرگس اتشگاه73669تهران6097700187000337200001111400/07/01رهگیری مرسوله
137نگار حسني73742تهران6097700187000326500001111400/07/01رهگیری مرسوله
138الهام امرايي73625تهران6097700187000315700001111400/07/01رهگیری مرسوله
139ميترا فتحي73677تهران6097700187000305000001111400/07/01رهگیری مرسوله
140زهرا افتخاري73699تهران6097700187000290500001111400/07/01رهگیری مرسوله
141سعيده احمدي73740تهران6097700187000289700001111400/07/01رهگیری مرسوله
142سوده مددي73794تهران6097700187000279000001111400/07/01رهگیری مرسوله
143مريم فولادي73759تهران6097700187000268200001111400/07/01رهگیری مرسوله
144بهاره شريفي73589تهران6097700187000257500001111400/07/01رهگیری مرسوله
145شبنم مرمري ثاني73685تهران6097700187000246700001111400/07/01رهگیری مرسوله
146مليحه پازوکي73628تهران6097700187000236000001111400/07/01رهگیری مرسوله
147افرا مهردل73620تهران6097700187000225200001111400/07/01رهگیری مرسوله
148ليلا قبله وي73618پاکدشت6097700187000214503391111400/07/01رهگیری مرسوله
149شبنم ربيعي73554ني ريز5961300187000762207491111400/07/01رهگیری مرسوله
150محمدرضا خاکبازنيا73517کرج5961300187000751500031111400/07/01رهگیری مرسوله
151ليلا عباسي73491تهران5961300187000740700001111400/07/01رهگیری مرسوله
152نوشين بهرامسري71521تهران5961300187000730000001111400/07/01رهگیری مرسوله
153زهرا طباطبايي73485گرمسار5961300187000729203581111400/07/01رهگیری مرسوله
154مريم اسماعيلي73486سپاهان شهر(اصفهان)5961300187000718581799111400/07/01رهگیری مرسوله
155سودابه قدرت آبادي73503تهران5961300187000707700001111400/07/01رهگیری مرسوله
156مريم خرم جاه73509کرج5961300187000693200031111400/07/01رهگیری مرسوله
157فاطمه سرايي سرايي73560همدان5961300187000682500651111400/07/01رهگیری مرسوله
158آـنوشا شاه حسيني73518کرج5961300187000671700031111400/07/01رهگیری مرسوله
159ميترا بوربور73558ورامین5961300187000661003371111400/07/01رهگیری مرسوله
160سودابه صفاري صفاري73547تهران5961300187000650200001111400/07/01رهگیری مرسوله
161سحر راضي73515کرج5961300187000649500031111400/07/01رهگیری مرسوله
162گلاره مرادي73513کرمانشاه5961300187000638700671111400/07/01رهگیری مرسوله
163مهشيد حسن ملک73529شهر کرد5961300187000628000881111400/07/01رهگیری مرسوله
164ساماني73504اصفهان5961300187000617200081111400/07/01رهگیری مرسوله
165ليلي حکيميان73516تهران5961300187000606500001111400/07/01رهگیری مرسوله
166شيرين رحيمي73521تهران5961300187000592000001111400/07/01رهگیری مرسوله
167اعظم يزديان73562تهران5961300187000581200001111400/07/01رهگیری مرسوله
168شيدا نجفي73545ساري5961300187000570500481111400/07/01رهگیری مرسوله
169فروه امن گستر73544تهران5961300187000569700001111400/07/01رهگیری مرسوله
170زهرا حسيني73479تهران5961300187000559000001111400/07/01رهگیری مرسوله
171مرضيه مولاپرست73542شيراز-فارس5961300187000548200071111400/07/01رهگیری مرسوله
172عليرضا قاسمي73576تهران5961300187000537500001111400/07/01رهگیری مرسوله
173اعظم خندقي73552تهران5961300187000526700001111400/07/01رهگیری مرسوله
174الهه هاشمي72160تهران5961300187000516000001111400/07/01رهگیری مرسوله
175دنيا حريرفروش73523تهران5961300187000505200001111400/07/01رهگیری مرسوله
176هديه شجيع73505بم5961300187000490707661111400/07/01رهگیری مرسوله
177شيما فرج پور73564تهران5961300187000480000001111400/07/01رهگیری مرسوله
178مهديه جعفري شاهرودي73524شيراز-فارس5961300187000479200071111400/07/01رهگیری مرسوله
179شراره ابوفاضلي73512اصفهان5961300187000468500081111400/07/01رهگیری مرسوله
180سلمان صالحي73578يزد5961300187000457700891111400/07/01رهگیری مرسوله
181صودابه صبري71895تهران5961300187000447000001111400/07/01رهگیری مرسوله
182مهسا شهبازي73543تهران5961300187000414700001111400/07/01رهگیری مرسوله
183ستاره يزداني ابيانه73475تهران5961300187000404000001111400/07/01رهگیری مرسوله
184زهرا قبادي73514قزوين5961300187000399500341111400/07/01رهگیری مرسوله
185سارا حسين زاده73573تهران5961300187000388700001111400/07/01رهگیری مرسوله
186دنيا خدايي73550سميرم5961300187000378008661111400/07/01رهگیری مرسوله
187زهرا اله ياري73484مرودشت5961300187000367207371111400/07/01رهگیری مرسوله
188ناهيده ادريسي73482تهران5961300187000356500001111400/07/01رهگیری مرسوله
189مائده بحيرائي73483نهاوند5961300187000345706591111400/07/01رهگیری مرسوله
190صائمه فدايي73551ورامین5961300187000335003371111400/07/01رهگیری مرسوله
191مرضه افري73566اهواز5961300187000324200061111400/07/01رهگیری مرسوله
192سهيلا وکيلي73569تهران5961300187000313500001111400/07/01رهگیری مرسوله
193فاطمه غيبي73538تهران5961300187000302700001111400/07/01رهگیری مرسوله
194ترمه ملک راه73546ساري5961300187000298200481111400/07/01رهگیری مرسوله
195ستوده شفيعي پور73571پرند5961300187000287537611111400/07/01رهگیری مرسوله
196علي ايزدي73526قم5961300187000276700371111400/07/01رهگیری مرسوله
197سميه صديقيان73522زنجان5961300187000266000451111400/07/01رهگیری مرسوله
198ستاره اسدي73541لاهيجان-گيلان5961300187000255200441111400/07/01رهگیری مرسوله
199شيما قدسي73570اروميه5961300187000244500571111400/07/01رهگیری مرسوله
200روشنک آقايي73534رحيم آباد(گیلان)5961300187000233744931111400/07/01رهگیری مرسوله
201شهرزاد رحيم زاده73556تنکابن5961300187000223004681111400/07/01رهگیری مرسوله
202مريم رسايي رسايي73561اهواز5961300187000212200061111400/07/01رهگیری مرسوله
203مينا احمدي73535آمل5961300187000201500461111400/07/01رهگیری مرسوله
204زهرا احمدي مقدم73567مشهد5961300187000197000091111400/07/01رهگیری مرسوله
205زهرا صفر زاده73527گرمه5961300187000186209431111400/07/01رهگیری مرسوله
206مشعلچي73549قم5961300187000175500371111400/07/01رهگیری مرسوله
207اکبر حيدري73477کرج5961300187000164700031111400/07/01رهگیری مرسوله
208پريا صمدي73579تهران5961300187000154000001111400/07/01رهگیری مرسوله
209نسيم طالب نزاد73548تهران5961300187000143200001111400/07/01رهگیری مرسوله
210شيوا مال گرد73537تهران5961300187000132500001111400/07/01رهگیری مرسوله
211هما مولودي73511مشهد5961300187000121700091111400/07/01رهگیری مرسوله
212منا ميرزايي73572اراک5961300187000111000381111400/07/01رهگیری مرسوله
213زهرا نمازي73563تهران5961300187000100200001111400/07/01رهگیری مرسوله
214پريناز حسن بيگي73507شاهيندژ5961300187000095705981111400/07/01رهگیری مرسوله
215پريسا فلاح73520هشتگرد5961300187000085003361111400/07/01رهگیری مرسوله
216سميه رزاقي73490پردیس5961300187000074216581111400/07/01رهگیری مرسوله
217مهشيدقرباني73525تهران5961300187000063500001111400/07/01رهگیری مرسوله
218مهديه عليزاده73577تهران5961300187000052700001111400/07/01رهگیری مرسوله
219غزال نادري73530تهران5961300187000042000001111400/07/01رهگیری مرسوله
220شکوفه پورحسن73528شهریار5961300187000031203351111400/07/01رهگیری مرسوله
221فاطمه پيري73532تهران5961300187000020500001111400/07/01رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید