لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 4 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1غلامي68144پرند5963700159001172037611141400/06/04رهگیری مرسوله
2داور68179تهران5963700159001161200001141400/06/04رهگیری مرسوله
3روحنواز68173تهران5963700159001150500001141400/06/04رهگیری مرسوله
4صادقي67804تهران5963700159001149700001141400/06/04رهگیری مرسوله
5ابراهيمي68157تهران5963700159001139000001141400/06/04رهگیری مرسوله
6صمدي67773املش5963700159001128244951141400/06/04رهگیری مرسوله
7سرکوهي68082مشهد5963700159001117500091141400/06/04رهگیری مرسوله
8مير جلاليان68171يزد5963700159001106700891141400/06/04رهگیری مرسوله
9دانايي68166بهبهان5963700159001092206361141400/06/04رهگیری مرسوله
10بحريني68141گرگان5963700159001081500491141400/06/04رهگیری مرسوله
11حسن نيا67784شيراز-فارس5963700159001070700071141400/06/04رهگیری مرسوله
12زينلي68177شيراز-فارس5963700159001060000071141400/06/04رهگیری مرسوله
13زلفيان68086شاهين شهر5963700159001059200831141400/06/04رهگیری مرسوله
14ارفع68076کياشهر5963700159001048544471141400/06/04رهگیری مرسوله
15ايمني68156تهران5963700159001037700001141400/06/04رهگیری مرسوله
16واثقي68154اميرکلا5963700159001027004731141400/06/04رهگیری مرسوله
17حاجي ابادي68140بيرجند5963700159001016200971141400/06/04رهگیری مرسوله
18سعيد پور68127زاهدان5963700159001005500981141400/06/04رهگیری مرسوله
19طاهرزاده68162تهران5963700159000982000001121400/06/04رهگیری مرسوله
20زماني68146تهران5963700159000971200001121400/06/04رهگیری مرسوله
21صانع68132تهران5963700159000960500001121400/06/04رهگیری مرسوله
22احمدپور68143تهران5963700159000959700001121400/06/04رهگیری مرسوله
23ازاده68145تهران5963700159000949000001121400/06/04رهگیری مرسوله
24سير دوست67976بندرانزلي5963700159000938200431121400/06/04رهگیری مرسوله
25زارعي68078عسلويه5963700159000927575391121400/06/04رهگیری مرسوله
26ابريشمي68118کرمان5963700159000916700761121400/06/04رهگیری مرسوله
27ريواز68164کرمان5963700159000906000761121400/06/04رهگیری مرسوله
28نيازمند68142رشت5963700159000891500041121400/06/04رهگیری مرسوله
29نور مهر68071کاشان5963700159000880700871121400/06/04رهگیری مرسوله
30حسن پور68138رشت5963700159000870000041121400/06/04رهگیری مرسوله
31پور علي68149گنبد کاووس5963700159000869204971121400/06/04رهگیری مرسوله
32فلاحي67766گيلانغرب5963700159000858567871121400/06/04رهگیری مرسوله
33کيومرثي68074سيرجان5963700159000847700781121400/06/04رهگیری مرسوله
34جعفرنزاد68167بندرماهشهر5963700159000837006351121400/06/04رهگیری مرسوله
35رحيم پور67820اصفهان5963700159000826200081121400/06/04رهگیری مرسوله
36صالح پور68155کرج5963700159000815500031121400/06/04رهگیری مرسوله
37ازادي68151يزد5963700159000804700891121400/06/04رهگیری مرسوله
38زارع68126اهواز5963700159000790200061121400/06/04رهگیری مرسوله
39نازگويي68124تهران5963700159000757200001131400/06/04رهگیری مرسوله
40مولايي68056تهران5963700159000746500001131400/06/04رهگیری مرسوله
41محمودي68051تهران5963700159000735700001131400/06/04رهگیری مرسوله
42خماريان68081تهران5963700159000725000001131400/06/04رهگیری مرسوله
43نادري68072آرادان5963700159000714235861131400/06/04رهگیری مرسوله
44احمدوند68182ملاير5963700159000703506571131400/06/04رهگیری مرسوله
45رودکي68080کرج5963700159000699000031131400/06/04رهگیری مرسوله
46اسودي68168ساري5963700159000688200481131400/06/04رهگیری مرسوله
47نيک خواه68085بندرعباس5963700159000677500791131400/06/04رهگیری مرسوله
48حداديان68050مشهد5963700159000666700091131400/06/04رهگیری مرسوله
49عرب68159گرگان5963700159000656000491131400/06/04رهگیری مرسوله
50موسوي68073شيراز-فارس5963700159000645200071131400/06/04رهگیری مرسوله
51عظيمي68175شوشتر5963700159000634506451131400/06/04رهگیری مرسوله
52لاله زاريان68121اصفهان5963700159000623700081131400/06/04رهگیری مرسوله
53مجلسي68122بجنورد5963700159000613000941131400/06/04رهگیری مرسوله
54پرنون68129شيراز-فارس5963700159000602200071131400/06/04رهگیری مرسوله
55تنهايي68136ايلام5963700159000597706931131400/06/04رهگیری مرسوله
56ميناييان68077اصفهان5963700159000587000081131400/06/04رهگیری مرسوله
57باز افکن68070لار5963700159000576207431131400/06/04رهگیری مرسوله
58مستانه67769اهرم5963700159000565507551131400/06/04رهگیری مرسوله
59نجفيان68062تهران5963700159000453500001131400/06/04رهگیری مرسوله
60عسگري68037تهران5963700159000442700001131400/06/04رهگیری مرسوله
61موحدان68043تهران5963700159000432000001131400/06/04رهگیری مرسوله
62ترابي68046تهران5963700159000421200001131400/06/04رهگیری مرسوله
63بختياري68048تهران5963700159000410500001131400/06/04رهگیری مرسوله
64سرمدي68060تهران5963700159000409700001131400/06/04رهگیری مرسوله
65سرمدي68060تهران5963700159000395200001131400/06/04رهگیری مرسوله
66استقامت68117بم5963700159000384507661131400/06/04رهگیری مرسوله
67افتخاري67975تهران5963700159000373700001131400/06/04رهگیری مرسوله
68ملکي68068تهران5963700159000363000001131400/06/04رهگیری مرسوله
69محمدعلي68054ری5963700159000352201813131400/06/04رهگیری مرسوله
70صوفياني68049صوفيان5963700159000341553861131400/06/04رهگیری مرسوله
71ازاده67806مشهد5963700159000330700091131400/06/04رهگیری مرسوله
72خسروي68034کرمانشاه5963700159000320000671131400/06/04رهگیری مرسوله
73شهبازي67814قزوين5963700159000319200341131400/06/04رهگیری مرسوله
74مجريان68026بوشهر5963700159000308500751131400/06/04رهگیری مرسوله
75دهدار68038انديمشک5963700159000294006481131400/06/04رهگیری مرسوله
76لشگري68030مهاباد-آذربايجان غربي5963700159000283200591131400/06/04رهگیری مرسوله
77مصطفي لو68055گنبد کاووس5963700159000272504971131400/06/04رهگیری مرسوله
78پابندان68047کرج5963700159000261700031131400/06/04رهگیری مرسوله
79رحيمي68067بانه5963700159000251006691131400/06/04رهگیری مرسوله
80نور بخش68057اصفهان5963700159000240200081131400/06/04رهگیری مرسوله
81حيدري68063نجف آباد5963700159000239500851131400/06/04رهگیری مرسوله
82بهرامي68065سنندج5963700159000228700661131400/06/04رهگیری مرسوله
83قره قوچ68061اهر5963700159000218005451131400/06/04رهگیری مرسوله
84رشوند68064قزوين5963700159000207200341131400/06/04رهگیری مرسوله
85محمدي68053کرج5963700159000192700031131400/06/04رهگیری مرسوله
86پياب68079کرج5963700159000182000031131400/06/04رهگیری مرسوله
87مرادي68176سنندج5963700159000171200661131400/06/04رهگیری مرسوله
88دياباري68044وايقان5963700159000160553811131400/06/04رهگیری مرسوله
89پرستنده68228شيراز-فارس5961300159000853000071131400/06/04رهگیری مرسوله
90مصطفوي68196تهران5961300159000842200001131400/06/04رهگیری مرسوله
91يعقوبي نژاد68193اهواز5961300159000831500061131400/06/04رهگیری مرسوله
92وراميني68214تهران5961300159000820700001131400/06/04رهگیری مرسوله
93پورمهر68216اردبيل5961300159000810000561131400/06/04رهگیری مرسوله
94رستگار68206قائم شهر5961300159000809204761131400/06/04رهگیری مرسوله
95فتحي68189خميني شهر5961300159000794700841131400/06/04رهگیری مرسوله
96نوروزي68221عجب شير5961300159000784005541131400/06/04رهگیری مرسوله
97ميلاني68199تهران5961300159000773200001131400/06/04رهگیری مرسوله
98جهانميري68202شيراز-فارس5961300159000762500071131400/06/04رهگیری مرسوله
99هرمزي68212ازنا5961300159000751706871131400/06/04رهگیری مرسوله
100حسين زاده68185نقده5961300159000682705761131400/06/04رهگیری مرسوله
101رحمت زاده68200مشهد5961300159000672000091131400/06/04رهگیری مرسوله
102نورالديني68217يزد5961300159000661200891131400/06/04رهگیری مرسوله
103بختيار68222شيراز-فارس5961300159000650500071131400/06/04رهگیری مرسوله
104وفايي68210تهران5961300159000649700001131400/06/04رهگیری مرسوله
105متين فر68191ميانه5961300159000639000531131400/06/04رهگیری مرسوله
106سميعي68186تهران5961300159000628200001131400/06/04رهگیری مرسوله
107محسني68218تهران5961300159000617500001131400/06/04رهگیری مرسوله
108ميرزاآقايي68198مشهد5961300159000606700091131400/06/04رهگیری مرسوله
109کدخدازاده68183تهران5961300159000592200001131400/06/04رهگیری مرسوله
110فاضلي68227شوش5961300159000581506471131400/06/04رهگیری مرسوله
111تاجداري68213راسک5961300159000570799361131400/06/04رهگیری مرسوله
112سبک پي68195اروميه5961300159000560000571131400/06/04رهگیری مرسوله
113روستا پيشه68225کرج5961300159000559200031131400/06/04رهگیری مرسوله
114الونديان68204همدان5961300159000548500651131400/06/04رهگیری مرسوله
115عبدي68220ميانه5961300159000537700531131400/06/04رهگیری مرسوله
116کلانتر68226تهران5961300159000527000001131400/06/04رهگیری مرسوله
117صميمي68184رشت5961300159000516200041131400/06/04رهگیری مرسوله
118صابري68190بجنورد5961300159000505500941131400/06/04رهگیری مرسوله
119مهاجري68203اردبيل5961300159000491000561131400/06/04رهگیری مرسوله
120سادات68197شهریار5961300159000480203351131400/06/04رهگیری مرسوله
121کمالزاده68201کمالشهر5961300159000479531991131400/06/04رهگیری مرسوله
122ميرموسوي68223کرج5961300159000468700031131400/06/04رهگیری مرسوله
123سيدي68211رشت5961300159000458000041131400/06/04رهگیری مرسوله
124آقايي68209کرج5961300159000447200031131400/06/04رهگیری مرسوله
125ادريسي68245تهران5961300159000303000001131400/06/04رهگیری مرسوله
126مژدکانلو68247مشهد5961300159000298500091131400/06/04رهگیری مرسوله
127شفيعيان68246مشهد5961300159000287700091131400/06/04رهگیری مرسوله
128نوعي68128تهران5961300159000277000001131400/06/04رهگیری مرسوله
129ابراهيمي68229تهران5961300159000266200001131400/06/04رهگیری مرسوله
130ربون پور68233تهران5961300159000255500001131400/06/04رهگیری مرسوله
131عزيزي68248شاهيندژ5961300159000244705981131400/06/04رهگیری مرسوله
132نيک صفت68230تهران5961300159000234000001131400/06/04رهگیری مرسوله
133آخربين68244تهران5961300159000223200001131400/06/04رهگیری مرسوله
134باقرزاده68241اصفهان5961300159000212500081131400/06/04رهگیری مرسوله
135کهنسال68231ساري5961300159000201700481131400/06/04رهگیری مرسوله
136سپاهي68238تهران5961300159000197200001131400/06/04رهگیری مرسوله
137افشاري68139اصفهان5961300159000186500081131400/06/04رهگیری مرسوله
138مهرابي67857اسدآباد5961300159000175706541131400/06/04رهگیری مرسوله
139فضلعلي68234تهران5961300159000165000001131400/06/04رهگیری مرسوله
140رحيمي68235فريدونکنار5961300159000154204751131400/06/04رهگیری مرسوله
141پرند68239کرمان5961300159000143500761131400/06/04رهگیری مرسوله
142خلج68236تهران5961300159000132700001131400/06/04رهگیری مرسوله
143غلامرضايي68215اصفهان5961300159000122000081131400/06/04رهگیری مرسوله
144حضرتي68205تهران5961300159000111200001131400/06/04رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید