لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 25 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مرتضوي72152تهران5963700180000939200001141400/06/25رهگیری مرسوله
2رجبي72176تهران5963700180000928500001141400/06/25رهگیری مرسوله
3حسني72156تهران5963700180000917700001141400/06/25رهگیری مرسوله
4موريس72153تهران5963700180000907000001141400/06/25رهگیری مرسوله
5گودرزي72155تهران5963700180000892500001141400/06/25رهگیری مرسوله
6سليماني72128تهران5963700180000881700001141400/06/25رهگیری مرسوله
7اسلامي72098تهران5963700180000871000001141400/06/25رهگیری مرسوله
8رحيميان72071تهران5963700180000860200001141400/06/25رهگیری مرسوله
9طبرستاني72147قائم شهر5963700180000859504761141400/06/25رهگیری مرسوله
10مرتضوي72169يزد5963700180000848700891141400/06/25رهگیری مرسوله
11شمسي72177اراک5963700180000838000381141400/06/25رهگیری مرسوله
12پور غفور72148سلمانشهر5963700180000827204671141400/06/25رهگیری مرسوله
13ديده ور72141اهواز5963700180000816500061141400/06/25رهگیری مرسوله
14حيدري72166تهران5963700180000805700001141400/06/25رهگیری مرسوله
15غباثي72145تهران5963700180000791200001141400/06/25رهگیری مرسوله
16فلاح72154مشهد5963700180000780500091141400/06/25رهگیری مرسوله
17داوري72150زاهدان5963700180000779700981141400/06/25رهگیری مرسوله
18مستعلي72164تهران5963700180000769000001141400/06/25رهگیری مرسوله
19ايران فر72140تهران5963700180000758200001141400/06/25رهگیری مرسوله
20کلواني72174آمل5963700180000747500461141400/06/25رهگیری مرسوله
21صمدي72168رشت5963700180000736700041141400/06/25رهگیری مرسوله
22خوانساري72171همدان5963700180000726000651141400/06/25رهگیری مرسوله
23يونسي72111تهران5963700180000704500001121400/06/25رهگیری مرسوله
24عظيمي72090تهران5963700180000690000001121400/06/25رهگیری مرسوله
25انصاري72057اهواز5963700180000689200061121400/06/25رهگیری مرسوله
26بابايي72134زنجان5963700180000678500451121400/06/25رهگیری مرسوله
27باقرلو72070خوي5963700180000667700581121400/06/25رهگیری مرسوله
28شهسواري72139قزوين5963700180000657000341121400/06/25رهگیری مرسوله
29جمالي72151لوشان5963700180000646244531121400/06/25رهگیری مرسوله
30فرهادي72133اصفهان5963700180000635500081121400/06/25رهگیری مرسوله
31رجب پور72138مشهد5963700180000624700091121400/06/25رهگیری مرسوله
32پرانديش72149بندرعباس5963700180000614000791121400/06/25رهگیری مرسوله
33حق بين72093شيراز-فارس5963700180000603200071121400/06/25رهگیری مرسوله
34عتيق نيا72137کرج5963700180000598700031121400/06/25رهگیری مرسوله
35رزاقي72082تهران5963700180000588000001121400/06/25رهگیری مرسوله
36عبدي72072تهران5963700180000577200001121400/06/25رهگیری مرسوله
37قمي72077تهران5963700180000566500001121400/06/25رهگیری مرسوله
38اعرابي72129پرند5963700180000555737611121400/06/25رهگیری مرسوله
39شريفي72073تهران5963700180000545000001121400/06/25رهگیری مرسوله
40فريدوني72081تهران5963700180000534200001121400/06/25رهگیری مرسوله
41بهرامي72078تهران5963700180000523500001121400/06/25رهگیری مرسوله
42اصفي72091تهران5963700180000512700001121400/06/25رهگیری مرسوله
43رضاخاني72126قزوين5963700180000465200341131400/06/25رهگیری مرسوله
44فلاح مهر72109کرج5963700180000454500031131400/06/25رهگیری مرسوله
45رويين تن72162شيراز-فارس5963700180000443700071131400/06/25رهگیری مرسوله
46جباري72124تهران5963700180000433000001131400/06/25رهگیری مرسوله
47ترابي72116تهران5963700180000422200001131400/06/25رهگیری مرسوله
48نوين72131تهران5963700180000411500001131400/06/25رهگیری مرسوله
49ايوبي72118تهران5963700180000400700001131400/06/25رهگیری مرسوله
50مهدلوئي72094تهران5963700180000396200001131400/06/25رهگیری مرسوله
51حاجي علي72076تهران5963700180000385500001131400/06/25رهگیری مرسوله
52اشرفي72097تهران5963700180000374700001131400/06/25رهگیری مرسوله
53ميلان72101تهران5963700180000364000001131400/06/25رهگیری مرسوله
54نيکبخش72092تهران5963700180000353200001131400/06/25رهگیری مرسوله
55کمالي72125بوشهر5963700180000342500751131400/06/25رهگیری مرسوله
56پزمان72121ياسوج5963700180000331707591131400/06/25رهگیری مرسوله
57منيري72105بندرعباس5963700180000321000791131400/06/25رهگیری مرسوله
58انصاري72157کرج5963700180000310200031131400/06/25رهگیری مرسوله
59ساعدي72122مشهد5963700180000309500091131400/06/25رهگیری مرسوله
60زکي زاده72163مشهد5963700180000295000091131400/06/25رهگیری مرسوله
61هزاره72161اراک5963700180000284200381131400/06/25رهگیری مرسوله
62احمدي72123ملکان5963700180000273505561131400/06/25رهگیری مرسوله
63سعيدي72136اسلام آبادغرب(کرمانشاه)5963700180000262706761131400/06/25رهگیری مرسوله
64کريمي72089شيراز-فارس5963700180000252000071131400/06/25رهگیری مرسوله
65شجاعي72158شيراز-فارس5963700180000241200071131400/06/25رهگیری مرسوله
66هدايتي72083کرج5963700180000230500031131400/06/25رهگیری مرسوله
67مشوق72159يزد5963700180000229700891131400/06/25رهگیری مرسوله
68عابديني72132شهربابک5963700180000219007751131400/06/25رهگیری مرسوله
69بشيري72120کرج5963700180000208200031131400/06/25رهگیری مرسوله
70حسيني72119يزد5963700180000193700891131400/06/25رهگیری مرسوله
71امن الهي72086مبارکه-اصفهان5963700180000183008481131400/06/25رهگیری مرسوله
72دريادل72099تهران5963700180000172200001131400/06/25رهگیری مرسوله
73کيميا حزني72005بندرعباس6097700180001024700791111400/06/25رهگیری مرسوله
74سميه ميرصدري71936زنجان6097700180001014000451111400/06/25رهگیری مرسوله
75غزل مرادي71985ديواندره6097700180001003206641111400/06/25رهگیری مرسوله
76گلنوش کبيري71991شهر کرد6097700180000990500881111400/06/25رهگیری مرسوله
77ندا صمدي72080همدان6097700180000989700651111400/06/25رهگیری مرسوله
78لاله مشرقي71918گرگان6097700180000979000491111400/06/25رهگیری مرسوله
79غزل جلالي72000خرم آباد-لرستان6097700180000968200681111400/06/25رهگیری مرسوله
80مريم نامي72067دهلران6097700180000957506981111400/06/25رهگیری مرسوله
81پروين والي پور72043دزفول6097700180000946706461111400/06/25رهگیری مرسوله
82نيکو مودب72036بهبهان6097700180000936006361111400/06/25رهگیری مرسوله
83يسري حياتي72019رامشير6097700180000925263871111400/06/25رهگیری مرسوله
84مينا چشم براه71931دزفول6097700180000914506461111400/06/25رهگیری مرسوله
85شهين ملکي72046خرمشهر6097700180000903700641111400/06/25رهگیری مرسوله
86حميده الاني72022قم6097700180000899200371111400/06/25رهگیری مرسوله
87بيلوفر خاکي71932قم6097700180000888500371111400/06/25رهگیری مرسوله
88فاطمه رودگر71993قم6097700180000877700371111400/06/25رهگیری مرسوله
89پريا عميديان71995بيرجند6097700180000867000971111400/06/25رهگیری مرسوله
90عاطفه البرزي71938حاجي آباد-خراسان جنوبي6097700180000856297671111400/06/25رهگیری مرسوله
91زهرا ديبازر72057اروميه6097700180000845500571111400/06/25رهگیری مرسوله
92رهام قلعه کوهي72087بوکان6097700180000834705951111400/06/25رهگیری مرسوله
93حسين عليدوست72058ماکو6097700180000824005861111400/06/25رهگیری مرسوله
94معصوم معيني71911اصفهان6097700180000813200081111400/06/25رهگیری مرسوله
95الهه معروفي72056اصفهان6097700180000802500081111400/06/25رهگیری مرسوله
96اختر خطيري71959نطنز6097700180000798008761111400/06/25رهگیری مرسوله
97فاطمه رنجبران72088آمل6097700180000787200461111400/06/25رهگیری مرسوله
98شيرين شهابي71943نوشهر6097700180000776504651111400/06/25رهگیری مرسوله
99فاطمه مظلومي71919بهشهر6097700180000765704851111400/06/25رهگیری مرسوله
100معصومه باقري72028فريدونکنار6097700180000755004751111400/06/25رهگیری مرسوله
101فرناز کاظمي72035چالوس6097700180000744204661111400/06/25رهگیری مرسوله
102مونا مالکي72020آمل6097700180000733500461111400/06/25رهگیری مرسوله
103مهسا محمودي71941مرند6097700180000722700541111400/06/25رهگیری مرسوله
104صنم اذرنيا71946کليبر6097700180000712005461111400/06/25رهگیری مرسوله
105ليلا قدسي زاد71963مراغه-آذربايجان شرقي6097700180000701200551111400/06/25رهگیری مرسوله
106پريناز درزي71947قزوين6097700180000696700341111400/06/25رهگیری مرسوله
107زهرا هادي پور71951قزوين6097700180000686000341111400/06/25رهگیری مرسوله
108فاطمه کريمي71972اسفراين6097700180000675209661111400/06/25رهگیری مرسوله
109امينه هاشمي نسب71987بجنورد6097700180000664500941111400/06/25رهگیری مرسوله
110ياسمن زيارتي71965بوشهر6097700180000653700751111400/06/25رهگیری مرسوله
111فريبا تقوي72060بوشهر6097700180000643000751111400/06/25رهگیری مرسوله
112مهتاب عبدالهي72068يزد6097700180000632200891111400/06/25رهگیری مرسوله
113ساغر موسوي71962يزد6097700180000621500891111400/06/25رهگیری مرسوله
114زهرا دادرس71915پارس آباد6097700180000610705691111400/06/25رهگیری مرسوله
115الهام کاشاني71990اراک6097700180000600000381111400/06/25رهگیری مرسوله
116فاطمه فصيح72038زاويه6097700180000595539441111400/06/25رهگیری مرسوله
117انوشا شاه حسيني71910کرج6097700180000584700031111400/06/25رهگیری مرسوله
118ايسا افشار71944کرج6097700180000574000031111400/06/25رهگیری مرسوله
119فاطمه سراج71988کرج6097700180000563200031111400/06/25رهگیری مرسوله
120يگانه عليزاده71957کرج6097700180000552500031111400/06/25رهگیری مرسوله
121زهرا مرادي72062کرج6097700180000541700031111400/06/25رهگیری مرسوله
122مرضيه تنگستاني72034شيراز-فارس6097700180000531000071111400/06/25رهگیری مرسوله
123مريم تقي زاده71952گراش6097700180000520207441111400/06/25رهگیری مرسوله
124مجتبي رحماني72051لامرد6097700180000519574341111400/06/25رهگیری مرسوله
125شيدا بابايي71953شيراز-فارس6097700180000508700071111400/06/25رهگیری مرسوله
126اسماعيل خسروزادگان71913شيراز-فارس6097700180000494200071111400/06/25رهگیری مرسوله
127زهرا اشرفي72029شيراز-فارس6097700180000483500071111400/06/25رهگیری مرسوله
128حسين حسيني71922مشهد6097700180000472700091111400/06/25رهگیری مرسوله
129بهزاد رمضاني71966درگز6097700180000462009491111400/06/25رهگیری مرسوله
130لاله نقيبي72021مشهد6097700180000451200091111400/06/25رهگیری مرسوله
131ريحانه مهاجري71949مشهد6097700180000440500091111400/06/25رهگیری مرسوله
132ازاده معدنيان71948مشهد6097700180000439700091111400/06/25رهگیری مرسوله
133فاطمه اسدي71914مشهد6097700180000429000091111400/06/25رهگیری مرسوله
134سميرا مظلوم72041مشهد6097700180000418200091111400/06/25رهگیری مرسوله
135مهرناز طاهري72054مشهد6097700180000407500091111400/06/25رهگیری مرسوله
136طنين واعظ زاده72017رشت6097700180000393000041111400/06/25رهگیری مرسوله
137معصومه ديباوند72052رودسر6097700180000382204481111400/06/25رهگیری مرسوله
138نگين مختاري72064رشت6097700180000371500041111400/06/25رهگیری مرسوله
139طهورا طايفه72024رشت6097700180000360700041111400/06/25رهگیری مرسوله
140ميلاد قديربحري71940رشت6097700180000350000041111400/06/25رهگیری مرسوله
141سميرا نيک پور71945سيرجان6097700180000349200781111400/06/25رهگیری مرسوله
142حسين رنجبر72042رفسنجان6097700180000338500771111400/06/25رهگیری مرسوله
143ابوالفضل پورحسينعلي72045سيرجان6097700180000327700781111400/06/25رهگیری مرسوله
144مهسا بنايي71935پاکدشت6097700180000317003391111400/06/25رهگیری مرسوله
145شيرين محرابي71921شهریار6097700180000306203351111400/06/25رهگیری مرسوله
146شبنم حسيني72047فشم6097700180000291733451111400/06/25رهگیری مرسوله
147الهام زکايي72037تهران6097700180000281000001111400/06/25رهگیری مرسوله
148مهري قليزاده71970تهران6097700180000270200001111400/06/25رهگیری مرسوله
149نگين هروي71968پردیس6097700180000269516581111400/06/25رهگیری مرسوله
150شيما اوليايي72059تهران6097700180000258700001111400/06/25رهگیری مرسوله
151سارا اعلايي72048تهران6097700180000248000001111400/06/25رهگیری مرسوله
152سحر کريمي72031پرند6097700180000237237611111400/06/25رهگیری مرسوله
153زهره مسعوديان71909تهران6097700180000226500001111400/06/25رهگیری مرسوله
154ليلا فتحي71942تهران6097700180000215700001111400/06/25رهگیری مرسوله
155غزل حسين زاده71923تهران6097700180000205000001111400/06/25رهگیری مرسوله
156کتايون ابراهيمي71994تهران6097700180000190500001111400/06/25رهگیری مرسوله
157فرناز شيخي72066لواسان6097700180000189703341111400/06/25رهگیری مرسوله
158فائزه اشرفي72063دماوند6097700180000179003971111400/06/25رهگیری مرسوله
159فاطمه صدري72023تهران6097700180000168200001111400/06/25رهگیری مرسوله
160عاطفه هادي72003تهران6097700180000157500001111400/06/25رهگیری مرسوله
161زهرا حسيني72069تهران6097700180000146700001111400/06/25رهگیری مرسوله
162شکيبا شکوري71928تهران6097700180000136000001111400/06/25رهگیری مرسوله
163شادي حقيقت71964تهران6097700180000125200001111400/06/25رهگیری مرسوله
164شهره اقابيک72018تهران6097700180000114500001111400/06/25رهگیری مرسوله
165مهسا يثربي72061تهران6097700180000103700001111400/06/25رهگیری مرسوله
166فاطمه يموتي72001تهران6097700180000099200001111400/06/25رهگیری مرسوله
167فهيمه عليمحمدي71986تهران6097700180000088500001111400/06/25رهگیری مرسوله
168پونه سادات ترابي72040شهریار6097700180000077703351111400/06/25رهگیری مرسوله
169منا تاجيک72044قرچک6097700180000067018686111400/06/25رهگیری مرسوله
170ترانه راوشي72055تهران6097700180000056200001111400/06/25رهگیری مرسوله
171مرضيه صوفي72039تهران6097700180000045500001111400/06/25رهگیری مرسوله
172مريم کيا72026تهران6097700180000034700001111400/06/25رهگیری مرسوله
173سوده جوادي71925تهران6097700180000024000001111400/06/25رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید