لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ناجي71688تهران5963700179000737200001131400/06/24رهگیری مرسوله
2نوربخش71850تهران5963700179000726500001131400/06/24رهگیری مرسوله
3يزديان71832تهران5963700179000715700001141400/06/24رهگیری مرسوله
4فرج پور71819تهران5963700179000705000001141400/06/24رهگیری مرسوله
5رزاقي71888تهران5963700179000690500001141400/06/24رهگیری مرسوله
6بابازاده71765شوشتر5963700179000689706451141400/06/24رهگیری مرسوله
7داور اصل71887آبادان5963700179000679000631141400/06/24رهگیری مرسوله
8اسماعيلي71801رفسنجان5963700179000668200771141400/06/24رهگیری مرسوله
9قاسمي71707مشهد5963700179000657500091141400/06/24رهگیری مرسوله
10رضواني71719داراب-فارس5963700179000646707481141400/06/24رهگیری مرسوله
11سنايي71889شيراز-فارس5963700179000636000071141400/06/24رهگیری مرسوله
12نجاتي71886شيراز-فارس5963700179000625200071141400/06/24رهگیری مرسوله
13هاشمي71882اصفهان5963700179000614500081141400/06/24رهگیری مرسوله
14مرادي71807اصفهان5963700179000603700081141400/06/24رهگیری مرسوله
15حاتمي71873جاجرم5963700179000599209441141400/06/24رهگیری مرسوله
16جمالپور71890رشت5963700179000588500041141400/06/24رهگیری مرسوله
17نادري71875رشت5963700179000577700041141400/06/24رهگیری مرسوله
18ميرزازاده71717تهران5963700179000567000001141400/06/24رهگیری مرسوله
19ملکي71709خرمشهر5963700179000556200641141400/06/24رهگیری مرسوله
20ميرزاوندي71713شيراز-فارس5963700179000545500071141400/06/24رهگیری مرسوله
21جهاني71714ايلام5963700179000534706931141400/06/24رهگیری مرسوله
22افتخاري71710تهران5963700179000524000001141400/06/24رهگیری مرسوله
23فيض71813تهران5963700179000513200001121400/06/24رهگیری مرسوله
24شکوهي71830رشت5963700179000502500041121400/06/24رهگیری مرسوله
25جعفري71829تهران5963700179000498000001121400/06/24رهگیری مرسوله
26سلطانپور71804اصفهان5963700179000487200081121400/06/24رهگیری مرسوله
27علي ياري71811اصفهان5963700179000476500081121400/06/24رهگیری مرسوله
28ابراهيمي71810فريدونکنار5963700179000465704751121400/06/24رهگیری مرسوله
29وکيلي71816يزد5963700179000455000891121400/06/24رهگیری مرسوله
30محمدي71809تهران5963700179000444200001121400/06/24رهگیری مرسوله
31تهراني71814تهران5963700179000433500001121400/06/24رهگیری مرسوله
32دشتبان71837ری5963700179000422701813121400/06/24رهگیری مرسوله
33نيکبخت71861تهران5963700179000412000001121400/06/24رهگیری مرسوله
34اميري71812تهران5963700179000401200001121400/06/24رهگیری مرسوله
35سلامات71855اهواز5963700179000396700061121400/06/24رهگیری مرسوله
36عظيمي71842قائم شهر5963700179000386004761121400/06/24رهگیری مرسوله
37محسني نزاد71724کرج5963700179000375200031121400/06/24رهگیری مرسوله
38جعفري71833رشت5963700179000364500041121400/06/24رهگیری مرسوله
39ايرواني71561تهران5963700179000353700001121400/06/24رهگیری مرسوله
40رياحي71799شيراز-فارس5963700179000343000071121400/06/24رهگیری مرسوله
41طبيب زاده71798رشت5963700179000332200041121400/06/24رهگیری مرسوله
42ثابت71844تهران5963700179000321500001121400/06/24رهگیری مرسوله
43موسوي71834اصفهان5963700179000310700081131400/06/24رهگیری مرسوله
44مقدم71738تهران5963700179000300000001131400/06/24رهگیری مرسوله
45حسيني71843تهران5963700179000295500001131400/06/24رهگیری مرسوله
46کشاورز71797تهران5963700179000284700001131400/06/24رهگیری مرسوله
47حکيمي71824تهران5963700179000274000001131400/06/24رهگیری مرسوله
48داودي فر71817تهران5963700179000263200001131400/06/24رهگیری مرسوله
49عليپور71828تهران5963700179000252500001131400/06/24رهگیری مرسوله
50علوي71826تهران5963700179000241700001131400/06/24رهگیری مرسوله
51مجدي71555تهران5963700179000231000001131400/06/24رهگیری مرسوله
52مفاخري71825تهران5963700179000220200001131400/06/24رهگیری مرسوله
53پاک عقيده71838رشت5963700179000219500041131400/06/24رهگیری مرسوله
54محبوبه طحان71712دزفول5963700179000208706461131400/06/24رهگیری مرسوله
55درخشنده71683شيراز-فارس5963700179000194200071131400/06/24رهگیری مرسوله
56مهدويان71708مشهد5963700179000183500091131400/06/24رهگیری مرسوله
57نيک سرشت71806بجنورد5963700179000172700941131400/06/24رهگیری مرسوله
58حسيني فرد71831قزوين5963700179000162000341131400/06/24رهگیری مرسوله
59سجادي71815اصفهان5963700179000151200081131400/06/24رهگیری مرسوله
60اورعي69350اصفهان5963700179000140500081131400/06/24رهگیری مرسوله
61محمدي71728ملاير5963700179000139706571131400/06/24رهگیری مرسوله
62کريمي71711زنجان5963700179000129000451131400/06/24رهگیری مرسوله
63عارفي71808اصفهان5963700179000118200081131400/06/24رهگیری مرسوله
64رجائي71796اصفهان5963700179000107500081131400/06/24رهگیری مرسوله
65بهرامسري71779اليگودرز5963700179000093006861131400/06/24رهگیری مرسوله
66پيرزادي71821شيراز-فارس5963700179000082200071131400/06/24رهگیری مرسوله
67فقهي71722اصفهان5963700179000071500081131400/06/24رهگیری مرسوله
68باقرصاد71723اصفهان5963700179000060700081131400/06/24رهگیری مرسوله
69کاتبي71729تهران5963700179000050000001131400/06/24رهگیری مرسوله
70کريمي71718قائم شهر5963700179000049204761131400/06/24رهگیری مرسوله
71شاديخواه71836مادوان-كهگيلويه و بويراحمد5963700179000038575911131400/06/24رهگیری مرسوله
72افشارپور71841بوشهر5963700179000027700751131400/06/24رهگیری مرسوله
73فائزه بابايي71876قزوين5961300179000481700341111400/06/24رهگیری مرسوله
74ندا حائري71846اردکان-يزد5961300179000471008951111400/06/24رهگیری مرسوله
75سعيده احمدي71893شهریار5961300179000460203351111400/06/24رهگیری مرسوله
76نيلوفر شريفي71885اصفهان5961300179000459500081111400/06/24رهگیری مرسوله
77فاطمه صادقي71906تهران5961300179000448700001111400/06/24رهگیری مرسوله
78حديث نوروزي71848ايلام5961300179000438006931111400/06/24رهگیری مرسوله
79مريم روستايي71857بندرعباس5961300179000427200791111400/06/24رهگیری مرسوله
80نسترن برومند71884تهران5961300179000416500001111400/06/24رهگیری مرسوله
81فائزه شاهين71867رشت5961300179000405700041111400/06/24رهگیری مرسوله
82نسرين عسگري پور71854رزن5961300179000391265681111400/06/24رهگیری مرسوله
83مهدي احمدي اذر71859تهران5961300179000380500001111400/06/24رهگیری مرسوله
84مريم حسيني71865تيران5961300179000379708531111400/06/24رهگیری مرسوله
85زهرا حقيقي71874تهران5961300179000369000001111400/06/24رهگیری مرسوله
86رامشک ضاحک71864بندرکنگان5961300179000358275571111400/06/24رهگیری مرسوله
87مژده ميريان فر71866اهواز5961300179000347500061111400/06/24رهگیری مرسوله
88مبينا حکيميان71868ميانه5961300179000336700531111400/06/24رهگیری مرسوله
89نرگس قاسمي71858تهران5961300179000326000001111400/06/24رهگیری مرسوله
90سمانه مهرزادي71879تهران5961300179000315200001111400/06/24رهگیری مرسوله
91مرضيه پسنديده71862تهران5961300179000304500001111400/06/24رهگیری مرسوله
92فرشيد سهرابي71856شيراز-فارس5961300179000290000071111400/06/24رهگیری مرسوله
93محدثه کاظميني71871تهران5961300179000289200001111400/06/24رهگیری مرسوله
94قلي زاده قديري71863تهران5961300179000278500001111400/06/24رهگیری مرسوله
95شقايق کيانيان71878بندرماهشهر5961300179000267706351111400/06/24رهگیری مرسوله
96الناز رحيمي71852شاهين شهر5961300179000257000831111400/06/24رهگیری مرسوله
97شيما علوي71869تهران5961300179000246200001111400/06/24رهگیری مرسوله
98مهناز جباري71903تهران5961300179000235500001111400/06/24رهگیری مرسوله
99رويا پناهي71901بندرماهشهر5961300179000224706351111400/06/24رهگیری مرسوله
100مه لقا فخري71881گناباد5961300179000214009691111400/06/24رهگیری مرسوله
101فاطمه فقهي71899قزوين5961300179000203200341111400/06/24رهگیری مرسوله
102رقيه مجاهد طلب71905بندرماهشهر5961300179000198706351111400/06/24رهگیری مرسوله
103سحر قليزادگان71891تهران5961300179000188000001111400/06/24رهگیری مرسوله
104فريبا پيربداقي71892تهران5961300179000177200001111400/06/24رهگیری مرسوله
105ازاده مزيناني71883تهران5961300179000166500001111400/06/24رهگیری مرسوله
106زهرا چترايي71877نجف آباد5961300179000155700851111400/06/24رهگیری مرسوله
107سحر محمدي71853کرمانشاه5961300179000145000671111400/06/24رهگیری مرسوله
108زهرا قبادي71896قزوين5961300179000134200341111400/06/24رهگیری مرسوله
109ژريسا بياتي71907شوش5961300179000123506471111400/06/24رهگیری مرسوله
110آتوسا بهمني71908تهران5961300179000112700001111400/06/24رهگیری مرسوله
111طناز قوسه71894تهران5961300179000102000001111400/06/24رهگیری مرسوله
112هانيه کلانتري71904ابهر5961300179000097504561111400/06/24رهگیری مرسوله
113فرناز قبادي71845تهران5961300179000086700001111400/06/24رهگیری مرسوله
114مريم ابراهيمي71849اهواز5961300179000076000061111400/06/24رهگیری مرسوله
115ساحره سلطاني71870تهران5961300179000065200001111400/06/24رهگیری مرسوله
116ستاره قدس گويا71872تهران5961300179000054500001111400/06/24رهگیری مرسوله
117راضيه شيخ71902اسلام شهر5961300179000043700331111400/06/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید