لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 2 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدبارکدتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1احسانه تاجيک67431شهریار6082600157000290503351131400/06/02رهگیری مرسوله
2اذر اقايي67485تهران6082600157000518200001131400/06/02رهگیری مرسوله
3ارغوان مراديان67449ساوه6082600157000700000391131400/06/02رهگیری مرسوله
4افسانه اکبري67433اصفهان6082600157000268200081131400/06/02رهگیری مرسوله
5النازفرازي67434تهران6082600157000652500001131400/06/02رهگیری مرسوله
6الهام امام دوست67464کرج6082600157000631000031131400/06/02رهگیری مرسوله
7الهام صادقي67473مشهد6082600157000471500091131400/06/02رهگیری مرسوله
8الهام يزدانيان67457اردستان6082600157000796708381131400/06/02رهگیری مرسوله
9پرستو محمدي67435نيشابور6082600157000417000931131400/06/02رهگیری مرسوله
10پريسا پاکرايي67414کرج-(مهرشهر)6082600157000539731836131400/06/02رهگیری مرسوله
11پريسا شالبافان67477تهران6082600157000619500001131400/06/02رهگیری مرسوله
12تورج صفائي67497خلخال6082600157000529005681131400/06/02رهگیری مرسوله
13خانم قلندري67480بهشهر6082600157000065704851131400/06/02رهگیری مرسوله
14رقيه اکبري67440جم6082600157000257575581131400/06/02رهگیری مرسوله
15رها اقاجاني67449تهران6082600157000450000001131400/06/02رهگیری مرسوله
16زهرا برون67470اهواز6082600156000213200061131400/06/01رهگیری مرسوله
17زهره مسعوديان67503تهران6082600157000493000001131400/06/02رهگیری مرسوله
18زينب پورقاسمي67456تهران6082600157000786000001131400/06/02رهگیری مرسوله
19زينب دهنوي67451اصفهان6082600157000482200081131400/06/02رهگیری مرسوله
20سارا شريفي67502کرج6082600157000572700031111400/06/02رهگیری مرسوله
21سارا موسوي67438کرج6082600157000775200031131400/06/02رهگیری مرسوله
22ساراالفتي67427کرج6082600157000305000031131400/06/02رهگیری مرسوله
23سپيده يگانه67413تهران6082600157000199200001131400/06/02رهگیری مرسوله
24ستاره مرتضايي67486تهران6082600156000198000001131400/06/01رهگیری مرسوله
25سحر بهنود67393همدان6082600157000076500651131400/06/02رهگیری مرسوله
26سحر بيرمي67474انار6082600157000551207741111400/06/02رهگیری مرسوله
27سحربروزيي67395تهران6082600157000225200001131400/06/02رهگیری مرسوله
28سميرا دوستي67436تهران6082600157000743000001131400/06/02رهگیری مرسوله
29سميه ملکي67428رفسنجان6082600156000224000771131400/06/01رهگیری مرسوله
30سميه موسويان67421تهران6082600157000406200001131400/06/02رهگیری مرسوله
31سولماز اقماقي67398تهران6082600157000022700001131400/06/02رهگیری مرسوله
32سهيلا توکلي67465قزوين6082600157000608700341131400/06/02رهگیری مرسوله
33سيما سليماني67472تهران6082600157000113200001131400/06/02رهگیری مرسوله
34شبنم ترابي67501تهران6082600156000202500001131400/06/01رهگیری مرسوله
35شقايق جلالي67412شاهرود6082600157000764500361131400/06/02رهگیری مرسوله
36شوکت شجاعي67481بندرعباس6082600157000562000791111400/06/02رهگیری مرسوله
37شهناز ميرلوحي67408اصفهان6082600157000102500081131400/06/02رهگیری مرسوله
38صبا معظمي67420تهران6082600157000156200001131400/06/02رهگیری مرسوله
39صباحجتي67404همدان6082600157000641700651131400/06/02رهگیری مرسوله
40طاهره انوري67417تهران6082600157000167000001131400/06/02رهگیری مرسوله
41طيبه سهرابي67423زاهدان6082600157000134700981131400/06/02رهگیری مرسوله
42عاطفه پورشيرازي67475مشهد6082600157000594200091131400/06/02رهگیری مرسوله
43فاطمه داوودي67402کلاردشت6082600157000177746661131400/06/02رهگیری مرسوله
44فاطمه دهرويه67461ساري6082600157000753700481131400/06/02رهگیری مرسوله
45فاطمه محمديون67471کرج6082600156000144200031131400/06/01رهگیری مرسوله
46فاطمه مومن64387قم6082600157000663200371131400/06/02رهگیری مرسوله
47فرشته ذوالفقاري67424نجف آباد6082600157000674000851131400/06/02رهگیری مرسوله
48فرنازمنوري67392تهران6082600157000236000001131400/06/02رهگیری مرسوله
49فريبا متوليان67422تهران6082600157000507500001131400/06/02رهگیری مرسوله
50کتايون سنگيني67432ساري6082600157000145500481131400/06/02رهگیری مرسوله
51گلشن محمدي67500تهران6082600156000176500001131400/06/01رهگیری مرسوله
52مائده ناطقي67441اندیشه6082600157000044231686131400/06/02رهگیری مرسوله
53مائده نجار67468بابل6082600156000155000471131400/06/01رهگیری مرسوله
54محدثه پاکرو67452تهران6082600157000427700001131400/06/02رهگیری مرسوله
55مدياحسيني67446تهران6082600157000279000001131400/06/02رهگیری مرسوله
56مرجان بيگي67391تهران6082600157000203700001131400/06/02رهگیری مرسوله
57مريم بيک67385مهريز6082600157000460708981131400/06/02رهگیری مرسوله
58مريم صالحي67448کرج6082600157000098000031131400/06/02رهگیری مرسوله
59مريم طهرانيان67407تهران6082600157000710700001131400/06/02رهگیری مرسوله
60مريم متقي67466تهران6082600157000684700001131400/06/02رهگیری مرسوله
61معصومه زينت الديني67484تهران6082600156000187200001131400/06/01رهگیری مرسوله
62معصومه صالحي67386تهران6082600157000055000001131400/06/02رهگیری مرسوله
63موناآطاهريان67396تهران6082600157000721500001131400/06/02رهگیری مرسوله
64مهتاب نوروزي67458اصفهان6082600157000438500081131400/06/02رهگیری مرسوله
65مهتانوارلو67455تهران6082600157000732200001131400/06/02رهگیری مرسوله
66مهسا شرفي67418مشهد6082600157000391700091131400/06/02رهگیری مرسوله
67مينارعيت پيشه67498شيراز-فارس6082600156000165700071131400/06/01رهگیری مرسوله
68نازنين روغني67410تهران6082600157000289700001131400/06/02رهگیری مرسوله
69ناهيدخواهشي67388بوشهر6082600157000246700751131400/06/02رهگیری مرسوله
70نجمه کرمي67505تهران6082600157000583500001111400/06/02رهگیری مرسوله
71نرجس دانشمند67425بندرعباس6082600157000801200791131400/06/02رهگیری مرسوله
72نگارفرهنگيان نيا67429کرمانشاه6082600157000188500671131400/06/02رهگیری مرسوله
73نگين هاديزاده67453کيش6082600157000812007941131400/06/02رهگیری مرسوله
74نيلوفر رحيمي67445تهران6082600157000620200001131400/06/02رهگیری مرسوله
75وجدا تکبيري67406مشهد6082600157000033500091131400/06/02رهگیری مرسوله
76هديه محمديان67405مشهد6082600157000214500091131400/06/02رهگیری مرسوله
77هستي ملکي67450تهران6082600157000695500001131400/06/02رهگیری مرسوله
78هنگامه هنرپرور67409بندرعباس6082600157000540500791111400/06/02رهگیری مرسوله
79ياسمن حاجتي67499رشت6082600157000449200041131400/06/02رهگیری مرسوله
80يحيي مودانلو67430جويبار6082600157000087204771131400/06/02رهگیری مرسوله
81يلدا بهرامي67447شيراز-فارس6082600157000124000071131400/06/02رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا