لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 9 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نصيري62531تهران5963700133000780500001121400/05/09رهگیری مرسوله
2محسني62535تهران5963700133000779700001121400/05/09رهگیری مرسوله
3جوادي62597تهران5963700133000769000001121400/05/09رهگیری مرسوله
4آسايش62546تهران5963700133000758200001121400/05/09رهگیری مرسوله
5خانيان62558تهران5963700133000747500001121400/05/09رهگیری مرسوله
6زنگباري62557تهران5963700133000736700001121400/05/09رهگیری مرسوله
7صفري62573تهران5963700133000726000001121400/05/09رهگیری مرسوله
8محرمي62589تهران5963700133000715200001121400/05/09رهگیری مرسوله
9مقصودي62572تهران5963700133000704500001121400/05/09رهگیری مرسوله
10ضيغمي62622تهران5963700133000690000001121400/05/09رهگیری مرسوله
11موسايي62564اراک5963700133000689200381121400/05/09رهگیری مرسوله
12حاجي بصري62536مشهد5963700133000678500091121400/05/09رهگیری مرسوله
13کياني62528کرمانشاه5963700133000667700671121400/05/09رهگیری مرسوله
14ميرلطفي62556زابل5963700133000657009861121400/05/09رهگیری مرسوله
15شمس62544رشت5963700133000646200041121400/05/09رهگیری مرسوله
16ابراهيمي62551اهواز5963700133000635500061121400/05/09رهگیری مرسوله
17شاهعلي62545اردبيل5963700133000624700561121400/05/09رهگیری مرسوله
18خسروي62543مشهد5963700133000614000091121400/05/09رهگیری مرسوله
19ملکي62538کرج5963700133000603200031121400/05/09رهگیری مرسوله
20کياني62527کارزين5963700133000598774761121400/05/09رهگیری مرسوله
21حسيني62526مشهد5963700133000588000091121400/05/09رهگیری مرسوله
22اعظمي62550قائم شهر5963700133000577204761121400/05/09رهگیری مرسوله
23طالبي42599شيراز-فارس5963700133000566500071121400/05/09رهگیری مرسوله
24مشتاقي62574تهران5963700133000476000001141400/05/09رهگیری مرسوله
25خدابنده62548تهران5963700133000465200001141400/05/09رهگیری مرسوله
26احمدي62576تهران5963700133000454500001141400/05/09رهگیری مرسوله
27صياف62525تهران5963700133000443700001141400/05/09رهگیری مرسوله
28پارياو62590بوشهر5963700133000433000751141400/05/09رهگیری مرسوله
29طاجاني62554مشهد5963700133000422200091141400/05/09رهگیری مرسوله
30اکبردوست62588آستانه اشرفيه5963700133000411504441141400/05/09رهگیری مرسوله
31حق شناس62613لار5963700133000400707431141400/05/09رهگیری مرسوله
32گنج خاني62623قيدار5963700133000396204581141400/05/09رهگیری مرسوله
33محمدي62568شوش5963700133000385506471141400/05/09رهگیری مرسوله
34صالحي62549قروه5963700133000374706661141400/05/09رهگیری مرسوله
35سليماني62542بيرجند5963700133000364000971141400/05/09رهگیری مرسوله
36يزدان شناس62547بيرجند5963700133000353200971141400/05/09رهگیری مرسوله
37فلاح62618اردستان5963700133000342508381141400/05/09رهگیری مرسوله
38فرهي62523کاشمر5963700133000331709671141400/05/09رهگیری مرسوله
39آموسي62595کرج5963700133000321000031141400/05/09رهگیری مرسوله
40رجبيان62591ساري5963700133000310200481141400/05/09رهگیری مرسوله
41پروانه62596کهنوج5963700133000309507881141400/05/09رهگیری مرسوله
42منصفي62575بهشهر5963700133000295004851141400/05/09رهگیری مرسوله
43پلوري62522آمل5963700133000284200461141400/05/09رهگیری مرسوله
44ديبايي62604تهران5963700133000273500001131400/05/09رهگیری مرسوله
45سلطاني62637تهران5963700133000262700001131400/05/09رهگیری مرسوله
46رحيمي62629تهران5963700133000252000001131400/05/09رهگیری مرسوله
47بخشي62207تهران5963700133000241200001131400/05/09رهگیری مرسوله
48دريادل62657تهران5963700133000230500001131400/05/09رهگیری مرسوله
49مهرعلي62504تهران5963700133000229700001131400/05/09رهگیری مرسوله
50عشقي پور62567تهران5963700133000219000001131400/05/09رهگیری مرسوله
51عليزاده62603کرمان5963700133000208200761131400/05/09رهگیری مرسوله
52گورايي62605رشت5963700133000193700041131400/05/09رهگیری مرسوله
53اميري62562آمل5963700133000183000461131400/05/09رهگیری مرسوله
54مجيدي62600مشهد5963700133000172200091131400/05/09رهگیری مرسوله
55محرر62563زنجان5963700133000161500451131400/05/09رهگیری مرسوله
56افشار62584اهواز5963700133000150700061131400/05/09رهگیری مرسوله
57تقي نژاد62608يزد5963700133000140000891131400/05/09رهگیری مرسوله
58حسني62655کرج5963700133000139200031131400/05/09رهگیری مرسوله
59يکاني62619خوي5963700133000128500581131400/05/09رهگیری مرسوله
60صالحي62612بستک5963700133000117707961131400/05/09رهگیری مرسوله
61نمازي62559بندرعباس5963700133000107000791131400/05/09رهگیری مرسوله
62اتحاديه62560مشهد5963700133000092500091131400/05/09رهگیری مرسوله
63جوادي62607کرج5963700133000081700031131400/05/09رهگیری مرسوله

6 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 9 مرداد 1400»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید