لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 5 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکدرهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1کاوند62042تهران5963700129001179700001121400/05/05رهگیری مرسوله
2قشقايي62045ورامین5963700129001169003371121400/05/05رهگیری مرسوله
3گيتي پسند62048تهران5963700129001158200001121400/05/05رهگیری مرسوله
4مددپور62056تهران5963700129001147500001121400/05/05رهگیری مرسوله
5ميرشکاري61986تهران5963700129001136700001121400/05/05رهگیری مرسوله
6مراتي61984تهران5963700129001126000001121400/05/05رهگیری مرسوله
7اميري62043تهران5963700129001115200001121400/05/05رهگیری مرسوله
8هاشمي61952تهران5963700129001104500001121400/05/05رهگیری مرسوله
9کلاني62064تهران5963700129001090000001121400/05/05رهگیری مرسوله
10اماني62065تهران5963700129001089200001121400/05/05رهگیری مرسوله
11راجي62054دماوند5963700129001078503971121400/05/05رهگیری مرسوله
12نيل گردان62044تهران5963700129001067700001121400/05/05رهگیری مرسوله
13يزدانيان61964تهران5963700129001057000001121400/05/05رهگیری مرسوله
14جعفري61949شهرجديدمهاجران5963700129001046203991121400/05/05رهگیری مرسوله
15بهرامي62079سنندج5963700129001035500661121400/05/05رهگیری مرسوله
16محسني نزاد62001بندرعباس5963700129001024700791121400/05/05رهگیری مرسوله
17رضوي61940محمودآباد-مازندران5963700129001014004631121400/05/05رهگیری مرسوله
18کرمي62035اصفهان5963700129001003200081121400/05/05رهگیری مرسوله
19جهانگيري62051کرج5963700129000990500031121400/05/05رهگیری مرسوله
20رشيديان62046شيراز-فارس5963700129000989700071121400/05/05رهگیری مرسوله
21نيادرزي62047بابل5963700129000979000471121400/05/05رهگیری مرسوله
22چاوشي61969قم5963700129000968200371121400/05/05رهگیری مرسوله
23وصالي62002سبزوار5963700129000957500961121400/05/05رهگیری مرسوله
24غيبي60064مشهد5963700129000946700091121400/05/05رهگیری مرسوله
25نيايش فر61966اصفهان5963700129000936000081121400/05/05رهگیری مرسوله
26رويين تن61943شيراز-فارس5963700129000925200071121400/05/05رهگیری مرسوله
27رحمتي61996رودسر5963700129000914504481121400/05/05رهگیری مرسوله
28شهسواري61998سمنان5963700129000903700351121400/05/05رهگیری مرسوله
29کلانتري61207بهبهان5963700129000899206361121400/05/05رهگیری مرسوله
30دهقاني62040بوشهر5963700129000888500751121400/05/05رهگیری مرسوله
31عسگري61974ايلام5963700129000877706931121400/05/05رهگیری مرسوله
32شاهمرادي62032چشمه شيرين5963700129000834769661141400/05/05رهگیری مرسوله
33دهقاني62055يزد5963700129000824000891141400/05/05رهگیری مرسوله
34شهيدي62052سيرجان5963700129000813200781141400/05/05رهگیری مرسوله
35حلاجي62053نيشابور5963700129000802500931141400/05/05رهگیری مرسوله
36رستگار61991قائم شهر5963700129000798004761141400/05/05رهگیری مرسوله
37قرباني62050اهواز5963700129000787200061141400/05/05رهگیری مرسوله
38سالار پناه62000کرج5963700129000776500031141400/05/05رهگیری مرسوله
39حسيني61945ياسوج5963700129000765707591141400/05/05رهگیری مرسوله
40مرتضوي62071کارزين5963700129000755074761141400/05/05رهگیری مرسوله
41تقويمي61950مراغه-آذربايجان شرقي5963700129000744200551141400/05/05رهگیری مرسوله
42قاسمي60461کرمانشاه5963700129000733500671141400/05/05رهگیری مرسوله
43محمودي62038رشت5963700129000722700041141400/05/05رهگیری مرسوله
44اسمعيلي62057پل سفيد5963700129000712004791141400/05/05رهگیری مرسوله
45محمودان61957کرج5963700129000701200031141400/05/05رهگیری مرسوله
46عبداله پور61954بندرعباس5963700129000696700791141400/05/05رهگیری مرسوله
47طالبي62072ميناب5963700129000686007981141400/05/05رهگیری مرسوله
48نوري62028اردبيل5963700129000675200561141400/05/05رهگیری مرسوله
49پازري60619تهران5963700129000664500001141400/05/05رهگیری مرسوله
50طيبي62074شيراز-فارس5963700129000653700071141400/05/05رهگیری مرسوله
51عاشوري61990سمنان5963700129000643000351141400/05/05رهگیری مرسوله
52زالي زاده62017بندرماهشهر5963700129000632206351131400/05/05رهگیری مرسوله
53يگانه61989تهران5963700129000621500001131400/05/05رهگیری مرسوله
54خوان گستر62018تهران5963700129000610700001131400/05/05رهگیری مرسوله
55ترسايي62012تهران5963700129000600000001131400/05/05رهگیری مرسوله
56صحرايي61985تهران5963700129000595500001131400/05/05رهگیری مرسوله
57مرادپور62005تهران5963700129000584700001131400/05/05رهگیری مرسوله
58عزيزي61988تهران5963700129000574000001131400/05/05رهگیری مرسوله
59حسيني62030تهران5963700129000563200001131400/05/05رهگیری مرسوله
60حسني62076تهران5963700129000552500001131400/05/05رهگیری مرسوله
61جليلي62049تهران5963700129000541700001131400/05/05رهگیری مرسوله
62فرهنگ61993تهران5963700129000531000001131400/05/05رهگیری مرسوله
63خوش مرام62029تهران5963700129000520200001131400/05/05رهگیری مرسوله
64نصيري62009تهران5963700129000519500001131400/05/05رهگیری مرسوله
65اسماعيلي62027تهران5963700129000508700001131400/05/05رهگیری مرسوله
66توراني61941تهران5963700129000494200001131400/05/05رهگیری مرسوله
67رحمتي62013تهران5963700129000483500001131400/05/05رهگیری مرسوله
68حسيني62024تهران5963700129000472700001131400/05/05رهگیری مرسوله
69کريمي61061اروميه5963700129000462000571131400/05/05رهگیری مرسوله
70انصاري61992زنجان5963700129000451200451131400/05/05رهگیری مرسوله
71قرباني62039اميرکلا5963700129000440504731131400/05/05رهگیری مرسوله
72کيان61956اصفهان5963700129000439700081131400/05/05رهگیری مرسوله
73بهرامي61971بندرعباس5963700129000429000791131400/05/05رهگیری مرسوله
74خليلي61955کرج5963700129000418200031131400/05/05رهگیری مرسوله
75نريمان61994بوانات5963700129000407573941131400/05/05رهگیری مرسوله
76متقيان62007تهران5963700129000393000001131400/05/05رهگیری مرسوله
77غني61137بندرعباس5963700129000382200791131400/05/05رهگیری مرسوله
78توحيدي61973مشگين شهر5963700129000350005661131400/05/05رهگیری مرسوله
79قمي62066اصفهان5963700129000349200081131400/05/05رهگیری مرسوله
80افراسيابي62069شيراز-فارس5963700129000338500071131400/05/05رهگیری مرسوله
81رهنما62067شيروان5963700129000327709461131400/05/05رهگیری مرسوله
82نايبي61926همدان5963700129000317000651131400/05/05رهگیری مرسوله
83شهري61960ساري5963700129000306200481131400/05/05رهگیری مرسوله
84خسروي62025نور5963700129000291704641131400/05/05رهگیری مرسوله
85ايراني61972بهشهر5963700129000281004851131400/05/05رهگیری مرسوله
86صادقي61939گرمدره-البرز5963700129000270231638131400/05/05رهگیری مرسوله
87امامي62077شوقان5963700129000269594471131400/05/05رهگیری مرسوله
88يوسفي62022اصفهان5963700129000258700081131400/05/05رهگیری مرسوله
89اردويي62004زاهدان5963700129000248000981131400/05/05رهگیری مرسوله
90دسترنج60854شيراز-فارس5963700129000237200071131400/05/05رهگیری مرسوله
91مشايخي62016کرج5963700129000226500031131400/05/05رهگیری مرسوله
92حسيني59032آبادان5963700129000215700631131400/05/05رهگیری مرسوله
93زارع62034مشهد5963700129000205000091131400/05/05رهگیری مرسوله
94خنداني62081کرمانشاه5963700129000190500671131400/05/05رهگیری مرسوله
95کوهي62023اصفهان5963700129000189700081131400/05/05رهگیری مرسوله
96مطلبي61923زنجان5963700129000179000451131400/05/05رهگیری مرسوله
97قلي نزاد62062کازرون5963700129000168200731131400/05/05رهگیری مرسوله
98عليان نزادي61987دامغان5963700129000157503671131400/05/05رهگیری مرسوله
99غلامي62008بندرماهشهر5963700129000136006351131400/05/05رهگیری مرسوله
100معيني62078تهران5963700129000125200001131400/05/05رهگیری مرسوله
101مسعودي61975تهران5963700129000114500001131400/05/05رهگیری مرسوله
102کاظمي62100تهران5961300129001232500001111400/05/05رهگیری مرسوله
103کلواني62090جهرم5961300129001221700741111400/05/05رهگیری مرسوله
104ناجي62102تهران5961300129001211000001111400/05/05رهگیری مرسوله
105رجبي62099قائم شهر5961300129001200204761111400/05/05رهگیری مرسوله
106محمدپور62113اروميه5961300129001195700571111400/05/05رهگیری مرسوله
107لاهيجي62168لاهيجان-گيلان5961300129001185000441111400/05/05رهگیری مرسوله
108تقي نژاد62192تهران5961300129001174200001111400/05/05رهگیری مرسوله
109عجم62129شاهرود5961300129001163500361111400/05/05رهگیری مرسوله
110بهارستاني62124لار5961300129001152707431111400/05/05رهگیری مرسوله
111کثيري62177چهارباغ5961300129001142033661111400/05/05رهگیری مرسوله
112سعيدي62098يزد5961300129001131200891111400/05/05رهگیری مرسوله
113طيبي62093بندرماهشهر5961300129001120506351111400/05/05رهگیری مرسوله
114امره62087قم5961300129001119700371111400/05/05رهگیری مرسوله
115رمضان زاده62179اهواز5961300129001109000061111400/05/05رهگیری مرسوله
116رئبسي62085ميناب5961300129001094507981111400/05/05رهگیری مرسوله
117فلاح32089سبزوار5961300129001083700961111400/05/05رهگیری مرسوله
118دريک62189قم5961300129001073000371111400/05/05رهگیری مرسوله
119سپهوندي62097اهواز5961300129001062200061111400/05/05رهگیری مرسوله
120فرهمنديا62117مشهد5961300129001051500091111400/05/05رهگیری مرسوله
121بيرامي62086ملارد5961300129001040731691111400/05/05رهگیری مرسوله
122ربيعي62084تهران5961300129001030000001111400/05/05رهگیری مرسوله
123ازادي62101شيراز-فارس5961300129001029200071111400/05/05رهگیری مرسوله
124جوادزاده62174مشهد5961300129001018500091111400/05/05رهگیری مرسوله
125پورجم62094تهران5961300129001007700001111400/05/05رهگیری مرسوله
126ميربماني62105مشهد5961300129000995000091111400/05/05رهگیری مرسوله
127صفري62132همدان5961300129000984200651111400/05/05رهگیری مرسوله
128احمدلو62091تهران5961300129000973500001111400/05/05رهگیری مرسوله
129مرکباتي62108تهران5961300129000962700001141400/05/05رهگیری مرسوله
130فاني62133يزد5961300129000952000891141400/05/05رهگیری مرسوله
131افلاطونيان62112يزد5961300129000941200891141400/05/05رهگیری مرسوله
132نادري62126تهران5961300129000930500001141400/05/05رهگیری مرسوله
133ازاده62114بوشهر5961300129000929700751141400/05/05رهگیری مرسوله
134کاراموز62178سيرجان5961300129000919000781141400/05/05رهگیری مرسوله
135سليماني62109تهران5961300129000908200001141400/05/05رهگیری مرسوله
136جعفري62103دماوند5961300129000893703971141400/05/05رهگیری مرسوله
137بلوکي62131تهران5961300129000883000001141400/05/05رهگیری مرسوله
138حسيني62120جم5961300129000872275581141400/05/05رهگیری مرسوله
139يغمايي62190تهران5961300129000861500001141400/05/05رهگیری مرسوله
140مصطفويي62107تهران5961300129000850700001141400/05/05رهگیری مرسوله
141کرماني62176تهران5961300129000840000001141400/05/05رهگیری مرسوله
142ارشلو62165بندرعباس5961300129000839200791141400/05/05رهگیری مرسوله
143سهرابي62116رشت5961300129000828500041141400/05/05رهگیری مرسوله
144قتوحي62121سقز5961300129000817706681141400/05/05رهگیری مرسوله
145ميرشکرايي62115تهران5961300129000807000001141400/05/05رهگیری مرسوله
146بهرامي62119فردیس5961300129000792531656141400/05/05رهگیری مرسوله
147لبهري62106تهران5961300129000781700001141400/05/05رهگیری مرسوله
148موسوي62092بابل5961300129000771000471141400/05/05رهگیری مرسوله
149احمدي62095اصفهان5961300129000727200081111400/05/05رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید