لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 31 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مودب زاده67112تهران5963700155001000500001141400/05/31رهگیری مرسوله
2فرهمند67120تهران5963700155000997700001141400/05/31رهگیری مرسوله
3شريعتي67099تهران5963700155000987000001141400/05/31رهگیری مرسوله
4طهماسبي67109تهران5963700155000976200001141400/05/31رهگیری مرسوله
5يحيا پور67100تهران5963700155000965500001141400/05/31رهگیری مرسوله
6فلاح67116شيروان5963700155000954709461141400/05/31رهگیری مرسوله
7نظري67140اهواز5963700155000944000061141400/05/31رهگیری مرسوله
8سليمي67111داراب-فارس5963700155000933207481141400/05/31رهگیری مرسوله
9فاضلي67109قم5963700155000922500371141400/05/31رهگیری مرسوله
10بزرگي67093شيراز-فارس5963700155000911700071141400/05/31رهگیری مرسوله
11پاک دل67089شيراز-فارس5963700155000901000071141400/05/31رهگیری مرسوله
12عباس پور67104شيراز-فارس5963700155000896500071141400/05/31رهگیری مرسوله
13توکلي67125اصفهان5963700155000885700081141400/05/31رهگیری مرسوله
14هدايتي67180کرج5963700155000875000031141400/05/31رهگیری مرسوله
15فرجي67087رشت5963700155000864200041141400/05/31رهگیری مرسوله
16جوانمرد67162اصفهان5963700155000853500081141400/05/31رهگیری مرسوله
17اسلامي67095کرج5963700155000842700031141400/05/31رهگیری مرسوله
18شهباري67096رفسنجان5963700155000832000771141400/05/31رهگیری مرسوله
19موحدي67124سيرجان5963700155000821200781141400/05/31رهگیری مرسوله
20سالمي67117کرمانشاه5963700155000810500671141400/05/31رهگیری مرسوله
21عقيقي فر67149اصفهان5963700155000809700081141400/05/31رهگیری مرسوله
22رامين فر67106اردبيل5963700155000661700561121400/05/31رهگیری مرسوله
23قمشي67101کرمانشاه5963700155000651000671121400/05/31رهگیری مرسوله
24نجفي67159تنکابن5963700155000640204681121400/05/31رهگیری مرسوله
25خدايي67168مشهد5963700155000639500091121400/05/31رهگیری مرسوله
26بابايي67115قزوين5963700155000628700341121400/05/31رهگیری مرسوله
27مير علي67114يزد5963700155000618000891121400/05/31رهگیری مرسوله
28محمدي67154اهواز5963700155000607200061121400/05/31رهگیری مرسوله
29غلامي67121بوشهر5963700155000592700751121400/05/31رهگیری مرسوله
30محمدي67137سنندج5963700155000582000661121400/05/31رهگیری مرسوله
31شيخي67138اصفهان5963700155000571200081121400/05/31رهگیری مرسوله
32کرمي67169تهران5963700155000560500001121400/05/31رهگیری مرسوله
33شهامتي67171تهران5963700155000559700001121400/05/31رهگیری مرسوله
34حسيني67198تهران5963700155000549000001121400/05/31رهگیری مرسوله
35ملکي67118تهران5963700155000538200001121400/05/31رهگیری مرسوله
36حسيني67126تهران5963700155000527500001121400/05/31رهگیری مرسوله
37شاهرخي67132تهران5963700155000516700001121400/05/31رهگیری مرسوله
38غلامي67107تهران5963700155000506000001121400/05/31رهگیری مرسوله
39شاهچراغ67199پاکدشت5963700155000491503391121400/05/31رهگیری مرسوله
40بياتي67102تهران5963700155000480700001121400/05/31رهگیری مرسوله
41رحيمي67164تهران5963700155000470000001121400/05/31رهگیری مرسوله
42کاظمي67088تهران5963700155000404700001131400/05/31رهگیری مرسوله
43نصيري67200تهران5963700155000390200001131400/05/31رهگیری مرسوله
44برزگر67092تهران5963700155000389500001131400/05/31رهگیری مرسوله
45عابدي67143تهران5963700155000378700001131400/05/31رهگیری مرسوله
46پورشرق67191تهران5963700155000368000001131400/05/31رهگیری مرسوله
47پيراسته67193تهران5963700155000357200001131400/05/31رهگیری مرسوله
48فراهاني67136تهران5963700155000346500001131400/05/31رهگیری مرسوله
49کرمي67133تهران5963700155000335700001131400/05/31رهگیری مرسوله
50مهراني67128تنکابن5963700155000325004681131400/05/31رهگیری مرسوله
51اريانفر67156کرج5963700155000314200031131400/05/31رهگیری مرسوله
52اکبري67146خرم آباد-لرستان5963700155000303500681131400/05/31رهگیری مرسوله
53نيلفروش67173اصفهان5963700155000299000081131400/05/31رهگیری مرسوله
54اقازاده67153آذر شهر5963700155000288205371131400/05/31رهگیری مرسوله
55روستا67142آباده5963700155000277507391131400/05/31رهگیری مرسوله
56اکبريان67152اصفهان5963700155000266700081131400/05/31رهگیری مرسوله
57وارسته67178خوي5963700155000256000581131400/05/31رهگیری مرسوله
58دلخوش67183کرج5963700155000245200031131400/05/31رهگیری مرسوله
59اتش زبان67202جهرم5963700155000234500741131400/05/31رهگیری مرسوله
60هاشمي67151سمنان5963700155000223700351131400/05/31رهگیری مرسوله
61عرب67195قزوين5963700155000213000341131400/05/31رهگیری مرسوله
62محمديان67150اصفهان5963700155000202200081131400/05/31رهگیری مرسوله
63نوروزي67158عجب شير5963700155000197705541131400/05/31رهگیری مرسوله
64نيک ايين67170کيش5963700155000187007941131400/05/31رهگیری مرسوله
65بار فروش67145رودسر5963700155000176204481131400/05/31رهگیری مرسوله
66صباحي فر67097تهران5963700155000165500001131400/05/31رهگیری مرسوله
67شکاري67201شفت5963700155000154743541131400/05/31رهگیری مرسوله
68افشاري67094کرمان5963700155000144000761131400/05/31رهگیری مرسوله
69عصاره67185دزفول5963700155000133206461131400/05/31رهگیری مرسوله
70زائرنيا67175مشهد5963700155000122500091131400/05/31رهگیری مرسوله
71باقرزاده67177اصفهان5963700155000111700081131400/05/31رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا