لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1موسوي66360اصفهان5963700148000979200081131400/05/24رهگیری مرسوله
2عسگري66371تهران5963700148000968500001131400/05/24رهگیری مرسوله
3خليلي66365آمل5963700148000957700461131400/05/24رهگیری مرسوله
4راد66357اصفهان5963700148000947000081131400/05/24رهگیری مرسوله
5اسداله نزاد66308لنگرود5963700148000936204471131400/05/24رهگیری مرسوله
6عابدي66378تهران5963700148000914700001121400/05/24رهگیری مرسوله
7جهانديده66375تهران5963700148000904000001121400/05/24رهگیری مرسوله
8رستم نزاد66333تهران5963700148000899500001121400/05/24رهگیری مرسوله
9يوسفي66320تهران5963700148000888700001121400/05/24رهگیری مرسوله
10عاطفي66302تهران5963700148000878000001121400/05/24رهگیری مرسوله
11قليزادگان66334تهران5963700148000867200001121400/05/24رهگیری مرسوله
12کريمي66358تهران5963700148000856500001121400/05/24رهگیری مرسوله
13خميدهي66223فیروزکوه5963700148000845703981121400/05/24رهگیری مرسوله
14مختومي66370قدس5963700148000835003751121400/05/24رهگیری مرسوله
15قنبري66353فسا5963700148000824207461121400/05/24رهگیری مرسوله
16ايمن66362آستانه اشرفيه5963700148000813504441121400/05/24رهگیری مرسوله
17قرني66325دامغان5963700148000802703671121400/05/24رهگیری مرسوله
18حسيني66329يزد5963700148000798200891121400/05/24رهگیری مرسوله
19پناهي66220دوگنبدان5963700148000787507581121400/05/24رهگیری مرسوله
20رستمي66239ماسال5963700148000776704381121400/05/24رهگیری مرسوله
21کامران66368نشتيفان5963700148000766095631121400/05/24رهگیری مرسوله
22بهرامپور66359مشهد5963700148000755200091121400/05/24رهگیری مرسوله
23يگانه66377مشهد5963700148000744500091121400/05/24رهگیری مرسوله
24زارع66344مشهد5963700148000733700091121400/05/24رهگیری مرسوله
25طاهري66373اهواز5963700148000723000061121400/05/24رهگیری مرسوله
26طبائي66303گرمسار5963700148000712203581121400/05/24رهگیری مرسوله
27بهزاد66366مراغه-آذربايجان شرقي5963700148000701500551121400/05/24رهگیری مرسوله
28محمديان66332شيراز-فارس5963700148000697000071121400/05/24رهگیری مرسوله
29بهادري66356اراک5963700148000686200381121400/05/24رهگیری مرسوله
30يوسفيان66229پارسيان5963700148000675579771121400/05/24رهگیری مرسوله
31حاتمي66297قم5963700148000664700371121400/05/24رهگیری مرسوله
32منوچهري66361شيراز-فارس5963700148000654000071121400/05/24رهگیری مرسوله
33سوري66369ايلام5963700148000643206931121400/05/24رهگیری مرسوله
34خارستاني66287شيراز-فارس5963700148000632500071121400/05/24رهگیری مرسوله
35افشار66374کرج5963700148000621700031121400/05/24رهگیری مرسوله
36موذني66343تهران5963700148000611000001141400/05/24رهگیری مرسوله
37نجاتي66309ری5963700148000600201813141400/05/24رهگیری مرسوله
38شهاب66300تهران5963700148000595700001141400/05/24رهگیری مرسوله
39رضايي66340تهران5963700148000585000001141400/05/24رهگیری مرسوله
40محبوبي66226تهران5963700148000574200001141400/05/24رهگیری مرسوله
41قاسم تبار66349تهران5963700148000563500001141400/05/24رهگیری مرسوله
42ترکمان66286تهران5963700148000552700001141400/05/24رهگیری مرسوله
43اگين66372تهران5963700148000542000001141400/05/24رهگیری مرسوله
44حجازي66221ملاثاني5963700148000531206341141400/05/24رهگیری مرسوله
45امير پور66317شيراز-فارس5963700148000520500071141400/05/24رهگیری مرسوله
46دادمحمدي66313مشهد5963700148000519700091141400/05/24رهگیری مرسوله
47شهرياري66339مشهد5963700148000509000091141400/05/24رهگیری مرسوله
48مرتضوي66321کرمان5963700148000494500761141400/05/24رهگیری مرسوله
49پيوسته66338آستانه اشرفيه5963700148000483704441141400/05/24رهگیری مرسوله
50تبرايي66336ساري5963700148000473000481141400/05/24رهگیری مرسوله
51فتح الهي66352خرم آباد-لرستان5963700148000462200681141400/05/24رهگیری مرسوله
52خسروي نزاد66323محلات5963700148000451503781141400/05/24رهگیری مرسوله
53حسيني66270قم5963700148000440700371141400/05/24رهگیری مرسوله
54مير محمدي66342اراک5963700148000430000381141400/05/24رهگیری مرسوله
55طلايي66328شيراز-فارس5963700148000429200071141400/05/24رهگیری مرسوله
56جمشيدي66364هشتپر5963700148000361004371131400/05/24رهگیری مرسوله
57ناظمي66322اصفهان5963700148000350200081131400/05/24رهگیری مرسوله
58فرجي66312تهران5963700148000349500001131400/05/24رهگیری مرسوله
59مير يوسفي66641تهران5963700148000338700001131400/05/24رهگیری مرسوله
60باقري66242پاکدشت5963700148000328003391131400/05/24رهگیری مرسوله
61فاطمي66294تهران5963700148000317200001131400/05/24رهگیری مرسوله
62ضرغامي66335تهران5963700148000306500001131400/05/24رهگیری مرسوله
63يادگاري66293تهران5963700148000292000001131400/05/24رهگیری مرسوله
64نصيري66290تهران5963700148000281200001131400/05/24رهگیری مرسوله
65زماني66324تهران5963700148000270500001131400/05/24رهگیری مرسوله
66غفاري66305تهران5963700148000269700001131400/05/24رهگیری مرسوله
67فتوحي66296تهران5963700148000259000001131400/05/24رهگیری مرسوله
68ويشکايي66288تهران5963700148000248200001131400/05/24رهگیری مرسوله
69مرادي66225اندیشه5963700148000237531686131400/05/24رهگیری مرسوله
70پارسا مهر66289مشهد5963700148000226700091131400/05/24رهگیری مرسوله
71خجسته66227دزفول5963700148000216006461131400/05/24رهگیری مرسوله
72حميد نزاد66310پل سفيد5963700148000205204791131400/05/24رهگیری مرسوله
73صهبا66351گرمسار5963700148000190703581131400/05/24رهگیری مرسوله
74اسحاقي نيا66295نوشهر5963700148000180004651131400/05/24رهگیری مرسوله
75گلستاني66301دلوار5963700148000179275471131400/05/24رهگیری مرسوله
76موسوي66299مشهد5963700148000168500091131400/05/24رهگیری مرسوله
77قلي نسب66307رفسنجان5963700148000157700771131400/05/24رهگیری مرسوله
78ساکي66311اهواز5963700148000147000061131400/05/24رهگیری مرسوله
79زيرک جو66347کرج5963700148000136200031131400/05/24رهگیری مرسوله
80ملک زاده66241شيراز-فارس5963700148000125500071131400/05/24رهگیری مرسوله
81عباسي66319کرج5963700148000114700031131400/05/24رهگیری مرسوله
82باقري66354اصفهان5963700148000104000081131400/05/24رهگیری مرسوله
83نوري66348رضوانشهر-گيلان5963700148000099543841131400/05/24رهگیری مرسوله
84ريحاني66350بندرانزلي5963700148000088700431131400/05/24رهگیری مرسوله
85سارا66461تهران5963700148000078000001131400/05/24رهگیری مرسوله
86روانشاد66219اردکان-فارس5961300148000973707361141400/05/24رهگیری مرسوله
87غلامي ژور66188رشت5961300148000963000041141400/05/24رهگیری مرسوله
88معصوميان66176شيراز-فارس5961300148000952200071141400/05/24رهگیری مرسوله
89قلي زاده66182تهران5961300148000941500001141400/05/24رهگیری مرسوله
90خورشيدي66193اراک5961300148000930700381141400/05/24رهگیری مرسوله
91هاشمي66117اصفهان5961300148000920000081141400/05/24رهگیری مرسوله
92لطفي66166قائم شهر5961300148000919204761141400/05/24رهگیری مرسوله
93شادمان66149کرمان5961300148000908500761141400/05/24رهگیری مرسوله
94رستاقي66119نکا5961300148000894004841141400/05/24رهگیری مرسوله
95محمودي66148تهران5961300148000883200001141400/05/24رهگیری مرسوله
96غزلاني66162همدان5961300148000872500651141400/05/24رهگیری مرسوله
97صالحژور66174کرج5961300148000861700031141400/05/24رهگیری مرسوله
98خرم آباد66160خرم آباد-لرستان5961300148000851000681141400/05/24رهگیری مرسوله
99عطايي66169باب انار5961300148000840274171141400/05/24رهگیری مرسوله
100عاطفه66129بندرعباس5961300148000839500791141400/05/24رهگیری مرسوله
101اميني66177محمودآبادنمونه5961300148000828734131141400/05/24رهگیری مرسوله
102عبدالهيان66171تنکابن5961300148000818004681141400/05/24رهگیری مرسوله
103عليزاده66214تهران5961300148000807200001141400/05/24رهگیری مرسوله
104گليزاده66150اصفهان5961300148000792700081141400/05/24رهگیری مرسوله
105سالاريه66136تهران5961300148000782000001141400/05/24رهگیری مرسوله
106نخليلواسان5961300148000771203341141400/05/24رهگیری مرسوله
107دباغ66161بندرعباس5961300148000760500791141400/05/24رهگیری مرسوله
108کرمي66152اهواز5961300148000759700061141400/05/24رهگیری مرسوله
109حسني66217تهران5961300148000749000001141400/05/24رهگیری مرسوله
110ژورقديمي66203ماکو5961300148000738205861141400/05/24رهگیری مرسوله
111گودرزي66190تهران5961300148000727500001141400/05/24رهگیری مرسوله
112ملايي66163کرمان5961300148000716700761141400/05/24رهگیری مرسوله
113صديقي66158قائم شهر5961300148000706004761141400/05/24رهگیری مرسوله
114ميرزايي66109تهران5961300148000691500001141400/05/24رهگیری مرسوله
115اسدي66215اهواز5961300148000680700061141400/05/24رهگیری مرسوله
116جاليزبان66135خوي5961300148000670000581141400/05/24رهگیری مرسوله
117رئوفي66208تهران5961300148000669200001141400/05/24رهگیری مرسوله
118عزتي66213تهران5961300148000658500001141400/05/24رهگیری مرسوله
119عليويسي66147بندرامام خميني5961300148000626263561111400/05/24رهگیری مرسوله
120فرزان66137اهرم5961300148000615507551111400/05/24رهگیری مرسوله
121زراعتکار66197تهران5961300148000604700001111400/05/24رهگیری مرسوله
122ميرجلاليان66124يزد5961300148000590200891111400/05/24رهگیری مرسوله
123اسدبيگي66125کرج5961300148000589500031111400/05/24رهگیری مرسوله
124کياني66282فيروزان5961300148000578765981111400/05/24رهگیری مرسوله
125لطفي66122تهران5961300148000568000001111400/05/24رهگیری مرسوله
126موحدان66256تهران5961300148000557200001111400/05/24رهگیری مرسوله
127مقدس66275اصفهان5961300148000546500081111400/05/24رهگیری مرسوله
128طاهري66128تاکستان5961300148000535703481111400/05/24رهگیری مرسوله
129رضوي66178شيراز-فارس5961300148000525000071111400/05/24رهگیری مرسوله
130نتاج66173محمودآباد-مازندران5961300148000514204631111400/05/24رهگیری مرسوله
131ايازي64513اروميه5961300148000503500571111400/05/24رهگیری مرسوله
132اسماعيلي66209تهران5961300148000499000001111400/05/24رهگیری مرسوله
133ميراحمدي66216جم5961300148000488275581111400/05/24رهگیری مرسوله
134مينايي66183بوکان5961300148000477505951111400/05/24رهگیری مرسوله
135عسگري66257اصفهان5961300148000466700081111400/05/24رهگیری مرسوله
136شکوهي66271تهران5961300148000456000001111400/05/24رهگیری مرسوله
137صفايي66165اصفهان5961300148000445200081111400/05/24رهگیری مرسوله
138سليمانپور66142بابل5961300148000434500471111400/05/24رهگیری مرسوله
139لطفي66268شاهرود5961300148000413000361111400/05/24رهگیری مرسوله
140سواري66277ايذه5961300148000402206391111400/05/24رهگیری مرسوله
141بهرامي زاده66283بندرعباس5961300148000397700791111400/05/24رهگیری مرسوله
142احمديان66276اسلام آبادغرب5961300148000387006761111400/05/24رهگیری مرسوله
143باغ شيرين66273اهواز5961300148000376200061111400/05/24رهگیری مرسوله
144توسلي66201کرج5961300148000365500031111400/05/24رهگیری مرسوله
145کبيري66280ازنا5961300148000354706871111400/05/24رهگیری مرسوله
146مبارزاده66189ساوه5961300148000344000391111400/05/24رهگیری مرسوله
147پرويزي66265ملارد5961300148000333231691111400/05/24رهگیری مرسوله
148علي آبادي66261بيرجند5961300148000322500971111400/05/24رهگیری مرسوله
149حاجي پور66184تهران5961300148000311700001111400/05/24رهگیری مرسوله
150صادق زاده66181تهران5961300148000301000001111400/05/24رهگیری مرسوله
151راهپيما66118تهران5961300148000296500001111400/05/24رهگیری مرسوله
152رحماني66126کرمانشاه5961300148000285700671111400/05/24رهگیری مرسوله
153منصوري66180تهران5961300148000275000001111400/05/24رهگیری مرسوله
154بابائي66267قزوين5961300148000264200341111400/05/24رهگیری مرسوله
155ميرکريمي66144کرج5961300148000253500031111400/05/24رهگیری مرسوله
156پرويز زاده66154اصفهان5961300148000242700081111400/05/24رهگیری مرسوله
157حقيقي66127تهران5961300148000232000001111400/05/24رهگیری مرسوله
158حجازي66112زير آب5961300148000221204781111400/05/24رهگیری مرسوله
159عارفي66192کاشان5961300148000210500871131400/05/24رهگیری مرسوله
160احمدي راد66202مشهد5961300148000209700091131400/05/24رهگیری مرسوله
161کشور پروژه لنگرودي66204تنکابن5961300148000195204681131400/05/24رهگیری مرسوله
162رحيمي66185قدس5961300148000184503751131400/05/24رهگیری مرسوله
163گلچين فر66110تهران5961300148000173700001131400/05/24رهگیری مرسوله
164کيواني66153بندرماهشهر5961300148000163006351131400/05/24رهگیری مرسوله
165عبدالله پور66278بندرگناوه5961300148000152207531131400/05/24رهگیری مرسوله
166قاجار66145تهران5961300148000141500001131400/05/24رهگیری مرسوله
167موسوي66264تهران5961300148000130700001131400/05/24رهگیری مرسوله
168نباتي66243بوشهر5961300148000120000751131400/05/24رهگیری مرسوله
169خزايي66263تهران5961300148000119200001131400/05/24رهگیری مرسوله
170موسوي نسب66123قم5961300148000108500371131400/05/24رهگیری مرسوله
171کوشک66284همدان5961300148000094000651131400/05/24رهگیری مرسوله
172معصومي66266تهران5961300148000083200001131400/05/24رهگیری مرسوله
173مختاري66186کرج5961300148000072500031131400/05/24رهگیری مرسوله
174زارعي66259بندرکنگان5961300148000061775571131400/05/24رهگیری مرسوله
175فرجي66191اهواز5961300148000051000061131400/05/24رهگیری مرسوله
176قريشي66254مشهد5961300148000040200091131400/05/24رهگیری مرسوله
177فلاح66159سورک5961300148000039548441131400/05/24رهگیری مرسوله
178همرنگ66138تهران5961300148000028700001131400/05/24رهگیری مرسوله
179اکرم زريکه66405يزد6082600148000327000891131400/05/24رهگیری مرسوله
180الهام ابراهيم زاده66397تهران6082600149000046000001131400/05/25رهگیری مرسوله
181الهام غيبي66497مشهد6082600148000204200091131400/05/24رهگیری مرسوله
182الهه لطفي66447تهران6082600149000099700001131400/05/25رهگیری مرسوله
183آتوسا جمشيدي66427تهران6082600149000205500001131400/05/25رهگیری مرسوله
184آيسان قاسمي66390کرج6082600149000056700031131400/05/25رهگیری مرسوله
185برجيس نگين66503اصفهان6082600148000348500081131400/05/24رهگیری مرسوله
186بشيري66500تهران6082600149000462500001121400/05/25رهگیری مرسوله
187پريسا عنايت66400تهران6082600149000158000001131400/05/25رهگیری مرسوله
188پيرانه پرويزيان66407کرج6082600149000328200031131400/05/25رهگیری مرسوله
189حامد جاويد فر66496تهران6082600148000178200001131400/05/24رهگیری مرسوله
190حسين عليدوست66438تهران6082600149000361200001131400/05/25رهگیری مرسوله
191دريادژپور66402شيراز-فارس6082600148000279500071131400/05/24رهگیری مرسوله
192راحله مرادي66416ايلام6082600149000179506931131400/05/25رهگیری مرسوله
193راضيه بالي66420تهران6082600149000024500001131400/05/25رهگیری مرسوله
194رباب ملکي66514تهران6082600148000189000001131400/05/24رهگیری مرسوله
195رويا خوش رو66382شيراز-فارس6082600149000451700071131400/05/25رهگیری مرسوله
196رهام قلعه کوهي66512بوکان6082600148000280205951131400/05/24رهگیری مرسوله
197ريحانه سنايي66391شيراز-فارس6082600149000125700071131400/05/25رهگیری مرسوله
198زهرا جعفري66429دهبارز6082600149000191007991131400/05/25رهگیری مرسوله
199زهرا شکيب66403نمين6082600148000199705631131400/05/24رهگیری مرسوله
200زهرا فرجي66466جويبار6082600149000227004771131400/05/25رهگیری مرسوله
201زهرااويسي66435تهران6082600149000104200001131400/05/25رهگیری مرسوله
202زهره گودرزي66381تهران6082600149000115000001131400/05/25رهگیری مرسوله
203ساراميربها66452زنجان6082600148000392200451131400/05/24رهگیری مرسوله
204ساره شعبانيان66384قم6082600149000509200371121400/05/25رهگیری مرسوله
205ساناز کارخانه66463تهران6082600149000281500001131400/05/25رهگیری مرسوله
206ستاره علي اقاپور66430کلاردشت6082600149000248546661131400/05/25رهگیری مرسوله
207سعيد هاشم پور66387تهران6082600149000136500001131400/05/25رهگیری مرسوله
208سمانه غلامرضايي راد66491تهران6082600148000370700001131400/05/24رهگیری مرسوله
209سميراپروين66441تهران6082600149000339000001131400/05/25رهگیری مرسوله
210سميه ايماني راد66418بندرعباس6082600149000147200791131400/05/25رهگیری مرسوله
211سياحت قاسمي66458قم6082600149000393500371131400/05/25رهگیری مرسوله
212شبنم بخشايش66414شيراز-فارس6082600149000078200071131400/05/25رهگیری مرسوله
213شراره سعيدي66417کرج6082600149000350500031131400/05/25رهگیری مرسوله
214شقايق کلاري66383کلارآباد6082600148000316246731131400/05/24رهگیری مرسوله
215شکوه اخوان صباغ66450دزفول6082600149000292206461131400/05/25رهگیری مرسوله
216شکيلا خالص رو66399تهران6082600149000382700001131400/05/25رهگیری مرسوله
217شهرزاد جلي66415تهران6082600149000270700001131400/05/25رهگیری مرسوله
218شيدااشراق66468مشهد6082600148000406700091131400/05/24رهگیری مرسوله
219شيما فرهادي66408سنندج6082600148000247200661131400/05/24رهگیری مرسوله
220صديقه خان اقايي66467بندرعباس6082600148000428200791131400/05/24رهگیری مرسوله
221عادله قرباني66495بابل6082600149000260000471131400/05/25رهگیری مرسوله
222فاطمه ابيانکي66506ازنا6082600148000268706871131400/05/24رهگیری مرسوله
223فاطمه اسکندري66406کرج6082600149000168700031131400/05/25رهگیری مرسوله
224فائزه حکيمي فر66478تهران6082600148000360000001131400/05/24رهگیری مرسوله
225فائزه سالاري66439منوجان6082600149000372007891131400/05/25رهگیری مرسوله
226فرديس فروهي66487زاهدان6082600149000180200981131400/05/25رهگیری مرسوله
227فهيمه صفري66486مشهد6082600149000520700091121400/05/25رهگیری مرسوله
228کيميا جامي66509اصفهان6082600148000146000081131400/05/24رهگیری مرسوله
229گلشن محمدي66426تهران6082600148000449700001131400/05/24رهگیری مرسوله
230لطف اله خزايي66499نوشهر6082600148000305504651131400/05/24رهگیری مرسوله
231ليدا زراعت پيشه66380شيراز-فارس6082600149000237700071131400/05/25رهگیری مرسوله
232مبينا اقدسي66485تهران6082600148000135200001131400/05/24رهگیری مرسوله
233مبينارونقي66410کرج6082600148000359200031131400/05/24رهگیری مرسوله
234محبت دادخواه66422اهواز6082600149000259200061131400/05/25رهگیری مرسوله
235محدثه کديور66477بجنورد6082600148000381500941131400/05/24رهگیری مرسوله
236مرضيه خدادادي66424نجف آباد6082600149000494700851121400/05/25رهگیری مرسوله
237مرضيه زماني66431دوگنبدان6082600149000035207581131400/05/25رهگیری مرسوله
238مريم بن رشيد66462اميديه6082600148000236563731131400/05/24رهگیری مرسوله
239مريم کريم اقايي66469شيراز-فارس6082600148000417500071131400/05/24رهگیری مرسوله
240مريم موحدي66394تهران6082600149000317500001131400/05/25رهگیری مرسوله
241مژده ستوده66436مشهد6082600149000067500091131400/05/25رهگیری مرسوله
242معصومه سادات بالش ابادي66483تهران6082600148000215000001131400/05/24رهگیری مرسوله
243معصومه محمدنيا66401همدان6082600148000291000651131400/05/24رهگیری مرسوله
244مناجعفري66505رشت6082600148000439000041131400/05/24رهگیری مرسوله
245منصوره شکريپور66434شيراز-فارس6082600149000089000071131400/05/25رهگیری مرسوله
246مهديه اسمعيلي66493اردبيل6082600148000337700561131400/05/24رهگیری مرسوله
247مهسا نوري66501اصفهان6082600148000167500081131400/05/24رهگیری مرسوله
248مهناز حسيني66454تهران6082600149000510000001121400/05/25رهگیری مرسوله
249ناديا فنري66459اروميه6082600149000484000571121400/05/25رهگیری مرسوله
250ناديه سليمان نژاد66490بانه6082600149000306706691131400/05/25رهگیری مرسوله
251نازنين کاهه66398تهران6082600149000473200001121400/05/25رهگیری مرسوله
252نازنين ميرزائيان66494بروجن6082600148000225708871131400/05/24رهگیری مرسوله
253نغمه زرگرصالح66442کرج6082600149000349700031131400/05/25رهگیری مرسوله
254نفيسه شرفي66392تهران6082600149000216200001131400/05/25رهگیری مرسوله
255نگارشيرازي66515تهران6082600148000258000001131400/05/24رهگیری مرسوله
256نوشين بهرامسري66481تهران6082600148000156700001131400/05/24رهگیری مرسوله
257نويدبابايي66445اردبيل6082600149000408000561131400/05/25رهگیری مرسوله
258هليا قمشه اي66446کرمانشاه6082600149000418700671131400/05/25رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا